Khảo sát khả năng tiết enzyme cellulase của các chủng nấm trichoderma SPP

khảo sát khả năng tiết enzyme cellulase của các chủng nấm trichoderma spp

khảo sát khả năng tiết enzyme cellulase của các chủng nấm trichoderma spp
... NGHỊ Khảo sát chủng nấm Trichoderma khác để chọn thêm nhiều chủng nấm tiết nhiều enzyme cellulase điều kiện phòng thí nghiệm Thử nghiệm chủng nấm Trichoderma khảo sát khả tiết enzyme cellulase ... ctv., 2003) Trên sở đề tài Khảo sát khả tiết enzyme cellulase chủng nấm Trichoderma spp. ” nhằm chọn lọc chủng nấm Trichoderma spp khả tiết nhiều cellulase cao có khả cho sinh khối cao để làm ... LƯỢC Đề tài Khảo sát khả tiết enzyme cellulase chủng nấm Trichoderma spp. ” thực từ tháng 11/2008 đến tháng 5/2009 nhằm chọn lọc chủng nấm Trichoderma spp khả tiết nhiều enzyme cellulase cao...
 • 34
 • 287
 • 0

Luận văn: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾT ENZYME CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA SPP. pptx

Luận văn: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾT ENZYME CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA SPP. pptx
... NGHỊ Khảo sát chủng nấm Trichoderma khác để chọn thêm nhiều chủng nấm tiết nhiều enzyme cellulase điều kiện phòng thí nghiệm Thử nghiệm chủng nấm Trichoderma khảo sát khả tiết enzyme cellulase ... ctv., 2003) Trên sở đề tài Khảo sát khả tiết enzyme cellulase chủng nấm Trichoderma spp. nhằm chọn lọc chủng nấm Trichoderma spp có khả tiết nhiều cellulase cao có khả cho sinh khối cao để làm ... 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾT ENZYME CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA SPP TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM 3.1.1 Ghi nhận tổng quát Các chủng nấm Trichoderma sử dụng...
 • 34
 • 168
 • 0

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... tài nguyên từ nấm sợi RNM tiềm chúng thực tiễn, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Khảo sát khả sinh kháng sinh chủng nấm sợi phân lập từ rừng ngập mặn huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh Lược sử ... tuyển để chọn chủng nấm sợi khả sinh KS 3.2 Khảo sát khả sinh chất kháng sinh chủng nấm sợi phân lập từ RNM Cần Giờ Từ 312 chủng phân lập, tiến hành xác định hoạt tính kháng sinh với VSV kiểm ... LUẬN 3.1 Kết phân lập chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn huyện Cần Giờ Mục đích việc phân lập chủng nấm sợi từ mẫu khác nhằm làm sáng tỏ phần quần thể nấm sợi, phân bố hoạt động sinh lý, sinh hoá vai...
 • 104
 • 398
 • 4

khảo sát khả năng tiết enzyme endo-cellulase của các chủng nấm trichoderma

khảo sát khả năng tiết enzyme endo-cellulase của các chủng nấm trichoderma
... C NG D NG Lu n văn t t nghi p Ngành: B O V TH C V T Tên ñ tài: KH O SÁT KH NĂNG TI T ENZYME ENDO-CELLULASE C A CÁC CH NG N M TRICHODERMA Gi ng viên hư ng d n: ThS Dương Minh Ks ðào Th H ng Xuy ... MÔN B O V TH C V T Ch ng nh n ñã ch p thu n lu n văn v i ñ tài: “KH O SÁT KH NĂNG TI T ENZYME ENDO-CELLULASE C A CÁC CH NG N M TRICHODERMA Do sinh viên NGUY N HOÀNG PHÚC th c hi n ñ n p Kính trình ... ng ch m lu n văn t t nghi p ñã ch p thu n lu n văn v i ñ tài: “KH O SÁT KH NĂNG TI T ENZYME ENDO-CELLULASE C A CÁC CH NG N M TRICHODERMA Do sinh viên NGUY N HOÀNG PHÚC th c hi n b o v trư c h...
 • 31
 • 76
 • 0

khảo sát khả năng tiết enzyme exo-cellulase của các chủng nấm trichoderma

khảo sát khả năng tiết enzyme exo-cellulase của các chủng nấm trichoderma
... C NG D NG Lu n văn t t nghi p Ngành: B O V TH C V T Tên ñ tài: KH O SÁT KH NĂNG TI T ENZYME EXO-CELLULASE C A CÁC CH NG N M TRICHODERMA Gi ng viên hư ng d n: ThS Dương Minh Ks ðào Th H ng Xuy ... MÔN B O V TH C V T Ch ng nh n ñã ch p thu n lu n văn v i ñ tài: “KH O SÁT KH NĂNG TI T ENZYME EXO-CELLULASE C A CÁC CH NG N M TRICHODERMA Do sinh viên TR N TH C M NH Y th c hi n ñ n p Kính trình ... ng ch m lu n văn t t nghi p ñã ch p thu n lu n văn v i ñ tài: “KH O SÁT KH NĂNG TI T ENZYME EXO-CELLULASE C A CÁC CH NG N M TRICHODERMA Do sinh viên TR N TH C M NH Y th c hi n b o v trư c h i...
 • 36
 • 90
 • 0

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾT CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA THU THẬP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾT CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA THU THẬP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt
... nghiệp đồng sông Cửu Long PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP Nguồn nấm: Các chủng Trichoderma phân lập từ đất vườn ăn trái khóm tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long An Giang thu c đồng sông Cửu Long Nấm Trichoderma ... endo -cellulase, ngày sau nuôi cấy, khả tiết exocellulase Trichoderma thấp, có chủng T-VTa5a T-TTAG3b tiết nhiều exo -cellulase với mật độ quang (OD) > 0,18 Đến 10 ngày sau nuôi cấy, khả tiết exo -cellulase ... Trichoderma Khả tiết nhiều endo -cellulase giúp tăng tốc độ phân hủy cellulose Trichoderma 3.2 Độ hấp thu (OD) exo -cellulase Bảng 2: Mật độ quang (OD) exo -cellulase dịch trích chủng Trichoderma...
 • 4
 • 139
 • 0

khảo sát khả năng tiết enzyme chitinases và β-1,3-glucanase của các chủng nấm trichodermaspp. được sưu tập tại đồng bằng sông cửu long

khảo sát khả năng tiết enzyme chitinases và β-1,3-glucanase của các chủng nấm trichodermaspp. được sưu tập tại đồng bằng sông cửu long
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG Ð I H C C N THƠ KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C NG D NG PH M H NG THI KH O SÁT KH NĂNG TI T ENZYME CHITINASES β-1,3-GLUCANASE C A CÁC CH NG N M Trichoderma spp Ư C SƯU T ... NGHI P VÀ SINH H C NG D NG B MÔN B O V TH C V T Ch ng nh n ã ch p thu n lu n văn v i tài: “KH O SÁT KH NĂNG TI T ENZYME CHITINASES β-1,3-GLUCANASE C A CÁC CH NG N M Trichoderma spp Ư C SƯU T ... NÔNG NGHI P VÀ SINH H C NG D NG B MÔN B O V TH C V T H i ng ch m lu n văn t t nghi p ã ch p thu n lu n văn v i tài: “KH O SÁT KH NĂNG TI T ENZYME CHITINASES β-1,3-GLUCANASE C A CÁC CH NG N...
 • 47
 • 165
 • 0

Đề tài: Khảo sát khả năng sinh enzyme cellulase từ aspergillus niger và aspergillus oryza pptx

Đề tài: Khảo sát khả năng sinh enzyme cellulase từ aspergillus niger và aspergillus oryza pptx
... sinh enzyme cellulase t aspergillus niger v aspergillus oryza Phn I M U GVHD: Lấ HONG BO VI Trang Bỏo cỏo thc tt nghip Kho sỏt kh nng sinh enzyme cellulase t aspergillus niger v aspergillus oryza ... nng sinh enzyme cellulase t aspergillus niger v aspergillus oryza Phn IV KT QU GVHD: Lấ HONG BO VI Trang 42 Bỏo cỏo thc tt nghip Kho sỏt kh nng sinh enzyme cellulase t aspergillus niger v aspergillus ... sỏt kh nng sinh enzyme cellulase t aspergillus niger v aspergillus oryza Tỡm nhng iu kin c cht, pH, mụi trng lờn men cho loi nm mc Aspergilus Niger, Aspergilus Oryzae sinh enzyme cellulase nhiu...
 • 57
 • 212
 • 0

Khảo Sát Khả Năng Sinh Enzyme Mannanase Của Vi Khuẩn Bacillus Subtilis

Khảo Sát Khả Năng Sinh Enzyme Mannanase Của Vi Khuẩn Bacillus Subtilis
... lỏng đến khả sinh tổng hợp enzyme Mannanase Bacillus subtilis 33 2.3.4.8 Khảo sát ảnh hưởng thời gian lên men độ ẩm môi trường rắn đến khả sinh tổng hợp enzyme Mannanase Bacillus subtilis ... men đến khả sinh tổng hợp enzyme Mannanase Bacillus subtilis 43 3.4 Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian lên men môi trường lỏng đến khả sinh tổng hợp enzyme Mannanase Bacillus subtilis ... men lỏng đến khả sinh enzyme Mannanase từ Bacillus subtilis 45 Đồ thị 3.4 Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian lên men đến khả sinh enzyme Mannanase môi trường L1 từ Bacillus subtilis ...
 • 83
 • 60
 • 0

PHÂN lập và KHẢO sát KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CELLULOSE của các DÒNG VI KHUẨN TRONG RUỘT mối ở cần THƠ, KIÊN GIANG, TIỀN GIANG

PHÂN lập và KHẢO sát KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CELLULOSE của các DÒNG VI KHUẨN TRONG RUỘT mối ở cần THƠ, KIÊN GIANG, TIỀN GIANG
... bc mu hn Do ú, vic s dng vi sinh vt phõn gii cellulose l bin phỏp hu hiu hin Vỡ vy ti Phõn lp v kho sỏt kh nng phõn gii cellulose ca cỏc dũng vi khun rut mi Tin Giang, Kiờn Giang, Cn Th nhm ... lp vi khun t rut mi 10 t mi Kiờn Giang, Tin Giang, Cn Th ó phõn lp c 30 dũng vi khun Bng 4.1 Kt qu phõn lp cỏc dũng vi khun t cỏc rut mi Tnh/TP S dũng vi Kớ hiu ca cỏc khun phõn lp dũng vi ... Kiờn Kiờn Giang Lng KGL (03 06) Huyn Cai Ly Tin Giang TGL (01 09) 15 TGT (10 15) Chỳ thớch: CT: Cn Th, KG: Kiờn Giang, TG: Tin Giang, L: Lớnh, T: Th Vớ d: Kớ hiu CTT cú ngha l phõn lp vi khun...
 • 69
 • 119
 • 0

khảo sát sự đa dạng di truyền của những chủng nấm colletotrichum spp. gây bệnh thán thƣ hại ớt phân bố ở vùng đồng bằng sông cửu long

khảo sát sự đa dạng di truyền của những chủng nấm colletotrichum spp. gây bệnh thán thƣ hại ớt phân bố ở vùng đồng bằng sông cửu long
... chủng nấm Colletotrichum spp gây bệnh thán thƣ hại ớt phân bố vùng Đồng sông Cửu Long đƣợc thực nhằm khảo sát đa dạng mối quan hệ di truyền chủng nấm gây bệnh thán thƣ hại ớt phân bố vùng Đồng sông ... nhằm khảo sát đa dạng mối quan hệ di truyền chủng nấm gây bệnh thán thƣ hại ớt vùng Đồng sông Cửu Long Kết đặc tính sinh học 51 chủng nấm gây bệnh thán thƣ hại ớt nghiên cứu cho thấy dạng: dạng chủng ... “KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NHỮNG CHỦNG NẤM COLLETOTRICHUM SPP GÂY BỆNH THÁN THƢ HẠI ỚT PHÂN BỐ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Do sinh viên Lê Thị Kim Huyên thực Kính trình lên hội đồng...
 • 55
 • 172
 • 0

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG LÀM MỀM THỊT CỦA ENZYME BROMELIN THU ĐƯỢC TỪ PHẦN PHẾ LIỆU DỨA CHỒI NGỌN

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG LÀM MỀM THỊT CỦA ENZYME BROMELIN THU ĐƯỢC TỪ PHẦN PHẾ LIỆU DỨA CHỒI NGỌN
... dùng enzyme để làm mềm thịt bò dai nồng độ enzyme thời gian ướp enzyme ảnh hưởng nhiều đến độ mềm thịt Nếu nồng độ enzyme cao, thời gian ướp enzyme lâu thịt mau mềm Nồng độ enzyme q cao làm thịt ... xuống, đồng thời thành phần dưỡng chất thịt khơng so với cách làm mềm thịt thơng thường bảo quản lạnh đơng Quy trình làm mềm thịt bò chế phẩm enzyme bromelin thu từ phần phế liệu chọn mơ tả Sơ đồ ... amoniac giảm dần tăng nồng độ enzyme lên Như vậy, dùng enzyme để làm mềm thịt, rút ngắn thời gian chế biến, làm tăng chất lượng thực phẩm lên Khảo sát khả làm mềm thịt Bro-C Từ kết nghiên cứu II.1,...
 • 12
 • 185
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập