Tài liệu về : “Bài soạn Ngữ văn 7 HKI

Bài soạn ngữ văn 7 HKII

Bài soạn ngữ văn 7 HKII
... Dặn dò : Học bài, làm bài Xem trước bài : Đặc điểm của văn nghò luận Rút kinh nghiệm giờ dạy. Ngày soạn: …………………….Ngày dạy:……………………….Tuần 21 Ngữ Văn Tiết 79 ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ ... Ngăn cách các từ ngữ cùng giữ một chức vụ ngữ pháp. Ngày soạn: …………………….Ngày dạy:……………………….Tuần 20 Ngữ Văn Tiết 73 TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤTI. Mục tiêu bài học : Giúp học ... dẫn học sinh đọc.- Tục ngữ là gì ?Hoạt động 2 : Tìm hiểu văn bản.- Có thể chia 8 câu tục ngữ torng bài làm mấy nhóm. Mỗi nhóm gồm những câu nào?➾ 8 câu tục ngữ trong bài chia làm 2 nhóm. Mỗi...
  • 184
  • 3,392
  • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP