số hạng tổng

Phương pháp tìm số hạng tổng quát của một số dãy số cơ bản

Phương pháp tìm số hạng tổng quát của một số dãy số cơ bản
... p=3,5 số cần tìm không thỏa mãn Các tập 1) Cho dãy ? xác định Xác định công thức tổng quát dãy 2) Cho dãy số số phương Cmr: 3) Cho dãy a) Xác định công thức tổng quát dãy b)Đặt 4)Cho hai dãy Tìm ... hai dãy xác định sau: Tìm công thức tổng quát hai dãy Lời giải: Ta có: Do ta có hệ: ta chọn cho: Suy ra: Ví dụ 5: Cho dãy với n>=2 Cmr Lời giải: Để chứng minh toán ta cần chứng minh có Dãy số ... 1997 số nguyên tố nên theo định lí nhỏ Féc ma ta có: (vì (4;1997)=1) đpcm Chú ý: Theo chứng minh ta có toán tổng quát :Cmr Ví dụ 6: Cho hai dãy xác định sau: với số nguyên tố p Tìm tất số nguyên...
 • 4
 • 3,910
 • 163

so hang- tong

so hang- tong
...
 • 13
 • 189
 • 1

ỨNG DỤNG CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA MỘT VÀI DÃY SỐ ĐẶC BIỆT

ỨNG DỤNG CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA MỘT VÀI DÃY SỐ ĐẶC BIỆT
... = 1, un+1 = 2un + Tìm un Gi i Trong toán ta s b lúng túng ây không ph i c p s c ng hay c p s nhân ã bi t Như v y có cách tìm un hay không? Làm m t s bên v ph i c m t c p s nhân toán 3? Ta vi ... i làm c v y!) th y r ng n u thay un + b ng dãy (vn) m t c p s nhân v1 = u1 + = T ó có = v1.2n−1 = 2n ⇒ un = 2n − Bài toán Cho u1 = 1, un+1 – un = n + Tìm un Gi i Ta vi t n + = (n + 1)[a( n + 1) ... − n, ∀n ∈ N * Tìm (un) Bài toán 10 Cho u1 = 1, un+1 − 3un = 2.5n − 1, ∀n ∈ N * Tìm (un) B n c t gi i xem t p Bài toán 11 Cho u1 = 1, u2 = 2, un+2 – 2un+1 + un = 1, ∀n ∈ N * Tìm un Gi i Vi...
 • 5
 • 2,176
 • 34

Xác định số hạng tổng quát của dãy số

Xác định số hạng tổng quát của dãy số
... Luân Xác định số hạng tổng quát dãy số 1.3 Ta giải số dãy đặc biệt gọi dãy số tuần hoàn Định nghĩa Dãy số { xn }n=1 đợc gọi dãy số tuần hoàn tồn số k N cho xn + k = xn , n = 1,2, (1) + Số k ... Thanh Luân Xác định số hạng tổng quát dãy số Cho số thực dãy số thực { xn } , n = 1, 2,3, , xác định bởi: x1 = 0, xn +1 ( xn + ) = + ( n = 1, 2, ) a) Hãy tìm số hạng tổng quát dãy số cho b) ... Cho dãy số ( an ) đợc xác định nh sau: a1 = 2, an +1 = (n = 1, 2, ) an Trang 14 Huỳnh Thanh Luân Xác định số hạng tổng quát dãy số Chứng minh dãy số cho có giới hạn tính giới hạn dãy số Đáp số: ...
 • 26
 • 1,301
 • 69

tìm số hạng tổng quát của dãy số bằng phương pháp sai phân

tìm số hạng tổng quát của dãy số bằng phương pháp sai phân
... định số hạng tổng  xn 3  3xn   3xn 1  xn  , n   Thí dụ: Cho dãy số {xn} :  quát dãy Giải: Xét phương trình đặc trưng :   3  3 1   1  2  3  Số hạng tổng quát dãy có ... Cho dãy {xn} :  Xác định số hạng tổng quát axn 3  bxn   cxn 1  dxn  n   xn dãy số Xét phương trình đặc trưng a  b  c  d  có nghiệm thực  hai nghiệm phức Khi số hạng tổng quát ... theo dạng bn hệ số Thiết lập công thức tổng quát xn từ giả thiết V-Một số dạng đặc biệt khác thƣờng gặp dãy số kì thi Dạng 1: Phương trình sai phân dạng " Hệ phương trình sai phân tuyến tính...
 • 22
 • 2,258
 • 68

Chuyên đề: TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY TRUY HỒI TUYẾN TÍNH CẤP 2 ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ

Chuyên đề: TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY TRUY HỒI TUYẾN TÍNH CẤP 2 ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ
... n (3 2) Hay 1 xn ( 1)2n ( 1) 2n 2 2 1 2x n ( 1) 2n ( 1) 2n 2 2x n ( 1)2n ( 1) 2n ( 1) 2n 2n 1 2n 2x n ( 1)2n C k ( 2) 2n 1k Ck ( 2) 2n 1k ( 1)k 2n 2n k k ... http://baigiangtoanhoc.com 2n 2t 11 Chuyờn ụn thi hc sinh gii Quc gia n C2t 11 ( 2) 2n 12k C 2t 11 2( n t ) 2n 2n t n 2t 2x n ( 1)2n C 2n11 2( n t ) t n ( 1) 2n 2x n C2t 11.2n t t 2n 2x ... 20 12 C2011 320 112k14k 320 11 C2k 320 112k14k 20 11 k k Do 1...
 • 10
 • 3,221
 • 6

SỐ HẠNGTỔNG potx

SỐ HẠNG – TỔNG potx
... đưa dạng câu hỏi : + Tổng 32 41 ? + Nếu số hạng 12 26 tổng ? + Tính tổng phép cộng có hai số hạng 33 - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS nhà ôn lại cách thực phép cộng số có chữ số không nhớ Ghi nhớ ... mẫu đọc - 12 cộng 17 phép cộng mẫu - Nêu số hạng phép cộng 12 + 5= 17 - Đó 12 -Là số 17 - Tổng phép cộng số ? - Lấy số hạng cộng với ( - Muốn tính tổng ta làm ? HS trả lời ) - HS cộng nhẩm ... trả lời ) - 59 gọi phép cộng 35+24=59 ? - 59 gọi Tổng ( HS trả lời ) - Số hạng ? - Số hạng thành phần phép cộng ( HS trả lời ) - Tổng ? - Tổng kết phép cộng ( HS trả lời ) * Giới thiệu tương...
 • 6
 • 74
 • 0

Xác định số hạng tổng quát của dãy số - Huỳnh Thanh Luân pptx

Xác định số hạng tổng quát của dãy số - Huỳnh Thanh Luân pptx
... xn+1 + xn + xn1 = Từ ta tìm đợc số hạng tổng quát dãy số cho Trang 22 Huỳnh Thanh Luân www.VNMATH.com Xác định số hạng tổng quát dãy số u1 = ; v1 = 3.5 Dãy số dạng: un = u n1 + av n1 = ... www.VNMATH.com Xác định số hạng tổng quát dãy số Huỳnh Thanh Luân xn = yn n = , n = 1, 2, zn n Trờng hợp 2b: Khi số hạng tổng quát dãy số { yn } là: yn = A ( 1) + B ( + 1) , n = 1, 2, ( A B số tìm ... www.VNMATH.com Xác định số hạng tổng quát dãy số Huỳnh Thanh Luân Xét dãy số { xn }n =1 nh sau: x1 = với n = 1, ,, xn +1 = + ( + cos ) xn + cos , ( cos ) xn + cos n tham số thực Tìm tất giá trị để dãy...
 • 33
 • 394
 • 0

Giáo án Toán lớp 2 - SỐ HẠNGTỔNG doc

Giáo án Toán lớp 2 - SỐ HẠNG – TỔNG doc
... Luyện tập Thực hành : Bài : - Yêu cầu HS quan sát mẫu đọc phép cộng mẫu - Nêu số hạng phép cộng 12 + 5= 17 - 12 cộng 17 - Đó 12 -Là số 17 - Lấy số hạng cộng với ( - Tổng phép cộng số ? HS ... cột - Bằng 59 dọc Trình bày bảng phần học sách giáo khoa - Tổng 59; tổng 35 + 24 - 35 cộng 24 ? - 59 gọi Tổng, 35 + 24 = 59 nên 35 + 24 gọi tổng - Yêu cầu HS nêu tổng phép cộng 35 + 24 2. 3 ... : - Goi HS đọc đề - HS đọc đề - Bài toán yêu cầu tìm ? - Tìm số HS thư viện - Bài toán cho biết số HS - 25 HS trai 32 HS gái thư viện ? - Phép tính cộng - Muốn biết có tất HS ta phải -...
 • 11
 • 10,792
 • 25

Tiết 3: SỐ HẠNG - TỔNG docx

Tiết 3: SỐ HẠNG - TỔNG docx
... 35 Số hạng dọc + 24 Số hạng 59 Tổng Chú ý: 35 +24 gọi tổng Thực hành.(20ph) Bài 1:Viêt số thích hợp vào ô trống H: Đọc yêu cầu (theo mẫu) Số hạng 12 43 65 - Quan sát mẫu đọc phép tính Số hạng ... 80 60 + 30 = G: Muốn tìm tổng biết số hạng ta 90 làm nào? 40 + 10 + 10 = 60 -3 em nêu cách đặt tính 40 + 20 H: làm vào em lên bảng = 60 Bài 3: ặt tính ròi tính biết số hạng làm là: G+H: Nhận xét ... B.Đồ dùng dạy – học: - GV:Que tính, SGK - HS: SGK, bảng con, C.Các hoạt động dạy- học: Nội dung Cách thức tiến hành I.Kiểm tra: Tính tổng gọi tên H: Cả lớp làm vào bảng số - em lên bảng làm 42...
 • 6
 • 134
 • 0

cách xác định số hạng tổng quát của dãy số

cách xác định số hạng tổng quát của dãy số
... bày số cách tìm công thức tổng quát dãy số, vậy viết trình bày hướng suy nghĩ lại hướng tới công thức khó tìm đến vậy,qua mở rộng thêm phần nhỏ Xin bắt đầu với dãy số đơn giản nhất:: Dạng dãy ... ) ta có theo định lí Viét : Thế ngược kết vào phương trình dãy số ta có: (1) Đến thực thêm bước chuyển biến sau Xét dãy: phương trình (1) quy với biết trước Như mở rộng chất dãy số dạng: có phương ... tham số A1,A2.Với trường hợp nghiệm ảo,công thức Moivre hữu dụng để suy công thức tổng quát dãy dạng tổng hàm điều hoà ( sin cos ) Mở rộng chút cho toán dạng này,những hay gặp hình thức: với dãy...
 • 4
 • 650
 • 7

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :SỐ HẠNGTỔNG pps

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :SỐ HẠNG – TỔNG pps
... 20 Bài : - Gọi HS đọc yêu cầu - Đọc đề - Đề cho biết ? - Cho biết buổi sáng bán 12 xe đạp, buổi chiều bán 20 xe - Bài toán yêu cầu tìm ? đạp - Muốn biết hai buổi bán bao - Số xe đạp bán hai ... phần học sách giáo khoa - 35 cộng 24 ? - 59 gọi Tổng, 35 + 24 = 59 nên 35 + 24 gọi tổng - Yêu cầu HS nêu tổng phép cộng - Tổng 59; tổng 35 + 24 35 + 24 2.3 Luyện tập Thực hành : Bài : - 12 cộng ... điểm - 84 gồm chục đơn v Dạy học : 2.1 Giới thiệu : Trong học toán hôm nay, biết tên gọi thành phần phép cộng tên gọi kết phép cộng 2.2 Giới thiệu thuật ngữ “ Số hạng Tổng ” : - Viết lên bảng...
 • 9
 • 678
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đồ án QHSDD xã Giao Lạc, huyen Giao Thủy, tỉnh Nan ĐịnhBài thuyết trình file word về chủ đề Computer cell phoneNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcTuyen tap 10 de thi tiếng anh đại học cao đẳngIntermediate test Đề kiểm traĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 1: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của emBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 3: Em đã từng gặp ông Tiên trong những truyện cổ dân gian, hãy miêu tả lại hình ảnh ông Tiên theo trí tưởng tượng của mìnhVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ QuảngXỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆPtài liệu ôn tập Địa lí 8Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt NamNghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (FULL TEXT)Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (TT)Tự thiết kế hình ảnh nội dung Marketing, Truyền thông PRBồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh Tiểu họcĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Lạc, Lục Yên năm 2016 2017Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Phú Tân A, Trà Vinh năm 2016 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập