Ôn tập giữa học kì i môn LTVC lớp 4

ÔN tập GIỮA học i môn TIẾNG VIỆT lớp 5

ÔN tập GIỮA học kì i môn TIẾNG VIỆT lớp 5
... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Tiếng Việt tuần 10 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (MT) I MỤC TIÊU : kiến thức: Đọc tr i chảy lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/ 1 ... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà Tiếng Việt tuần 10 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU : kiến thức: Đọc tr i chảy lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/ 1 ... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà Tiếng Việt tuần 10 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU : kiến thức: Đọc tr i chảy lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/ 1...
 • 16
 • 1,099
 • 0

TUYỂN tập 65 đề KIỂM TRA GIỮA học i môn toán lớp 4

TUYỂN tập 65 đề KIỂM TRA GIỮA học kì i  môn toán lớp 4
... cm Hi trung bỡnh mi bn cao bao nhiờu xng- ti- một? Bi 3: Tui m v tui cng li c 41 tui M hn 27 tui Hi m bao nhiờu tui, bao nhiờu tui ? 14 KIM TRA NH Kè GIA HC Kè I MễN: TON - LP Thi gian: 40 phỳt ... thun tin nht: 3 64 + 257 + 136 + 243 Bi 3: Mt trng Tiu hc cú 555 hc sinh S hc sinh trai nhiu hn s hc sinh g i 27 em Hi trng Tiu hc ú cú bao nhiờu hc sinh trai, bao nhiờu hc sinh g i ? 13 KIM TRA ... Ki-lụ-gam go? Bi 4: Tui m v tui cng li c 41 tui M hn 27 tui Hi m bao nhiờu tui, bao nhiờu tui ? 15 KIM TRA NH Kè GIA HC Kè I MễN: TON - LP Thi gian: 40 phỳt Cõu 1: Vit tip vo ch chm a.S 32 703 40 0 c...
 • 77
 • 111
 • 0

Ôn tập thi học I Môn toán 9

Ôn tập thi học kì I Môn toán 9
... ÔN TẬP HỌC KỲ I c/ ( x − 1) I Đ I SỐ A Lý thuyết : Học sách giáo khoa B B i tập : Gi i tập sau : Chứng minh :  2, (x ≥ 2) a/ x − ( x − 2) =   2x ... nhọn n i tiếp (O) vẽ đường cao AD,BE,CF ΔABC (trực tâm H ) , kẻ đường kính AOM a/ C/minh BHCM hình bình hành b/ G i I giao i m HM BC C/minh : OI ⊥ BC AH = OI c/ G i G trọng tâm ΔABC C/minh ... độ // v i đường thẳng y= -3x +6 12/ Xác định hệ số a,b hàm số y=a x+b biết đồ thị qua hai i m A (-1;3) , B(2 ;9) Vẽ đồ thị hàm số ứng v i a,b tìm II HÌNH HỌC A Lý thuyết : Học sách giáo khoa...
 • 4
 • 353
 • 1

tiếng Việt 5: Ôn tập giữa học I (tiết 3)

tiếng Việt 5: Ôn tập giữa học kì I (tiết 3)
... lẩy Kiều ngâm thơ ; t i liên hoan xã, nghe Tị hát chèo đ i lúc l i ng i n i chuyện v i Cún Con, nhắc l i kỉ niệm đẹp đẽ th i thơ ấu Theo NGUYỄN KH I a) Tìm từ ngữ đoạn thể tình cảm tác giả v i quê ... ngày chợ phiên, dì l i mua cho v i bánh rợm ; đêm nằm v i chú, gác chân lên mà lẩy Kiều ngâm thơ ; t i liên hoan xã, nghe Tị hát chèo đ i lúc l i ng i n i chuyện v i Cún Con, nhắc l i kỉ niệm đẹp ... hát chèo đ i lúc l i ng i n i chuyện v i Cún Con, nhắc l i kỉ niệm đẹp đẽ th i thơ ấu Theo NGUYỄN KH I a) Tìm từ ngữ đoạn thể tình cảm tác giả v i quê hương b) i u gắn bó tác giả v i quê hương...
 • 13
 • 3,201
 • 12

ôn tập giữa học I

ôn tập giữa học kì I
... 2010 Học vần: Ôn tập Ôn tập âm chữ ghi âm: e, b, v, i, h, ô, ơ, i, a, n, đ, t, th, ư, x, ch, s, ph, ê, ph, d, kh, gh, q, r, qu, o, gi, m, ng, u, ngh, y, tr Ôn tập vần học: ia, ua, oi, ai, i, i, ... tía, voi, đỗ, nghĩ, dê, vẽ, thu, cờ, rễ, bư i, tu i mùa dưa, vây cá, tờ bìa, c i, máy bay, gà m i, th i c i, ng i m i, đ i n i, leo trèo, b i l i, sáo sậu, lau sậy, lư i rìu, bu i t i, kêu g i, phễu, ... ua, oi, ai, i, i, ây, u i, ay, ao, eo, âu, iu, au, êu, ui, i, ư i Ôn tập dấu ghi huyền \ sắc / h i ngã nặng ’ ~ Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010 Học vần: Ôn tập Ôn tiếng, từ ứng dụng: bê, hồ,...
 • 13
 • 439
 • 0

de cuong on tap thi hoc ki I mon sinh hoc-day du

de cuong on tap thi hoc ki I mon sinh hoc-day du
... m i trường, thường biến đ i có l i cho thân sinh vật -Biến đ i ki u gen -Di truyền -Xuất ngẫu nhiên v i tần số thấp, thường biến đ i có h i cho thân sinh vật M i quan hệ ki u gen, m i trường ki u ... v i i u ki n ngo i cảnh, không di truyền Phân biệt thường biến đột biến Thường biến Đột biến htngocloan@gmail.com® -Biến đ i ki u hình -Không di truyền -Phát sinh đồng loạt, ứng v i i u ki n ... đồng sinh a/Đồng sinh trứng -Trẻ đồng sinh trứng ki u gen nên đồng gi i b/Trẻ đồng sinh khác trứng -Trẻ đồng sinh khác trứng có ki u gen khác nên gi i khác gi i Ý nghĩa: Nghiên cứu trẻ đồng sinh...
 • 7
 • 820
 • 42

Bài giảng đề cương ôn tập thi học I môn Sử

Bài giảng đề cương ôn tập thi học kì I môn Sử
... tàn tật , thi t h i vật chất gấp 10 lần so vs chiến tranh gi i thứ Tính chất chiến tranh gi i thứ hai : - Khi Liên Xô chưa tham chiến mang tính chât phi nghĩa - Khi Liên Xô tham chiến, mang ... ; ph i đóng thuế 8/ Những kiện chứng tỏ Chủ nghĩa Tư thắng l i phạm vi toàn gi i vào kỉ XIX: Cách mạng Tư sản thắng l i v i nhiều hình thức khác nhiều khu vực gi i + Mĩ La Tinh: 16 quốc gia Tư ... cục chiến tranh gi i thứ hai : Chiến tranh kết thúc vs thất b i thảm h i phe phát xít Tuy nhiên, toàn nhân lo i ph i hứng chịu hậu thảm khốc chiến tranh : 60 triệu ngư i chết ; 90 triệu ngư i bị...
 • 6
 • 294
 • 4

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC I TIẾT 1 doc

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 1 doc
... tiếp tục lên bốc thăm đọc - ọc trả l i câu h i -G i HS đọc trả l i 1, 2 câu h i n i dung đọc -Theo d i nhận xét -G i HS nhận xét bạn vừa đọc trả l i câu h i -Cho i m trực tiếp HS Chú ý: Những HS ... xin Tuốc-gh - Sự thông cảm sâu sắc T i (chú bé), ông nhép cậu bé qua đường ông lão ăn xin lão ăn xin B i 3: -G i HS đọc yêu cầu -1 HS đọc thành tiếng -Yêu cầu HS tìm đoạn văn có giọng đọc -Dùng ... yêu cầu SGK Hướng dẫn làm tập: -2 HS ng i bàn trao đ i B i 1: -G i HS đọc yêu cầu +Những tập đọc truyện kể -Yêu cầu Hs trao đ i trả l i câu h i có chu i việc liên +Những tập đọc truyện kể? quan...
 • 6
 • 1,608
 • 2

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC I TIẾT 2 pot

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 2 pot
... ngoặc kép - ọc tả cho HS viết -Soát l i, thu b i, chấm tả Hướng dẫn làm tập: B i 1: -G i HS đọc yêu cầu -2 HS đọc thành tiếng -Yêu cầu HS thảo luận cặp đ i phát biểu ý -2 HS ng i bàn trao đ i thảo ... lí Việt Nam tiếng tạo thành tên - i n Biên Phủ -Trường Sơn … Tên riêng, tên địa -Viết hoa chữ đầu Lu -I Pa-xtơ lí nước phận tạo thành tên Nếu Xanh Bê-téc-bua phận tạo thành tên gồm Tuốc-ghê-nhép ... phiếu lên bảng Các -Yêu cầu HS trao đ i hoàn thành phiếu nhóm khác nhận xét bổ sung -Kết luận l i gi i -Sửa Các lo i tên riêng Quy tắt viết Ví dụ Tên riêng, tên địa Viết hoa chữ đầu -Hồ Chí Minh...
 • 4
 • 1,314
 • 2

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC I TIẾT 3 pot

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 3 pot
... vặt - An-đrây-ca An-đrây-ca An-đrây-ca Thể -Mẹ Trầm buồn, xúc động An-đrây- yêu thương ý ca thức trách nhiệm v i ngư i thân, lòng trung thực, nghiêm khắc v i thân Chị em Một cô bé hay n i -Cô ... -H i: +Chủ i m Măng mọc thẳng g i cho em chủ i m gì? + Những truyện kể em vừa đọc khuyên i u gì? -Dặn HS chưa có i m đọc ph i chuẩn bị tốt để tiết sau kiểm tra xem trước tiết -Nhận xét tiết ... -G i HS đọc tên tập đọc truyện kể tuần -Các tập đọc: +Một ngư i trực trang 36 4, 5,6 đọc số trang GV ghi nhanh lên bảng +Những hạt thóc giống trang 46 +N i dằn vặt An-đrây-ca trang 55...
 • 4
 • 1,189
 • 1

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC I TIẾT 4 potx

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 4 potx
... … n i cao -Hiền bụt -thuốc đắng dã tật - ớc tr i mùa -Lành đất Tự trọng: - ứng n i trông -Thương chị em -Giấy rách ph i giữ lấy n i ruột lề -M i hở lạnh - i cho sạch, rách cho thơm -Máu chảy ... 1 Gi i thiệu b i: -H i từ tuần đến tuần em học -Hs trả l i chủ i m: chủ i m nào? +Thương ngư i thể thương thân +măng mọc thẳng +Trên đ i cánh ước mơ -Nêu mục tiêu tiết học Hướng dẫn làm tập: ... hợp thêm dấu hai chấm - ánh dấu v i từ dùng v i nghĩa đặc biệt -G i HS lên bảng viết ví dụ: Cô giáo h i: “Sao trò không chịu làm b i? ” Mẹ em h i: -Con học xong chưa? Mẹ em chợ mua nhiều thứ: gạo,...
 • 6
 • 1,950
 • 2

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC I TIẾT 5 doc

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 5 doc
... -Mẹ Cương -Dịu dàng, thương -Vua Mi-đát i u ước vua Mi- -Tham lam biết h i hận -Thần i- ô-ni-dốt đát -Thông minh, biết dạy cho vua Mi-đát học Củng cố – dặn dò: -H i: Các tập đọc thuộc chủ i m ... phấn kh i, thoả mãn ngư i sang hoảng hốt, khẩn cầu, h i hận L i i- ôni-dốt phán : Oai vệ B i 3: -Tiến hành tương tự 2: Nhân vật Tên Tính cách -Nhân vật “t i - chị Đ i giày ba ta màu -Nhân hậu, ... 6 i u ước Văn xu i Vua Mi-đát muốn vật Khoan thai vua Mi- chạm vào biến thành Đ i giọng linh hoạt đát vàng, cu i hiểu: phù hợp v i tâm trạng ước muốn tham lam không thay đ i vua: từ mang lại...
 • 5
 • 1,655
 • 2

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC I TIẾT 6 potx

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 6 potx
... -G i HS lên bảng viết từ tìm -2 HS ng i bàn thảo luận, tìm từ -G i HS bổ sung từ thiếu vào giấy nháp -Kết luận l i gi i - HS lên bảng viết, HS viết lo i từ -Viết vào tập Từ đơn Dư i, tầm, cánh , ... biết +Những cảnh đẹp cho thấy đất nước i u đất nước ta? ta bình, đẹp hiền hoà B i 2: -G i HS đọc yêu cầu -2 HS đọc thành tiếng -Phát phiếu cho HS Yêu cầu HS thảo luận -2 HS ng i bàn trao đ i ... thành phiếu Nhóm làm xong trước dán thành phiếu phiếu lên bảng Các nhóm khác nhận xét, bổ sung -Nhận xét, kết luận phiếu -Chữa Tiếng a Tiếng có vần ao Âm đầu Vần Thanh ao Ngang d ư i tầm t b Tiếng...
 • 5
 • 2,488
 • 7

Giáo án: Tiếng Việt tuần 10 tiết 1 ÔN TẬP GIỮA HỌC I (KNS)

Giáo án: Tiếng Việt tuần 10 tiết 1 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (KNS)
... 2 01 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Tiếng Việt tuần 10 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU : kiến thức: Đọc tr i chảy lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 10 0 ... 2 01 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Tiếng Việt tuần 10 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU : kiến thức: Đọc tr i chảy lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 10 0 ... tháng năm 2 01 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Tiếng Việt tuần 10 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (MT) I MỤC TIÊU : kiến thức: Đọc tr i chảy lưu loát tập đọc học; tốc...
 • 16
 • 450
 • 1

ÔN tập CUỐI học i môn TIẾNG VIỆT lớp 5

ÔN tập CUỐI học kì i môn TIẾNG VIỆT lớp 5
... Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Tiếng Việt tuần 18 tiết ÔN TẬP CU I HỌC KÌ I (KNS) I MỤC TIÊU : Kiến thức : Đọc tr i chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 110 tiếng/ phút; biết đọc diễn ... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà Tiếng Việt tuần 18 tiết ÔN TẬP CU I HỌC KÌ I I MỤC TIÊU : Kiến thức : Đọc tr i chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 110 tiếng/ ... Tiếng Việt tuần 18 tiết ÔN TẬP CU I HỌC KÌ I Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà (KNS) I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố kiến thức văn viết thư Kỹ : Viết thư gửi...
 • 16
 • 286
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập