Luyện tập viết tên người, tên địa lí việt nam bài giảng môn LTVC lớp 4

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm - Bài giảng điện tử lớp 4

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm - Bài giảng điện tử lớp 4
... trường Bài tập : Chọn từ thích hợp từ sau để điền anh dũ g, dũng cảm dũ g mã hh vào chỗ trống : anh dũnng dũng cảm, dũnngmãnnh - … ……… bênh vực lẽ phải -khí thế……………………… - hi sinh………………………… Bài ... Bài cũ Đặt câu kể Ai ? Xác đònh chủ ngữ, vò ngữ câu kể vừa tìm Thứ năm ngày 11 tháng năm 2010 Luyện từ câu 1.) Bài tập : Tìm từ nghóa từ trái nghóa với từ dũng cảm M : - Từ nghóa ... tập gan vàng sắt, vào sinh tử Anh Nguyễn Văn Trỗi người gan vàng sắt  Chò Võ Thò Sáu người gan vàng sắt  Bộ đội ta người gan vàng sắt  Bác vào sinh tử chiến trường  Chú đội vào sinh tử nhiều...
 • 21
 • 1,979
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em ppt

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em ppt
... xét - Giáo viên nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì?Lời hát - HS trả lời: viết? + Bài :Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em + Nhạc sĩ: Ngô Ngọc Báu - Cho học sinh tự nhận xét: - HS ... động 1: Ôn tập hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận ... từ 1-2 phút - HS thực - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS ý - Giáo viên gõ mẫu yêu cầu học sinh gõ lại - HS thực - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại - HS thực - Tap...
 • 4
 • 540
 • 1

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Cò Lả (Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ) ppsx

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Cò Lả (Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ) ppsx
... xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì?Dân ca - HS trả lời: vùng nào? + Bài: Lả + Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - Giáo ... Hoạt động 1: Ôn tập hát: Lả - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên ... sinh hát chuẩn xác lời ca giai điệu hát * Hoạt động 2: TĐN Số 4: “Con Chim Ri” - Giới thiệu TĐN Số - HS lắng nghe - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút - HS thực - Tập tiết tấu : Giáo...
 • 4
 • 918
 • 5

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập : Ba Bài Hát Đã Học, Trên Ngựa Ta Phi Nhanh, Khăn Quàng Thắm Vai Em ppt

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập : Ba Bài Hát Đã Học, Trên Ngựa Ta Phi Nhanh, Khăn Quàng Thắm Vai Em ppt
... - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập ba hát học + Trên Ngựa Ta Phi Nhanh + Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em + CòLả -Giáo viên cho học sinh hát lại ba hát nhiều - ... điệu hát - Giáo viên giói thiệu tác giả tác phẩm - HS nghe mẫu - Giáo viên trình bày lại hát yêu cầu học sinh hát theo - HS lắng nghe * Cũng cố dặn d : - HS thực - Cho học sinh hát lại hát :Bài ... giai điệu hát + Hát đồng + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai điệu hát - Giáo viên...
 • 3
 • 376
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Và Kiểm Tra ppsx

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Và Kiểm Tra ppsx
... Lả ( DC.Đồng Bằng Bắc Bộ) - HS thực - Giáo viên cho học sinh ôn lại TĐN 1+2+3 +4 - HS thực * Hoạt động 2: Kiểm Tra Học Kỳ I - Giáo viên Mời nhóm lên biểu diễn trước lớp - Giáo viên động viên học ... tin lên biểu diễn * Cũng cố dặn dò: - HS ý - Khen em hát tốt, biễu diễn tốt học, nhắc nhở em hát chưa tốt, chưa ý học cần -HS ghi nhớ ý - Dặn học sinh nhà ôn lại hát học ...
 • 3
 • 168
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chúc Mừng pps

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chúc Mừng pps
... nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì ?Nhạc nước - HS trả lời nào? Lời viết + Bài :Chúc Mừng + Nhạc : Nga + Lời : Hoàng Lân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên ... động 1: Ôn tập hát: Chúc Mừng - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên ... tấu lên bảng: - HS thực - HS ý - Giáo viên gõ mẫu yêu cầu học sinh gõ lại - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại - HS thực - Tap đọc nhạc: Giáo viên đàn mẫu giai điệu - HS thực - Giáo viên...
 • 4
 • 311
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Bàn Tay Mẹ pps

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Bàn Tay Mẹ pps
... nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì? Bài Hát - HS trả lời viết? + Bài :Bàn Tay Mẹ + Nhạc: Bùi Đình Thảo + Lời: Tạ Hữu Yên - HS nhận xét - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên ... động 1: Ôn tập hát: Bàn Tay Mẹ - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên ... phút - HS ý - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS thực - Giáo viên gõ mẫu yêu cầu học sinh gõ lại - HS thực - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại - HS lắng nghe - Tap...
 • 4
 • 272
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên) docx

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên) docx
... nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì?Dân ca dân tộc - HS trả lời nào? + Bài :Chim sáo + Dân ca Khơ Me- Sưu tầm Đặng Nguyễn - HS nhận xét - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên ... động 1: Ôn tập hát: Chim Sáo - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên ... nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai điệu hát * Hoạt động 2: TĐN Số 5: “Hoa Bé Ngoan” - HS thực - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút - HS thực - Giáo viên...
 • 3
 • 492
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Ba Bài Hát: - Chúc Mừng - Bàn Tay Me - Chim Sáo Nghe Nhạc doc

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Ba Bài Hát: - Chúc Mừng - Bàn Tay Me - Chim Sáo Nghe Nhạc doc
... nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì ?Nhạc nước - HS trả lời nào? Lời viết + Bài :Chúc Mừng + Nhạc : Nga + Lời : Hoàng Lân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên ... dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì? Bài hát - HS trả lời viết? + Bài :Bàn Tay Mẹ + Nhạc: Bùi Đình Thảo ... ca giai điệu hát * Hoạt động 4: Bài Lý Cây Bông - HS lắng nghe - Giáo viên cho học sinh nghe giai điệu hát - HS ý - Giáo viên giới thiệu tác giả tác phẩm - HS thực - Giáo viên trình bày lại hát...
 • 5
 • 501
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chú Voi Con Ở Bản Đôn ( Nhạc và Lời: Phạm Tuyên) pps

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chú Voi Con Ở Bản Đôn ( Nhạc và Lời: Phạm Tuyên) pps
... nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì? Bài hát - HS ý nhạc sĩ viết? - HS trả lời + Bài :Chú Voi Con Bản ôn + Nhạc Sĩ: Phạm - Cho học sinh tự nhận xét: tuyên - Giáo viên ... Hoạt động 1 :Ôn tập hát: Chú Voi Con Bản ôn - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều hình thức - HS thực + Hát đồng + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân - Giáo viên ... phút - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS lắng nghe - HS thực - HS ý - Giáo viên gõ mẫu yêu cầu học sinh gõ lại - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại - HS thực - Tap...
 • 4
 • 385
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan ppsx

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan ppsx
... HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì? Bài hát - HS trả lời nhạc sĩ viết? + Bài :Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan + Nhạc Sĩ: Lưu Hữu Phước - Cho học sinh ... động 1 :Ôn tập hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhi u - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận ... 1-2 phút - HS lắng nghe - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS thực - HS ý - Giáo viên gõ mẫu yêu cầu học sinh gõ lại - HS thực - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại -...
 • 4
 • 845
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Hai Bài Hát: - Chú Voi Con Ở Bản Đôn - Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan ppt

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Hai Bài Hát: - Chú Voi Con Ở Bản Đôn - Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan ppt
... - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì? Bài hát - HS ý nhạc sĩ viết? - HS trả lời + Bài :Chú Voi Con Bản ôn - ... - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập hát: Chú Voi Con Bản ôn - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhi u hình thức - HS thực + Hát ... xét: + Nhạc Sĩ: Phạm - Giáo viên nhận xét: tuyên - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai - HS nhận xét điệu hát * Hoạt động 2: Ôn tập hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan - Giáo viên...
 • 4
 • 345
 • 0

Bài giảng đạo đức lớp 4 - TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP docx

Bài giảng đạo đức lớp 4 - TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP docx
... (Bài tập giải thích lí lựa chọn 2- SGK trang 4) -Cả lớp trao đổi, bổ sung -GV nêu ý tập a/ Trung thực học tập thiệt b/ Thiếu trung thực học tập giả dối -HS sưu tầm mẫu chuyện, c/ Trung thực học ... thiếu trung -HS lắng nghe thực học tập -GV kết luận: +Việc b, d, g trung thực học tập -HS lựa chọn theo thái độ: tán thành, +Việc a, c, e thiếu trung thực phân vân, không tán thành học tập -HS ... Trung thực học tập thể gương trung thực học tập lòng tự trọng -GV kết luận: +Ý b, c +Ý a sai 4. Củng cố - Dặn dò: -Tự liên hệ tập 6- SGK trang -Các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm Bài tập 5- SGK trang Tiết:...
 • 7
 • 4,919
 • 10

Bài giảng đạo đức lớp 4 - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP pdf

Bài giảng đạo đức lớp 4 - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP pdf
... pháp khắc phục khó khăn đề để học tốt 4. Củng cố - Dặn dò: -HS nêu lại ghi nhớ SGK trang -Thực biện pháp đề để vượt khó khăn học tập; động viên, giúp đỡ bạn gặp khó khăn học tập -HS lớp thực hành ... trình bày trước lớp -GV kết luận khen thưởng HS biết vượt qua khó khăn học tập *Hoạt động 3: Làm việc cá nhân ( tập 4- SGK / 7) -GV nêu giải thích yêu cầu tập: -HS lắng nghe -HS nêu số khó khăn biện ... không làm -GV kết luận: Cách a, b, d -1 - HS câu ghi nhớ SGK/6 cách giải tích cực -Cả lớp chuẩn bị -GV hỏi: Qua học hôm nay, rút điều gì? -HS lớp thực hành 4. Củng cố - Dặn dò: -Chuẩn bị tập 2- SGK...
 • 7
 • 3,242
 • 5

Bài giảng đạo đức lớp 4 - KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG pot

Bài giảng đạo đức lớp 4 - KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG pot
... thường người lao động nghèo, người lao động chân tay -GV kết luận: +Các việc làm a,c, d, đ, e,g thể kính trọng, biết ơn người lao động +Các việc làm b, h thiếu kính trọng người lao -Cả lớp thực động ... -GV kết luận: Cần phải kính trọng người lao động, người lao động bình thường *Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi (Bài tập 1SGK/29) -GV nêu yêu cầu tập 1: Những người sau đây, người lao động? ... thực động 4. Củng cố - Dặn dò: -Cho HS đọc ghi nhớ -Về nhà xem lại -Chuẩn bị tập 5, 6- SGK/30 Tiết: Hoạt động thầy Hoạt động trò *Hoạt động 1: Đóng vai (Bài tập 4- SGK/30) -GV chia lớp thành nhóm,...
 • 7
 • 1,966
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: luyện tập viết mở bài kết bàiluyen tap viet doan van chung minh de so 4bài giảng điện tử lớp 4 môn địa líđặc điểm địa hình việt nam bài giảng điện tửsự phát triển nền kinh tế việt nam bài giảngtổng quan văn học việt nam bài giảng điện tửrèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn toán lớp 4 lớp 5 trường tiểu họcthiết kế bài giảng môn toán lớp 7 tập 2đặc điểm khí hậu việt nam bài giảngcây tre việt nam bài giảng điện tửbài giảng điện tử lớp 4 môn tiếng việtbài giảng điện tử lớp 4 môn tập đọcbảo vệ tài nguyên sinh vật việt nam bài giảngđặc điểm khí hậu việt nam bài giảng điện tửbài giảng đạo đức lớp 4 trung thực trong học tập docxTác động của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại việt namNghiên cứu thói quen xem phim truyền hình của khán giả trong độ tuổi 40 55 trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Ứng dụng công nghệ trộn xi măng dưới sâu và các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất của nó trong điều kiện đất yếu khu vực Duyên hải Trà Vinh (LV thạc sĩ))SKKN năm 2 phân tích đa thức thành nhân tử mớiPhân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ))trắc nghiệm Chương 6 Đại Số 10Lý luận hàng hoá sức lao động của Các Mác. Ý nghĩa ở Việt NamChuyên đề dao động cơ học hayMạng hội tụ băng rộng và phương án triển khai ở Việt NamMô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranhNghiên cứu IMS và ứng dụng cung cấp các dịch vụ băng rộng cho mạng viễn thông của VNPTNghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ SOA và ứng dụng xây dựng hệ thống giao tiếp thiết bị truy nhập mạng băng rộngNghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quanNGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRUYỀN TIN DỰA TRÊN CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG CHỈ SÔNghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPTNghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụngNghiên cứu tối ưu hóa truy vấn hệ cơ sở dữ liệuNghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC16F877 vào trong dây truyền tự động hóaNGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬN