Luyện tập viết tên người, tên địa lí việt nam bài giảng môn LTVC lớp 4

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm - Bài giảng điện tử lớp 4

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm - Bài giảng điện tử lớp 4
... trường Bài tập : Chọn từ thích hợp từ sau để điền anh dũ g, dũng cảm dũ g mã hh vào chỗ trống : anh dũnng dũng cảm, dũnngmãnnh - … ……… bênh vực lẽ phải -khí thế……………………… - hi sinh………………………… Bài ... Bài cũ Đặt câu kể Ai ? Xác đònh chủ ngữ, vò ngữ câu kể vừa tìm Thứ năm ngày 11 tháng năm 2010 Luyện từ câu 1.) Bài tập : Tìm từ nghóa từ trái nghóa với từ dũng cảm M : - Từ nghóa ... tập gan vàng sắt, vào sinh tử Anh Nguyễn Văn Trỗi người gan vàng sắt  Chò Võ Thò Sáu người gan vàng sắt  Bộ đội ta người gan vàng sắt  Bác vào sinh tử chiến trường  Chú đội vào sinh tử nhiều...
 • 21
 • 2,086
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em ppt

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em ppt
... xét - Giáo viên nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì?Lời hát - HS trả lời: viết? + Bài :Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em + Nhạc sĩ: Ngô Ngọc Báu - Cho học sinh tự nhận xét: - HS ... động 1: Ôn tập hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận ... từ 1-2 phút - HS thực - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS ý - Giáo viên gõ mẫu yêu cầu học sinh gõ lại - HS thực - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại - HS thực - Tap...
 • 4
 • 558
 • 1

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Cò Lả (Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ) ppsx

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Cò Lả (Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ) ppsx
... xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì?Dân ca - HS trả lời: vùng nào? + Bài: Lả + Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - Giáo ... Hoạt động 1: Ôn tập hát: Lả - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên ... sinh hát chuẩn xác lời ca giai điệu hát * Hoạt động 2: TĐN Số 4: “Con Chim Ri” - Giới thiệu TĐN Số - HS lắng nghe - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút - HS thực - Tập tiết tấu : Giáo...
 • 4
 • 936
 • 5

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập : Ba Bài Hát Đã Học, Trên Ngựa Ta Phi Nhanh, Khăn Quàng Thắm Vai Em ppt

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập : Ba Bài Hát Đã Học, Trên Ngựa Ta Phi Nhanh, Khăn Quàng Thắm Vai Em ppt
... - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập ba hát học + Trên Ngựa Ta Phi Nhanh + Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em + CòLả -Giáo viên cho học sinh hát lại ba hát nhiều - ... điệu hát - Giáo viên giói thiệu tác giả tác phẩm - HS nghe mẫu - Giáo viên trình bày lại hát yêu cầu học sinh hát theo - HS lắng nghe * Cũng cố dặn d : - HS thực - Cho học sinh hát lại hát :Bài ... giai điệu hát + Hát đồng + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai điệu hát - Giáo viên...
 • 3
 • 396
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Và Kiểm Tra ppsx

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Và Kiểm Tra ppsx
... Lả ( DC.Đồng Bằng Bắc Bộ) - HS thực - Giáo viên cho học sinh ôn lại TĐN 1+2+3 +4 - HS thực * Hoạt động 2: Kiểm Tra Học Kỳ I - Giáo viên Mời nhóm lên biểu diễn trước lớp - Giáo viên động viên học ... tin lên biểu diễn * Cũng cố dặn dò: - HS ý - Khen em hát tốt, biễu diễn tốt học, nhắc nhở em hát chưa tốt, chưa ý học cần -HS ghi nhớ ý - Dặn học sinh nhà ôn lại hát học ...
 • 3
 • 171
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chúc Mừng pps

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chúc Mừng pps
... nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì ?Nhạc nước - HS trả lời nào? Lời viết + Bài :Chúc Mừng + Nhạc : Nga + Lời : Hoàng Lân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên ... động 1: Ôn tập hát: Chúc Mừng - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên ... tấu lên bảng: - HS thực - HS ý - Giáo viên gõ mẫu yêu cầu học sinh gõ lại - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại - HS thực - Tap đọc nhạc: Giáo viên đàn mẫu giai điệu - HS thực - Giáo viên...
 • 4
 • 317
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Bàn Tay Mẹ pps

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Bàn Tay Mẹ pps
... nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì? Bài Hát - HS trả lời viết? + Bài :Bàn Tay Mẹ + Nhạc: Bùi Đình Thảo + Lời: Tạ Hữu Yên - HS nhận xét - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên ... động 1: Ôn tập hát: Bàn Tay Mẹ - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên ... phút - HS ý - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS thực - Giáo viên gõ mẫu yêu cầu học sinh gõ lại - HS thực - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại - HS lắng nghe - Tap...
 • 4
 • 279
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên) docx

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên) docx
... nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì?Dân ca dân tộc - HS trả lời nào? + Bài :Chim sáo + Dân ca Khơ Me- Sưu tầm Đặng Nguyễn - HS nhận xét - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên ... động 1: Ôn tập hát: Chim Sáo - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên ... nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai điệu hát * Hoạt động 2: TĐN Số 5: “Hoa Bé Ngoan” - HS thực - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút - HS thực - Giáo viên...
 • 3
 • 506
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Ba Bài Hát: - Chúc Mừng - Bàn Tay Me - Chim Sáo Nghe Nhạc doc

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Ba Bài Hát: - Chúc Mừng - Bàn Tay Me - Chim Sáo Nghe Nhạc doc
... nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì ?Nhạc nước - HS trả lời nào? Lời viết + Bài :Chúc Mừng + Nhạc : Nga + Lời : Hoàng Lân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên ... dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì? Bài hát - HS trả lời viết? + Bài :Bàn Tay Mẹ + Nhạc: Bùi Đình Thảo ... ca giai điệu hát * Hoạt động 4: Bài Lý Cây Bông - HS lắng nghe - Giáo viên cho học sinh nghe giai điệu hát - HS ý - Giáo viên giới thiệu tác giả tác phẩm - HS thực - Giáo viên trình bày lại hát...
 • 5
 • 515
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chú Voi Con Ở Bản Đôn ( Nhạc và Lời: Phạm Tuyên) pps

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chú Voi Con Ở Bản Đôn ( Nhạc và Lời: Phạm Tuyên) pps
... nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì? Bài hát - HS ý nhạc sĩ viết? - HS trả lời + Bài :Chú Voi Con Bản ôn + Nhạc Sĩ: Phạm - Cho học sinh tự nhận xét: tuyên - Giáo viên ... Hoạt động 1 :Ôn tập hát: Chú Voi Con Bản ôn - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều hình thức - HS thực + Hát đồng + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân - Giáo viên ... phút - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS lắng nghe - HS thực - HS ý - Giáo viên gõ mẫu yêu cầu học sinh gõ lại - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại - HS thực - Tap...
 • 4
 • 397
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan ppsx

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan ppsx
... HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì? Bài hát - HS trả lời nhạc sĩ viết? + Bài :Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan + Nhạc Sĩ: Lưu Hữu Phước - Cho học sinh ... động 1 :Ôn tập hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhi u - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận ... 1-2 phút - HS lắng nghe - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS thực - HS ý - Giáo viên gõ mẫu yêu cầu học sinh gõ lại - HS thực - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại -...
 • 4
 • 882
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Hai Bài Hát: - Chú Voi Con Ở Bản Đôn - Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan ppt

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Hai Bài Hát: - Chú Voi Con Ở Bản Đôn - Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan ppt
... - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì? Bài hát - HS ý nhạc sĩ viết? - HS trả lời + Bài :Chú Voi Con Bản ôn - ... - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập hát: Chú Voi Con Bản ôn - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhi u hình thức - HS thực + Hát ... xét: + Nhạc Sĩ: Phạm - Giáo viên nhận xét: tuyên - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai - HS nhận xét điệu hát * Hoạt động 2: Ôn tập hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan - Giáo viên...
 • 4
 • 357
 • 0

Bài giảng đạo đức lớp 4 - TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP docx

Bài giảng đạo đức lớp 4 - TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP docx
... (Bài tập giải thích lí lựa chọn 2- SGK trang 4) -Cả lớp trao đổi, bổ sung -GV nêu ý tập a/ Trung thực học tập thiệt b/ Thiếu trung thực học tập giả dối -HS sưu tầm mẫu chuyện, c/ Trung thực học ... thiếu trung -HS lắng nghe thực học tập -GV kết luận: +Việc b, d, g trung thực học tập -HS lựa chọn theo thái độ: tán thành, +Việc a, c, e thiếu trung thực phân vân, không tán thành học tập -HS ... Trung thực học tập thể gương trung thực học tập lòng tự trọng -GV kết luận: +Ý b, c +Ý a sai 4. Củng cố - Dặn dò: -Tự liên hệ tập 6- SGK trang -Các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm Bài tập 5- SGK trang Tiết:...
 • 7
 • 5,815
 • 10

Bài giảng đạo đức lớp 4 - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP pdf

Bài giảng đạo đức lớp 4 - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP pdf
... pháp khắc phục khó khăn đề để học tốt 4. Củng cố - Dặn dò: -HS nêu lại ghi nhớ SGK trang -Thực biện pháp đề để vượt khó khăn học tập; động viên, giúp đỡ bạn gặp khó khăn học tập -HS lớp thực hành ... trình bày trước lớp -GV kết luận khen thưởng HS biết vượt qua khó khăn học tập *Hoạt động 3: Làm việc cá nhân ( tập 4- SGK / 7) -GV nêu giải thích yêu cầu tập: -HS lắng nghe -HS nêu số khó khăn biện ... không làm -GV kết luận: Cách a, b, d -1 - HS câu ghi nhớ SGK/6 cách giải tích cực -Cả lớp chuẩn bị -GV hỏi: Qua học hôm nay, rút điều gì? -HS lớp thực hành 4. Củng cố - Dặn dò: -Chuẩn bị tập 2- SGK...
 • 7
 • 3,712
 • 5

Bài giảng đạo đức lớp 4 - KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG pot

Bài giảng đạo đức lớp 4 - KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG pot
... thường người lao động nghèo, người lao động chân tay -GV kết luận: +Các việc làm a,c, d, đ, e,g thể kính trọng, biết ơn người lao động +Các việc làm b, h thiếu kính trọng người lao -Cả lớp thực động ... -GV kết luận: Cần phải kính trọng người lao động, người lao động bình thường *Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi (Bài tập 1SGK/29) -GV nêu yêu cầu tập 1: Những người sau đây, người lao động? ... thực động 4. Củng cố - Dặn dò: -Cho HS đọc ghi nhớ -Về nhà xem lại -Chuẩn bị tập 5, 6- SGK/30 Tiết: Hoạt động thầy Hoạt động trò *Hoạt động 1: Đóng vai (Bài tập 4- SGK/30) -GV chia lớp thành nhóm,...
 • 7
 • 2,011
 • 5

Xem thêm