DHCP DHCP RELAY AGENT

Configuring DHCP Relay

Configuring DHCP Relay
... campus (dhcp- config)#ip dhcp pool remote campus (dhcp- config)#network 172.16.13.0 255.255.255.0 campus (dhcp- config)#default-router 172.16.13.1 campus (dhcp- config)#dns-server 172.16.12.2 campus (dhcp- config)#domain-name ... 172.16.12.1 campus (dhcp- config)#dns-server 172.16.12.2 campus (dhcp- config)#domain-name foo.com campus (dhcp- config)#netbios-name-server 172.16.12.10 Step Create the remote DHCP address pool To ... campus DHCP address pool To configure the campus LAN pool, use the following commands: campus(config)#ip dhcp pool campus campus (dhcp- config)#network 172.16.12.0 255.255.255.0 campus (dhcp- config)#default-router...
 • 6
 • 147
 • 0

Tài liệu Lab 1.2.8 Configuring DHCP Relay pptx

Tài liệu Lab 1.2.8 Configuring DHCP Relay pptx
... campus (dhcp- config)#network 172.16.12.0 255.255.255.0 campus (dhcp- config)#default-router 172.16.12.1 campus (dhcp- config)#dns-server 172.16.12.2 campus (dhcp- config)#domain-name foo.com campus (dhcp- config)#netbios-name-server ... remote DHCP address pool To configure the remote LAN pool, use the following commands: campus (dhcp- config)#ip dhcp pool remote campus (dhcp- config)#network 172.16.13.0 255.255.255.0 campus (dhcp- config)#default-router ... Technologies v 3.0 - Lab 1.2.8 Copyright  2003, Cisco Systems, Inc Step Create the campus DHCP address pool To configure the campus LAN pool, use the following commands: campus(config)#ip dhcp pool campus...
 • 6
 • 157
 • 0

Tài liệu Part 27 - DHCP Server - DHCP Replay Agent doc

Tài liệu Part 27 - DHCP Server - DHCP Replay Agent doc
... tiếp Details -> Cài dịch vụ DHCP Sau để chạy DHCP Server bạn vào Start -> Programs -> Administratice Tools -> DHCP of 17 Bây ta xét mô hình mạng 172.16.1.0/24 mà ta dựng DHCP Server tiến hành ... đến máy DHCP Server mạng thứ thông qua giao thức UNICAST Từ máy DHCP Server UNICAST lại cho máy DHCP Replay Agent địa IP gán IP cho máy Client yêu cầu 10 of 17 Để cài đặt DHCP Replay Agent ta làm ... lên (trong ví dụ máy PC03 máy DHCP Replay Agent) General nhấp phải vào chọn New Routing Protocol Chọn DHCP Replay Agent 13 of 17 Tiếp tục nhấp phải vào DHCP Replay Agent chọn New Interface Chọn...
 • 17
 • 216
 • 1

cấu hình dhcp server dhcp replay agent trong windows server_2003

cấu hình dhcp server dhcp replay agent trong windows server_2003
... dịch vụ DHCP Sau để chạy DHCP Server bạn vào Start -> Programs -> Administratice Tools -> DHCP of 17 Bây ta xét mô hình mạng 172.16.1.0/24 mà ta dựng DHCP Server tiến hành cấu hình cho DHCP Server ... đến máy DHCP Server mạng thứ thông qua giao thức UNICAST Từ máy DHCP Server UNICAST lại cho máy DHCP Replay Agent địa IP gán IP cho máy Client yêu cầu 10 of 17 Để cài đặt DHCP Replay Agent ta làm ... lên (trong ví dụ máy PC03 máy DHCP Replay Agent) General nhấp phải vào chọn New Routing Protocol Chọn DHCP Replay Agent 13 of 17 Tiếp tục nhấp phải vào DHCP Replay Agent chọn New Interface Chọn...
 • 17
 • 108
 • 0

Giao thức cấu hình hoạt động DHCP

Giao thức cấu hình hoạt động DHCP
... DNS • BOOTP • Giao thức talk and ntalk • Giao thức quản lý mạng đơn giản – Simple Network Management Protocol (SNMP) 1.2 DHCP 1.2.1 Giới thiệu DHCP Giao thức cấu hình họat động (DHCP – Dynamic ... client-server DHCP cho phép DHCP client mạng IP nhận cấu hình IP từ DHCP server Khi sử dụng DHCP công việc quản lý mạng IP phần lớn cấu hình IP client lấy từ server Giao thức DHCP mô tả RFC 2131 Một DHCP ... cung cấp 30 thông tin cấu cấu hình IP hình IP 1.2.3 Những đỉểm DHCP Có chế dùng để cấp phaqst địa IP cho client: • Cấp phát tự động DHCP tự động chọn địa IP dải địachỉ cấu hình cấp địa IP cố định,...
 • 11
 • 1,842
 • 19

Quy trình cấu hình dịch vụ DHCP trên File server

Quy trình cấu hình dịch vụ DHCP trên File server
... Đã cấu hình xong thông số cho DHCP VLAN1 Cấu hình Server Options Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn -> Server Options -> Chuột phải -> Configure Options (xxx : tên tắt XXXXX) Chọn  006 DNS Server ... Cấu hình thông số Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn -> Chuột phải -> New Scope… (xxx : tên tắt XXXXX) Chọn Next ... Chọn  015 DNS Domain Name String value: xxx.tct.vn (xxx : tên tắt XXXXX) Chọn  044 WINS/NBNS Server IP address: 10.xx.64.51 (xx : địa IP XXXXX) Add IP address: 10.xx.64.59 Add Chọn  046 WINS/NBT...
 • 18
 • 517
 • 3

Quy trình cấu hình dịch vụ DHCP trên File server

Quy trình cấu hình dịch vụ DHCP trên File server
... Chọn Next > Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page of 12 Chọn Finish Đã cấu hình xong thông số cho DHCP VLAN1 Cấu hình Server Options Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page of 12 Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn ... sổ quản trị DHCP Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page of 12 Cấu hình thông số Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn -> Chuột phải -> New Scope… (xxx : tên tắt XXXXX) Quy trình cấu hình DHCP (Draft ... of 12 Chọn Chọn  046 WINS/NBT Node Type Byte: 0x8 OK Kết thúc trình cấu hình dịch vụ DHCP máy chủ File server Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page 12 of 12 ...
 • 12
 • 584
 • 3

Cài đặt và quản trị dịch vụ DHCP và WINS trên Windows Server 2000

Cài đặt và quản trị dịch vụ DHCP và WINS trên Windows Server 2000
... City MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000- NT page Cài đặt quản trị dịch vụ DHCP WINS Windows Server 2000 Dịch vụ cấp phát địa IP động • Dịch vụ WINS QTSC – CISCO Network Acadamy Hall ... điều hành Windows 2000- NT page 26 Dịch vụ WINS • Giới thiệu dịch vụ WINS Cài đặt WINS • Thiết lập WINS máy khách • Bổ sung máy chủ WINS • Cấu hình máy phục vụ WINS • Sao lưu sở liệu WINS • Phục ... 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000- NT page Dịch vụ cấp phát địa IP động • Giới thiệu dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configutation Protocol) • Các bước cài đặt DHCP • Cấu hình dịch vụ DHCP •...
 • 40
 • 638
 • 3

Mô Tả Các Chức Năng Của Các Dịch Vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Server Triển Khai Các Dịch Vụ Này Trên Hệ Điều Hành Linux

Mô Tả Các Chức Năng Của Các Dịch Vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Server Triển Khai Các Dịch Vụ Này Trên Hệ Điều Hành Linux
... định để triển khai dịch vụ, ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh lưu trữ thông tin, liệu quan trọng khác doanh nghiệp Xây dựng triễn khai dịch vụ mạng ( DNS , DHCP , Web, Mail , File Server .) ... 13 V.Cấu Hình Dịch Vụ DNS SLAVE Server Trên Máy 16 5.1 Cài đặt gói bind 16 5.2 Cấu hình DNS SLAVE Server 16 VI.Cấu Hình Dịch Vụ WEB SEVER Trên Máy 18 6.1 ... IV.Cấu Hình Dịch Vụ DNS Server Trên Máy .11 4.1 Cài đặt gói bind 11 4.2 Tạo file named.conf 12 4.3 Tạo file zone .13 4.4 Định nghĩa file có zone ...
 • 75
 • 1,861
 • 16

Hướng dẫn thiết lập DHCP Hệ điều hành máy chủ Asianux Server 3

Hướng dẫn thiết lập DHCP Hệ điều hành máy chủ Asianux Server 3
... đặt dhcp Phiên cài đặt dhcp- 3. 0.5-5.1AX Thiết lập dhcp Tạo file /etc/dhcpd.conf với nội dung sau: libdhcp-1.17-1 ddns-update-style ad-hoc; dhcp- devel -3. 0.5-5.1AX option domain-name-servers 10. 130 .x.1; ... 10. 130 .x.1; subnet 10. 130 .x.0 netmask 255.255.255.0 { range 10. 130 .x.50 10. 130 .x.250; } Trong 10. 130 .x.0 lớp mạng LAN cần cấp địa động đơn vị cấp Sở Tạo file khởi động dịch vụ /etc/rc.d/init.d/dhcpd ... động dịch vụ /etc/rc.d/init.d/dhcpd Khởi động dịch vụ dhcp #chmod a+wrx /etc/rc.d/init.d/dhcpd # chkconfig –level 234 5 dhcpd on # service dhcpd start Thank you! ...
 • 4
 • 244
 • 1

Tìm hiểu về DHCP và DNS

Tìm hiểu về DHCP và DNS
... server thấy DHCP client tiếp tục cố gắng tìm kiếm DHCP server sau phút -4- IP Lease Selection DHCP client nhận gói tin DHCPOFFER phản hồi broadcast lại gói DHCPREQUEST để chấp nhận offer DHCPREQUEST ... nhận DHCPREQUEST gởi trả lại DHCP client DHCPACK biết chấp nhận cho DHCP client thuê IP address Gói tin bao gồm địa IP thông tin cấu hình khác (DNS server, WINS server ) Khi DHCP client nhận DHCPACK ... nhật DHCP server Nếu DHCP server "đã chết", DHCP client tiếp tục sử dụng cấu hình thời -8- DHCPDISCOVER để update địa IP Vào lúc này, không kiếm tới DHCP server ban đầu cho thuê mà chấp nhận DHCP...
 • 58
 • 2,589
 • 17

hướng dẫn kiểm tra mạng ( DHCP tự thiết lập địa chỉ)

hướng dẫn kiểm tra mạng ( DHCP tự thiết lập địa chỉ)
... mạng tray system Các trạng thái nhận biết Khi máy PC vào Web , người dùng kiểm tra sơ trạng thái mạng trước báo cho trung tâm hỗ mạng sau ĐƯỜNG MẠNG LỖI Icon mạng tray system sau KHÔNG NHẬN ĐỊA ... MẠNG LỖI Icon mạng tray system sau KHÔNG NHẬN ĐỊA CHỈ IP Icon mạng tray system sau Không nhận địa IP BÁO HẾT ĐỊA CHỈ IP Icon mạng tray system sau - Trỏ chuột vào icon kích đúp chuột trái , bảng ... LAN Settings Địa proxy Cổng proxy Kiểm tra proxy đặt chưa Vào Firefox / Tool options / Advanced / Network / Setting Địa proxy Cổng proxy Nếu không vào mạng báo đến phận quản trị mạng gần Hoặc...
 • 11
 • 1,066
 • 4

GIỚI THIỆU VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ DHCP

GIỚI THIỆU VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ DHCP
... lượng Router qua Hình 21: Cấu hình DHCP server Sau cài xong dịch vụ DHCP vào Star/programs/ Administrative Tools /DHCP hình Hình 22 Sau cài đặt dịch vụ DHCP, bạn thấy biểu tượng DHCP menu Administrative ... Sau cấu hình xong, nhấn Next để tiếp tục Hình 27: Trong hộp thoại xuất hiên gồm lựa chọn chọn Yes để tiếp tục cấu hình dịch vụ, chọn No từ chối dịch vụ Ở chọn Yes để tiếp tục cấu hình dịch vụ Hình ... dịch vụ nhấn No Hình 8: bảng thông báo Ở chọn Yes để khởi động dịch vụ, khởi động xong dịch vụ bắt đầu thực cấu hình bước tạo Static Route nhấn phải vào Static Route chọn New Static Route (hình...
 • 22
 • 240
 • 2

Mô tả các chức năng cảu các dịch vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Sever triển khai các dịch vụ này trên hệ điều hành Linux

Mô tả các chức năng cảu các dịch vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Sever triển khai các dịch vụ này trên hệ điều hành Linux
... ổn định để triển khai dịch vụ, ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh lưu trữ thông tin, liệu quan trọng khác doanh nghiệp Xây dựng triễn khai dịch vụ mạng ( DNS , DHCP , Web, Mail , File Server….) ... 13 V.Cấu Hình Dịch Vụ DNS SLAVE Server Trên Máy 16 5.1 Cài đặt gói bind 16 5.2 Cấu hình DNS SLAVE Server 16 VI.Cấu Hình Dịch Vụ WEB SEVER Trên Máy 18 6.1 ... cài đặt dịch vụ DNS cần cài gói bind gói hổ trợ thư viện chức khác Tuy nhiên , không đảm bảo tính bảo mật hệ thống , hacker từ hệ thống DNS biết toàn cấu trúc hệ thống Để khắc phục điều ta sữ...
 • 72
 • 550
 • 3

Mô tả các chức năng của các dịch vụ Mạng DNS, DHCP,WWW

Mô tả các chức năng của các dịch vụ Mạng DNS, DHCP,WWW
... WIN2K3 có địa Ip 10.0.0.5 Các máy Client dành cho nhân viên có địa IP cung cấp dịch vụ DHCP (vùng ip 10.0.0.11-10.0.0.100) II.Cấu Hình IP Cho Các Máy Dịch Vụ : Dùng vmware card mạng kết nối , sử dụng ... vững mạnh, ổn định để triển khai dịch vụ, ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh lưu trữ thông tin, liệu quan trọng khác doanh nghiệp Xây dựng triễn khai dịch vụ mạng ( DNS , DHCP , Web, Mail , ... Chí Minh, Tháng 05 năm 2011 Thực Tập Tốt Nghiệp MỤC LỤC I Giới Thiệu Hình Mạng II.Cấu Hình IP Cho Các Máy Dịch Vụ III Cấu Hình Services DHCP Server Tại Máy 3.1 Cấu hình...
 • 72
 • 520
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu hình dhcp và dhcp relay agent trên windows server 2003cấu hình dhcp relay agent trên windows server 2003tìm hiểu khái niệm dịch vụ dhcp và dhcp relay agentmạng khái niệm trênhoạt động của dhcp relay agentdịch vụ dhcpcấu hình dhcpxây dựng dhcp servercấu hình dhcp serverbai 09 dich vu dhcpdhcp định dạng tin nhắncấu hình một dhcp serverdịch vụ cấp ip động dhcpmẹo cài đặt dhcpwindows server 2008 dhcp servertìm hiểu về dhcp và dnsTiểu luận tình huống chuyên viên kế toán phòng tài chính kế hoạchKhẳng định những đóng góp lớn về số lượng các tác phẩm cũng như giá trị về nội dung, nghệ thuật văn chương Lan Khai đã tạo dựngNghiên cứu một số thuật toán lọc thư rác và ứng dụng trong lọc email nội bộ của viễn thông tỉnh bắc kạnMối quan hệ giữa lãi suất tiền vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư và qui mô vốn đầu tưHoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại công ty cổ phần viglacera hạ longTìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họaTruyện ngắn Cao Duy Sơn từ góc nhìn văn hoáThế giới nghệ thuật thơ Trần HùngĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP TOÁN 10 (TẬP 2)Nghiên cứu ứng dụng thể thao giải trí đối với người lao động trí óc nhằm nâng cao khả năng làm việc cho giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà NẵngPreliminary English test 8Thiết kế tổ chức thi công cho công trình nhà công nghiệp một tầngBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Dãy hồi quy bậc hai (LV thạc sĩ)Xác định độ dài khoảng trong mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ (LV thạc sĩ)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập