DHCP DHCP RELAY AGENT

Configuring DHCP Relay

Configuring DHCP Relay
... campus (dhcp- config)#ip dhcp pool remote campus (dhcp- config)#network 172.16.13.0 255.255.255.0 campus (dhcp- config)#default-router 172.16.13.1 campus (dhcp- config)#dns-server 172.16.12.2 campus (dhcp- config)#domain-name ... 172.16.12.1 campus (dhcp- config)#dns-server 172.16.12.2 campus (dhcp- config)#domain-name foo.com campus (dhcp- config)#netbios-name-server 172.16.12.10 Step Create the remote DHCP address pool To ... campus DHCP address pool To configure the campus LAN pool, use the following commands: campus(config)#ip dhcp pool campus campus (dhcp- config)#network 172.16.12.0 255.255.255.0 campus (dhcp- config)#default-router...
 • 6
 • 137
 • 0

Tài liệu Lab 1.2.8 Configuring DHCP Relay pptx

Tài liệu Lab 1.2.8 Configuring DHCP Relay pptx
... campus (dhcp- config)#network 172.16.12.0 255.255.255.0 campus (dhcp- config)#default-router 172.16.12.1 campus (dhcp- config)#dns-server 172.16.12.2 campus (dhcp- config)#domain-name foo.com campus (dhcp- config)#netbios-name-server ... remote DHCP address pool To configure the remote LAN pool, use the following commands: campus (dhcp- config)#ip dhcp pool remote campus (dhcp- config)#network 172.16.13.0 255.255.255.0 campus (dhcp- config)#default-router ... Technologies v 3.0 - Lab 1.2.8 Copyright  2003, Cisco Systems, Inc Step Create the campus DHCP address pool To configure the campus LAN pool, use the following commands: campus(config)#ip dhcp pool campus...
 • 6
 • 141
 • 0

Tài liệu Part 27 - DHCP Server - DHCP Replay Agent doc

Tài liệu Part 27 - DHCP Server - DHCP Replay Agent doc
... tiếp Details -> Cài dịch vụ DHCP Sau để chạy DHCP Server bạn vào Start -> Programs -> Administratice Tools -> DHCP of 17 Bây ta xét mô hình mạng 172.16.1.0/24 mà ta dựng DHCP Server tiến hành ... đến máy DHCP Server mạng thứ thông qua giao thức UNICAST Từ máy DHCP Server UNICAST lại cho máy DHCP Replay Agent địa IP gán IP cho máy Client yêu cầu 10 of 17 Để cài đặt DHCP Replay Agent ta làm ... lên (trong ví dụ máy PC03 máy DHCP Replay Agent) General nhấp phải vào chọn New Routing Protocol Chọn DHCP Replay Agent 13 of 17 Tiếp tục nhấp phải vào DHCP Replay Agent chọn New Interface Chọn...
 • 17
 • 167
 • 1

cấu hình dhcp server dhcp replay agent trong windows server_2003

cấu hình dhcp server dhcp replay agent trong windows server_2003
... dịch vụ DHCP Sau để chạy DHCP Server bạn vào Start -> Programs -> Administratice Tools -> DHCP of 17 Bây ta xét mô hình mạng 172.16.1.0/24 mà ta dựng DHCP Server tiến hành cấu hình cho DHCP Server ... đến máy DHCP Server mạng thứ thông qua giao thức UNICAST Từ máy DHCP Server UNICAST lại cho máy DHCP Replay Agent địa IP gán IP cho máy Client yêu cầu 10 of 17 Để cài đặt DHCP Replay Agent ta làm ... lên (trong ví dụ máy PC03 máy DHCP Replay Agent) General nhấp phải vào chọn New Routing Protocol Chọn DHCP Replay Agent 13 of 17 Tiếp tục nhấp phải vào DHCP Replay Agent chọn New Interface Chọn...
 • 17
 • 98
 • 0

Giao thức cấu hình hoạt động DHCP

Giao thức cấu hình hoạt động DHCP
... DNS • BOOTP • Giao thức talk and ntalk • Giao thức quản lý mạng đơn giản – Simple Network Management Protocol (SNMP) 1.2 DHCP 1.2.1 Giới thiệu DHCP Giao thức cấu hình họat động (DHCP – Dynamic ... client-server DHCP cho phép DHCP client mạng IP nhận cấu hình IP từ DHCP server Khi sử dụng DHCP công việc quản lý mạng IP phần lớn cấu hình IP client lấy từ server Giao thức DHCP mô tả RFC 2131 Một DHCP ... cung cấp 30 thông tin cấu cấu hình IP hình IP 1.2.3 Những đỉểm DHCP Có chế dùng để cấp phaqst địa IP cho client: • Cấp phát tự động DHCP tự động chọn địa IP dải địachỉ cấu hình cấp địa IP cố định,...
 • 11
 • 1,747
 • 19

Quy trình cấu hình dịch vụ DHCP trên File server

Quy trình cấu hình dịch vụ DHCP trên File server
... Đã cấu hình xong thông số cho DHCP VLAN1 Cấu hình Server Options Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn -> Server Options -> Chuột phải -> Configure Options (xxx : tên tắt XXXXX) Chọn  006 DNS Server ... Cấu hình thông số Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn -> Chuột phải -> New Scope… (xxx : tên tắt XXXXX) Chọn Next ... Chọn  015 DNS Domain Name String value: xxx.tct.vn (xxx : tên tắt XXXXX) Chọn  044 WINS/NBNS Server IP address: 10.xx.64.51 (xx : địa IP XXXXX) Add IP address: 10.xx.64.59 Add Chọn  046 WINS/NBT...
 • 18
 • 447
 • 3

Quy trình cấu hình dịch vụ DHCP trên File server

Quy trình cấu hình dịch vụ DHCP trên File server
... Chọn Next > Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page of 12 Chọn Finish Đã cấu hình xong thông số cho DHCP VLAN1 Cấu hình Server Options Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page of 12 Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn ... sổ quản trị DHCP Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page of 12 Cấu hình thông số Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn -> Chuột phải -> New Scope… (xxx : tên tắt XXXXX) Quy trình cấu hình DHCP (Draft ... of 12 Chọn Chọn  046 WINS/NBT Node Type Byte: 0x8 OK Kết thúc trình cấu hình dịch vụ DHCP máy chủ File server Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page 12 of 12 ...
 • 12
 • 511
 • 3

Cài đặt và quản trị dịch vụ DHCP và WINS trên Windows Server 2000

Cài đặt và quản trị dịch vụ DHCP và WINS trên Windows Server 2000
... City MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000- NT page Cài đặt quản trị dịch vụ DHCP WINS Windows Server 2000 Dịch vụ cấp phát địa IP động • Dịch vụ WINS QTSC – CISCO Network Acadamy Hall ... điều hành Windows 2000- NT page 26 Dịch vụ WINS • Giới thiệu dịch vụ WINS Cài đặt WINS • Thiết lập WINS máy khách • Bổ sung máy chủ WINS • Cấu hình máy phục vụ WINS • Sao lưu sở liệu WINS • Phục ... 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000- NT page Dịch vụ cấp phát địa IP động • Giới thiệu dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configutation Protocol) • Các bước cài đặt DHCP • Cấu hình dịch vụ DHCP •...
 • 40
 • 563
 • 3

Mô Tả Các Chức Năng Của Các Dịch Vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Server Triển Khai Các Dịch Vụ Này Trên Hệ Điều Hành Linux

Mô Tả Các Chức Năng Của Các Dịch Vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Server Triển Khai Các Dịch Vụ Này Trên Hệ Điều Hành Linux
... định để triển khai dịch vụ, ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh lưu trữ thông tin, liệu quan trọng khác doanh nghiệp Xây dựng triễn khai dịch vụ mạng ( DNS , DHCP , Web, Mail , File Server .) ... 13 V.Cấu Hình Dịch Vụ DNS SLAVE Server Trên Máy 16 5.1 Cài đặt gói bind 16 5.2 Cấu hình DNS SLAVE Server 16 VI.Cấu Hình Dịch Vụ WEB SEVER Trên Máy 18 6.1 ... IV.Cấu Hình Dịch Vụ DNS Server Trên Máy .11 4.1 Cài đặt gói bind 11 4.2 Tạo file named.conf 12 4.3 Tạo file zone .13 4.4 Định nghĩa file có zone ...
 • 75
 • 1,700
 • 12

Hướng dẫn thiết lập DHCP Hệ điều hành máy chủ Asianux Server 3

Hướng dẫn thiết lập DHCP Hệ điều hành máy chủ Asianux Server 3
... đặt dhcp Phiên cài đặt dhcp- 3. 0.5-5.1AX Thiết lập dhcp Tạo file /etc/dhcpd.conf với nội dung sau: libdhcp-1.17-1 ddns-update-style ad-hoc; dhcp- devel -3. 0.5-5.1AX option domain-name-servers 10. 130 .x.1; ... 10. 130 .x.1; subnet 10. 130 .x.0 netmask 255.255.255.0 { range 10. 130 .x.50 10. 130 .x.250; } Trong 10. 130 .x.0 lớp mạng LAN cần cấp địa động đơn vị cấp Sở Tạo file khởi động dịch vụ /etc/rc.d/init.d/dhcpd ... động dịch vụ /etc/rc.d/init.d/dhcpd Khởi động dịch vụ dhcp #chmod a+wrx /etc/rc.d/init.d/dhcpd # chkconfig –level 234 5 dhcpd on # service dhcpd start Thank you! ...
 • 4
 • 198
 • 1

Tìm hiểu về DHCP và DNS

Tìm hiểu về DHCP và DNS
... server thấy DHCP client tiếp tục cố gắng tìm kiếm DHCP server sau phút -4- IP Lease Selection DHCP client nhận gói tin DHCPOFFER phản hồi broadcast lại gói DHCPREQUEST để chấp nhận offer DHCPREQUEST ... nhận DHCPREQUEST gởi trả lại DHCP client DHCPACK biết chấp nhận cho DHCP client thuê IP address Gói tin bao gồm địa IP thông tin cấu hình khác (DNS server, WINS server ) Khi DHCP client nhận DHCPACK ... nhật DHCP server Nếu DHCP server "đã chết", DHCP client tiếp tục sử dụng cấu hình thời -8- DHCPDISCOVER để update địa IP Vào lúc này, không kiếm tới DHCP server ban đầu cho thuê mà chấp nhận DHCP...
 • 58
 • 2,447
 • 16

hướng dẫn kiểm tra mạng ( DHCP tự thiết lập địa chỉ)

hướng dẫn kiểm tra mạng ( DHCP tự thiết lập địa chỉ)
... mạng tray system Các trạng thái nhận biết Khi máy PC vào Web , người dùng kiểm tra sơ trạng thái mạng trước báo cho trung tâm hỗ mạng sau ĐƯỜNG MẠNG LỖI Icon mạng tray system sau KHÔNG NHẬN ĐỊA ... MẠNG LỖI Icon mạng tray system sau KHÔNG NHẬN ĐỊA CHỈ IP Icon mạng tray system sau Không nhận địa IP BÁO HẾT ĐỊA CHỈ IP Icon mạng tray system sau - Trỏ chuột vào icon kích đúp chuột trái , bảng ... LAN Settings Địa proxy Cổng proxy Kiểm tra proxy đặt chưa Vào Firefox / Tool options / Advanced / Network / Setting Địa proxy Cổng proxy Nếu không vào mạng báo đến phận quản trị mạng gần Hoặc...
 • 11
 • 978
 • 4

GIỚI THIỆU VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ DHCP

GIỚI THIỆU VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ DHCP
... lượng Router qua Hình 21: Cấu hình DHCP server Sau cài xong dịch vụ DHCP vào Star/programs/ Administrative Tools /DHCP hình Hình 22 Sau cài đặt dịch vụ DHCP, bạn thấy biểu tượng DHCP menu Administrative ... Sau cấu hình xong, nhấn Next để tiếp tục Hình 27: Trong hộp thoại xuất hiên gồm lựa chọn chọn Yes để tiếp tục cấu hình dịch vụ, chọn No từ chối dịch vụ Ở chọn Yes để tiếp tục cấu hình dịch vụ Hình ... dịch vụ nhấn No Hình 8: bảng thông báo Ở chọn Yes để khởi động dịch vụ, khởi động xong dịch vụ bắt đầu thực cấu hình bước tạo Static Route nhấn phải vào Static Route chọn New Static Route (hình...
 • 22
 • 223
 • 2

Mô tả các chức năng cảu các dịch vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Sever triển khai các dịch vụ này trên hệ điều hành Linux

Mô tả các chức năng cảu các dịch vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Sever triển khai các dịch vụ này trên hệ điều hành Linux
... ổn định để triển khai dịch vụ, ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh lưu trữ thông tin, liệu quan trọng khác doanh nghiệp Xây dựng triễn khai dịch vụ mạng ( DNS , DHCP , Web, Mail , File Server….) ... 13 V.Cấu Hình Dịch Vụ DNS SLAVE Server Trên Máy 16 5.1 Cài đặt gói bind 16 5.2 Cấu hình DNS SLAVE Server 16 VI.Cấu Hình Dịch Vụ WEB SEVER Trên Máy 18 6.1 ... cài đặt dịch vụ DNS cần cài gói bind gói hổ trợ thư viện chức khác Tuy nhiên , không đảm bảo tính bảo mật hệ thống , hacker từ hệ thống DNS biết toàn cấu trúc hệ thống Để khắc phục điều ta sữ...
 • 72
 • 501
 • 1

Mô tả các chức năng của các dịch vụ Mạng DNS, DHCP,WWW

Mô tả các chức năng của các dịch vụ Mạng DNS, DHCP,WWW
... WIN2K3 có địa Ip 10.0.0.5 Các máy Client dành cho nhân viên có địa IP cung cấp dịch vụ DHCP (vùng ip 10.0.0.11-10.0.0.100) II.Cấu Hình IP Cho Các Máy Dịch Vụ : Dùng vmware card mạng kết nối , sử dụng ... vững mạnh, ổn định để triển khai dịch vụ, ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh lưu trữ thông tin, liệu quan trọng khác doanh nghiệp Xây dựng triễn khai dịch vụ mạng ( DNS , DHCP , Web, Mail , ... Chí Minh, Tháng 05 năm 2011 Thực Tập Tốt Nghiệp MỤC LỤC I Giới Thiệu Hình Mạng II.Cấu Hình IP Cho Các Máy Dịch Vụ III Cấu Hình Services DHCP Server Tại Máy 3.1 Cấu hình...
 • 72
 • 490
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu hình dhcp và dhcp relay agent trên windows server 2003cấu hình dhcp relay agent trên windows server 2003tìm hiểu khái niệm dịch vụ dhcp và dhcp relay agentmạng khái niệm trênhoạt động của dhcp relay agentdịch vụ dhcpcấu hình dhcpxây dựng dhcp servercấu hình dhcp serverbai 09 dich vu dhcpdhcp định dạng tin nhắncấu hình một dhcp serverdịch vụ cấp ip động dhcpmẹo cài đặt dhcpwindows server 2008 dhcp servertìm hiểu về dhcp và dnsĐề tài nghiên cứu khóa học Xây dựng mô hình quán điểm cà phê Trung Nguyên dành cho giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nayPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thức ăn chăn nuôi Cargill cho heo của các hộ nuôi ở tỉnh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))Từ nay bạn không nên vứt vỏ trứng đi nữaĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Tài liệu hướng dẫn làm đồ dùng dạy học Vật lýĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất - thương mại trái sơ Gò CôngĐề tài Nghiên cứu Khoa học Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng trong phổ thôngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự liên kết trong chuỗi cung cứng sản phẩm dừa tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ))Đề tài Nghiên cứu các giái pháp tăng cường chất lượng dịch vụ mạng sử dụng mạng Lan ảo và phát triển dịch vụ truy nhập từ xa vào mạng nội bộ thông qua internetĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, nhiễm các týp Helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dàyĐánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của ngành thuế tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng của công ty du lịch Vietsuntourist đối với loại hình du lịch vui chơi giải trí (LV thạc sĩ))Đánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn ManugelĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN - TÔNG LẠNH 1Đánh giá lượng tồn dư thuốc kích thích tăng trọng trong thịt gia súc, gia cầmKiem tra UML dap anCUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌCgerund in english grammarinfinitive or gerundto infinitive in english
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập