Nghiên cứu xử lý xúc tác FCC thải bằng phương pháp tích cực, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường

Nghiên cứu xử xúc tác FCC thải bằng phương pháp tích cực, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế bảo vệ môi trường

Nghiên cứu xử lý xúc tác FCC thải bằng phương pháp tích cực, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Võ Thị Tuyết Mai NGHIÊN CỨU XỬ LÝ XÚC TÁC FCC THẢI BẰNG PHƢƠNG PHÁP TÍCH CỰC, NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI ... cốc xúc tác RFCC thải 48 3.2 Nghiên cứu chế tạo xi măng với phụ gia xúc tác RFCC thải .49 3.2.1 Nghiên cứu thay clanke xúc tác RFCC thải .51 3.2.2 Nghiên cứu thay thạch cao xúc tác RFCC ... xúc tác RFCC thải 53 3.2.3 Nghiên cứu thay đá bazan xúc tác RFCC thải 55 3.2.4 Nghiên cứu thay xỉ than xúc tác RFCC thải .57 3.2.5 Nghiên cứu thay đá vôi xúc tác RFCC thải 59 3.3...
 • 82
 • 8
 • 0

Luận văn Nghiên cứu xử PAH trong khí thải bằng phương pháp ôxi hóa trên hệ xúc tác ôxit kim loại doc

Luận văn Nghiên cứu xử lý PAH trong khí thải bằng phương pháp ôxi hóa trên hệ xúc tác ôxit kim loại doc
... – Fax: (84.4) 8693551 Luận văn Nghiên cứu xử PAH khí thải phương pháp ôxi hóa hệ xúc tác ôxit kim loại Xử PAH khí thải phương pháp ôxi hóa hệ xúc tác ôxit kim loại –Nguyễn Thị Thủy – CNMTK48 ... hướng nghiên cứu xử PAH phương pháp ôxi hóa có sử dụng hệ xúc tác hướng quan tâm Do đồ án chọn đề tài: Nghiên cứu xử PAH khí thải phương pháp ôxi hóa hệ xúc tác ôxit kim loại làm hướng nghiên ... công nghệ môi trường (INEST) ĐHBK Xử PAH khí thải phương pháp ôxi hóa hệ xúc tác ôxit kim loại –Nguyễn Thị Thủy – CNMTK48 phần phương pháp điều chế xúc tác Các phương pháp để điều chế xúc tác...
 • 72
 • 242
 • 0

tìm hiểu tổ hợp máy bơm ly tâm nps 6535-500 dùng trong vận chuyển dầu - các giải pháp kĩ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bảo dưỡng sửa chữa máy bơm nps 6535-500 trên giàn msp-5

tìm hiểu tổ hợp máy bơm ly tâm nps 6535-500 dùng trong vận chuyển dầu - các giải pháp kĩ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo dưỡng sửa chữa máy bơm nps 6535-500 trên giàn msp-5
... ni vi MSP-4, MSP-1, MSP-9, MSP-11 Trm tip nhn FSO -2 ch yu tip nhn du t cỏc gin MSP-4, MSP-5, MSP-3, MSP-6, MSP-7, MSP-8, MSP-9, MSP-10, MSP-11 Trong khu vc m Rng cú trm tip nhn du FSO-3 Gia cỏc ... R360/150 CM-3 - s lng : Mỏy bm R360/150 CM-1 - s lng : MSP-3 (Gin 3) Mỏy bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : Mỏy bm NPS 40/400 - s lng : MSP-4 (Gin 4) Mỏy bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : MSP-5 (Gin 5) Mỏy bm NPS ... 65/3 5-5 00 - s lng : MSP-6 (Gin 6) Mỏy bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : Mỏy bm NPS 40/400 - s lng : MSP-7 (Gin 7) Mỏy bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : MSP-8 (Gin 8) Mỏy bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : Mỏy bm NK-200/210...
 • 86
 • 200
 • 0

những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện đồng hỷ - tỉnh thái nguyên

những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện đồng hỷ - tỉnh thái nguyên
... chè nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè huyện Đồng Hỷ, đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè nông hộ thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế địa bàn huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái ... sản xuất hiệu kinh tế sản xuất chè nông hộ thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên - Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè nông ... CHÈ CỦA NÔNG HỘ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ 39 2.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè nông hộ thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế huyện...
 • 112
 • 76
 • 0

Nghiên cứu xử cặn dầu phế thải thành sản phẩm có ích nhằm nâng

Nghiên cứu xử lý cặn dầu phế thải thành sản phẩm có ích nhằm nâng
... công trình nghiên cứu tái chế chúng thành sản phẩm ích nhƣ bitum 1.1.9 Tình hình xử tái chế cặn dầu sản xuất bitum Việt Nam Ở Việt nam, công trình nghiên cứu vấn đề này, nghiên cứu mang ... thức cặn dầu mà nuớc cách xử cặn dầu riêng để chuyển hóa thành sản phẩm ích Cũng cần nhấn mạnh rằng, nuớc phát triển giới thuờng áp dụng đồng thời nhiều phƣơng pháp để xử cặn dầu nguồn ... biệt, trình thực đề tài luận văn “ nghiên cứu xử cặn dầu phế thải thành sản phẩm ích nhằm nâng cao hiệu kinh tế góp phần bảo vệ môi trƣờng” Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hoàng Xuân Tiến...
 • 94
 • 3
 • 0

Nghiên cứu xử đất bị nhiễm dầu bằng phương pháp vi sinh

Nghiên cứu xử lý đất bị nhiễm dầu bằng phương pháp vi sinh
... Công nghệ sinh học - Vi n Hoá học công nghiệp Vi t Nam hợp tác với số đơn vị Vi n "Nghiên cứu xử đất bị nhiễm dầu phương pháp vi sinh" mục đích tạo chế phẩm vi sinh xử đất nhiễm dầu có hiệu ... - Nghiên cứu trình lên men thu sinh khối vi sinh vật - Xử lí thu sinh khối vi sinh vật tạo chế phẩm - Đánh giá khả xử đất bị nhiễm dầu chế phẩm CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 THỰC TRẠNG ĐẤT NHIỄM DẦU ... hổng cấu trúc đất Dầu khó bị phân hủy vi sinh vật đất Mặt khác, đất môi trường pha loãng chất thải, nên dầu có tác hại lâu dài đất Ở khu đất bị nhiễm dầu, dầu che lấp khe hở mao quản đất, gây tắc...
 • 62
 • 892
 • 1

nghiên cứu xử asen trong nước ngầm bằng phương pháp lọc sinh học

nghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng phương pháp lọc sinh học
... ô nhiễm asen nước ngầm 17 1.6 Tiêu chuẩn hàm lượng asen nước uống 19 1.7 Các phương pháp xử asen 19 1.7.1 Các phương pháp xử asen giới 19 1.7.2 Các phương pháp xử asen nghiên cứu áp dụng ... xử asen nước ngầm phương pháp lọc sinh học MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu phát triển hệ thống xử asen phương pháp lọc sinh học sử dụng vi khuẩn oxy hóa sắt mangan (IRB), ứng dụng xử nước ... phân tích hàm lượng asen nước ngầm trước sau xử lý, đưa hiệu suất xử - Đưa yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử asen phương pháp sinh học - Đưa mô hình xử asen nước ngầm phù hợp với điều...
 • 82
 • 308
 • 1

Nghiên cứu xử amoni trong nước ngầm bằng phương pháp hấp thụ sử dụng than cacbon hoá sản xuất từ lõi ngô

Nghiên cứu xử lý amoni trong nước ngầm bằng phương pháp hấp thụ sử dụng than cacbon hoá sản xuất từ lõi ngô
... tiêu đề tài - Sản xuất than cacbon hóa từ lõi ngô - Loại bỏ amoni (NH4+) nước ngầm than cacbon hóa sản xuất từ lõi ngô  Nội dung nghiên cứu đề tài - Tổng quan phương pháp xử amoni - Tổng quan ... ứng dụng thực tế Chính lựa chọn phương pháp hấp phụ sử dụng than cacbon hóa phương pháp nghiên cứu đề tài 27 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Sử dụng than ... amoni nước ngầm, đồng thời giúp làm giảm lượng chất thải rắn nông nghiệp, chọn đề tài Nghiên cứu xử amoni nước ngầm phương pháp hấp phụ sử dụng than cacbon hóa sản xuất từ lõi ngô  Mục...
 • 64
 • 111
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác fe2o3 sio2 bằng phương pháp sol gel cho phản ứng oxi hoá hoàn toàn thuốc nhuộm hoạt tính

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác fe2o3  sio2 bằng phương pháp sol gel cho phản ứng oxi hoá hoàn toàn thuốc nhuộm hoạt tính
... Hỡnh 6: S d tng hp oxit bng phng phỏp sol - gel 1.6.1.Húa hc sol - gel [17,19] Ebelmen ó thy phõn silicon alkoxide c to t phc SiCl4 cựng vi alcohol l c s cho quỏ trỡnh sol - gel : SiCl4 + ROH ... mu Fe2O3 - SiO2 (5% Fe2O3) Hỡnh 13: Ph XRD ca mu xỳc tỏc Fe2O3 - SiO2 Kt qu cho thy ch cú mt pic rng gúc = 15ữ 30 0, c trng cho cu trỳc vụ nh hỡnh ca SiO2 Trờn ph XRD khụng cú cỏc pic c trng cho ... oxy húa Fe2O3 - SiO2 bng phng phỏp sol - gel cho phn ng oxy húa hon ton thuc nhum hot tớnh vi tỏc nhõn l hydroperoxit 1.6 Phng phỏp sol - gel Phng phỏp sol- gel ó c Ebelmen tỡm nm 1846, nhng mói...
 • 44
 • 85
 • 0

Nghiên cứu xử COD nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ

Nghiên cứu xử lý COD nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ
... Việc xử nước rỉ rác số loại nước thải khác tương tự tiến hành theo nhiều phương pháp khác 2.3.2 Sơ lược công nghệ xử nước rỉ rác a/ Công nghệ xử nước rỉ rác giới i Công nghệ xử nước rỉ ... quan trọng xử hàm luợng COD nước rỉ rác hiệu Vì thực đề tài Nghiên cứu xử COD nước rỉ rác phuơng pháp keo tụ ” nhằm góp phần cải thiện môi trường ngày tốt Xuất phát từ nghiên cứu sơ lược ... lược công nghệ xử nước rỉ rác 14 2.4 Các phương pháp xử nước rỉ rác 23 2.4.1 Phương pháp sinh học 23 2.4.2 Phương pháp học 23 2.4.3 Phương pháp hóa 24...
 • 63
 • 9
 • 0

Giải pháp xử các mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của việt nam hiện nay trên cơ sở phép biện chứng về mâu thuẫn

Giải pháp xử lý các mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của việt nam hiện nay trên cơ sở phép biện chứng về mâu thuẫn
... Sinh PHẦN 3: GIẢI PHÁP XỬ LÝ CÁC MÂU THUẪN GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY Từ thực tế, nhận thấy Việt Nam tình trạng ... 2: PHÂN TÍCH CÁC MÂU THUẪN GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Các khái niệm Tăng trưởng kinh tế tăng lên số ... tế bảo vệ môi trường trình công nghiệp hóa đại hóa Việt Nam Phần 3: Giải pháp xử mâu thuẫn tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường trình công nghiệp hóa đại hóa Việt Nam Qua viết này, em...
 • 16
 • 169
 • 0

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: “Kết quả nghiên cứu phương pháp lí hóa nhằm nâng cao hiệu quả giếng khai thác gaslift trong điều kiện khai thác tại Việt Nam” pptx

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: “Kết quả nghiên cứu phương pháp lí hóa nhằm nâng cao hiệu quả giếng khai thác gaslift trong điều kiện khai thác tại Việt Nam” pptx
... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thăm dò, Khai thác Kết nghiên cứu phương pháp hóa nhằm nâng cao hiệu giếng khai thác gaslift điều kiện khai thác Việt Nam Phân tích kỹ thuật, kinh tế nhằm lựa chọn khai ... chọn khai thác dầu phương pháp học điều kiện khai thác biển Việt Nam cho thấy gaslift phương pháp khai thác học tối ưu, có nhiều ưu điểm, mang lại độ tin cậy hiệu kinh tế cao so với phương pháp khác ... ống khai thác hiệu suất giếng gaslift Để nâng cao hiệu gaslift ứng dụng phương pháp sau: - Lựa chọn tối ưu thiết bị giếng khai thác gaslift; - Thay đổi tính chất lí- hóa chất lưu ống khai thác...
 • 8
 • 214
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an
... Khuyến nông huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; UBND xã, thị trấn bà nông dân huyện Nam Đàn; bạn bè, đồng nghiệp, gia đình ngời thân nhiệt tình giúp đỡ thời gian thực đề tài hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp ... PTNT tỉnh Nghệ An; Trung tâm khí tợng thuỷ văn Bắc Trung Bộ; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Phòng Uỷ ban nhân dân, Phòng Nông Nghiệp, phòng Thống kê, Phòng Tài nguyên Môi trờng, Trạm Khuyến nông huyện ... u qu kinh t cõy tr ng trờn ủ t v ủ i 78 4.17 C c u v hi u qu kinh t cỏc cụng th c luõn canh trờn ủ t bói Nam n cao tri n sụng 79 4.18 Th i v c a cỏc cụng th c luõn canh trờn chõn ủ t bói cao 79...
 • 138
 • 445
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học chương chất khí vật lí 10 cho học sinh trung học phổ thông miền núichuyên đề những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục quốc phòng an ninh cấp trung học phổ thôngGIÁO án điện tử môn tội PHẠM học CHƯƠNG II LỊCH sử RA đời và PHÁT TRIỂN của tội PHẠM họcPhong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 1945) nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đờiSlide bài giảng pháp luật chương 5 khách thể của tội phạmSlide bài giảng pháp luật chương 29 các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhânGIÁO ÁN GIẢNG DẠY THAM KHẢO LỚP 5TÀI LIỆU THAM KHẢO TỔNG hợp các câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn KINH tế CHÍNH TRỊ cơ bản NHẤTGIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 2GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 6TÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức CÁCH MẠNG cần, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG vô tưHội họa việt nam giai đoạn 1925 1945 nhìn từ góc độ văn hóa (TT)TRUTH, OBJECTIVITY AND SUBJECTIVITY IN ACCOUNTING JOHN FRANCIS MCKERNANThesis Submitted For The Degree Of Doctor Of Philosophy At The University Of LeicesterA thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of Master of Environmental Studies in Environment and Resource StudiesA Thesis Submitted To The Graduate School Of Social Sciences Of Middle East Technical UniversityCost-Aware Workflow Systems Support for Cost Mining and Cost ReportingDániel Máté Kovács: The role and application of fair value accounting in the Hungarian regulatory frameworkCarbon & Energy Accounting Greenhouse Gas and Energy Assessment Tool for Dutch non-ETS Companies
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập