Khảo sát độc tính của nấm metarhizium anisopliae trên sùng trắng (phyllophaga crinita)

Khảo sát độc tính của nấm Metarhizium anisopliae trên sùng trắng (Phyllophaga crinita)

Khảo sát độc tính của nấm Metarhizium anisopliae trên sùng trắng (Phyllophaga crinita)
... 23 3.1 Ni sùng trắng 23 3.2 Nhân giống nấm Metarhizium anisopliae 24 3.3 Khảo sát độc tính nấm Metarhizium anisopliae 26 3.3.1 Phương pháp khảo sát độc tính ... Chí Minh Tháng 8/2005 KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG Giảng viên hướng dẫn: TS TRẦN TẤN VIỆT TS LÊ ĐÌNH ĐƠN Nấm Metarhizium anisopliae loại nấm diệt trùng đồng ... hồng cầu 3.3 Khảo sát độc tính nấm Metarhizium anisopliae 3.3.1 Phƣơng pháp khảo sát độc tính Phương pháp 1: Bột bào tử nấm Metarhizium anisopliae với lượng khác trộn đất Sau thả sùng vào mơi...
 • 55
 • 774
 • 5

Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 6 ppsx

Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 6 ppsx
... 52 Nghiên cứu nhiều dòng nấm Metarhizium anisopliae để chọn lọc nhiều dòng có hoạt tính cao, có khả ký sinh nhiều giai đoạn sống sùng trắng nhiều côn trùng gây hại khác Từ chọn ... Lê Nguyễn Ngọc Tùng Anh,2004 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu qui trình lên men nấm Metarhizium sp Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thành – Lê Văn Hưng - Phạm Văn Toàn, 2003 Giáo trình Công ... thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thư Hương, 2004 Nghiên cứu đánh giá tính độc nấm Metarhizium spp ký sinh côn trùng gây hại Luận văn Thạc sĩ Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị...
 • 5
 • 191
 • 1

Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 5 ppsx

Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 5 ppsx
... định nấm Metarhizium anisopliae độc tính diệt sùng sản xuất chế phẩm nấm diệt sùng nhiên cần phải nghiên cứu nhiều dòng nấm M .anisopliae để tìm dòng có độc tính cao Các dòng BDTN 15, BXĐLA ... lớp da sùng dày khiến nấm xâm nhập để ký sinh diệt sùng Như phương pháp gây nhiễm dòng BDTN 15, BDLA 8, BXĐLA độc tính nấm sùng trắng 45 Hình 4 .5 Kết nghiệm thức đối chứng gây vết thương Sùng ... với dòng nấm BXĐTV 3; 1 /5 Sùng chết sau 17 ngày gây nhiễm với dòng nấm SCLLLA 4; 3,4 ,5, 6 4 /5 sùng chết gây nhiễm với nấm MA 11 N Vùng nấm ký sinh sùng trắng Vùng có màu xanh bào tử nấm hình thành...
 • 10
 • 124
 • 1

Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 4 pot

Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 4 pot
... Nồng độ pha loãng b: Số ô nhỏ buồng đếm hồng cầu 3.3 Khảo sát độc tính nấm Metarhizium anisopliae 3.3.1 Phƣơng pháp khảo sát độc tính Phương pháp 1: Bột bào tử nấm Metarhizium anisopliae với lượng ... bào tử Tính bào tử nấm g bột nấm: Pha g bột nấm 10ml nước cất vô trùng Công thức tính số lượng bào tử 1g bột nấm: 40 00 x 1000 x a x 10-n D= b D: Số bào tử g bột nấm a: Số bào tử đếm n: Nồng độ ... - Môi trường nuôi cấy: Môi trường PGA (Potato Glucose Agar ): Khoai tây: 200 g Agar: 15 g Đường:20 g Nước cất: 1000 ml Môi trường lỏng: Bã bia: 20 g Glucose: 20 g Nước cất: 1000 ml Có thể thay...
 • 10
 • 144
 • 1

Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 3 potx

Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 3 potx
... pH 3, 3 – 8,5 - M anisopliae có khả phân giải tinh bột, celluloza kitin (lông da côn trùng) 2 .3. 2.5 Các dạng nấm Metarhizium anisopliae Theo Tulloch (1976), nấm Metarhizium anisopliae có dạng: Metarhizium ... cạn Nấm gây bệnh cho côn trùng có mặt lớp nấm: 26 Nấm bậc thấp Phycomycetes, nấm túi Ascomycetes, nấm đảm Basidiomycetes nấm bất toàn Deuteromycetes Lớp Nấm bậc thấp Phycomycetes: Trong lớp nấm ... mạng sợi nấm chằng chịt khắp bề mặt thể côn trùng Lúc ngoại độc tố tiết tác động lên côn trùng khiến cho côn trùng chết 2 .3. 2 .3 Độc tố diệt côn trùng nấm Metarhizium anisopliae Các độc tố diệt...
 • 10
 • 221
 • 1

Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 2 potx

Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 2 potx
... nghiên cứu mang tính chất thông tin, chưa ứng dụng thực tiễn Năm 1878, Metschnikov quan sát bệnh nấm bọ hại lúa mì Anisoplia austriaca nấm Entomophthora anisopliae, đổi thành Metarhizium anisopliae ... (1950) quan sát thấy tượng tương tự nhóm virus X khoai tây (Snyder, 1976) Như nhiễm virus có độc tính gây bệnh yếu cho cây, chống lại chủng có độc tính gây bệnh cao Ngoài nấm ký sinh nấm thực nghiên ... đến sức khỏe người đồng thời trì quần thể sùng trắng mức độ cho phép để sử dụng vào mục đích khác có lợi cho người 2. 2 Chế phẩm sinh học diệt côn trùng 2. 2.1 Lịch sử hình thành phát triển biện pháp...
 • 10
 • 121
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 1 potx

Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 1 potx
...  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Niên kho : 20 01- 2005 Giáo viên hướng dẫn: TS Trần ... 23 3 .1 Ni sùng trắng 23 3.2 Nhân giống nấm Metarhizium anisopliae 24 3.3 Khảo sát độc tính nấm Metarhizium anisopliae 26 3.3 .1 Phương pháp khảo sát độc tính ... trùng 15 2.3 Giới thiệu nấm Metarhizium anisopliae 15 2.3 .1 Nấm ký sinh trùng 15 2.3.2 Nấm Metarhizium anisopliae 18 2.3.2 .1 Phổ kí chủ nấm Metarhizium anisopliae...
 • 10
 • 116
 • 1

Khảo sát độc tính của nấm trên sùng trắng

Khảo sát độc tính của nấm trên sùng trắng
... 23 3.1 Ni sùng trắng 23 3.2 Nhân giống nấm Metarhizium anisopliae 24 3.3 Khảo sát độc tính nấm Metarhizium anisopliae 26 3.3.1 Phương pháp khảo sát độc tính ... Chí Minh Tháng 8/2005 KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG Giảng viên hướng dẫn: TS TRẦN TẤN VIỆT TS LÊ ĐÌNH ĐƠN Nấm Metarhizium anisopliae loại nấm diệt trùng đồng ... hồng cầu 3.3 Khảo sát độc tính nấm Metarhizium anisopliae 3.3.1 Phƣơng pháp khảo sát độc tính Phương pháp 1: Bột bào tử nấm Metarhizium anisopliae với lượng khác trộn đất Sau thả sùng vào mơi...
 • 55
 • 192
 • 0

BÁO CÁO " KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA DỊCH NUÔI NẤM(Sclerotium rolfsii) TRÊN MÔ SẸO CÀ CHUA (Lycopersicon esculentum Mill.) IN VITRO " docx

BÁO CÁO
... Ảnh hưởng dịch nuôi nấm đến khả nảy mầm hạt chua 11 Khảo sát độc tính dịch nuôi nấm Sclerotium rolfsii sẹo chua (Lycopersicon esculentumMill.) in vitro Bảng Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy ... 3,50 3,30 3,31 3,29 3,30 pH dịch nuôi Khảo sát độc tính dịch nuôi nấm Sclerotium rolfsii sẹo chua (Lycopersicon esculentumMill.) in vitro Qua đưa nhận xét, môi trường PDB, nấm Sclerotium ... Khảo sát độc tính dịch nuôi nấm Sclerotium rolfsii sẹo chua (Lycopersicon esculentumMill.) in vitro trồng tích cực nhất tăng cường tính kháng trồng với bệnh...
 • 10
 • 171
 • 1

BÁO CÁO " KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA DỊCH NUÔI NẤM(Sclerotium rolfsii) TRÊN MÔ SẸO CÀ CHUA (Lycopersicon esculentum Mill.) IN VITRO " pot

BÁO CÁO
... losses due to weed competition Weed control in rice Proc Conf Int Rice Inst., Los Banos Philipines pp.19-36 Swain, D.J (1967) Controlling barnyard grass in rice, N.S.Agric 78: 473-475 Vodnik D., ... 609-620 Simon, J.P, Potvin C and Strain, B.R (1984) Effect of temperature and CO2 enrichment on kinetic properties of phosphoenol-pyruvate carboxylase in two ecotypes of Echinochloa crus - Galli ... Canadian weeds, 77 Echinocloa crus - Galli (L.) Beauv, Can.J Plant Sci 66: 739-759 Moody K (1989) Weeds reported in rice in South and Southest Asia IRRI Los Banoz, Laguna, Philipines pp.1-86 Robert,...
 • 8
 • 132
 • 1

Khảo sát hiệu lực của nấm xanh (metarhizium anisopliae sorokin) trên sùng khoai lang (cylas formicarius fabricius) trong điều kiện phòng thí nghiệm

Khảo sát hiệu lực của nấm xanh (metarhizium anisopliae sorokin) trên sùng khoai lang (cylas formicarius fabricius) trong điều kiện phòng thí nghiệm
... TÓM LƯỢC Đề tài Khảo sát hiệu lực nấm xanh (Metarhizium anisopliae Sorokin) sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) điều kiện phòng thí nghiệm thực phòng thí nghiệm Phòng trừ sinh học, ... 2.2.1 Thí nghiệm 1: khảo sát hiệu lực nấm xanh Ma, nấm trắng Bb nấm tím Pae thành trùng sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) điều kiện phòng thí nghiệm 24 2.2.2 Thí nghiệm 2: khảo ... trùng sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) điều kiện phòng thí nghiệm Bảng 3.4 Khả lây lan dạng nấm xanh Ma thành trùng sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) điều kiện phòng thí nghiệm...
 • 70
 • 131
 • 0

Khảo sát hoạt tính kháng nấm của các chất chiết thô từ cây lô hội

Khảo sát hoạt tính kháng nấm của các chất chiết thô từ cây lô hội
... mối liên hệ hoạt tính kháng khuẩn hội hợp chất anthraquinone Họ cho chất thuộc nhóm anthraquinone hội hoạt tính kháng khuẩn aloin chất hoạt tính Hoạt tính kháng khuẩn hội phụ thuộc ... 3: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn kháng nấm hội hoa phấn tự nhiên 35 3.3.4 Thí nghiệm 4: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn kháng nấm mô sẹo hoa phấn 37 3.3.5.Thí nghiệm 5: Khảo sát hoạt ... MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************************ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA CÁC CHẤT CHIẾT THÔ TỪ CÂY LÔ HỘI (Aloe vera) VÀ CÂY HOA PHẤN (Mirabilis jalapa L.) NUÔI CẤY IN VITRO...
 • 82
 • 582
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: độc tính của nấmthí nghiệm khảo sát đặc tính của diodekhảo sát đặc tính của diode và transistorthực hành khảo sát đặc tính của diode và transistorkhảo sát dặc tính của diodekhảo sát đặc tính của protein trong thực phẩm giàu proteinkhao sat hoat tinh cua enzyme amylasekhảo sát độc tính bán trường diễn 2 4 6 7báo cáo thực hành số 2 khảo sát đặt tính của cảm biến điện từthí nghiệm khảo sát hoạt tính của xúc táckhảo sát quán tính của máy đo khắc độ nhờ máy chuẩn và khảo sát thực địakhảo sát đặc tính của anten2 2 phiếu khảo sát một số của hàng bán gạo trên địa bàn xã bình xuânthí nghiệm 4 khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đường bổ sung vào rượu đến chất lượng cảm quan trong quá trình điều vịkết quả khảo sát ảnh hưởng của nhóm thế halogen trên vòng benzene của acetophenoneChai nhuaLuyện thi IOE quốc gia cực khó pdfChinh phục lý thuyết vật lýCac dang bai tap toan thuc te trac nghiemcác dạng bài tập số phức điển hìnhphương pháp giải nguyên hàm tích phân và ứng dụngphương pháp giải nhanh Chuyên đề hình học tọa độ oxyz13 đề thi thử THPT quốc gia chọn lọc môn toán 2017Đề tài phân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt NamĐề tài thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụPhương pháp đánh giá nông thônQuang học huỳnh huệTrọng tâm kiến thức ngữ văn 11 tập 1Thiết kế bài giảng ngữ văn 11 tập 1 nâng caoĐánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnTrọng tâm kiến thức ngữ văn 11 tập 2TỔNG QUAN VỀ KHỐI PHỔĐánh giá tình hình thực hiện chính sách giao đất, giao rừng tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà GiangHoàn thiện hoạt động quản trị kênh phân phối của công ty TNHH công nghệ thực phẩm châu á tại thị trường thành phố hồ chí minh giai đoạn 2015 2017The impact of perceived leadership styles on organizational commitment
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập