Luận văn Sử dụng nước thải từ hầm ủbiogas để nuôi tảo chlorella

Tài liệu Luận văn Sử dụng nước thải từ hầm ủ biogas để nuôi tảo chlorella.pdf

Tài liệu Luận văn Sử dụng nước thải từ hầm ủ biogas để nuôi tảo chlorella.pdf
... cứu sử dụng nước thải từ hầm biogas để nuôi tảo Chlorella (nguồn nước thải từ hầm biogas 4.5 m3 với 75% phân heo 25% bèo lục bình) rút số kết luận sau: − Hàm lượng nước thải từ hầm biogas ... Tiếp tục sử dụng nước thải từ hầm biogas để nuôi sinh khối tảo ao đất Ứng dụng tỷ lệ thu hoạch tảo Chlorella từ việc nuôi nước thải hầm biogas để nuôi sinh khối luân trùng, Moina 40 TÀI LIỆU ... Xuất phát từ ý nghĩa đó, đề tài Sử dụng nước thải từ hầm biogas để nuôi tảo Chlorella” thực 1.2 Mục tiêu đề tài: Ứng dụng nuôi tảo Chlorella nước thải từ hầm biogas cho hộ dân địa phương...
 • 54
 • 1,546
 • 16

Tài liệu LUẬN VĂN: SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TỪ HẦM Ủ BIOGAS ĐỂ NUÔI TẢO CHLORELLA pdf

Tài liệu LUẬN VĂN: SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TỪ HẦM Ủ BIOGAS ĐỂ NUÔI TẢO CHLORELLA pdf
... cứu sử dụng nước thải từ hầm biogas để nuôi tảo Chlorella (nguồn nước thải từ hầm biogas 4.5 m3 với 75% phân heo 25% bèo lục bình) rút số kết luận sau: − Hàm lượng nước thải từ hầm biogas ... Tiếp tục sử dụng nước thải từ hầm biogas để nuôi sinh khối tảo ao đất Ứng dụng tỷ lệ thu hoạch tảo Chlorella từ việc nuôi nước thải hầm biogas để nuôi sinh khối luân trùng, Moina 40 TÀI LIỆU ... Xuất phát từ ý nghĩa đó, đề tài Sử dụng nước thải từ hầm biogas để nuôi tảo Chlorella thực 1.2 Mục tiêu đề tài: Ứng dụng nuôi tảo Chlorella nước thải từ hầm biogas cho hộ dân địa phương...
 • 54
 • 203
 • 0

Tài liệu luận văn: SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TỪ HẦM Ủ BIOGAS ĐỂ NUÔI TẢO CHLORELLA pptx

Tài liệu luận văn: SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TỪ HẦM Ủ BIOGAS ĐỂ NUÔI TẢO CHLORELLA pptx
... cứu sử dụng nước thải từ hầm biogas để nuôi tảo Chlorella (nguồn nước thải từ hầm biogas 4.5 m3 với 75% phân heo 25% bèo lục bình) rút số kết luận sau: − Hàm lượng nước thải từ hầm biogas ... Tiếp tục sử dụng nước thải từ hầm biogas để nuôi sinh khối tảo ao đất Ứng dụng tỷ lệ thu hoạch tảo Chlorella từ việc nuôi nước thải hầm biogas để nuôi sinh khối luân trùng, Moina 40 TÀI LIỆU ... Xuất phát từ ý nghĩa đó, đề tài Sử dụng nước thải từ hầm biogas để nuôi tảo Chlorella thực 1.2 Mục tiêu đề tài: Ứng dụng nuôi tảo Chlorella nước thải từ hầm biogas cho hộ dân địa phương...
 • 54
 • 171
 • 0

SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TỪ HẦM Ủ BIOGAS ĐỂ NUÔI TẢO CHLORELLA

SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TỪ HẦM Ủ BIOGAS ĐỂ NUÔI TẢO CHLORELLA
... cứu sử dụng nước thải từ hầm biogas để nuôi tảo Chlorella (nguồn nước thải từ hầm biogas 4.5 m với 75% phân heo 25% bèo lục bình) rút số kết luận sau: − Hàm lượng nước thải từ hầm biogas ... Sử dụng nước thải từ hầm biogas để nuôi tảo Chlorella thực 1.2 Mục tiêu đề tài: Ứng dụng nuôi tảo Chlorella nước thải từ hầm biogas cho hộ dân địa phương có nhiều bèo lục bình, kết hợp hầm ... tb/ml 5.2 Đề xuất Tiếp tục sử dụng nước thải từ hầm biogas để nuôi sinh khối tảo ao đất Ứng dụng tỷ lệ thu hoạch tảo Chlorella từ việc nuôi nước thải hầm biogas để nuôi sinh khối luân trùng,...
 • 54
 • 450
 • 0

Tài liệu Luận văn Sử dụng các loại sinh khối Artemia để ương cá Thát Lát Còm từ hương lên giống.pdf

Tài liệu Luận văn Sử dụng các loại sinh khối Artemia để ương cá Thát Lát Còm từ hương lên giống.pdf
... ương thát lát Còm từ hương lên giống 1.3 Nội dung: - Theo dõi tỷ lệ sống - Theo dõi tốc độ tăng trưởng thát lát Còm giai đọan ương từ hương lên giống sử dụng lọai Artemia sinh khối (tươi ... đánh bắt Thát Lát Còm nặng – kg Thát Lát Còm sống – 10 năm, đạt tới chiều dài 80 cm, nặng – 10 kg (Nguyễn Chung, 2006) So với họ Thát Lát Còm có tốc độ sinh trưởng nhanh thát lát thường ... thích thát lát còm Khi ương Artemia cho tăng trọng tỷ lệ sống cao Vì vậy, kết hợp ương thát lát mùa sản xuất trứng bào xác sinh khối Artemia tận dụng nguồn sản phẩm dư thừa từ ao nuôi (Artemia...
 • 39
 • 573
 • 2

luận văn: SỬ DỤNG CÁC LOẠI SINH KHỐI ARTEMIA ĐỂ ƯƠNG CÁ THÁT LÁT CÒM (Notopterus chitala) TỪ HƯƠNG LÊN GIỐNG potx

luận văn: SỬ DỤNG CÁC LOẠI SINH KHỐI ARTEMIA ĐỂ ƯƠNG CÁ THÁT LÁT CÒM (Notopterus chitala) TỪ HƯƠNG LÊN GIỐNG potx
... ương thát lát Còm từ hương lên giống 1.3 Nội dung: - Theo dõi tỷ lệ sống - Theo dõi tốc độ tăng trưởng thát lát Còm giai đọan ương từ hương lên giống sử dụng lọai Artemia sinh khối (tươi ... đánh bắt Thát Lát Còm nặng – kg Thát Lát Còm sống – 10 năm, đạt tới chiều dài 80 cm, nặng – 10 kg (Nguyễn Chung, 2006) So với họ Thát Lát Còm có tốc độ sinh trưởng nhanh thát lát thường ... thích thát lát còm Khi ương Artemia cho tăng trọng tỷ lệ sống cao Vì vậy, kết hợp ương thát lát mùa sản xuất trứng bào xác sinh khối Artemia tận dụng nguồn sản phẩm dư thừa từ ao nuôi (Artemia...
 • 39
 • 222
 • 0

Sử dụng nước thải từ ao nuôi cá tra cho ruộng lúa ppsx

Sử dụng nước thải từ ao nuôi cá tra cho ruộng lúa ppsx
... chuẩn bị cho nước vào ruộng phải tháo bỏ hết lượng nước cũ, cho nước từ ao nuôi tra vào ruộng Khi nước chảy tràn dàn ruộng đóng nước lại, không nên châm nước liên tục Mục đích để nước đem ... mặt ruộng với mức vừa phải Lượng phân đạm có nước ao nuôi tra cao, nên lúa thường bị dư đạm, lúa tốt cân đối dinh dưỡng thiếu Kali Do vậy, thấy lúa tốt, cần bón thêm phân Kali tháo bỏ nước cho ... bỏ nước cho lúa khô, mục đích giúp lúa cứng Ngoài ra, việc bổ sung phân Kali giúp cho lúa hấp thu đạm cân đối, lúa hạt, sâu bệnh Anh Hiền thu thành công nhiều vụ lúa, lúa đạt suất cao mà giảm...
 • 3
 • 126
 • 0

Tài liệu luận văn: SỬ DỤNG CÁC LOẠI SINH KHỐI ARTEMIA ĐỂ ƯƠNG LƯƠN ĐỒNG pptx

Tài liệu luận văn: SỬ DỤNG CÁC LOẠI SINH KHỐI ARTEMIA ĐỂ ƯƠNG LƯƠN ĐỒNG pptx
... sử dụng thức ăn cá tạp 90,7% ĐỀ XUẤT - Tiếp tục nghiên cứu sử dụng sinh khối để ương lươn đồng mật độ khác để ứng dụng để ương lươn đồng hiểu - Nghiên cứu sử dụng sinh khối kết hợp với với loại ... hành 1.2.Mục tiêu Tìm hiểu khả sử dụng loại sinh khối Artemia để ương lươn đồng 1.3.Nội dung Theo dõi tỉ lệ sống, tăng trưởng lươn đồng sử dụng loại sinh khối Artemia 1.4.Thời gian : Tháng – ... Nguyễn Văn Hòa Dương Thị Mỹ Hận, 2008) sử dụng thức ăn sinh khối Artemia tươi sống để ương cá chẽm cho kết tăng trưởng tỉ lệ sống khả quan Kết tương tự sử dụng dạng sinh khối Artemia để ương cua biển...
 • 46
 • 234
 • 0

Tái sử dụng nước thải được xử lý để sản xuất gạch xi măng

Tái sử dụng nước thải được xử lý để sản xuất gạch xi măng
... Soil/waste/cement mixtures were wetted with 16 wt.% of water Cylindrical pieces were prepared by uniaxial pressing (18 MPa), and then cured for 28 days in a humid chamber (~ 95% humidity at 24 °C) ... (Oliveira, 2004), this is due mainly to the loss of water from clay minerals and dehydration of the hydroxides, and also the decomposition of organic material In fact, the sample waste has a high content...
 • 6
 • 95
 • 0

Tài liệu Luận văn: " Sử dụng phân hữu cơ vi sinh sản xuất từ rác thải chợ nông thôn trong mô hình trồng cải tùa xại tại tỉnh Hậu Giang" pdf

Tài liệu Luận văn:
... KHOA NÔNG NGHI P & SINH H C NG D NG Lu n v n t t nghi p Ngành: NÔNG H C Tên tài: D NG PHÂN H U C RÁC TH I CH VI SINH S N XU T NÔNG THÔN TRONG MÔ HÌNH TR NG C I TÙA X I I T NH H U GIANG Giáo vi n ... ng ph ph m nông nghi p, rác ch , rác sinh ho t, c , phân chu ng,… phân t i ch v n s tr nên d dàng h n T ó tài “S d ng phân h u c s n xu t t rác th i ch nông thôn hình tr ng c i tùa x i t i ... TÓM L C tài “S d ng phân h u c s n xu t t rác th i ch nông thôn hình tr ng c i tùa x i t i t nh H u Giang” nh m tìm công th c phân thích h p nh t cho c i tùa x i v i ngu n phân h u c vi sinh...
 • 42
 • 250
 • 0

Luận văn công nghệ sinh học Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu cơ vào canh tác nông nghiệp

Luận văn công nghệ sinh học Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu cơ vào canh tác nông nghiệp
... thác, sử dụng chất hữu giải pháp để bảo tồn tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp bền vững Nước thải chứa chất hữu cung cấp đủ chất hữu vitamin cho trồng Việc tận dụng nước thải chứa chất hữu vào canh ... thời gian kiến thức khóa luận em chọn đề tài Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu vào canh tác nông nghiệp Công trình ứng dụng cho đề tài hệ thống xử lý nước thải Bãi lọc trồng 1.2 ... canh tác nông nghiệp cần khai thác sử dụng 1.3 Mục tiêu đề tài Sinh viên : Đặng Thị Ngọc Mai 13 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Thạc sĩ Lâm Vĩnh Sơn Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu vào...
 • 117
 • 324
 • 0

[Luận văn]sử dụng chế phẩm BIOSAF (probiotic) trong khẩu phần nuôi lợn nái sinh sản và lợn con giống ngoại nhập từ ăn đến cai sữa

[Luận văn]sử dụng chế phẩm BIOSAF (probiotic) trong khẩu phần nuôi lợn nái sinh sản và lợn con giống ngoại nhập từ ăn đến cai sữa
... a chăn nuôi l n nái sinh s n 2.3.1 ð c ñi m di truy n v kh sinh s n c a l n nái ð i v i ngư i chăn nuôi l n nái sinh s n, kh sinh s n y u t quan tâm hàng ñ u Năng su t sinh s n ph thu c vào nhi ... L n nái ch ph i cho ăn ñ nh m c: kg th c ăn /con/ ngày + L n nái ch a kì cho ăn ñ nh m c 2,2-2,4 kg th c ăn /con/ ngày + L n nái ch a kì cho ăn ñ nh m c 2,4 -2,8 kg th c ăn /con/ ngày + L n nái nuôi ... th cho vi c b sung kháng sinh th c ăn chăn nuôi nh m gi m b nh tiêu ch y, tăng hi u qu s d ng th c ăn M c tiêu c a chăn nuôi l n nái sinh s n s n xu t s l n cai s a /nái/ năm cao, gi m giá thành...
 • 91
 • 588
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tư vấn sử dụng nước hoaluận văn xử lý nước thải cao sunghiên cún sử dụng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải mạ sản xuất vật liệu xây dựngluận văn sử dụng vốn doantái sử dụng nước thảiluận văn xử lý nước thảisử dụng nước thảiluận văn sử dụng nguồn lao động ở nông thônluận văn sử dụng vốn cố địnhluận văn xử lý nước thải thủy sảnluận văn xử lý nước thải nhà máy bialuận văn xử lý nước thải công nghiệpluận văn xử lý nước thải khu công nghiệpluận văn xử lý nước thải dệt nhuộmluận văn xử lý nước thải sinh hoạtDam thoai tieng anh hang ngayThực trạng, giải pháp phát triển sản xuất ngành trồng trọt theo hướng hàng hóa ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)ÔN THI học kì 2 2015 2016Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Tẻ râu tại Phong Thổ Lai Châu (LV thạc sĩ)Tính chất vitamin E và những biến đổi trong quá trình chế biên thực phẩmSo sánh các biện pháp làm sạch nước míaRULES OF WORD STRESSDinh dưỡng dành cho người có thai và cho con búCác acid amin không thay thếBáo cáo công nghệ đường mía và bánh kẹoLàm sạch nước mía bằng phương pháp sunfit hóa acidLàm sạch nước mía bằng phương pháp cacbonatCông nghệ ép míaĐường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt NamĐường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lượcĐảng Cộng Sản Việt NamSinh sản nhân tạo cá đối mụcCách mạng tháng 8 năm 1945Thực phẩm biến đổi genThiết kế ly hợp hộp số cầu chủ động
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập