Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp lương thực xay xát lúa Sài Gòn – SATAKE

Thực tập tại nghiệp lương thực xay xát lúa Sài Gòn SATAKE

Thực tập tại xí nghiệp lương thực xay xát lúa Sài Gòn – SATAKE
... 114 -3- Báo cáo thực tập QT&TB GVHD: Nguyễn Thò Như Ngọc Phần I TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP LƯƠNG THỰC SÀI GÒN SATAKE I GIỚI THIỆU CHUNG nghiệp lương thực Sài Gòn Satake doanh nghiệp nhà nước ... -2- Báo cáo thực tập QT&TB GVHD: Nguyễn Thò Như Ngọc MỤC LỤC Phần I: Tổng quan nghiệp lương thực xay xát lua Sài Gòn- Satake - Trang I Giới thiệu chung ... TRIỂN 2.1 Lòch sử hình thành: • nghiệp lương thực Sài Gòn Satake khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng năm 1988, quản lý công ty lương thực giám sát lắp đặt công ty Satake cung cấp thiết bò theo...
 • 115
 • 4,977
 • 50

báo cáo tổng hợp tại nghiệp tư vấn xây dựng thuỷ lợi

báo cáo tổng hợp tại xí nghiệp tư vấn xây dựng thuỷ lợi
... THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP:  Tên nghiệp :Xí nghiệp Vấn Xây DựngThuỷ Lợi thuộc công ty Cổ Phần Vấn Xây Dựng Đầu ... Trang Đề tài: Báo cáo tổng hợp GVHD: Lê Đức Thắng phần vấn Xây dựng Đầu Quảng Ngãi, nghiệp vấn Xây dựng Thủy lợi ba đơn vị trực thuộc Công ty Để tồn phát triển hàng năm nghiệp không ... Chuyển Công ty vấn Xây dựng Đầu Quảng Ngãi thành Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Đầu Quảng Ngãi” Công ty tiến hành cổ phần hóa đổi tên thành Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Đầu Quảng Ngãi...
 • 72
 • 90
 • 0

THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN TẠI NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ

THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ
... nghiệp Thiết lập phân tích báo cáo phận CHƯƠNG THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ Sơ đồ 5: SƠ ĐỒ CÁC BỘ PHẬN THEO HƯỚNG PHÂN TÍCH nghiệp MITAGAS Bộ phận ... phương hướng hoạt động nghiệp 19 Chương 4: THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN 21 TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ 21 4.1 Thiết lập phân tích báo cáo thu nhập phận năm 2004 22 GVHD: ... văn tốt nghiệp Thiết lập phân tích báo cáo phận 4.1.1 Thiết lập phân tích báo cáo phận toàn nghiệp 22 theo lĩnh vực hoạt động năm 2004 22 4.1.2 Thiết lập phân tích báo cáo phận sản...
 • 124
 • 289
 • 3

Xây dựng báo cáo bộ phận tại nghiệp vận chuyển du lịch

Xây dựng báo cáo bộ phận tại xí nghiệp vận chuyển du lịch
... khạch sút thåìi gian du lëch Màût khạc, âáy cng l cạc hoảt âäüng gọp pháưn tàng thu nháûp âạng kãø cho ngnh du lëch Sỉû cáưn thiãút ca hãû thäúng bạo cạo bäü pháûn doanh nghiãûp du lëch: 2.2.1 Khại ... phạt triãøn ngnh du lëch - mäüt ngnh kinh tãú cn khạ måïi m tçnh hçnh måïi ca âáút nỉåïc Trong chiãún lỉåüc phạt triãøn ngnh du lëch lục báúy giåì, ngoi viãûc thnh láûp Täøng củc du lëch, Chênh ... chè âảo viãûc thnh láûp mäüt säú Cäng ty du lëch, âọ cọ Cäng ty du lëch Qung Nam  Nàơng - âåìi vo ngy 30/5/1975 , trỉûc thüc sỉû qun l ca Täøng củc du lëch Ho theo tçnh hçnh chung ca âáút nỉåïc,...
 • 53
 • 79
 • 0

TIỂU LUẬN:Báo cáo tổng hợp tại nghiệp dịch vụ và kinh doanh than Hạ Long pdf

TIỂU LUẬN:Báo cáo tổng hợp tại Xí nghiệp dịch vụ và kinh doanh than Hạ Long pdf
... sản xuất kinh doanh nghiệp Dịch vụ kinh doanh than Hạ Long Công ty than Hạ long Tổng Công ty than giao nhiệm vụ kinh doanh than, kinh doanh khách sạn, du lịch thực nhiệm vụ giao than cho ... 1.1: Quy trình kinh doanh than nghiệp Dịch vụ kinh doanh than Hạ Long Như quy trình kinh doanh than nghiệp Dịch vụ & kinh doanh than có dạng sau: - Thứ : Khi ký hợp đồng mua than đơn vị bạn ... doanh nghiệp( Cơ sở thực tập) I.Tên doanh nghiệp: nghiệp dịch vụ kinh doanh than Hạ Long II.Giám đốc doanh nghiệp: Đoàn Văn Hồng III.Địa chỉ: Hiện trụ sở nghiệp Dịch vụ kinh doanh than Hạ...
 • 32
 • 171
 • 0

Luận văn "THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN TẠI NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ" doc

Luận văn
... Tú Luận văn tốt nghiệp Thiết lập phân tích báo cáo phận CHƯƠNG THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ Sơ đồ 5: SƠ ĐỒ CÁC BỘ PHẬN THEO HƯỚNG PHÂN TÍCH nghiệp ... Luận văn tốt nghiệp Thiết lập phân tích báo cáo phận 4.1.1 Thiết lập phân tích báo cáo phận toàn nghiệp 22 theo lĩnh vực hoạt động năm 2004 22 4.1.2 Thiết lập phân tích báo cáo phận ... phương hướng hoạt động nghiệp 19 Chương 4: THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN 21 TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ 21 4.1 Thiết lập phân tích báo cáo thu nhập phận năm 2004 22 GVHD:...
 • 124
 • 269
 • 0

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tại nghiệp XD 492 potx

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tại xí nghiệp XD 492 potx
... ĐƯ Dư đầu kỳ Nợ Cú 23 618 960 301 25/12 Tổng hợp nhập vật 331,111,1 t- 302 25/12 12 Tổng hợp xuất vật 621,623,6 t- 403 31/12 31/12 45 250 320 27 Tổng hợp nhập vật 331,112 t- 404 45 250 320 Xuất ... Công ty xây dựng 492 Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2003 Số 132/VTTB Quyt inh ca giỏm c cụng ty XD 492 Cn c quyt nh s 1282 Q/ TCCB-L ngy 23 thỏng 07 nm 1997 ca tổng công ty XD Tr-ờng Sơn - Cn ... giỏ lng cho mt h s chc danh im + Tin lng hệ số chức danh điểm = (Tổng quỹ l-ơng đ-ợc h-ởng Tổng phụ cấp chức vụ,trách nhiệm - tổng phụ cấp khu vực )/ (hệ số số công) + Tng tin lng c hng ca...
 • 82
 • 114
 • 0

BÁO cáo KIẾN tập tại DOANH NGHIỆP tư NHÂN MINH hải

BÁO cáo KIẾN tập tại DOANH NGHIỆP tư NHÂN MINH hải
... kinh doanh với doanh nghiệp khác ngành, thị trường tiêu thụ lớn chủ yếu xuất Tại doanh nghiệp với quy mô thiết bị sản xuất đầu mang lại hiệu sản xuất Nhóm sinh viên thực Trang Báo cáo kiến tập ... biến doanh nghiệp Nhóm sinh viên thực Trang Báo cáo kiến tập GVHD: ThS Trần Thị Duyên CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1 Giới thiệu chung công ty Doanh số 4901000192 sở Kế hoạch Đầu ... Ấp Lò Vôi, Long Hải, Huyện Long Điền, với gần 70 công nhân xẻ fillet Nhóm sinh viên thực Trang Báo cáo kiến tập GVHD: ThS Trần Thị Duyên làm việc Mỗi tháng cung cấp cho doanh nghiệp 60 cá fillet...
 • 42
 • 224
 • 0

Báo cáo tổng hợp tại nghiệp may xuất khẩu Hoàng Anh

Báo cáo tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Hoàng Anh
... thực tập tổng hợp PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH 3.1 ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH Trong ... CBCNV toàn nghiệp để đưa kim ngạch xuất ngày cao đạt chỉ tiêu mà nghiệp đã đề 1.2.2 Đặc điểm sản xuất- kinh doanh nghiệp may xuất Hoàng Anh nghiệp có xưởng sản xuất với tổng số ... phẩm PHẦN : TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP MAY XK HOÀNG ANH 2.1.TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP MAY XK HOÀNG ANH Nền kinh tế Việt Nam đã chuyển sang nền kinh tế...
 • 39
 • 124
 • 0

Báo cáo kiến tập tại công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN

Báo cáo kiến tập tại công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
... hình thu hồi công nợ công ty chậm, để số d nợ phải thu cao, ảnh hởng đến trình luân chuyển vốn kinh doanh công ty Đồng nghĩa với việc công ty để khách hàng chiếm dụng vốn lớn Khi nhìn vào số liệu ... động Ngày công thực tế đợc thể bảng chấm công Bảng chấm công đợc mở chi tiết cho ngời phòng, ngời đợc thể dòng cuả bảng chấm công Bảng chấm công đợc treo nơi công khai, cuối tháng vào thời gian ... Nghip H Ni Khoa Qun Lý Kinh Doanh công tác hạch toán quản lí công ty Do đó, việc áp dụng chế độ kế toán đợc tiến hành kịp thời thích hợp với điều kiện công ty Công ty chấp hành sách thuế nhà nớc,...
 • 31
 • 81
 • 0

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp về nghiệp vật liệu xây dựng điện docx

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp về xí nghiệp vật liệu xây dựng điện docx
... điểm chung nghiệp vật liệu xây dựng điện 1.1- Quá trình hình thành phát triển Tên gọi: nghiệp vật liệu xây dựng điện Địa chỉ: Km9 đường Nguyễn Trãi- Thanh xuân- Hà nội Là doanh nghiệp nhà ... Nghiệm thu đóng điện bàn giao Xây dựng lắp đặt 1.4- Một số kết đạt nghiệp năm gần đây: - nghiệp vật liệu xây dựng điện doanh nghiệp nhà nước làm ăn có hiệu đứng đầu nghành xây lắp - Để khẳng ... phân bổ CP = * Tổng hợp CPSX công trường Do đặc điểm nghành xây klắp công trình lại phân tán nghiệp nên nghiệp vật liệu xây dựng điện đến thời điểm cuối quí kế toán gửi báo cáo toán quí chứng...
 • 21
 • 242
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-Đề tài nghiệp lương thực Sài Gòn Satake

BÁO CÁO THỰC TẬP-Đề tài Xí nghiệp lương thực Sài Gòn Satake
... 2) Các công đoạn thiết bị thực hiện: trang IV/ Ý kiến, nhận xét: trang 17 I/Tổng quan nghiệp lương thực Sài Gòn Satake 1) - Nhà máy lương thực Sài Gòn công ty TNHH thành viên ... kho IV/ Ý kiến nhận xét: - “ Đi ngày đàng, học sàng khôn” Sau chuyến tham quan thực tế nghiệp lương thực Sài Gòn- Satake chúng em học hỏi nhiều thứ Sau năm học tập kiến thức đại cương làm quen ... nhà trường ban điều hành tất cô nhà máy tạo điều khiện cho chúng em tham quan thực tập nghiệp lương thực Sài Gòn- Satake 15 ...
 • 15
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tại xí nghiệp chế biến thủy hải sảnbáo cáo thực tập tại xí nghiệp trắc địa bản đồ 202báo cáo thực tập tại xí nghiệp bảo dưỡng ô tôbáo cáo thực tập tại xí nghiệp thoát nướcbáo cáo thực tập tại xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu pisicobài báo cáo thực tập tại xí nghiệp chế biến thực phẩm nam phongbáo cáo thực tập tại xí nghiệp nhũ tương nhựa đườngtransmeco chambardthực trạng chất lượng dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa tại xí nghiệp toyota hoàn kiếmbáo cáo bài tập quản trị chất lượng thực phẩmbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần nước giải khát sài gòn tribecothuc tap tai xi nghiep duoc pham phong phuthuc tap tai xi nghiepbáo cáo kiến tập kế toán tiền lươngbao cao yhuc tap tai nha thuocbáo cáo kiến tập tại ubnd quận 12Tiểu luận những ứng dụng của ngành dược trong việc điều chế thuốc cao áp huyết luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcĐánh giá hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại một số xí nghiệp của nhà máy sản xuất quốc phòng z131Nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm cho hệ thống đê điều áp dụng cho hệ thống đê hữu đáy tỉnh ninh bìnhNâng cao công tác quán lý chất lượng thi công công trình xây dựng trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giangNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ANDROID APP CHO HỆ THỐNG CSDL ĐA DẠNG SINH HỌC QUỐC GIA NBDSNHẬN DIỆN CÁC DẠNG BỀ MẶT PHỤC VỤ PHÂN LOẠI VẬT THỂ SỬ DỤNG CAMERA RGB-DOPERATIONAL DETECTION AND MANAGEMENT OF SHIPS IN VIETNAM COASTAL REGION USING VNREDSAT-1 IMAGEPhân cụm đa mô hình và ứng dụng trong phân đoạn ảnh viễn thámPHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG DỰA TRÊN ĐẶC TÍNH CỦA MẮT NGƯỜI ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN XÁM TRONG VIỆC LOẠI BỎ DƯ THỪA VỀ MẶT THỜI GIAN CỦA MÃ HÓA VIDEO MJPEGTích hợp tri thức sử dụng các kỹ thuật tranh cãiTÌM HIỂU MỘT SỐ GIẢI THUẬT TÌM KIẾM CỘNG ĐỒNG TRONG MẠNG XÃ HỘI VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN KHAI PHÁ QUY TRÌNHTÍNH CẬN TRÊN BỘ NHỚ LOG CỦA CHƢƠNG TRÌNH SỬ DỤNG GIAO DỊCHTỐI ƯU HÓA TRUY VẤN TÌM ĐƯỜNG NGẮN NHẤT TRÊN ĐỒ THỊ ĐỘNG QUY MÔ LỚN - CopyCÁC yếu tố tác ĐỘNG đến sự THOẢ mãn TRONG CÔNG VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH QUẬN 4TỰ ĐỘNG PHÂN TÍCH CÁC NỘI DUNG GIỐNG NHAU TRONG HỆ THỐNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý TRONG HỘI NGHỊXÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ SINH CA KIỂM THỬ CẶPXử lý ảnh video theo thời gian thực trên kit STM32Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công dự án đường lê công thanh tỉnh hà namQUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR) - CÔNG CỤ HỖ TRỢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập