Tác động của thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường và ngành nông nghiệp

tác động của thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường ngành nông nghiệp

tác động của thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường và ngành nông nghiệp
... thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam cụ thể tỉnh Nghệ An 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề thuốc bảo vệ thực vật vấn đề môi trường, loại sâu hại, loại thuốc phòng trừ tác động môi trường, ... tâm Môi trường phát triển Nông thông – Đại học Vinh Phạm vi nghên cứu loại sâu hại trồng loại thuốc bảo vệ thực vật đồng thời nêu lên tác động việc sữ dụng thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường ... Cách tác động thuốc - Vị độc: thuốc tác động qua miệng Page - Tiếp xúc: thuốc tác động qua da 14 * Thuốc trừ sâu - Xông hơi: thuốc tác động qua đường hô hấp - Nội hấp hay lưu dẫn: thuốc thấm vào...
 • 32
 • 516
 • 2

Đề tài "Tác động của thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường ngành nông nghiệp" ppt

Đề tài
... thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam cụ thể tỉnh Nghệ An 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề thuốc bảo vệ thực vật vấn đề môi trường, loại sâu hại, loại thuốc phòng trừ tác động môi trường, ... trồng loại thuốc bảo vệ thực vật đồng thời nêu lên tác động việc sữ dụng thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường Do hạn chế thời gian nghiên cứu, hạn chế kiến thức kỹ thực tế, nên đề tài thực nghiên ... dịch thực vật 14 2.3 Thuốc bảo vệ thực vật .14 2.3.1 Một số đặc điểm thuốc BVTV .14 2.3.2 Ảnh hưởng thuốc BVTV .18 2.3.3 Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật vấn đề...
 • 32
 • 324
 • 1

Tác hại của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường biện pháp khắc phục

Tác hại của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường và biện pháp khắc phục
... vào thực tiễn sống 1.2.2 Yêu cầu: Bài tiểu luận tiến hành nhằm tìm hiểu vấn đề thuốc bảo vệ thực vật tác động môi trường ngành nông nghiệp nào, biện pháp khắc phục việc sữ dụng thuốc bảo vệ thực ... Tác hại việc sữ dụng thuốc bảo vệ thực vật môi trường 2.3.1 Thuốc bảo vệ thực vật gây tác hại đến sức khoẻ Trong tự nhiên có nhiều loại sâu hại khác nhau, có loại sâu ẩn núp lá, có loại đục vào ... đề thuốc bảo vệ thực vật vấn đề môi trường, loại sâu hại, loại thuốc phòng trừ tác động môi trường 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Với đề tài việc tiến hành đuợc dựa nhiều phương pháp như: Phương pháp...
 • 25
 • 881
 • 2

báo cáo 'thuốc bảo vệ thực vật các tác động củađối với môi trường ngành nông nghiệp'

báo cáo 'thuốc bảo vệ thực vật và các tác động của nó đối với môi trường và ngành nông nghiệp'
... vào thực tiễn sống 1.2.2 Yêu cầu: Bài tiểu luận tiến hành nhằm tìm hiểu vấn đề thuốc bảo vệ thực vật tác động môi trường ngành nông nghiệp nào, biện pháp khắc phục việc sữ dụng thuốc bảo vệ thực ... vấn đề thuốc bảo vệ thực vật tác động môi trường ngành nông nghiệp nào, biện pháp khắc phục việc sữ dụng thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam 1.2 Mục đích, yêu cầu: 1.2.1 Mục đích: Việc thực tiểu luận ... thị trường 17 2.2 Kiểm dịch thực vật 19 GVHD: PGS T.S Trịnh Xuân Ngọ Lớp DHSH Nhóm 3-DHSH3 2.3 Tác hại việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật môi trường 19 2.3.1 Thuốc bảo vệ thực vật...
 • 26
 • 173
 • 0

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE NÔNG DÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE NÔNG DÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... lượng lúa có tác động đến sức khỏe nông dân qua việc sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật Câu hỏi đặt tác hại thuốc bảo vệ thực vật đến sức khỏe người nông dân nào? Những yếu tố có tác động mạnh/nhẹ ... Dũng dân tăng 26,4% Trong mô hình này, nguời nông dân sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật chi phí sức khỏe cao, sức khỏe nguời nông dân bị ảnh hưởng lớn Nếu tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật thuộc ... phí sức khỏe nguời nông dân tăng 61,4% Trong mô hình này, nguời nông dân sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm III IV chi phí sức khỏe tăng cao cao so với sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...
 • 13
 • 288
 • 0

Cơ chế tác động của thuốc bảo vệ thực vật

Cơ chế tác động của thuốc bảo vệ thực vật
... sinh vật Cách thức thuốc bảo vệ thực vật (TBVTV) tiêu diệt khống chế sinh vật gây hại gọi cách tác động Có nhiều cách tác động khác Hiểu biết rõ cách tác động thuốc giúp người sử dụng chọn thuốc ... sinh vật khác đối tượng phòng trừ Nhóm nghiên cứu chế tác động thuốc bảo vệ thực vật nhằm hiểu rõ chế tác động TBVTV lên đối tượng cần phòng trừ (sâu bệnh, cỏ, côn trùng, gặm nhấm, …) tác động ... Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật PGS TS Trần Văn Hai (2009), Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật, Đại học Cần Thơ Chủ biên: Nguyễn Mạnh Chinh, Cẩm nang Thuốc bảo vệ thực vật (trang 22-27),...
 • 26
 • 524
 • 2

Báo cáo thuốc bảo vệ thực vật các tác động củađối với môi trường ngành nông nghiệp

Báo cáo thuốc bảo vệ thực vật và các tác động của nó đối với môi trường và ngành nông nghiệp
... vào thực tiễn sống 1.2.2 Yêu cầu: Bài tiểu luận tiến hành nhằm tìm hiểu vấn đề thuốc bảo vệ thực vật tác động môi trường ngành nông nghiệp nào, biện pháp khắc phục việc sữ dụng thuốc bảo vệ thực ... vấn đề thuốc bảo vệ thực vật tác động môi trường ngành nông nghiệp nào, biện pháp khắc phục việc sữ dụng thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam 1.2 Mục đích, yêu cầu: 1.2.1 Mục đích: Việc thực tiểu luận ... nhiều thuốc bảo vệ thực vật gây nhiều ảnh hưởng cho sức khỏe người tổn hại đến môi trường, Một giải pháp cho nông nghiệp bền vững để hạn chế tác hại sâu bệnh, bảo vệ môi trường sức khoẻ người, thuốc...
 • 24
 • 137
 • 0

khảo sát hiệu lực của một số thuốc bảo vệ thực vật đối với ấu trùng bọ xít nước microvelia douglagsi atrolineata trong điều kiện phòng thí nghiệm

khảo sát hiệu lực của một số thuốc bảo vệ thực vật đối với ấu trùng bọ xít nước microvelia douglagsi atrolineata trong điều kiện phòng thí nghiệm
... nghiệp Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Tên đề tài: KHẢO SÁT HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐỐI VỚI ẤU TRÙNG BỌ XÍT NƯỚC MICROVELIA DOUGLAGSI ATROLINEATA TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM Cán hướng ... nghiệp kỹ sƣ Bảo Vệ Thực Vật với đề tài: “KHẢO SÁT HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐỐI VỚI ẤU TRÙNG BỌ XÍT NƢỚC MICROVELIA DOUGLAGSI ATROLINEATA TRONG ĐIỀU KIỆN PHÕNG THÍ NGHIỆM” Do sinh ... tài Khảo sát hiệu lực số thuốc bảo vệ thực vật ấu trùng bọ xít nƣớc Microvelia douglasi atrolineata điều kiện phòng thí nghiệm đƣợc thực phòng thí nghiệm côn trùng, Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, ...
 • 65
 • 206
 • 0

hiệu lực của nấm tím (paecilomyces sp.) một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với rệp sáp giả (dysmicocus sp.) trên cây mãng cầu ta

hiệu lực của nấm tím (paecilomyces sp.) và một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với rệp sáp giả (dysmicocus sp.) trên cây mãng cầu ta
... sát hiệu lực loại nấm Tím thuốc Bảo Vệ Thực Vật lên rệp sáp giả Từ xác định biện pháp phòng trị có hiệu Đề tài Hiệu lực nấm tím (paecilomyces sp.) số loại thuốc Bảo Vệ Thực Vật lên rệp sáp giả ... Trần Anh Khoa, 2012 “HIỆU LỰC CỦA NẤM TÍM (PAECILOMYCES SP.) VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT LÊN RỆP SÁP GIẢ (DYSMICOCCUS BREVIPES COCKERELL) GÂY HẠI TRÊN CÂY MÃNG CẦU TA Luận văn tốt nghiệp ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG _ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HIỆU LỰC CỦA NẤM TÍM (PAECILOMYCES SP.) VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐỐI VỚI RỆP SÁP GIẢ...
 • 48
 • 793
 • 4

ảnh hưởng của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với bọ rùa đỏ (micrapis discolor fab.) trong điều kiện phòng thí nghiệm

ảnh hưởng của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với bọ rùa đỏ (micrapis discolor fab.) trong điều kiện phòng thí nghiệm
... nghiệm Thí nghiệm 2: ảnh hưởng số loại thuốc trừ sâu bọ rùa đỏ điều kiện phòng thí nghiệm Thí nghiệm 3: ảnh hưởng số loại thuốc thuộc nhóm thuốc trừ nhện bọ rùa đỏ điều kiện phòng thí nghiệm Thí nghiệm ... Thí nghiệm 4: ảnh hưởng số loại thuốc trừ bệnh bọ rùa đỏ điều kiện phòng thí nghiệm Thí nghiệm 5: ảnh hưởng số loại thuốc trừ bọ rùa đỏ điều kiện phòng thí nghiệm Thí nghiệm 6: ảnh hưởng chế phẩm ... 28 3.3 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng số thuốc trừ nhện bọ rùa đỏ điều kiện phòng thí nghiệm 30 3.4 Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng số thuốc trừ bệnh bọ rùa đỏ điều kiện phòng thí nghiệm ...
 • 66
 • 93
 • 0

Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc Bảo vệ thực vật đối với rệp muội hại cao lương ngọt cao sản nhập nội từ Nhật Bản vụ Xuân 2015 tại Thái Nguyên.

Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc Bảo vệ thực vật đối với rệp muội hại cao lương ngọt cao sản nhập nội từ Nhật Bản vụ Xuân 2015 tại Thái Nguyên.
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ VĂN THẮNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐỐI VỚI RỆP MUỘI HẠI CAO LƢƠNG NGỌT CAO SẢN NHẬP NỘI TỪ NHẬT BẢN VỤ XUÂN 2015 ... 4.4 Hiệu lực số loại thuốc bảo vệ thực vật tới rệp muội hại cao lƣơng vụ xuân 2015 Nghiên cứu hiệu lực phòng trừ rệp muội thuốc BVTV kết thể qua bảng 4.3 Bảng 4.3: Hiệu lực số loại thuốc BVTV rệp ... rệp muội hại cao lương cao sản nhập nội từ Nhật Bản vụ Xuân 2015 Thái Nguyên” 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài Trên sở đánh giá hiệu lực số loại thuốc bảo vệ thực vật tìm 12 loại...
 • 61
 • 47
 • 0

Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đối với công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. ppsx

Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đối với công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. ppsx
... Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp chứng hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu) Giấy chứng nhận tham dự lớp học chuyên môn thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật cấp Sơ yếu ... nghị cấp gia hạn chứng hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV) Văn qui định Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực ... Tổ chức, cá nhân đến liên hệ Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thị, thành phố để hướng dẫn thủ tục cấp chứng hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Cán trạm Bảo vệ thực vật: - Tiếp nhận hồ sơ đủ điều...
 • 4
 • 197
 • 0

Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đối với công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. potx

Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đối với công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. potx
... Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn chứng hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu) Giấy chứng nhận tham dự lớp học chuyên môn thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật ... nghị cấp gia hạn chứng hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV) Văn qui định Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: ... liên hệ Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thị, thành phố để hướng dẫn thủ tục cấp chứng hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Cán trạm Bảo vệ thực vật: - Tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện (thời gian ngày)...
 • 4
 • 91
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập