Đề tài Nhân giống in vitro dứa Cayen

Nhân giống in vitro dứa Cayen

Nhân giống in vitro dứa Cayen
... chứng minh đợc cân tỷ lệ Auxin Cytokinin có ý nghĩa định trình phát sinh hình thái mô cấy in vitro nh nguyên vẹn Nếu tỉ lệ Auxin lớn tỉ lệ Cytokinin kích thích rễ, tỉ lệ Cytokinin lớn tỉ lệ Auxin ... công nghệ sinh học đại, lĩnh vực ứng dụng công nghệ DNA tái tổ hợp thực vật, công nghệ tạo giống nhân nhanh giống đại 1.6.3 Phơng pháp nhân giống in vitro Phơng pháp nhân giống in vitro có khả ... nghiên cứu nhân giống in vitro dứa Cayen (Ananas Comosus L.) Do thời gian tiến hành đề tài có hạn nên mong có nghiên cứu trình đa vờn ơm để hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro loại dứa Cayen...
 • 49
 • 783
 • 12

Nhân giống In vitro cây dứa cayenne

Nhân giống In vitro cây dứa cayenne
... THUẬT 34 Bảng Ảnh hưởng nồng độ 2,4D Kinetin đến khả tái sinh chồi in vitro từ tế bào lớp mỏng dứa Cayenne Nghiệm thức 1(ĐC) CV (%) Nồng độ((mg.l-1) 2,4D Kinetin 0 0,05 0,05 0,1 0,1 0,5 0,5 Thời ... độ 2,4D Kinetin đến hệ số nhân chồi từ tế bào lớp mỏng dứa Cayenne in vitro Nghiệm thức (ĐC) Nồng độ((mg.l-1) 2,4D Kinetin 0 0,05 0,05 0,1 0,1 0,5 0,5 CV (%) Hệ số nhân 10 ngày 20 ngày 30 ngày ... sinh cao hệ số nhân cao Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 2/2003 Số rễ (rễ) 3,45c 4,84b 4,84b 5,89a 5,84a 7,00 Ảnh hưởng nồng độ IBA đến tạo rễ chồi tái sinh từ lớp tế bào mỏng dứa Cayenne in vitro...
 • 3
 • 523
 • 6

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN TỶ LỆ BIẾN DỊ CỦA CÂY DỨA CAYEN TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN-VITRO" doc

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... giống dứa in-vitro, tạo giống dứa khoẻ, bệnh, giảm tỷ lệ biến dị, tiến hành nghiên cứu: Ảnh hưởng điều kiện môi trường nuôi cấy lên tỷ lệ biến dị dứa Cayen trình nhân giống in vitro” II VẬT LIỆU, ... nhanh dứa Cayen III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Ảnh hưởng mật độ nuôi cấy lên tỷ lệ phát sinh chồi biến dị Để nghiên cứu ảnh hưởng mật độ nuôi cấy lên sinh trưởng phát sinh chồi biến dị, cấy chồi dứa ... hệ số nhân vừa hạn chế mức thấp phát sinh chồi biến dị Hình Ảnh hưởng mật độ nuôi cấy lên sinh trưởng tỷ lệ biến dị chồi Ảnh hưởng thể tích môi trường dinh dưỡng lên sinh trưởng chồi tỷ lệ chồi...
 • 18
 • 275
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO MỘT SỐ GIỐNG KHOAI SỌ (Colocasia antiquorum) " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... BAP NAA lên khả nhân nhanh chồi giống khoai sọ Kết sau tuần nuôi cấy trình bày bảng 3.4 44 Bảng 3.4 Ảnh hưởng BAP α-NAA đến khả nhân chồi khoai sọ Số chồi/mẫu Khoai sọ Tây Khoai sọ Hà Tĩnh Nguyên ... xoăn lại Một số chồi không có tượng xốp Từ kết nghiên cứu trên, đến kết luận số lần cấy chuyển khoai sọ Hà Tĩnh Tây Nguyên không nên vượt lần 3.4 Tạo rễ này, chồi in vitro giống khoai sọ đạt kích ... Duy Khoa, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Hân, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Văn Huệ, Nhân giống in vitro môn sáp vàng (Xanthosoma nigrum), Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc: Nghiên cứu Khoa học sống,...
 • 10
 • 188
 • 1

Đề tài Các phương pháp nhân giống in vitro lan Hồ Điệp

Đề tài Các phương pháp nhân giống in vitro lan Hồ Điệp
... Tìm hiểu nhân giống lan Hồ Điệp 2.1 Nguồn gốc đặc điểm lan Hồ Điệp [4] 2.1.1 Nguồn gốc SVTH: Bùi Thị Thu Nhi Lớp 07S1 Các Phương Pháp Nhân Giống In Vitro Lan Hồ Điệp Lan Hồ Điệp giống lan có tên ... đầu, tái sinh chồi, cụm chồi  Nhân nhanh chồi, cụm chồi điều kiện invitro  Tạo hồn chỉnh, huấn luyện  Phục hồi, chuyển trồng điều kiện tự nhiên 1.3 Các phương pháp nhân giống invitro [5] 1.3.1 ... hình thành chồi sinh dưỡng từ phát hoa.[6] SVTH: Bùi Thị Thu Nhi Lớp 07S1 15 Các Phương Pháp Nhân Giống In Vitro Lan Hồ Điệp 2.5.2 Gieo hạt lan Hồ Điệp nảy mầm điều kiện invitrro [3] Các nhà khoa...
 • 33
 • 37
 • 0

Báo cáo khoa học, Nhân giống in vitro cây bắt ruồi drosera burmanni vahl để thu nhận một hợp chất quinone có hoạt tính sinh học potx

Báo cáo khoa học, Nhân giống in vitro cây bắt ruồi drosera burmanni vahl để thu nhận một hợp chất quinone có hoạt tính sinh học potx
... phần cải thiện khả nhân giống - Hợp chất cô lập xác định hợp chất thu c nhóm anthraquinone, chưa công bố loài Drosera từ trước đến - Hợp chất đánh giá hoạt tính sinh học với tác dụng kháng ... chiết từ bắt ruồi Drosera indica L nuôi cấy in vitro Luận văn thạc sĩ sinh học (2006) [2] Jayaram K., Prasad M.N.V.Rapidly in vitro multiplied Drosera as reliable source for plumbagin bioprospection ... tính sinh học hợp chất quinone cô lập Hợp chất cô lập thể tính kháng với chủng vi khuẩn thử nghiệm gồm chủng gram âm, chủng gram dương (đường kính vòng kháng khuẩn từ 12- 35 mm) Trong đó, hợp chất...
 • 8
 • 265
 • 0

Nghiên cứu môi trường nhân giống In vitro Lan hoàng thảo (Dendrobium Sonia) và giá thể đưa cây ra ngoài tự nhiên

Nghiên cứu môi trường nhân giống In vitro Lan hoàng thảo (Dendrobium Sonia) và giá thể đưa cây ra ngoài tự nhiên
... HUYỀN NGHIÊN CỨU MÔI TRƢỜNG NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN HOÀNG THẢO (DENDROBIUM SONIA) VÀ GIÁ THỂ ĐƢA CÂY RA NGOÀI TỰ NHIÊN Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60.42.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC ... môi trường nhân giống ́ in vitro lan Hoàng Thảo (Dendrobium Sonia) giá thể đưa tự nhiên MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định môi trường tối ưu nhân giống in vitro lan Hoang Thảo ̀ Dendrobium Sonia ... thích sinh trưởng kinetin IBA tới sự sinh trưởng của lan Hoàng Thảo (Dendrobium Sonia) 42 Bảng 3.13 Sự phát triển của lan Hoàng Thảo (Dendrobium Sonia) số giá thể môi trường nuôi...
 • 58
 • 760
 • 2

Khảo sát các điều kiện ban đầu để xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan thủy tiên tím(dendrobium amabile) sạch virus

Khảo sát các điều kiện ban đầu để xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan thủy tiên tím(dendrobium amabile) sạch virus
... In vitro có nhược điểm không loại trừ bệnh virus, loại bệnh gây hại nghiêm trọng hoa lan nói chung Để giải vấn đề trên, đề tài: “ Khảo sát điều kiện ban đầu để xây dựng quy trình nhân giống In ... cầu đề tài Khảo sát đưa số điều kiện cần thiết cho việc xây dựng quy trình nhân giống In vitro lan Thủy tiên tím (Dendrobium amabile) bệnh (Cymbidium mosaic virus, Odotoglossum ringspot virus) 1.3 ... để kiểm tra tình trạng virus chồi lan in vitro vừa tái sinh sau tuần nuôi cấy Kết chọn lọc mẫu lan Thủy tiên tím virus từ sưu tập để sử dụng làm nguyên liệu ban đầu cho quy trình nhân giống in...
 • 49
 • 176
 • 0

tóm tắt luận án Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa (Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium chrysanthum Lindl.) tại Hà Nội

tóm tắt luận án Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa (Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium chrysanthum Lindl.) tại Hà Nội
... thái in vitro vư n ươm c a 02 loài lan r ng D .nobile D .chrysanthum (Sau 01 tháng nuôi tr ng) CT V xuân, 8 /2/ 2011 V hè, 2/ 5 /20 10 V thu, 3/9 /20 10 T l s Dn 89,60 62, 22 79,30 ng (%) Dc 92, 25 62, 22 79,30 ... ch u 20 ,79 38,65 22 ,65 23 ,81 0,38 2, 8 5 ,25 5,46 5 ,28 5, 32 0,35 3,5 1 ,27 1,93 1,07 1,6 0 ,29 10,5 3.5 .2 nh hư ng c a ch ph m dinh dư ng qua ñ n sinh trư ng c a 02 loài lan D .nobile Lindl D .chrysanthum ... 3, 02 3,39 1 ,27 1,37 ðC+0,5g 66,67 THT ðC+1,0g 44,44 THT 15,56 100,00 100,00 3,46 3,44 2, 12 2 ,20 72, 22 100,00 100,00 3 ,22 3,76 2, 03 2, 28 38,89 66,67 100,00 100,00 3,09 3,43 2, 30 2, 30 15,56 52, 22...
 • 27
 • 156
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây hoa chuông (sinningia speciosa) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây hoa chuông (sinningia speciosa) tại tỉnh Thừa Thiên Huế
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÃ THỊ THU HẰNG NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ TRỒNG CÂY HOA CHUÔNG (SINNINGIA SPECIOSA) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Khoa học trồng ... xây dựng quy trình kỹ thuật phục vụ sản xuất Xuất phát từ vấn đề trên, thực đề tài Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro trồng hoa chuông (Sinningia speciosa) tỉnh Thừa Thiên Huế Mục tiêu đề ... thuật nhân giống in vitro hoa chuông; quy trình kỹ thuật ươm giống hoa chuông sau nuôi cấy mô; quy trình kỹ thuật trồng hoa chuông thương phẩm, phù hợp với điều kiện sinh thái Thừa Thiên Huế khu...
 • 158
 • 799
 • 5

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây hoa chuông (sinningia speciosa) tại tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây hoa chuông (sinningia speciosa) tại tỉnh thừa thiên huế
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÃ THỊ THU HẰNG NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ TRỒNG CÂY HOA CHUÔNG (SINNINGIA SPECIOSA) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Khoa học trồng ... xây dựng quy trình kỹ thuật phục vụ sản xuất Xuất phát từ vấn đề trên, thực đề tài Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro trồng hoa chuông (Sinningia speciosa) tỉnh Thừa Thiên Huế Mục tiêu đề ... thuật nhân giống in vitro hoa chuông; quy trình kỹ thuật ươm giống hoa chuông sau nuôi cấy mô; quy trình kỹ thuật trồng hoa chuông thương phẩm, phù hợp với điều kiện sinh thái Thừa Thiên Huế khu...
 • 155
 • 282
 • 0

Tạo vật liệu khởi đầu và bước đầu tái sinh cây lùng nghệ an bằng phương pháp vi nhân giống in vitro

Tạo vật liệu khởi đầu và bước đầu tái sinh cây lùng nghệ an bằng phương pháp vi nhân giống in vitro
... tài Tạo vật liệu khởi đầu bước đầu tái sinh Lùng Nghệ An phương pháp vi nhân giống in vitro Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Tạo vật liệu khởi đầu bước đầu tái sinh Lùng Nghệ ... KHOA SINH - KTNN PHẠM THỊ HUYỀN TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU VÀ BƯỚC ĐẦU TÁI SINH CÂY LÙNG NGHỆ AN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI NHÂN GIỐNG IN VITRO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh ... tiêu sinh trưởng 32 3.2.1 Tái sinh nhân nhanh Lùng Nghệ An phương pháp tạo cụm chồi từ cành 32 3.2.2 Tái sinh nhân nhanh Lùng Nghệ An phương pháp tạo cụm chồi từ đốt than ...
 • 54
 • 193
 • 1

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây hoa chuông (sinningia speciosa) tại tỉnh thừa thiên huế (TT)

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây hoa chuông (sinningia speciosa) tại tỉnh thừa thiên huế (TT)
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÃ THỊ THU HẰNG NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ TRỒNG CÂY HOA CHUÔNG (SINNINGIA SPECIOSA) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Khoa học trồng ... Kết nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật ươm giống hoa chuông in- vitro giai đoạn vườn ươm 3.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng khối lượng giống in vitro đến khả sinh trưởng hai giống hoa chuông in vitro ... xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro hoa chuông (Nghiên cứu phương pháp khử trùng, nghiên cứu tái sinh nhân nhanh chồi, nghiên cứu tạo hoàn chỉnh) Nghiên cứu khả sinh trưởng cấy mô...
 • 29
 • 116
 • 0

nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan bản địa (dendrobium nobile lindl., dendrobium chrysanthum lindl.) tại hà nội

nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan bản địa (dendrobium nobile lindl., dendrobium chrysanthum lindl.) tại hà nội
... tài: Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất ñiều tiết sinh trưởng số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan ñịa (Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium chrysanthum Lindl.) Nội ... trị khả nhân giống in vitro không sử dụng chất ñiều tiết sinh trưởng ảnh hưởng giá thể, chế phẩm dinh dưỡng ñến sinh trưởng hai loài lan ñịa Dendrobium nobile Lindl Dendrobium chrysanthum Lindl ... liệu in vitro; xây dựng qui trình nhân giống in vitro theo hướng không sử dụng chất ñiều tiết sinh trưởng tổng hợp; nghiên cứu số khâu kỹ thuật cải tiến nhân giống ñể có hệ số nhân giống cao chất...
 • 191
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa dendrobium nobile lindl dendrobium chrysanthum lindl tại hà nộivì vậy đối với cây hoa chuông để lựa chọn được phương pháp vô trùng mẫu phù hợp sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho các giai đoạn tiếp theo của quy trình nhân giống in vitrophương pháp nhân giống in vitrocông nghệ nhân giống in vitrogiáo trinh kỹ thuật nhân giống in vitronhân giống in vitro cây ba kíchnhân giống in vitro cây dâu tâynhân giống in vitro cây chuốinhân giống in vitro là gìcác phương pháp nhân giống in vitrogiáo trình kỹ thuật nhân giống in vitroquy trình nhân giống in vitro cây dâu tâynhân giống in vitro cây giáng hươngkhái niệm nhân giống in vitronhân giống in vitro hoa đồng tiềnmột số biện pháp thi công chống thấm hiệu quảMinds on FIRE Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và cảm nhận giá đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau mobigoldCác nhân tố ảnh hưởng tới kết quả IPO của các doanh nghiệp trên TTCK việt namCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với khu du lịch côn đảoĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANGHoàn thiện hệ thống xếp hạn tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuHorizontal technology spillover effects from foreign dirrect investment on labor producttivty in manufacturing industry in vietnamLý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho việt namXây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty CP kinh đô giai đoạn 2015 2020Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành ung bướu ban hành kèm theo quyết định số 25qđ BYT ngày 03012013 của bộ y tếCopy 2 the wizard of ozMutiny on the bounty glossarykỹ năng phỏng vấn trong tiếng anhĐẠI CƯƠNG CẢNH GIÁC DƯỢCGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 25Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 9Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 10Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 11Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 13
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập