Bài tập tiền tệ ngân hàng phần lãi xuất

Giải bài tập "Tiền tệ ngân hàng" (phần 1)

Giải bài tập
... X (1 + 0 ,1) - Sau năm 2: X (1 + 0 ,1) + X (1 + 0 ,1) 0,11 = X (1 + 0 ,1) (1 + 0, 11) - Sau năm 3: X (1 + 0 ,1) (1 + 0, 11) + X (1 + 0 ,1) (1 + 0, 11) 0,12 = X (1 + 0 ,1) (1 + 0, 11) (1 + 0,12) ... ngoại tệ 300 tỷ đ đồng thời bán lượng tín phiếu kho bạc cho ngân hàng thương mại 400 tỷ đ Giải: Theo ra: c = 20% rd = 3% re = 7% NHTW chi mua ngoại tệ 300 tỷ đ → MB tăng = 300 tỷ đ Tiền tệ - ngân ... chiết khấu (1) = (TSC ngoại tệ NHTW + TSC ngoại tệ NHTG) – (TSN ngoại tệ NHTW + TSN ngoại tệ NHTG) ( Đầy đủ bảng) Tiền tệ - ngân hàng Page 25 12/31/2013 Bài 1: Có các số liệu sau bảng tổng kết...
 • 31
 • 2,521
 • 9

câu hỏi bài tập tiền tệ ngân hàng

câu hỏi bài tập tiền tệ ngân hàng
... ngoại tệ Cho vay Tiền Tài sản nợ Tiền giấy Tiền gửi Ngân hàng Tiền gửi ngân sách Vay nước Vốn tự có 40900 Tổng số Cân đối tiền tệ Ngân hàng Thương mại (Đơn vị: Tỷ đồng) 20000 6200 7600 7100 Tiền ... triển hệ thống Ngân hàng làm sáng tỏ chất NHTW 32 Trình bày chức NHTW Ngân hàng Ngân hàng 33 Trình bày chức độc quyền phát hành tiền NHTW 3 34 Trình bày chức Ngân hàng trung ương Ngân hàng Chính ... khách hàng có nhu cầu rút tiền mặt tỷ đồng, Ngân hàng có rơi vào tình trạng thiếu khả toán không? b Ngân hàng bán tỷ trái phiếu kho bạc cho khách hàng rút tỷ, bảng cân đối tài sản ngân hàng biến...
 • 10
 • 1,624
 • 0

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - PHẦN 4

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - PHẦN 4
... 14% * 30/360 = 5.833.333 Lãi phạt từ 15/10/07 -> 30/10/07 14 * 150% = 21% 5.833.333 * 21% * 30/360 * 15 = 51. 042 => Tổng số tiền lãi khách hàng phải toán: 5.8 84. 375 Hàng ngày tiền lãi hạch toán ... tiền gửi NH NHNN Nơ 1113 :4. 000.000.000đ Có 44 12 (vốn ngân hàng n cính phủ): 4. 000.000.000đ 2.Giải ngân cho công ty Xây dựng N Nợ 359 (Các khoản phải thu): 600.000.000đ Có 42 11.Công ty XD N: 300.000.000đ ... dự thu vào TK 3 941 (lãi dự thu từ cho vay) Nợ 3 941 Có 7020 (thu lãi cho vay) Đến ngày 30/10/07 khách hàng toán hạch toán sau: Nợ 1011:5.833.333 Có 3 941 : 5.833.333 Nợ 1011 :51 .40 2 Có 7091 (thu...
 • 4
 • 1,106
 • 22

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - PHẦN 5

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - PHẦN 5
... 386 : 156 50 0 USD Có 1031 : 156 50 0 USD  Nhập 951 : 156 50 0 USD - Khi cho thuê tài sản: Nợ 2321 : 156 000 USD Nợ 809 : 50 0 USD Có 386 : 156 50 0USD  Xuất 951 : 156 50 0 USD  Nhập 952 : 156 000 ... (300* 15 + 50 0*16) * 1 .5% = 6. 25 triệu đồng 30 Doanh nghiệp A trả lãi tháng trả nợ gốc là: - Nợ 1011 : 6. 25 triệu đồng Có 702.DN A : 6. 25 triệu đồng - Nợ 1011 : 50 0 triệu đồng Có 2111.DN A : 50 0 ... USD Quí 1: Hàng tháng, ngân hàng dự thu lãi  Nợ 3943 : 156 000 * 2.8% / 3= 1 456 USD Có 7 05 : 1 456 USD Tương tự cho tháng thứ 2,3 quý Cuối quý 1, thu tiền thuê lãi cho thuê -Khách hàng mua USD...
 • 5
 • 3,083
 • 28

Tài liệu Bài giảng tiền tệ ngân hàng - Chương 14: Hoạt động kinh doanh ngân hàng pptx

Tài liệu Bài giảng tiền tệ ngân hàng - Chương 14: Hoạt động kinh doanh ngân hàng pptx
... đồng tiền quốc gia khác  Sự đồng thời tồn tính quốc tế hoạt động thương mại đầu tư với tính dân tộc đồng tiền SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TTNH -TTNH ổn định -Bảng Anh đồng tiền thống trị -Hệ ... 1971 ĐỔ - -1 971 35USD=1ounce vàng Các đồng tiền cố định tỷ giá với USD (+ /-1 %) -TTNH diễn biến phức tạp -Nhiều chế độ tỷ giá khác tồn MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA TTNH  Là thị trường lớn  Hoạt động liên ... (FX market)  Là nơi đồng tiền quốc gia khác mua bán với  Đối tượng mua bán chủ yếu khoản tiền gửi ngân hàng ghi đồng tiền khác SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA TTNH  Hoạt động thương mại đầu tư quốc...
 • 21
 • 257
 • 0

Bài giảng tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ trần bích dung

Bài giảng tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ  trần bích dung
... hoạt động, ngân hàng “tạo tiền qua ngân hàng Cách tạo tiền qua ngân hàng NHI CÓ Tiền gửi:1000$ có chức kinh doanh tiền tệ đầu tư Cách tạo tiền qua ngân hàng Giả đònh: 10/9/2011 Ngân hàng trung ... trung ương: Ngân hàng trung ương Các ngân hàng trung gian: ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư,các tổ chức tín dụng… Tran Bich Dung Tran Bich Dung 2.Hoạt động ngân hàng Hệ thống ngân hàng đại ... I .Tiền t hoạt động ngân hàng I .Tiền tệ hoạt động ngân hàng Tiền giao dòch(M1): lượng tiền dùng cho giao dòch gồm: Tiền rộng M3 =M2 + trái phiếu,cổ phiếu… Ở Việt Nam, lượng cung tiền kinh...
 • 16
 • 882
 • 0

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - ĐH Kinh tế

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - ĐH Kinh tế
... CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ 1.1 Bản chất tiền tệ 1.2 Các chức tiền tệ 1.3 Vai trò tiền tệ 1.4 Giấy bạc ngân hàng Việt Nam 1.1 BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ 1.1.1 Sự đời tiền tệ 1.1.2 Bản chất tiền tệ 1.1.3 Các ... CỦA TIỀN TỆ Tiền tệ phƣơng tiện thiếu để mở rộng phát triển kinh tế hàng hóa Tiền tệ công cụ quản lí kinh tế vĩ mô Tiền tệ công cụ phục vụ cho mục đích ngƣời sở hữu chúng 1.4 GIẤY BẠC NGÂN HÀNG ... trung gian H – T - H => Các nhà kinh tế học gọi VẬT TRUNG GIAN trình trao đổi hàng hóa TIỀN 1.1.2 BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ * Tiền tệ sản phẩm tất yếu kinh tế hàng hóa, chất tiền tệ vật ngang giá...
 • 85
 • 348
 • 1

Câu hỏi ôn tập tiền tệ ngân hàng có đáp án

Câu hỏi ôn tập tiền tệ ngân hàng có đáp án
... Tốc độ lưu thông tiền tệ tính công thức : V = P×Q/M Khi tốc độ lưu thông tiền tệ tăng lên ( đơn vị tiền tệ thực nhiều lần giao dịch ) giả định yếu tố khác không đổi nhu cầu tiền tệ thực tế giảm ... Khái niệm : Là mức cung tiền rộng bao gồm tiền mặt lưu thông hệ thống ngân hàng , tiền gửi không kỳ hạn ; tiền gửi kỳ hạn , tiền gửi tiết kiệm kỳ phiếu trái phiếu ngân hàng thương mại phát hành ... vụ ngân hàng với NHTG Bao gồm: Mở tài khoản nhận tiền gửi ngân hàng trung gian : NHTW nhận tiền gửi từ ngân hàng trung gian hai dạng sau: Tiền gửi dự trữ bắt buộc : Là lượng tiền ngân hàng...
 • 29
 • 4,652
 • 22

Câu hỏi ôn tập tiền tệ ngân hàng (có trả lời chi tiết)

Câu hỏi ôn tập tiền tệ  ngân hàng (có trả lời chi tiết)
... thống ngân hàng Trong đó, NHTW phát hành tiền, ngân hàng ngân hàng, ngân hàng phủ, thực chức quản lý Nhà nước hoạt động tiền tệ ngân hàng phạm vi quốc gia Chức kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng ... nay) Hệ thống ngân hàng bao gồm: Ngân hàng Nhà nước ngân hàng chun doanh (ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng) Ngân hàng Nhà nước (cấp quản lý vĩ mơ) đóng vai trò ngân hàng phát hành tiền, thực ... chúng (ngân hàng) Ngân hàng phát hành tín tệ sở tin tưởng người vay có khả hồn trả nợ, người nắm giữ tiền giấy tin nộp vào ngân hàng hồn trả vàng CÂU Bút tệ gì? Trình bày lợi việc lưu thơng tiền...
 • 73
 • 298
 • 0

Bài tập quản trị ngân hàng phần 1

Bài tập quản trị ngân hàng phần 1
... đồng, phần trăm % Q Cho vay Cho biến đổi khác số (%) 10 .000 17 .000 15 .000 17 .000 vay Tiền gửi Tiền gửi theo giao dòch đònh kỳ theo số biến động (%) 11 0 10 0 15 .000 10 1 98 18 .000 10 5 10 1 10 .000 11 5 ... SẢN N 962 7.TG khách hàng 2.050 Tiết kiệm 400 Chứng tiền gửi 21. 167 10 Tiền vay 6.920 11 Vốn tự có 18 1 12 Tài sản nợ khác 31. 680 SỐ TIỀN 5.898 12 .586 10 .655 12 1 2.200 220 31. 680 Yêu cầu: Phân ... 98 10 5 40.000 10 0 16 0.000 10 8 10 2 45.000 95 16 0.000 10 5 95 38.000 10 2 15 8.000 10 6 10 0 40.000 98 15 5.000 10 2 10 5 35.000 10 0 15 2.000 10 0 10 1 42.000 10 2 Tiền gửi định kỳ khác ước tính tháng sau...
 • 19
 • 115
 • 0

Bài giảng tiền tệ ngân hàng chương 7 ths trần linh đăng

Bài giảng tiền tệ ngân hàng chương 7  ths trần linh đăng
... trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ  Hai hướng: sách mở rộng tiền tệ, sách thắt chặt tiền tệ  Chính sách tiền tệ cấu: thay đổi hình thể hệ thống tiền tệ  Chính ... CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ  Mục tiêu CSTT  Vận dụng công cụ sách tiền tệ  Vận dụng công cụ sách tiền tệ Việt nam www.hoase n.edu.vn CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ  Tổng thể biện ... gia tăng tiền tệ (q-tỷ lệ dự trữ) • Chính sách tiền tệ • Hoạt động NHTM • Nhu cầu tiền mặt công chúng NỘI DUNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ  Chính sách tín dụng  từ nhu cầu thị trường tiền tệ  Quan...
 • 34
 • 182
 • 0

Bài giảng tiền tệ ngân hàng chương 1

Bài giảng tiền tệ ngân hàng chương 1
... hoán Tiền bất khả hoán Tiền giấy Tiền NH – Bút tệ Tiền điện tử Tiền xu Tiền pháp định 14 5 /11 /2 016 III Các hình chế độ tiền tệ Chế độ tiền tệ Chế độ tiền tệ hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ ... 5 /11 /2 016 I Vai trò & Chức tiền Tiền gì? Tại cần tiền? Khi đồng tiền không coi tiền? Tại tự in tiền để trả nợ cho chúng ta? 5 /11 /2 016 Tại cần tiền? Why men exchange at all? 5 /11 /2 016 Inflation ... dựa vị tiền tệ Bản vị tiền tệ tiêu chuẩn chung mà nước chọn làm cho đơn vị tiền tệ 15 5 /11 /2 016 Chế độ tiền tệ Đơn vị vàng bạc Song vị Lưỡng kim vị Bản vị ngoại tệ Bản vị tiền tệ tập thể Tiền tín...
 • 18
 • 406
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiền tệ ngân hàngbài tập tiền tệ ngân hàng có lời giảisách bài tập tiền tệ ngân hàngbài tập tiền tệ ngân hàng có đáp ánbài tập tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệcâu hỏi và bài tập tiền tệ ngân hàngcác dạng bài tập tiền tệ ngân hàngbài tập và bài giải tiền tệ ngân hàngbài giảng tiền tệ ngân hàngcâu hỏi ôn tập tiền tệ ngân hàngbài giảng tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệslide bài giảng tiền tệ ngân hàngôn tập tiền tệ ngân hàng90 câu ôn tập tiền tệ ngân hàng90 câu hỏi ôn tập tiền tệ ngân hàngHướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 53 SGK công nghệ 9 quyển 3KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆNChuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa trên địa bàn huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãiHUNG BIEN AI NHIBÀI GIẢNG CHẤT BÉO ĐHYDBIỆN PHÁP THI CÔNG NHÀ CAO TẦNGBÀI GIẢNG COUMARIN ĐHYDCÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐCCÔNG TÁC TIÊU CHUẨN GLP ĐHYDCác nguyên nhân gây nứt tườngUnit 3. ARBÁO CÁO Tổng kết công tác đoàn và phong trào TTN khóa V, nhiệm kỳ 2014 2017 phương hướng nhiệm vụ khóa VI, nhiệm kỳ 2017 2019ĐĂNG KÝ CAM KẾT Thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà GiangXây dựng website giới thiệu sản phẩm cho công ty HC computer – TP Hà GiangSKKN thuy 2011 2012 TVSKKNGây hứng thú và củng cố kiến thức trong giờ học tiếng anh bằng bài hát ngắn”luận văn thạc sĩ nấm nội cộng sinhTổ chức kế toán của Công Ty CP Kỹ Thuật Và Thiết Bị Ngành Nước.Mở rộng hoạt động cho vay tại HDBankHoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán tại công ty cổ phần OTC Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập