tuần hoàn máu

Bài 18:Tuần hoàn máu

Bài 18:Tuần hoàn máu
... nhiều CO2 qua mang đưa CO2 ngoài thể ( xem flash minh họa) Đường máu hệ tuần hoàn đơn cá Đường máu hệ tuần hoàn kép chim Hệ tuần hoàn kép thú mô hình hoạt động Hãy quan sát sự hoạt động cuả ... thải nhanh các chất thải ngoài Tại sao? Hệ tuần hoàn côn trùng hệ tuần hòa hở Hệ tuần hoàn cá lưỡng cư, bò sát, chim thú gọi hệ tuần hoàn kín Hơ vì có một đoạn máu khỏi mạch máu, ... xét về đặc điểm tối ưu của hệ tuần hoàn này? Cho biết ưu điểm tuần hòa máu hệ tuần hòa kép so với hệ tuần hoàn đơn ? Máu từ quan trao đổi khí trơ về tim và tim bơm đi, vậy tạo áp...
 • 19
 • 636
 • 13

bai 18: tuan hoan mau

bai 18: tuan hoan mau
... hỏi lệnh trang 78 SGK: Về đường của máu  Hệ tuần hoàn hở: Máu từ timĐộng mạchkhoang máu (trộn lẫn với nước mô)trao đổi chất trực tiếp với tế bàoMáu chảy vào ... lưỡng cư, bò sát, chim thú gọi hệ tuần hoàn kín Hơ vì có một đoạn máu khỏi mạch máu, vào khoang thể Kín vì máu lưu thông liên tục mạch kín Câu hỏi trắc nghiệm Sự pha máu lưỡng cư và...
 • 19
 • 315
 • 0

TIET 16 TUAN HOAN MAU VA LUU THONG....

TIET 16 TUAN HOAN MAU VA LUU THONG....
... Tiết 16 TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT I.Tuần hoàn máu * Vòng tuần hoàn nhỏ: đưa máu từ tâm thất ... mạch ch Mao mạch phần thể Mao mạch phần thể 10 Tỉnh mạch chủ 11 Tỉnh mạch chủ 12 Tâm nhĩ phải Tiết 16 TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT I.Tuần hoàn máu II Lưu thông bạch huyết Hệ bạch huyết gồm ... huyết với hệ tuần hoàn máu thực chu trình luân chuyển môi trường thể tham gia bảo vệ thể Tiết 16 TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT I.Tuần hoàn máu II Lưu thông bạch huyết Hệ bạch huyết gồm...
 • 4
 • 487
 • 3

tuan hoan mau va luu thong bach huyet

tuan hoan mau va luu thong bach huyet
... máu II Lưu thông bạch huyết Vai trò hệ bạch huyết Mô tả n hệ bạc bạ h huyết - Phâđường h huyếtcnhỏ: thu phân lớn nhỏ? bạch huyết hệnửa bên phải Hệ bạch vào t có vai h máu thể đổ huyếtónh mạctrò ... phải Tiết 16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT I Tuần hoàn máu Chức hệ tuần hoàn Phân biệt vai trò chủ yếu tim hệ mạch tuần hoàn máu + Tim làm nhiệm vụ co bóp tạo lực đẩy để đẩy máu nuôi ... đổ huyếtónh mạctrò gì? - Phân hệ bạch huyết lớn: thu bạch huyết nửa bên trái toàn phần lại thể * Vai trò: hệ bạch huyết với hệ tuần hoàn máu thực luân chuyển môi trường thể tham gia bảo vệ thể...
 • 15
 • 910
 • 5

Tuan hoan mau

Tuan hoan mau
... án:C 5.Đường máu hệ tuần hoàn hở: A Tim động mạch khoang máu tĩnh mạch tim B Tim động mạch mao mạch khoang máu tĩnh mạch tim C Tim động mạch khoang máu mao mạch tim đáp án: A ... mạch,tĩnh mạch.không có mao mạch -Máu -Tim -Động mạch,tĩnh mạch,mao mạch Đường máu Tim động mạch Khoang Tim thể (TĐC) tĩnh mạch áp lực dòng chảy Thấp,tốc độ máu chảy chậm đông mạch mao mạch (TĐC) ... mạch,tĩnh mạch.không có mao mạch -Máu -Tim -Động mạch,tĩnh mạch,mao mạch Đường máu Tim động mạch Khoang Tim thể (TĐC) tĩnh mạch áp lực dòng chảy Thấp,tốc độ máu chảy chậm đông mạch mao mạch (TĐC)...
 • 19
 • 181
 • 0

Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
... BÀI 16 TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT I .Tuần hoàn máu II .Lưu thông bạch huyết IThuộc hệ tuần hoàn gồm quan nào? I .Tuần hoàn máu: Mô tả đường máu vòng tuần hoàn nhỏ vòng tuần hoàn ... máu từ tim tới tế bào thể , lại từ tế bào trở tim  Vai trò HTH máu lưu chuyển máu toàn thể  II Lưu thông bạch huyết: Hệ bạch huyết gồm phận nào? HBH gồm:MMBH , hạch BH, mạch BH, ống BH(phân ... 1 Vai trò chủ yếu tim hệ mạch tuần hoàn máu gì?  Nhận xét vai trò hệ tuần hoàn máu?  – Vai trò tim :Co bóp tạo lực đẩy máu qua hệ mạch - Vai trò hệ mạch : Dẫn máu từ tim tới tế bào thể , lại...
 • 12
 • 11,832
 • 10

Bài 19: Tuần hoàn máu (sinh 12 cb 2009)

Bài 19: Tuần hoàn máu (sinh 12 cb 2009)
... hở C/ Hệ thống mạch máu D/ HTH KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3: Đối tượng có hệ tuần hồn hở là: A/ Cá B/ Chim C/ Ếch nhái D/ Sứa Câu 4: Ở động vật hệ tuần hồn kín, máu vận chuyển hệ thống ... KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Bộ phận sau khơng có hệ tuần hồn hở mà có hệ tuần hồn kín? B/ Mao mạch A/ Tim C/ Tĩnh mạch D/ Động mạch Câu 2: Máu tim bơm vào động mạch, ... áp 120 – 140 (mmHg) Động mạch lớn 110 – 125 Tiểu động mạch Mao mạch 40 – 60 20 – 40 Tiểu tónh mạch 10 – 15 Tónh mạch chủ ≈0 IV Hoạt động hệ mạch IV Hoạt động hệ mạch Vận tốc máu: -Là tốc độ máu...
 • 25
 • 414
 • 1

Bài 17: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Bài 17: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
... BÀI 16 TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT I .Tuần hoàn máu II .Lưu thông bạch huyết IThuộc hệ tuần hoàn gồm quan nào? I .Tuần hoàn máu: Mô tả đường máu vòng tuần hoàn nhỏ vòng tuần hoàn ... máu từ tim tới tế bào thể , lại từ tế bào trở tim  Vai trò HTH máu lưu chuyển máu toàn thể  II Lưu thông bạch huyết: Hệ bạch huyết gồm phận nào? HBH gồm:MMBH , hạch BH, mạch BH, ống BH(phân ... 1 Vai trò chủ yếu tim hệ mạch tuần hoàn máu gì?  Nhận xét vai trò hệ tuần hoàn máu?  – Vai trò tim :Co bóp tạo lực đẩy máu qua hệ mạch - Vai trò hệ mạch : Dẫn máu từ tim tới tế bào thể , lại...
 • 12
 • 810
 • 4

Tiết 19: Tuần hoàn máu

Tiết 19: Tuần hoàn máu
... Loan Câu 3: Chiều hướng tiến hóa hệ tuần hồn là: A Hệ tuần hồn hở  kín; đơn  kép B Hệ tuần hồn kín  hở; đơn  kép C Hệ tuần hồn hở  kín; kép  đơn D Hệ tuần hồn kín  hở; kép  đơn TTN 4.Nhọm ... Loan Câu 1: Cấu tạo chung hệ tuần hồn gồm: A Tim, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch B Tim, hệ mạch, dịch tuần hồn C Tim, hệ mạch, máu D Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, máu TTN TRỈÅÌNG THPT LÃ THÃÚ ... Thë Loan TTN Đường máu Hệ tuần hồn hở O2 O2 CO2 O2 CO2 Động mạch O2 O2 Tế bào CO O2 CO2 TIM CO2 CO2 O2 O2 CO Khoang thể CO2 Tĩnh mạch Khoang thể ĐƯỜNG ĐI CỦA MÁU TRONG HỆ TUẦN HỒN KÉP Mao mạch...
 • 76
 • 226
 • 0

Bai 16. Tuan hoan mau va luu thong bach huyet.

Bai 16. Tuan hoan mau va luu thong bach huyet.
... Kiểm tra cũ Tiểu cầu tham gia bảo vệ thể chống máu nào? Trả lời Tiểu cầu va chạm vào bờ vết thương vỡ giải phóng Enzim Enzim kết hợp với ion Ca++ làm chất sinh tơ máu biến ... máu lưu thông bạch huyết I Tuần hoàn máu Quan sát hình 16-1, thích kèm theo hoàn thành Phân biệt vai trò chủ yếu tim hệ mạch tuần hoàn máu ? Tim: co, giãn để đẩy hút máu hệ mạch Hệ mạch: dẫn máu ... máu lưu thông bạch huyết I Tuần hoàn máu Quan sát hình 16-1, thích kèm theo hoàn thành Nhận xét vai trò hệ tuần hoàn ? Hệ tuần hoàn dẫn máu khắp phận thể giúp thể thực trao đổi chất Tiết 16 ...
 • 18
 • 1,236
 • 3

Tuần hoàn máu

Tuần hoàn máu
... BÀI hoàn KI máu hệ tuần kép chim thú CŨ VÒNG TUẦN HOÀN NHỎ MAO MẠCH PHỔI TIM TĨNH MẠCH ĐỘNG MẠCH MAO MẠCH VÒNG TUẦN HOÀN LỚN TR ẮC NGHI ỆM KHÁCH QUAN Ở lưỡng cư có pha trộn máu giàu O2 với máu ... thất hoàn toàn b Tim có ngăn vách ngăn tâm thất hoàn toàn c Tim có ngăn vách ngăn tâm thất không hoàn toàn d Tim có ngăn vách ngăn tâm thất không hoàn toàn 2.Ưu điểm hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần ... tuần hoàn hở: a Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy nhanh, máu xa tới quan b Máu bơm từ tim lưu thông liên tục mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch, sau tim c Máu...
 • 20
 • 206
 • 0

bài 18: Tuần hoàn máu

bài 18: Tuần hoàn máu
... với hệ tuần hoàn đại diện động vật vừa tìm hiểu? Bài 18 Tuần hoàn Tim Hệ tuần hoàn kín Tim Hệ tuần hoàn hở II Hệ tuần hoàn hở hệ tuần hoàn kín Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín Quan sát hình hoàn ... hệ tuần hoàn Bài 18 Tuần hoàn Một số đại diện sinh vật có hệ tuần hoàn Bài 18 Tuần hoàn động vật xuất hệ tuần hoàn Đại diện: Giun đốt, ếch nhái, côn trùng, cá, chim, thú, bò sát Bài 18 Tuần hoàn ... chức nhờ hệ tuần hoàn có khả đáp ứng nhu cầu trao đổi chất tế bào ngày tăng Bài 18 Tuần hoàn Tim II Hệ tuần hoàn hở hệ tuần hoàn kín Hệ tuần hoàn hở Xoang máu Động mạch Tim Hệ tuần hoàn Châu chấu...
 • 27
 • 450
 • 3

Bài 18. Tuần hoàn máu

Bài 18. Tuần hoàn máu
... có mạch nối động mạch với tĩnh mạch (hở) - Tế bào tiếp xúc trực tiếp với máu - Máu chảy động mạch với áp lực thấp - Tuần hoàn vai trò trao đổi khí thể II CC DNG H TUN HON NG VT H tun hon kớn Cú...
 • 13
 • 251
 • 5

Tiet 16.Tuan hoan mau va luu thong bach huyet

Tiet 16.Tuan hoan mau va luu thong bach huyet
... Đường máu hai vòng tuần hoàn nhỏ lớn – Vai trò hệ tuần hoàn máu II Lưu thông bạch huyết – Thành phần cấu tạo hệ bạch huyết – Sự luân chuyển bạch huyết phân hệ – Vai trò hệ bạch huyết I Tuần hoàn máu ... khắp thể em? • Các mạch máu đưa máu trở tim: tĩnh mạch hay động mạch? Vai trò hệ tuần hoàn máu • Em cho biết: Hệ tuần hoàn có vai trò thể em? *Tim: bơm máu khắp thể *Hệ mạch: đảm bảo trình trao ... – Chỉ thành phần cấu tạo hệ tuần hoàn máu người – Mô tả đường máu vòng tuần hoàn nhỏ lớn – Nêu vai trò hệ tuần hoàn máu I Tuần hoàn máu Thành phần cấu tạo hệ tuần hoàn máu Quan sát hình sau,...
 • 23
 • 471
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Hiệu quả kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ chè theo tiêu chuẩn Vietgap của các hộ nông dân tại Thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông thời kỳ 1997 2012 (NCKH)Phật giáo trong đời sống các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam (TT NCKH)Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THCS huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Giảm nghèo bền vững ở huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đề thi thử THPT năm 2017Điều kiện karush kuhn tucker trong bài toán tối ưu hàm r lồiBài thuốc chữa bệnh Phần 2 Hàng Rào Bê TôngTiếp cận tài chính vi mô tại Trung Quốc, Bangladesh và Philippines Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (LA tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ văn hóa cơ sở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tìm hiểu, nghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên khai phá dữ liệuCau hoi bao quannâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần thương mại vận tải thanh phongKết nối mạngKINH tế NGÀNH Cơ khí và Cơ khí GIAO THÔNGTài liệu ôn tập đọc hiểu thpt quốc gia (hệ thống cập nhật mới nhất)Học đại học như thế nào hả anh?
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập