bài giảng toán (3)

Bài giảng Toán 3 (HK1_2010-2011)

Bài giảng Toán 3 (HK1_2010-2011)
... điểm; tính kết quả: 0,25 điểm Bài (1,5điểm): 512 − 19 × = 512 − 57 (0,5 điểm) = 455 (0,25 điểm) (212 + 118) : = 33 0 : = 66 Bài (1,0điểm): a) × y = 31 5 y = 31 5 : y = 35 b) x : = 145 x = 145 × x ... (0,25 điểm) Bài (1,0 điểm): Điền dòng kết quả: 0,50 điểm a) S b) Đ Bài (1,0điểm): Khoanh câu 0,25 điểm a) Khoanh vào B b) Khoanh vào C c) Khoanh vào B d) Khoanh vào B Bài 7.(2,5điểm) Bài giải: ... hình vuông có cạnh 6cm là? A cm B 36 cm C 24 cm D 12 cm c) 1giờ là: A 10 phút B 12 phút C 15 phút D 20 phút d) Số liền sau 150 là: A 149 B 151 C 160 D 140 BÀI Giải toán: Một hình chữ nhật có chiều...
 • 4
 • 164
 • 0

Bài giảng Toan 3:phep cong cac so trong pham vi 10 000

Bài giảng Toan 3:phep cong cac so trong pham vi 10 000
... cộng số phạm vi 10 000 526 + 759 = ? * céng b»ng 15, vi t nhí 285 Nhí + * céng b»ng 7, thªm b»ng 8, 759 526 + 759 = 285 vi t * céng b»ng 12, vi t nhí * céng b»ng 5, thªm b»ng 6, vi t Nªu sè h¹ng ... ®iĨm cđa AD N lµ trung ®iĨm cđa BC d p c Thứ sáu,ngày 14 tháng năm 2011 MÔN:TOÁN Bài dạy: Phép cộng số phạm vi 10 000 TËp thĨ líp 3D ... sáu,ngày 14 tháng năm 2011 MÔN:TOÁN BÀI KIỂM : LUYỆN TẬP Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 8453… 8435 > 9102 … 9120 < Thứ sáu,ngày 14 tháng năm 2011 MÔN:TOÁN BÀI KIỂM : LUYỆN TẬP Điền dấu thích...
 • 14
 • 361
 • 3

Bài giảng TOÁN 3

Bài giảng TOÁN 3
... Câu 5: (2 điểm) Một lớp học có 33 học sinh, phòng học lớp học có loại bàn chỗ ngồi Hỏi cần có bàn học ? ...
 • 2
 • 167
 • 0

BỘ MÔN TOÁN BÀI GIẢNG TOÁN 3 pot

BỘ MÔN TOÁN BÀI GIẢNG TOÁN 3 pot
... Cực trị hàm số nhiều biến số 1 .3. 1 Cực trị không điều kiện hàm số nhiều biến số Ví dụ: 1 .3. 2 Cực trị có điều kiện hàm số nhiều biến số Ví dụ: Ví dụ: Ví dụ: 1 .3. 3 Các giá trị max hàm số nhiều ... → R x1 + x2 x = ( x1 , x2 ) a f ( x ) = 2 x1 + x2 1.1.2 Miền xác định hàm số nhiều biến số 1.1 .3 Tập hợp R n •Tập E gọi tập mở điểm điểm 1.1.4 Giới hạn hàm số nhiều biến số • Ví dụ: Tính giới ... ∂f + ∂y ∂v ∂v ∂x ∂v ∂y • Đặt  u 'x A= v 'x  Jacobicủa u,v x,y u 'y  ÷ v 'y  gọi matrận 1.2 .3 Vi phân toàn phần 1.2.4 Đạo hàm hàm số ẩn b) Đạo hàm hàm ẩn Ví dụ: 1.2.5 Đạo hàm theo hướng gradien...
 • 239
 • 558
 • 0

bài giảng toán 3 chương 1 bài 1 đọc,viết,so sánh các số có 3 chữ số

bài giảng toán 3 chương 1 bài 1 đọc,viết,so sánh các số có 3 chữ số
... Viết số 900 ……… ……… 920 909 777 36 5 ……… 11 1 Toán: ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 31 0 400 Viết số thích hợp vào ô trống : 31 1 39 9 31 2 31 3 39 8 39 7 31 4 31 5 39 6 39 5 31 6 39 4 31 7 31 8 31 9 39 3 39 2 ... 39 2 39 1 Toán : ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ > < = < 30 3…… 33 0 > 615 …… 516 < 19 9…… 200 < 30 + 10 0 …… 13 1 < 410 10 …… 400 + = 2 43 …… 200 +40 +3 Toán : ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ ... SỐ CÓ BA CHỮ SỐ Tìm số lớn nhất, số bé nhât số sau: 37 5; 4 21; 5 73; 2 41; 735 ; 14 2 14 2 735 Số lớn : Số bé : Toán : ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 537 Viết số: 16 2 830 2 41 519 425 a) Theo...
 • 11
 • 216
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập