bài giảng toán (2)

Bài giảng Toán 2

Bài giảng Toán 2
... năm 20 09 Toán TIỀN VIỆT NAM a) b) 20 0 đồng 20 0 đồng 20 0 đồng 20 0 đồng 20 0 đồng 600 đồng ? 20 0 đồng ? 700 đồng 100 đồng ? 800 đồng 20 0 đồng 1000đồng ? đồng 100 đồng c) d) 500 đồng 500 đồng 20 0 ... năm 20 09 Toán TIỀN VIỆT NAM *Hình số tờ giấy bạc 100 đồng? Thứ sáu ngày 17 tháng năm 20 09 Toán Kiểm tra cũ Đặt tính tính a) 100 + 100 = ? 00 b) 500 – 20 0 = 300 ? Thứ sáu ngày 17 tháng năm 20 09 Toán ... hành TIỀN VIỆT NAM 100 đồng + 100 đồng = 20 0 đồng *20 0 đồng đổi tờ giấy bạc 100 đồng? 20 0 đồng đổi tờ giấy bạc 100 đồng Thứ sáu ngày 17 tháng năm 20 09 Toán TIỀN VIỆT NAM 500 đồng đổi tờ giấy bạc...
 • 11
 • 221
 • 0

bai giang toan 2

bai giang toan 2
... 12 15 18 21 24 27 30 15 : = 18 : = 21 : = 24 : = 27 : = 30 : = 10 Nhận xét: - Số bị chia phép tính bảng chia dãy số đếm thêm 3, - S chia l - Thng bng chia l cỏc s t nhiờn t n 10 12 ... 18 21 24 27 30 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 = = = = = = = = = = 10 :3 = : = :3 = = 15 : = 18 : = 21 : = :3 = 27 : = : = 10 Luyện tập Bài a) : = :3 = 18 : = Tớnh nhm: b) : = 12 : = 21 : ... Bài 2: 24 học sinh chia thành tổ Hỏi tổ có học sinh? Tóm tắt: tổ: 24 học sinh tổ: học sinh? Bài giải Mỗi tổ có số học sinh là: 24 : = (học sinh) Đáp số: học sinh Số ? Bài Số bị chia 12 21 27 ...
 • 16
 • 190
 • 0

bai giang toán 2

bai giang toán 2
... Tớch 21 24 D 21 10 24 24 D 28 Chaỏm ủieồm Laứm laùi 2: 2=1 4 :2= 2 6 :2= 3 8 :2= 4 10 : = 2x4=8 8 :2= 4 12 : = 14 : = 16 : = 18 : = 10 20 : = Hot ng 3: LUYN TP Bi 1: Tớnh nhm 6 :2 = 10 : = 8 :2 = 18 ... = Bi 2:12 cỏi ko chia iu cho bn Hi mi bn c my cỏi ko? Bi gii: S ko mi bn c chia l: 12 : = ( cỏi ko) ỏp s: cỏi ko PHM TH BCH CHI NGUYN TH KIU LOAN 109 125 014 109 125 004 Lấ TH NHIấN 109 125 038...
 • 8
 • 166
 • 0

Bài giảng Toán 2, CkI

Bài giảng Toán 2, CkI
... 36 46 + 34 90 - 47 Câu 6: Tìm X ( điểm ) X + 40 = 90 X - 16 = 58 Câu : Giải toán: ( điểm ) a, Quang cân nặng 38 kg Minh cân nặng Quang kg Hỏi Minh cân nặng ki-lô-gam? b,...
 • 2
 • 201
 • 0

Bài giảng Toán 2:Bảng nhân 4

Bài giảng Toán 2:Bảng nhân 4
... 12 tháng năm 2011 Toán Bảng nhân Bài 1: Tính nhẩm ×2= × = 16 × = 24 ×1= 4 × = 12 × = 20 4 4 ×8 = ×9 = ×10 = ×7 = 32 36 40 28 Thứ tư ngày 12 tháng năm 2011 Toán N2 V Bảng nhân Bài : Mỗi xe ô tô ... = 12 4 = 4 = × = 12 × = 16 × = 20 × = 24 × = 28 × = 32 × = 36 ×10 = 40 Thứ tư ngày 12 tháng năm 2011 Toán Bảng nhân 4 ×1 =4 ×2= × = 12 × = 16 × = 20 × = 24 × = 28 × = 32 × = 36 × 10 = 40 Thứ ... tháng năm 2011 Toán Kiểm tra cũ Viết phép nhân tương ứng tổng: + + = x = 12 + + + = x = 16 Thứ tư ngày 12 tháng năm 2011 Toán Bảng nhân 4 lấy lần, ta viết: ×1 = 4 lấy lần, ta có: 4 = + = Vậy ×...
 • 9
 • 715
 • 0

Bài giảng Toán 2:Bảng nhân 5.

Bài giảng Toán 2:Bảng nhân 5.
... 12 tháng năm 2011 Toán Bảng nhân Bài 1: Tính nhẩm × = 15 × = 25 × = 35 × = 10 × = 20 × = 30 5 5 × 10= 50 ×9 = 45 × = 40 ×1 = Thứ tư ngày 12 tháng năm 2011 Toán N2 V Bảng nhân Bài : Mỗi tuần lễ ... Thứ tư ngày 12 tháng năm 2011 Toán Kiểm tra cũ Viết phép nhân tương ứng tổng: + + = x = 15 + + + =5 x = 20 Thứ tư ngày 12 tháng năm 2011 Toán Bảng nhân 5 lấy lần, ta viết : x = 5 lấy lần, ... lễ mẹ làm ngày? Tóm tắt Bài giải 1tuần lễ: ngày tuần lễ mẹ làm số ngày là:: tuần lễ: ngày? x4 = 20 ( ngày) × Đáp số: 20 ngày Thứ tư ngày 12 tháng năm 2011 Toán Bảng nhân Bài : Đếm thêm viết số...
 • 8
 • 188
 • 3

Bài giảng toán 2 - bộ môn toán đại học

Bài giảng toán 2 - bộ môn toán đại học
... 81 89 92 92 98 99 1 12 1 12 1 12 115 117 117 118 120 120 121 123 124 125 131 Tài liệu tham khảo 144 Chỉ mục 145 ii Bộ môn Toán - ĐẠI HỌC THĂNG LONG Chương Thuật toán, Số nguyên, ... d dn Ví dụ 1 .2. 32 Hãy tìm UCLNp 924 , 360, 726 q d Lời giải: Ta có: UCLNp 924 , 360, 726 q 24 UCLNpUCLNp 924 , 360q, 726 q UCLNp 12, 726 q l Bộ môn Toán - ĐẠI HỌC THĂNG LONG 1 .2 Số nguyên phép ... 10101111 12 28 0 .27 26 0 .25 24 23 22 21 20 35110 Ví dụ 1 .2. 73 Số nguyên 2AE0B 16 có khai triển thập phân là: 2AE0B 16 2. 164 10.163 14.1 62 0.161 11.160 175 627 10 Bây mô tả thuật toán xây...
 • 151
 • 368
 • 0

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 15

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 15
... kết phép tính HS trả lời - Yêu cầu tính - Tính từ trái sang phải - 42 trừ 12 30, 30 trừ 22 - HS làm Chẳng hạn: 58 – 24 – = 34 – = 28 Nhận xét bạn làm đúng/sai - Đọc đề - Bài toán thuộc dạng toán ... Nhận xét cho điểm HS Bài 2: - Hỏi: Bài toán yêu cầu làm gì? - Viết lên bảng: Mẫu 100 – 20 = ? 10 chục – chục = chục 100 – 20 = 80 - Yêu cầu HS đọc phép tính mẫu - 100 chục? - 20 chục? - 10 chục ... cuối ta phải làm gì? - Hãy nêu lại cách tìm số bò trừ? - Kết luận cho điểm HS Bài 3: - Yêu cầu HS đọc đề - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? Muốn tính số ô tô rời bến ta làm nào? Yêu cầu...
 • 13
 • 224
 • 0

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 16

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 16
... năm tuần thứ tư tháng - Nhận xét tiết học - Chuẩn bò TT ĐÁP ÁN Tháng Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 12 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 Thứ bảy 13 20 27 Chủ nhật 14 21 28 THIẾT ... lấy ngày cộng ngày tuần sau đó, trừ - - ngày tuần trước Chẳng hạn thứ hai ngày tháng 12 ngày thứ hai tháng là: 8(1+7=8) 15 ( + = 15 ) 22 ( 15 + = 22 ) 29 ( 22 + = 29 ) Tháng 12 có ngày ? So sánh ... tư là: 2, 9, 16, 23 , 30 + Thứ ba tuần ngày 20 tháng Thứ ba tuần - Thứ ba tuần ngày 20 tháng trước ngày mấy? Thứ ba tuần sau ngày nào? Thứ ba tuần trước ngày 13 tháng Thứ ba tuần sau ngày 27 tháng...
 • 12
 • 154
 • 0

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 17

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 17
... / 22 l ?l Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bò TT - - Đọc đề Bài toán cho biết thùng to đựng 60 lít, thùng bé đựng 22 lít Thùng bé đựng lít nước? Bài toán Làm Bài giải ... lớp 2B trồng là: 48 + 12 = 60 (cây) Đáp số: 60 Điền số thích hợp vào  THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN: TOÁN TIẾT ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ I Yêu cầu cần đạt - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 để ... Thực liên tiếp phép trừ Thực từ trái sang phải 17 trừ 14 14 trừ 17 – = 3+6=9 HS làm HS sửa Gọi HS đọc đề Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? Bài toán thuộc dạng gì? Yêu cầu HS ghi tóm tắt làm...
 • 12
 • 195
 • 0

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 18

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 18
... Nhận xét tiết học - Chuẩn bò TT - x + 18 = 62 x = 62 - 18 x = 44 x – 27 = 37 x = 37 + 27 x = 64 - Bài toán thuộc dạng toán Bài giải Con lợn bé nặng là: 92 – 16 = 76 (kg) Đáp số: 76 kg  Bổ sung: ... Đọc đề - Bài toán cho biết Bình cân nặng 32 kg An nhẹ Bình kg - Hỏi An nặng kg? - Bài toán thuộc dạng toán Vì nhẹ có nghóa - Làm Bài giải Bạn An cân nặng là: 32 – = 26 (kg) Đáp số: 26 kg - Đọc ... Tất cả: …… lít? Bài 2: - Gọi HS đọc đề - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? Bài toán thuộc dạng gì? Vì sao? Yêu cầu HS tóm tắt toán sơ đồ giải Tóm tắt 32 kg Bình / -/...
 • 8
 • 127
 • 0

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 19

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 19
... dãy số từ đến 20 từ 20 đến ( Khi đọc từ đến 20 gọi “ đếm thêm ” đọc từ 20 đến gọi “ đếm bớt ” Củng cố – Dặn dò (2 ) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bò: Luyện tập THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN: TOÁN TIẾT LUYỆN ... động 2: Thực hành tính tổng nhiều số Ÿ Phương pháp: Thảo luận, giảng giải, thực hành  ĐDDH: Bảng phụ Bài 1: - GV gọi HS đọc tổng đọc kết tính 2) là: 15+15+15+15 - HS làm bài, sửa 8+7+5=15 Bài 2: ... làm - HS đọc 2x4=8 2x3= 2x9= - HS viết vào tính theo mẫu 2x3 +4 2x7 -5 - GV nhận xét v Hoạt động 2: Thực hành giải toán đơn nhân Ÿ Phương pháp: Trực quan, thực hành * ĐDDH: Bảng phụ Bài : - HS...
 • 10
 • 254
 • 0

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 20

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 20
... HS Bài 3: - Hỏi: Bài toán yêu cầu làm gì? - - Số dãy số số nào? - Tiếp sau số số nào? cộng thêm 10? Tiếp sau số 10 số nào? Bốn tuần lễ mẹ làm số ngày là: x = 20 (ngày) Đáp số: 20 ngày - - Bài toán ... Mỗi ô tô có bánh xe Ta tính tích x Làm bài: Tóm tắt xe : bánh xe : bánh? Bài giải Năm xe ô tô có số bánh xe x = 20 (bánh xe) Đáp số: 20 bánh xe Bài toán yêu cầu đếm thêm viết số thích hợp ... vào tập Làm bài: Tóm tắt em mượn em mượn : : quyển? Bài giải Năm em HS mượn số sách x = 20 (quyển sách) Đáp số: 20 sách Củng cố – Dặn dò (3’) - Yêu cầu HS ôn lại bảng nhân - Tổng kết tiết học...
 • 13
 • 275
 • 0

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 21

Thiết Kế Bài Giảng Toán 2 CKTKN Tuần 21
... 35 – 15 = 20  Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành Bài 3: Cho HS tự đọc thầm nêu tóm tắt toán (bằng lời viết) giải toán Chẳng hạn: Bài giải Số Liên học tuần lễ là: x = 25 (giờ) Đáp số: 25 - HS làm ... làm bảng lớp, lớp làm vào nháp: + + + = 12 cm + + + = 20 dm - HS bài, sửa - HS bài, sửa - HS bài, sửa - HS bài, sửa Bài 4: Cho HS tự làm chữa Chẳng hạn: Bài giải học sinh mượn số sách là: x = 40 ... kinh nghiệm: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN: TOÁN TIẾT LUYỆN TẬP CHUNG I Yêu cầu cần đạt - Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, để tính nhẩm - Biết tính giá trò biểu thức số...
 • 11
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Phương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểndam roi than kinh canh tay 7166 (1)Đề tài tìm hiểu công nghệ WLanQuy hoạch mạng vô tuyến thông tin di động thế hệ thứ 3 WCDMANỘI DUNG ôn THI TIẾNG ANH lớp 1Mạng nơron trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp đa truy nhập phân chia theo mã trong truyền thông quang không dâyỨng dụng OFDMA và tìm hiểu về các chuẩn của WiMAXTÌM HIỂU CÔNG NGHỆ MẠNG 4G LTEXây dựng chương trình truyền thông cổ động cho sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy của công ty sữa đậu nành Vinasoy việt namTổng Quan Về Cell Trong Mạng GSMTHIẾT KẾ MẠCH BCD HIỆN THỊ LED ĐƠNKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP QUY HOẠCH MẠNG 3GỨNG DỤNG SNMP VÀ MIB ĐỂ QUẢN LÝ MẠNG MPLS