Toán luyện tập thứ tự các phép tính

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập thứ tự các số trong phạm vi 100 000 ( Tiếp ) pps

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập thứ tự các số trong phạm vi 100 000 ( Tiếp ) pps
... Chấm bài, nhận xét 31 5 : = 105(m) *Bài 4: Treo bảng phụ Tám ngày đào số mét mương l : -Y/c HS quan sát tự xếp hình 3/ Củng c : 105 x = 840(m ) Đáp s : 840 mét -Tổng kết học -Dặn d : Ôn lại - HS tự ... HS tự làm vào nháp a )3 8 97; 38 98; 38 99; 39 00; 39 01; - Gọi HS chữa 39 02 b)24686; 24687; 24688; 24689; 24690 - Nhận xét, cho điểm c)99995; 99996; 99997; 99998; *Bài 2: BT yêu cầu gì? 99999; 100 000 ... đào 31 5 m mương - BT thuộc dạng toán nào? - ngày đào m mương - Gọi HS làm bảng - Bài toán liên quan đến rút đơn Tóm tắt ngày : 31 5 m ngày : m? vị - Lớp làm Bài giải Số mét mương đào ngày l : -...
 • 3
 • 238
 • 1

Bài 9.Thực hiện thứ tự các phép tính

Bài 9.Thực hiện thứ tự các phép tính
... lại biểu thức Thứ tự thực phép tính biểu thức a) Đối với biểu thức dấu ngoặc: * Nếu có phép cộng, trừ có phép nhân, chia ta thực phép tính theo thứ tự từ trái sang phải * Nếu có phép tính cộng, ... lại biểu thức Thứ tự thực phép tính biểu thức a) Đối với biểu thức dấu ngoặc: * Nếu có phép cộng, trừ có phép nhân, chia ta thực phép tính theo thứ tự từ trái sang phải * Nếu có phép tính cộng, ... lại biểu thức Thứ tự thực phép tính biểu thức a) Đối với biểu thức dấu ngoặc: * Nếu có phép cộng, trừ có phép nhân, chia ta thực phép tính theo thứ tự từ trái sang phải * Nếu có phép tính cộng,...
 • 17
 • 124
 • 0

LUYỆN TẬP THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH ppsx

LUYỆN TẬP THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH ppsx
... làm tập nhà học sinh 2./ Kiểm tra củ : Nhắc lại thự tự thực phép tính biểu thức dấu - ngặc biểu thức có dấu ngoặc - Làm tập 73 , 74 SGK - Hỏi thêm : 73 b , 73 c Tại không áp dụng qui ứơc thứ tự ... Củng cố phần 5./ Hướng dẫn dặn dò : Về nhà ôn lại toàn kiến thức học trọng tâm Tập hợp , cách viết tập hợp , tập hợp , thứ tự thực phép tính cộng ,trừ , nhân , chia , lũy thừa , toán tìm x để chuẩn ... sinh Tổ giải + Bài tập 104 / 15 theo nhóm Thực phép tính : - -Trình bày giải bảng học Học sinh Tổ - Lưu ý học sinh có giải thể giải theo quy ứơc 22 thứ tự thực = 25 – 16 : phép tính - Học sinh...
 • 10
 • 763
 • 1

LUYỆN TẬP THỰ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN ppt

LUYỆN TẬP THỰ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN ppt
... thể nói Tập hợp Z bao gồm hai phận số nguyên dương số nguyên âm tập hợp Z có thêm số + Bài tập 18 / 73 : * a >  a số nguyên dương * b <  b , , nên số nguyên âm * c > -1  c số nên số nguyên ... ghi theo + Bài tập 16 / 73 : nhóm 7N - Tổ thực - Đ Đ 0N 7Z Đ Cần ý :Tập hợp số 0Z nguyên gồm số tự nhiên - Tổ thực Đ Đ -9  N -9  Z S 11,2  Z số nguyên âm S - Tổ thực + Bài tập 17 / 73 : ... sau Số đối -6 Số đối | –5| = -5 Số đối | 3| = -3 Số đối - + Bài tập 22 / 73 : a) Các số liền sau ; -8; 0; -1 3;- 7;1; b) Các số liền trước – ; ; ; - 25 -5 ; - ; ; - 26 c) Số liền sau a số nguyên...
 • 5
 • 355
 • 1

PTNT TOAN NHẬN BIẾT THỨ TỰ CÁC NGÀY TRONG TUẦN

PTNT TOAN NHẬN BIẾT THỨ TỰ CÁC NGÀY TRONG TUẦN
... hôm qua hôm ngày mai Tháng baba Tháng 1 thứ hai thứ hai Tháng baba Tháng Tháng baba Tháng 4 thứ ba thứ ba thứ thứ tư Tháng baba Tháng Tháng baba Tháng Tháng baba Tháng 5 6 7 thứ sáu thứ sáu Tháng ... Tháng Tháng baba Tháng 5 6 7 thứ sáu thứ sáu Tháng baba Tháng thứ bảy thứ bảy chủ nhật chủ nhật thứ năm thứ năm Một tuần có học ngày nghỉ ...
 • 14
 • 4,071
 • 43

TOAN - LUYEN TAP -THU 2 - LOP 1

TOAN - LUYEN TAP -THU 2 - LOP 1
... hai ngày 12 tháng năm 20 10 Toán Thứ hai ngày 12 tháng năm 20 10 Toán Luyện tập Baứi : ẹaởt tớnh roi tớnh 34 + 42 42 + 34 76 - 42 76 - 34 Thứ hai ngày 12 tháng năm 20 10 Toán Luyện tập Bài 2: Viết ... tính thích hợp: 42 76 + 42 = 76 - 42 = 34 76 34 = 76 76 34 34 42 + - 34 = 42 Toán Thứ hai ngày 12 tháng năm 20 10 Luyện tập Bài 2: Viết phép tính thích hợp: 42 + 34 = 76 34 + 42 = 76 ?Em có nhận ... ngày 12 tháng năm 20 10 Luyện tập Baứi : > < = ? = 30 + 6 + 30 36 36 < 45 + + 45 47 55 48 > 50 + 54 Thứ hai ngày 12 tháng năm 20 10 Toán Luyện tập Baứi : Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu) 15 + + 12 ...
 • 10
 • 203
 • 0

Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP THỨ TỰ pot

Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP THỨ TỰ pot
... bày chỗ giải thức đổi chiều thích phần c) a2 +1 > cộng vế với + yêu cầu HS chữa vào tập d) -a2 -2 < cộng vế với -2 Hoạt động 3: Giao việc nhà (2 phút) - Học ghi nhớ: Bình phương số không âm - ... phụ HS đọc Cho a...
 • 6
 • 143
 • 0

Toán luyện tập thứ 5 tuan 30

Toán luyện tập thứ 5 tuan 30
... 70000 = 300 00 Thứ năm ngày 11 tháng năm 2013 Toán Luyện tập Bài Đặt tính tính : a) 81981 - 452 45 86296 - 74 951 b) 93644 - 26107 659 00 - 2 45 _ 81981 452 45 _ 86296 74 951 _ 93644 26107 _ 659 00 2 45 36736 ... 36736 113 45 6 753 7 656 55 Thứ năm ngày 11 tháng năm 2013 Toán Bài Luyện tập Một trại nuôi ong sản xuất 23 56 0l mật ong bán 21 800l mật ong Hỏi trại nuôi ong lại lít mật ong ? Tóm tắt : Có : 23 56 0l ... lại : 2 356 0 – 21800 = 1760 (l) Đáp số : 1760l mật ong Thứ năm ngày 11 tháng năm 2013 Toán Luyện tập Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : a, Cho phép trừ : _ 2 659 23 154 6 950 5 A C B D Thứ năm...
 • 12
 • 436
 • 0

TOAN : LUYEN TAP THU 4 TUAN 28

TOAN : LUYEN TAP THU 4 TUAN 28
... ki-lơ-mét? 25 Tóm tắt V: 120 km/giờ t : 25 S: km? Thứ tư ngày 23 tháng năm 2011 TỐN LUYỆN TẬP CHUNG Bài giải: Qng đường báo gấm chạy l : 120 x : 25 = 4, 8 (km) Đáp số : 4, 8 km Thứ tư ngày 23 ... tháng năm 2011 TỐN LUYỆN TẬP CHUNG Bài giải: Sau giờ, xe máy gần xe đạp l : 36 - 12 = 24 (km) Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp l : 48 : 24 = (giờ) Đáp số : Thứ tư ngày 23 tháng năm 2011 TỐN LUYỆN ... mét l : 12 x = 36 (km) Sau giờ, xe máy gần xe đạp l : 36 - 12 = 24 (km) Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp l : 36 : 24 = 1,5 (giờ) Đáp số :1 ,5 ;hay1giờ 30 phút Thứ tư ngày 23 tháng năm 2011...
 • 15
 • 68
 • 0

Toán luyện tập ( thứ 5 tuần 29 )

Toán luyện tập ( thứ 5 tuần 29 )
... = (phần) Số thứ là: 60 : = 15 Số thứ hai là: 15 + 60 = 75 Đáp số: 15 75 Thứ năm ngày 31 tháng năm 2011 Toán : Luyện tập Bài Bài giải Bài Hiệu số phần nhau: – = (phần) Số thứ hai là: 30 : = 15 ... hai là: 30 : = 15 Số thứ là: 15 x = 45 Đáp số: 15 45 Bài giải Hiệu số phần nhau: – = (phần) Số thứ là: 60 : = 15 Số thứ hai là: 15 x = 75 Đáp số: 15 75 Bài 4: Nêu toán giải toán theo sơ đồ sau ... 2011 Toán : Luyện tập Bài Hiệu hai số 30 số thứ gấp lần số thứ hai Tìm hai số Bài giải Số thứ hai 30 ? Số thứ ? Hiệu số phần nhau: – = (phần) Số thứ hai là: 30 : = 15 Số thứ là: 15 + 30 = 45 Đáp...
 • 18
 • 99
 • 0

Bài 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 SGK trang 32,33 Toán 6 tập 1: Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 SGK trang 32,33 Toán 6 tập 1: Thứ tự thực hiện các phép tính
... [130 – (12 – 4)2] = 80 – (130 – 64 ) = 80 – 66 = 14 Bài 74 : (SGK Toán lớp tập trang 32) Tìm số tự nhiên x, biết: a) 541 + (218 – x) = 735; b) 5(x + 35) = 515; c) 96 – 3(x + 1) = 42; d) 12x – 33 ... – (3000 + 5400 + 1200) = 12 000 – 960 0 = 2400 Bài 79 : (SGK Toán lớp tập trang 33) Điền vào chỗ trống toán sau cho để giải toán đó,ta phải tính giá trị biểu thức nêu 78 An mua hai bút bi giá … ... 3; + + – = Bài 77 : (SGK Toán lớp tập trang 32) Thực phép tính: a) 27 75 + 25 27 – 150; b) 12 : {390 : [500 – (125 + 35 7)]} Hướng dẫn giải 77: a) 27 75 + 25 27 – 150 = 2025 + 67 5 – 150 =...
 • 4
 • 3,688
 • 1

Giải bài tập SGK trang 32, 33 toán lớp 6 tập 1 thứ tự thực hiện các phép tính

Giải bài tập SGK trang 32, 33 toán lớp 6 tập 1 thứ tự thực hiện các phép tính
... 80 – 66 = 14 Bài 2: (SGK Toán lớp tập trang 32) Tìm số tự nhiên x, biết: a) 5 41 + ( 218 – x) = 735; c) 96 – 3(x + 1) = 42; b) 5(x + 35) = 515 ; d) 12 x – 33 = 32 33 Hướng dẫn giải: a) 5 41 + ( 218 ... dụng tính chất phân phối phép nhân phép cộng: 33 18 33 12 = 33 (18 12 ) = 27 = 16 2 ; c) 39 213 + 87 39 = 39 ( 213 + 87) = 39 300 = 11 700; d) 80 – [13 0 – (12 – 4)2] = 80 – (13 0 – 64 ) = ... 12 000 đồng Tính giá gói phong bì Bài 8: (SGK Toán lớp tập trang 33) Điền vào ô vuông dấu thích hợp (=, ): 12 1 13 12 – 02 22 … + 23 …32 – 12 32 … .1 + + 33 62 – 32 (0 + 1) 2 …02 + 12 (1...
 • 5
 • 96
 • 0

LUYỆN TẬP SỐ TỰ NHIÊN, CÁC PHÉP TOÁN potx

LUYỆN TẬP SỐ TỰ NHIÊN, CÁC PHÉP TOÁN potx
... 35(100-2) = 3500 –70 = 3430 Giỏo viờn Học sinh Ghi bảng -Cách làm phép nhân -Tự đọc mẫu BT II.Dạng 2: Sử dụng mỏy máy tính 38/20 tớnh cách làm phép cộng (thay 1)BT 38/20 SGK dấu ) -3 HS lờn bảng ... nhau: 11.18 = 6.3.11 = 11.9.2 15.45 = 9.5.15 = 45.3.5 B.Hoạt động 2: Luyện tập (25 ph) Giỏo viờn Học sinh -Yêu cầu tự đọc BT 36/19 -Tự đọc BT 36/19 SGK SGK Ghi bảng I.Dạng 1: Tớnh nhẩm 1)BT 36/19 ... viết theo thứ tự khác nhúm làm cho nhanh gộp cỏc kết lại so -Cỏc nhúm trỡnh bày, cỏc 3)BT40/20 SGK sỏnh nhúm khỏc nhận xột ab tổng số ngày hai tuần lễ 14, -Tự làm -3HS trả lời -Yờu cầu tự làm BT...
 • 5
 • 224
 • 0

bài giảng toán 6 thứ tự thực hiện các phép tính

bài giảng toán 6 thứ tự thực hiện các phép tính
... thứ tự thực phép tính Tit 15: TH T THC HIN CC PHẫP TNH Nhắc lại biểu thức Thứ tự thực phép tính biểu thức a) Đối với biểu thức dấu ngoặc: * Nếu có phép cộng, trừ có phép nhân, chia ta thực phép ... lại biểu thức Thứ tự thực phép tính biểu thức a) Đối với biểu thức dấu ngoặc: * Nếu có phép cộng, trừ có phép nhân, chia ta thực phép tính theo thứ tự từ trái sang phải * Nếu có phép tính cộng, ... lại biểu thức Thứ tự thực phép tính biểu thức a) Đối với biểu thức dấu ngoặc: * Nếu có phép cộng, trừ có phép nhân, chia ta thực phép tính theo thứ tự từ trái sang phải * Nếu có phép tính cộng,...
 • 17
 • 693
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập Nhận biết thứ tự các số có bốn chữ số. Làm quen với các số tròn nghìn. pot

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập Nhận biết thứ tự các số có bốn chữ số. Làm quen với các số tròn nghìn. pot
... - Nhận xét, cho điểm 3/ Luyện tập: * Bài 1; 2: - Viết số. ( Làm miệng) - Đọc đề? - Từ trái sang phải - Khi đọc, viết số ta đọc,viết theo Một nghìn chín trăm năm mươi t : thứ tự nào? 1954 Bốn ... lăm: - Nhận xét, cho điểm 4765 * Bài 3: 635 8: Sáu nghìn ba trăm năm - BT yêu cầu gì? mươi tám - Dãy số đặc điểm gì? - Viết tiếp số. ( Làm phiếu HT) - Muốn điền số em - Hai số đứng liền làm ... điểm số tia số? - Đọc sgk - Muốn viết tiếp số tròn nghìn em làm ntn? - Điểm 0( trùng với điểm thước) - Đọc dãy số tròn nghìn vừa viết? - Hai số đứng liền 4/ Củng c : 1000 đơn vị - Thi đọc viết số...
 • 4
 • 353
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập thứ tự các tính từ trong câuthứ tự các phép toán trong cluyện tập thự tự trong tập hợp các số nguyên pptthứ tự các loại tính từ trong tiếng anhtoán 10 tập hợp và các phép toán trên tập hợpsoan phan luyen tap thu tu ke trong van tu suthứ tự các hành tinh trong hệ mặt trờiluyện tập thứ tự trong tập hợp số nguyênptnt toan nhận biết thứ tự các ngày trong tuầntoan luyen tap chung ve bai phep chia phan so lop 4 trang137giới thiệu bài tập thực hiện các phép tínhthứ tự thực hiện các phép tính toán lớp 6toán 6 thứ tự thực hiện các phép tínhtoán 6 bài thứ tự thực hiện các phép tínhbài tập về thứ tự thực hiện các phép tínhKHAI THÁC kỹ THUẬT hệ THỐNG PHANH XE TOYOTA INNOVA g 2011 1Khai thác kĩ thuật hệ thống lái xe toyota corolla altis 2 0mot so bai tap toan nang cao lop 9 2Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 Trường THPT Số 2 Tuy PhướcĐề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2017 Trường THPT Yên LạcĐề thi thử THPT QG môn Địa lý năm 2017 Trường THPT Trần PhúBộ 2 đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 9 năm 2017Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 9 năm 2017 Trường THCS Lê Đình ChinhBộ 3 đề thi thử THPT QG môn Địa lý năm 2017 của các Trường ChuyênBộ 3 đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2017LƯU cước HÀNG KHÔNGĐề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6 năm 2017 Trường THCS Mai TrungĐề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 8 Trường THCS Long TúcĐề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc KhángCác Kĩ Thuật Khai Thông Đường ThởGiới thiệu về Thương Mại Điện TửHoạt Động Khám Phá Khoa Học - Tìm Hiểu Về Các Bộ Phận Cơ Thể Con NgườiĐề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9 năm 2015 Trường THCS Thanh VănPhát Triển Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Cho Sau 2015 Ở Việt NamPrivatization In Vietnam Tư Nhân Hóa Tại Việt Nam
Đăng ký
Đăng nhập