Toán trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng-Toán hình 6

Trung điểm của đoạn thẳng-Toán hình 6
... điểm A,B Mà OA = OB = 2cm Vậy điểm O trung điểm đoạn thẳng AB HNG DN NH: - Hc thuc khái nim trung im ca on thng - Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng - Làm tập 60 , 62 , 64 sgk - Ôn tập trả lời câu hỏi ... 2cm Hỏi O có trung điểm đoạn thẳng AB không ? Vì ? Trả lời : x' B 2cm O 2cm A x Ta có : Điểm O gốc chung hai tia đôi Ox, Ox Điểm A thuộc tia Ox, Điểm B thuộc tia Ox nên điểm O nằm hai điểm A,B Mà ... MB nh trung im ca g Cỏch v trung t tr li im ca on thng AB -Dựng bỳt chỡ ỏnh u trung im BI TP CNG C Bài 61 (SGK): Cho hai tia đối Ox, Ox Trên tia Ox vẽ điểm A cho OA = cm Trên tia Ox vẽ điểm B...
 • 17
 • 1,432
 • 16

Toan 6 - Trung diem cua doan thang

Toan 6 - Trung diem cua doan thang
... cho AB = 6cm, AM = 3cm Tớnh MB So sỏnh MA v MB Gii: A 3cm B M 6cm Cú: AM = 3cm, AB = 6cm Nờn: AM < AB (vỡ 3cm < 6cm) Do ú : im M nm gia hai im A v B Suy AM + MB = AB MB = AB - AM = - MB = cm ... MB Hình im M gi l trung im ca on thng AB? Trung điểm đoạn thẳng 1/ Trung im ca on thng A M B im M nm gia hai im A v B Trong hỡnh cú: MA = MB Ta gi M l trung im ca on thng AB Trung im M ca on ... im ca A on thng OB Trung điểm đoạn thẳng 2/ Cỏch v trung im ca on thng : Vớ d : Cho on thng AB = 5cm Hóy v trung im M ca B M on thng AB A Gii: 5cm Hỡnh 62 0cm Vỡ M l trung im ca on thng...
 • 26
 • 282
 • 0

bài giảng toán 6 trung điểm của đoạn thẳng

bài giảng toán 6 trung điểm của đoạn thẳng
... đoạn thẳng AB Biết MB = 2cm suy AB = .cm Đ10 Trung điểm đoạn thẳng Tiết: 12 Trung điểm đoạn thẳng a) Định nghĩa: SGK - 112 a m b M trung điểm đoạn thẳng AB AM + MB = AB MA = MB b) M đợc gọi điểm ... điểm đoạn thẳng AB Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng VD: SGK M trung điểm đoạn thẳng AB MA = MB = AB Cách 1: Dùng thớc có chia khoảng Cách 2: Gấp giấy ? Bài tập: Cho đoạn thẳng AB = 10cm, C điểm ... Oy Điểm M nằm tia Ox cho OM = 2cm Điểm N nằm tia Oy cho ON = 2cm Điểm O .là trung điểm đoạn thẳng MN cm x M cm O N y b Cho AB = 12 cm Nếu I trung điểm đoạn thẳng AB IA = .cm c Cho M trung điểm...
 • 17
 • 257
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng. docx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng. docx
... Trung * Bài 2:- Phát phiếu HT- Đọc đề? điểmcủađoạnthẳng BC điểm I - Câu đánh dấu X Trung điểm đoạn thẳng GE - Gọi HS làm bảng điểm K Trung điểm đoạn thẳng * Bài 3: - Đọc đề? AD điểm O Trung điểm ... nói: M trung điểm thẳng đoạn thẳng AB - Ba điểm thẳng hàng l : A, M, B c) HĐ 3: Thực hành - M điểm điểm A B * Bài 1: - Đọc đề? - N điểm điểm C D - Thế điểm thẳng hàng? - O điểm điểm M N - Ba điểm ... - Tìm điểm M N? thẳng hàng - Nếu lấy điểm I nằm điểm I A M MN I có phải điểm M B N không? b) HĐ 2: GT trung điểm đoạn - ba điểm thẳng hàng thẳng - Vẽ đoạn thẳng AB có M trung - M nằm A B điểm...
 • 4
 • 2,693
 • 13

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng. pot

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng. pot
... Viết số bé, lớn cầu nào? chữ số, chữ số - Thi viết nhóm đôi - HS thi viết - Gọi HS thi bảng + Số chữ số : 100 + Số lớn chữ số : 999 + Số chữ số : 1000 - Chữa bài, nhận xét + Số ... thẳng AB - Chữa bài, nhận xét ứng với số 30 0 4/ Củng c : + Trung điểm đoạn thẳng CD - Nêu cách SS số chữ số? ứng với số 200 - Cách XĐ trung điểm đoạn - HS nêu thẳng + Dặn d : Ôn lại ... theo thứ tự từ bé đến lớn, từ ta cần làm gì? lớn đến bé - SS số chữ số với xếp - Chấm bài, nhận xét a) 40 82; 42 08; 42 80; 48 08 * Bài 3: b) 48 08; 42 80; 42 08; 40 82 - BT yêu cầu? Đó yêu - Có...
 • 4
 • 431
 • 2

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập trung điểm của đoạn thẳng pdf

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập trung điểm của đoạn thẳng pdf
... định trung điểm đoạn thẳng ta làm ntn? - Lấy trung điểm + HS làm vở- HS chữa b) HD Xác định trung điểm đoạn CD - Vẽ đoạn thẳng CD? C N D - Đo độ dài đoạn CD? - Chia độ dài thành phần nhau? - Đánh ... nhau? - Đánh dấu trung điểm đoạn +HS thực hành CD? - đánh dấu - Chấm bài, nhận xét - gấp * Bài 2: Thực hành - mở - Lấy tờ giấy HCN, đánh dấu - đánh dấu điểm ABCD +Trung điểm I đoạn AB - Gấp đôi ... trùng với + Trung điểm K đoạn BC BC - Mở tờ giấy - Đánh dấu trung điểm I đoạn - Tự thực hành AB, trung điểm K đoạn BC đường dấu gấp tờ giấy - Tương tự : y/c HS xác định trung - 2- HS nêu điểm gấp...
 • 4
 • 1,072
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. pptx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. pptx
... vẽ - Chữa bài, cho điểm * Bài 2:+ Treo bảng phụ có vẽ hình: a) H trung điểm đoạn thẳng - BT yêu cầu gì? AB - Gọi HS nêu miệng: A H B b) K trung điểm a) điểm đoạn thẳng CD K c) M điểm đoạn b)C ... độ dài AE = EB = 4cm) - XĐ trung điểm đoạn - Trung điểm đoạn DC điểm thẳng cho trước? Đặt tên cho trung I ( Vì có độ dài DI = IC = 5cm) điểm? - Trung điểm đoạn MN điểm - gọi HS làm bảng K( Vì ... * Bài 1: Xác định trung điểm ĐT + Treo bảng phụ có vẽ đọan - đọc đề? thẳng - Vẽ XĐ trung điểm AB = 8cm; DC = 10cm; MN = đoạn thẳng 14cm - Trung điểm đoạn AB điểm - Mở nháp E( Vì có...
 • 3
 • 576
 • 0

bài giảng toán 3 chương 3 bài 3 điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng

bài giảng toán 3 chương 3 bài 3 điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng
... I Trung điểm đoạn thẳng BC …… K Trung điểm đoạn thẳng GE …… Trung điểm đoạn thẳng AD là…….O Trung điểm đoạn thẳng IK …… O Điểm A O  A, O, B ba điểm thẳng hàng B O điểm hai điểm A B Trung điểm ... B ba điểm thẳng hàng B O điểm hai điểm A B Trung điểm đoạn thẳng A cm M cm B  M điểm hai điểm A B Độ dài đoạn thẳng AM độ dài đoạn thẳng MB Viết : AM = MB M gọi trung điểm đoạn thẳng AB Bài ... S b) M trung điểm đoạn thẳng CD 2cm M 2cm C D S c) H trung điểm đoạn thẳng EG 2cm E 3cm H G S d) M điểm hai điểm C D Đ e) H điểm hai điểm E G Bài 3: Nêu tên trung điểm đoạn thẳng BC, GE, AD,...
 • 12
 • 264
 • 0

Giải bài 60,61,62, 63,64,65 trang 125, 126 SGK Toán 6 tập 1: Trung điểm của đoạn thẳng

Giải bài 60,61,62, 63,64,65 trang 125, 126 SGK Toán 6 tập 1: Trung điểm của đoạn thẳng
... trung điểm D E Bài 65 trang 1 26 SGK tập Đo đoạn thẳng AB, BC, CD, CA điền vào chỗ trống phát biểu sau: a) Điểm C trung điểm … vì… b) Điểm C không trung điểm … C không thuộc đoạn thẳng AB c) Điểm ... 63 : Câu trả lời là: c), d) Bài 64 trang 1 26 SGK tập Cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm Gọi C trung điểm AB lấy D E hai điểm thuộc đoạn thẳng AB cho AD=BE=2cm Vì C trung điểm DE? Đáp án hướng dẫn giải ... giữa hai điểm A B Mà OA = OB ( =2cm) nên O trung điểm đoạn thẳng AB Bài 62 trang 1 26 SGK tập Gọi O giao điểm hai đường thẳng xx’, yy’ Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm Trên yy’ vẽ đoạn thẳng EF...
 • 3
 • 906
 • 0

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
... điểm K Trung điểm đoạn thẳng AD điểm O Trung điểm đoạn thẳng IK điểm O Hướng dẫn giải Luyện tập 1, SGK Toán lớp trang 99) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Xác định trung điểm đoạn thẳng (theo ... O trung điểm đoạn thẳng AB b) M trung điểm đoạn thẳng CD c) H trung điểm đoạn thẳng EG d) M điểm nằm điểm C D e) H điểm nằm điểm E G Hướng dẫn giải a) Đ b) Đ c) S d) Đ e) S Bài 3: (Hướng dẫn giải ... tập số SGK) Kể tên trung điểm đoạn thẳng BC, GE, AD, IK Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trung điểm đoạn thẳng BC điểm I Trung điểm đoạn thẳng GE điểm K Trung...
 • 4
 • 62
 • 0

Trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng
... Minh hoạ trung điểm a.định nghĩa :trung điểm m đoạn thẳng ab điểm nằm a,b cách a,b đ/n Ma+mb=ab M trung điểm ab Ma=mb b .Trung điểm đoạn thẳng ab gọi điểm ab Thoát TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng Trong ... Trong hình sau hình có i trung điểm mn : n m m i h1 n m h2 i i n h3 Thoát TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 2.Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng ?3 nêu cách xác định trung điểm đoạn thẳng ab ? a a.Cách : đo ... Thoát A B x c )Điểm A trung điểm đoạn thẳng OB -Điểm A nằm điểm O B (theo 1) Và OA=AB (theo 2) Thoát Hứơng dẫn học Nắm khái niệm trung điểm đoạn thẳng ? Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng Cẩn thận...
 • 24
 • 2,722
 • 7

Tiết 12 Hình 6:Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12 Hình 6:Trung điểm của đoạn thẳng
... điểm M đoạn thẳng AB ABđiểm Trung điểm M đoạn thẳng *M nằm A, B A, B ⇔ nằm A, B cách đoạn gọi điểm *M cách A, B thẳng A B ⇔ *AM+MB = AB *AM = MB ⇔ MA =MB = AB 2 Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng: ... Cho hình vẽ: A M B a) Đo độ dài: AM = cm MB = cm? So sánh MA, MB b) Tính AB? c) Nhận xét vị trí M A, B? Tiết 12: Trung điểm đoạn thẳng: (Sgk) A M B M trung điểm đoạn thẳng AB Trung điểm ... cm Đoạn thẳng AB cóAB = 5cm) Hãy vẽ 2 trung điểm M đoạn thẳng Cách 1: Trên tia AB, vẽ điểm M cho AM=2,5 cm A M B Cách 2: gấp giấy (sgk) Điền từ thích hợp vào ô trống: a) Điểm trung điểm đoạn...
 • 9
 • 1,194
 • 9

Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng
... điểm N không trung điểm N không nằm P , Q Hình điểm N không trung điểm điểm N không cách P, Q Vậy điểm trung điểm đoạn thẳng phải thoả mãn hai yếu tố Bài 10 Trung điểm đoạn thẳng Trung điểm đoạn ... thẳng P M Q Bài 10 Trung điểm đoạn thẳng Trung điểm đoạn thẳng M trung điểm đoạn thẳng AB M nằm A, B cách A,B (MA = MB) A M B / / Xét hình vẽ sau cho biết điểm N có trung điểm đoạn thẳng PQ ... cm => CE = EK D Bài 10 Trung điểm đoạn thẳng Trung điểm đoạn thẳng A M Quan sát H61 SGK trả lời câu hỏi: B / / Điểm M có đặc điểm đặc biệt ? Hình 61 M nằm A,B M trung điểm đoạn thẳng AB -M...
 • 14
 • 664
 • 11

Chương I - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Chương I - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
... Tiết 12:B i 10 TRUNG I M CỦA ĐOẠN THẲNG 1/ Trung i m đoạn thẳng A M B Trung i m M đoạn AB i m nằm A,B cách A,B } ⇔{ M trung M nằm A,B MA + MB = MA +MB = AB AB Tóm L i i m đoạn thẳng M trung ... định trung i m gỗ Củng cố : B i 1: i n từ thích hợp vào chỗ trống để kiến thức cần ghi nhớ 1/ i m M trung i m đoạn thẳng AB MB ⇔ M nằm A,B MA = 2/ Nếu M trung i m đoạn AB AB MA MB = = B i ... 2+AB =4 • AB = 4-2 • AB =2(cm) ∀ ⇒ OA =AB • c/ Theo câu a b ta có A trung i m đoạn OB v 2/ Cách vẽ trung i m đoạn thẳng Ví dụ : Đoạn thẳng AB có độ d i 6cm Hãy vẽ trung i m M đoạn thẳng Ta có...
 • 10
 • 637
 • 2

trung điểm của đoạn thẳng

trung điểm của đoạn thẳng
... 12: TRUNG ĐIỂM Trung điểm đoạn thẳng: CỦA ĐOẠN THẲNG M A ⇐ ⇔ M trung điểm AB { MA = MB B AM + MB = AB Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng: *Ví dụ: Đoạn thẳng AB=5cm Hãy vẽ trung điểm M đoạn thẳng ... 12: TRUNG ĐIỂM Trung điểm đoạn thẳng: CỦA ĐOẠN THẲNG M A M trung điểm AB ⇐ ⇔ { MA = MB B AM + MB = AB Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng: *Ví dụ: Đoạn thẳng AB=5cm Hãy vẽ trung điểm M đoạn thẳng ... nêu đặc điểm điểm M  M nằm A B  MA = MB Khi M có tên gọi gì? M trung điểm AB Theo em đoạn thẳng trung điểm? Tiết 12: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG Trung điểm đoạn thẳng: A M trung điểm AB M...
 • 12
 • 341
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Giáo dục ý thức bảo vệ đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc trong dạy học Lịch sử địa phương cho học sinh Trung học phổ thông tỉnh Lạng SơnHỗn độn của Nguyễn Khắc Phục từ góc nhìn tự sự họcMối quan hệ giữa diễn ngôn đạo đức và diễn ngôn tình yêu tình dục trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn DữNâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tàu biển tại Nha Trang, Khánh HòaNghiên cứu sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình ThuậnPháp luật về chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật ở Việt Namtrắc nghiệm hàm số, logarit có đáp ánĐảng bộ huyện Thanh Trì (thành phố Hà Nội) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 2006 đến năm 2015Đề thi tiếng nhật JTEST AD 95một số đề ôn thi tốt nghiệp môn Toán năm 2017 có đáp ánẢnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựChính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Định hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Hoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayMotif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanh
Đăng ký
Đăng nhập