Giáo án toán 5 tuổi số lượng 8 tiết 2

giáo án toán 5 tuổi, tách gộp trong phạm vi 6

giáo án toán 5 tuổi, tách gộp trong phạm vi 6
... gia đình nhóm có số lượng Vậy muốn tách- gộp đối tượng có số lượng hôm cô hướng dẫn dạy tách- gộp phạm vi 6, có đồng ý với cô không? b Tách- Gộp nhóm đồ dùng phạm vi Nhìn xem! Nhìn xem! + Trên bảng ... trẻ đếm số bát - Từ bát cô muốn tách- gộp thành nhóm nhỏ, cô chưa biết tách cô muốn nhờ giúp cô,các có đồng ý giúp - Có cô không? ● Tách gộp tự do: - Cô cho trẻ tách tự theo ý thích trẻ - Cô quan ... bát tách thành nhóm nhỏ với cách khác ( 5- 1,4-2,3-3 ) Và gộp nhóm nhỏ lại số nhóm ban đầu - Cô thấy thực giống cách cô đấy! Cô khen lớp nào! ● Tách gộp theo yêu cầu: - Cô vừa thực vừa cho trẻ tách...
 • 4
 • 4,749
 • 34

Giáo án toán ôn về số lượng

Giáo án toán ôn về số lượng
... bạn Ong lại chơi với chị em nhà bướm - Ong nói: “Không! không chơi đâu, bận” Ồ! Tại bạn ong lại không chơi với chị em nhà bướn nhỉ, có biết không? Giới thiệu bài: - Chúng lắng nghe cô đọc thơ ... Gặp ong - Đang bay vội - Bướm liền gọi Rủ chơi - Không - Ong trả lời • Giáo dục: Tôi bận + Giữa bạn ong bạn bướm thích bạn nào?Vì sao? => Giáo dục trẻ biết ngoan ngoãn lời mẹ dặn Hoạt động ... nghe sửa từ sai xong chơi rong mẹ không thích ngọng cho trẻ - Sau cho trẻ đọc theo hình thức: + Tổ - Trẻ trả lời theo ý hiểu + Nhóm + Cá nhân - Cô hỏi trẻ số lượng bạn mà cô mời lên đọc - Cô động...
 • 4
 • 46
 • 0

Giáo án Toán 5 tuần 8-14

Giáo án Toán 5 tuần 8-14
... nháút l: 10 ,5 + = 18 ,5 (kg) 28, 75 - 10 ,5 = 18, 25 (kg) Säú ki-lä-gam âỉåìng cn lải Säú ki-lä-gam âỉåìng cn lải thng l: thng l: 28, 75 - 18, 25 = 10, 25 (kg) 18, 25 - = 10, 25 (kg) Âạp säú: 10,25kg Âạp ... bi, HS c låïp lm bi vo våí bi táûp c) d) 75, 5 60 30,26 12, 45 45, 24 47 ,55 b) 6, 85 + x = 10,29 x = 10,29 - 6, 85 x = 3,44 d) 7,9 - x = 2 ,5 x = 7,9 - 2 ,5 x = 5, 4 - HS âc âãư bi toạn trỉåïc låïp, HS ... 34 m = 2,34m =2 100 50 6cm = 50 0cm + 6cm = 5m 6cm = 53 m = 5, 06m 10 34dm = 30dm + 4dm = 3m 4dm - GV chỉỵa bi v cho âiãøm HS Phán têch 3 15 ta âỉåüc: 3m 1dm 5cm Váûy 315cm = 3,15m Bi - GV u cáưu âc...
 • 78
 • 413
 • 5

Giáo án Toán lớp 1 - Số 8 pptx

Giáo án Toán lớp 1 - Số 8 pptx
... nêu - Cho học sinh đọc : tám -Giáo viên kết luận : bạn, chấm tròn, tính Để ghi lại đồ vật -Học sinh quan sát so sánh có số lượng 8- người ta dùng chữ số chữ số -Giới thiệu chữ số in – chữ số -Học ... bảng lần -Giáo viên nhận xét giúp đỡ học sinh yếu -Ghi dãy số yêu cầu học sinh lên -1 Học sinh lên bảng ghi lại số 1, 2,3,4,5,6,7 ,8 bảng -Học sinh đếm từ – từ -Gọi học sinh đọc lại dãy số -Giáo viên ... cấu tạo số - gồm - gồm - gồm o Bài : viết số thích hợp vào - Học sinh nêu yêu cầu ô trống -1 học sinh làm miệng -Giáo viên cho học sinh làm miệng -Học sinh tự làm chữa tập sách Giáo khoa -Cho làm...
 • 6
 • 166
 • 1

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 7 +8 ppt

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 7 +8 ppt
... 13 81 215 = 2 26 395 - Bài tập 39 / 20 142 8 57 = 285 71 4 142 8 57 = 428 571 142 8 57 = 571 428 142 8 57 = 71 4 285 142 8 57 = 8 57 142 Số 142 8 57 nhân với ; ; ; ; tích sáu chữ số việt theo thứ ... 33 / - Học sinh sử dụng máy tính 17 : 1,1,2,3, bỏ túi thực , , 13 , 21 , tập ghi 34 , 55 kết vào + Bài tập 34 bảng / 17 : 1 364 + 4 578 = 5942 64 53 + 1 469 = 79 22 5421 + 1 469 = 68 90 3124 + 1 469 = 4593 ... túi 46 = 460 0 – 46 = 4554 35 98 = 35 -học sinh có (100 – 2) = 35 100 – thể dùng máy 35 tính bỏ túi tính = 3500 nhận xét – 70 = 3430 cho kết luận - Bài tập 38 / 20 375 3 76 = 141 000 62 4 62 5...
 • 13
 • 162
 • 0

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 5+6 pot

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 5+6 pot
... ba số chẳn liên tiếp , số nhỏ 18 A = { 18 ; - Học sinh lên 20 ; 22 } - Học sinh hoạt bảng giải Tập hợp B bốn số lẻ động theo nhóm cho biết công liên tiếp ,trong số thức tổng quát lớn 31 - Học ... b + a.c Họ g a+0=0+a=a nhữn Cộng với số sinh Nhân với số - Học n có Phân phối nhiê tính số tự : Phát 46 17 + chất lớp ? 54 = ( 46 + - 54) Phép + nhân 17 số tự nhiê = n có 100 nhữn + g tính 17 ... Phép Nhân Tiết  § PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Phép cộng phép nhân số tự nhiên Có tính chất giống ? I.- Mục tiêu : - Học sinh nắm vững tính chất giao hoán kết hợp phép cộng , phép nhân số tự nhiên;...
 • 14
 • 154
 • 0

Giáo án toán 5 Tập 2

Giáo án toán 5 Tập 2
... toán cho biết ? - Đường kính bánh xe 0,65m Hỏi : Bài toán hỏi ? a) Tính chu vi bánh xe b) Quãng đường người Giáo án Môn Toán /Tuần 21 / Tiết 104 GV Trần Tài / TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn: 14/ 02/ 2008 ... kính Giáo án Môn Toán /Tuần 21 / Tiết 104 GV Trần Tài / TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn: 14/ 02/ 2008 Đường kính vẽ ? - Hãy so sánh bán kính (OA OB) - Tất bán kính hình tròn - Hãy so sánh đường kính bán ... xét HĐ nối tiếp: - GV nhận xét, đánh giá, chữa Bài sau: Luyện tập Giáo án Môn Toán /Tuần 21 / Tiết 104 GV Trần Tài / TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn: 14/ 02/ 2008 LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU : Giúp HS: Rèn luyện...
 • 27
 • 835
 • 4

Giáo án toán 5

Giáo án toán 5
... số học sinh toàn trường 3 15 : 600 + 3 15 : 600 = 0 ,52 5 + 0 ,52 5 x 100 : 100 = 52 ,5 : 100 + 52 ,5% - HS nêu trước lớp, HS lớp theo dõi, bổ sung ý kiến - HS nghe tóm tắt toán - HS lên bảng làm bài, ... Trong toán để tíh 52 ,5% 800 - HS nêu : Ta lấy 800 nhân với 52 ,5% làm ? chia cho 100 lấy 800 chia cho 100 nhân với 52 ,5 * Bài toàn tìm số phần trăm số : - GV nêu toán - HS nghe tóm tắt lại toán - ... lời + 100 sản phẩm + 95 sản phẩm đạt chuẩn + 95 95 : 100 = 100 95 = 95% 100 - HS viết nêu : - HS làm vào tập 95 : 100 = 95 = 95% Đáp số : 95% 100 Bài : - GV gọi HS đọc đề toán - HS đọc đề - GV...
 • 28
 • 219
 • 0

Giáo án toán 5

Giáo án toán 5
... cánh đồng ngô lúa.) Về nhà hát cho thuộc giai điệu hát Xem trước tiết học sau _ Giáo án Hát nhạc / Tuần 22/ GV Trần Tài / Trường TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 19/02/2008 GIÁO ÁN ... nhớ trường xưa _ Giáo án Hát nhạc / Tuần 22/ GV Trần Tài / Trường TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 19/02/2008 GIÁO ÁN MÔN : HÁT NHẠC LỚP: TIẾT THỨ: 25 TUẦN: 26 BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: ... tập đánh nhịp TĐN số Về nhà chép TĐN số vào tập Xem trước tiết học sau _ Giáo án Hát nhạc / Tuần 22/ GV Trần Tài / Trường TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 19/02/2008 GIÁO ÁN MÔN...
 • 17
 • 178
 • 0

Giáo án Toán 5 tuần 30

Giáo án Toán 5 tuần 30
... Hot ng 3: Cng c, dn dũ (2) - GV nhn xột tit hc - Dn HS v nh ụn v o th tớch ( 155 ) Tuần: Môn: toán ôn tập đo thể tích ( 155 ) I MC TIấU: - Giỳp HS cng c v quan h gia khi, -xi-một khi, xng-ti-một khi, ... mi quan h gia on v o liờn tip - Chun b ụn li s o din tớch v th tớch ( 156 ) Tuần: Môn: toán ôn tập đo diện tích đo thể tích ( 156 ) I MC TIấU: - Giỳp HS ụn tp, cng c v: + Cỏc n v o din tớch, o th tớch ... - Dn HS v nh hc thuc cỏc n v o din tớch, th tớch Chun b ụn v o thi gian ( 157 ) Tuần: Môn: toán ôn tập đo thời gian ( 157 ) I MC TIấU: - Giỳp HS ụn tp, cng c v quan h gia s n v o thi gian, cỏch vit...
 • 4
 • 736
 • 1

Giáo án Toán 5 tuần 31

Giáo án Toán 5 tuần 31
... tt - GV treo bng ph ghi cỏc tớnh cht ca phộp cng - Dn hc sinh v nh ụn phộp tr ( 159 ) Tuần: Môn: toán phép trừ ( 159 ) I MC TIấU: Giỳp HS: - Cng c k nng thc hin phộp tr cỏc s t nhiờn,cỏc s thp phõn, ... sinh v va ụn li quy tc v tớnh cht ca phộp tr Chun b ụn phộ cng v phộp tr lm bi luyn (160) Tuần: Môn: toán Luyện tập (160) I MC TIấU: - ễn cỏc qui tc cng, tr s t nhiờn, phõn s, s thp phõn - Cng ... ụn cỏch tớnh t s phn trm ca s v tỡm giỏ tr phn trm ca s cho trc Chun b bi phộp nhõn (161) Tuần: Môn: toán phép nhân (161) I MC TIấU: Cng c k nng thc hnh phộp nhõn s t nhiờn, s thp phõn, phõn s...
 • 5
 • 665
 • 4

Giáo án Toán 5 tuần 32

Giáo án Toán 5 tuần 32
... li bi toỏn tỡm t s phn trm ca hai s tiờt sau luyn (1 65) Bi 1: Tuần: I MC TIấU: - ễn cng c v: + Tỡm t s phn trm ca s Môn: toán Luyện tập (1 65) + Thc hin cỏc phộp tớnh cng tr cỏc t s phn trm + Gii ... nhn xột Hot ng 3: Cng c, dn dũ (2) - GV nhn xột tit hc - Yờu cu HS v nh ụn v hon thin bi Tuần: Môn: toán Luyện tập (164) I MC TIấU: Giỳp HS cng c li kin thc, k nng thc hnh phộp chia, vit kt qu ... V nh ụn li cỏc dng bi toỏn v t s phn trm Chun b bi ụn cỏc phộp tớnh vi s o thi gian (166) Tuần: Môn: toán ôn tập phép tính với số đo thời gian (166) I MC TIấU: - Giỳp HS cng c k nng tớnh vi s...
 • 5
 • 1,360
 • 5

Giáo án Toán 5 tuần 33

Giáo án Toán 5 tuần 33
... hỡnh lp phng.ễn li cụng thc tớnh din tớch th tớch Chun b ụn s dng toỏn c bit (172) Tuần: Môn: toán Một số dạng toán đặc biệt (172) I MC TIấU: * Giỳp HS: - ễn h thng s dng toỏn c bit ó hc - Rốn k ... thc tớnh din tớch v th tớch ca hỡnh hp ch nht, hỡnh lp phng - Chun b bi luyn chung (171) Tuần: Môn: toán Luyện tập chung(171) I MC TIấU: - Giỳp HS ụn cng c kin thc v rốn luyn k nng tớnh din tớch ... - GV nhn xột tit hc - HS ụn li cụng thc tớnh din tớch th tớch cỏc hỡnh Chun b luyn (170) Tuần: Môn: toán Luyện tập (170) I MC TIấU: - Rốn luyn k nng tớnh th tớch v din tớch mt s hỡnh ó hc II...
 • 4
 • 1,082
 • 13

Giáo án Toán 5 tuần 34

Giáo án Toán 5 tuần 34
... Cng c, dn dũ (2) - GV nhn xột tit hc - V nh xem li dng toỏn ny, chun b luyn (1 75) Tuần: Môn: toán Luyện tập (TT) (1 75) I MC TIấU: - ễn tp, cng c kin thc v k nng gii toỏn cú ni dung hỡnh hc II ... (2) - GV nhn xột tit hc - HS v nh ụn li cụng thc tớnh din tớch cỏc hỡnh - ễn v biu (176) Tuần: Môn: toán ôn tập biểu đồ (176) I MC TIấU: - Giỳp HS cng c k nng c s liu trờn biu , phõn tớch s liu ... - Cú my loi biu ? - Biu cho ta bit iu gỡ? - GV nhn xột tit hc chun b bi luyn chung (177) Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (177) I MC TIấU: - Giỳp HS tip tc cng c cỏc k nng thc hnh tớnh cng tr,...
 • 5
 • 1,584
 • 1

Giáo án Toán 5 tuần 35

Giáo án Toán 5 tuần 35
... ng 2: Cng c, dn dũ (2) - GV nhn xột tit hc - Chun b bi luyn chung (tt) (1 85- 186) Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (1 85- 186) I MC TIấU: - Giỳp HS ụn cng c v gii toỏn cú lien quan n chuyn ng cựng ... 2: Cng c, dn dũ (2) - GV nhn xột tit hc - V nh lm bi - Chun b bi luyn chung (tt) (183-184) Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (183-184) I MC TIấU: - Giỳp HS ụn cng c v: + T s phn trm v gii toỏn v ... dn dũ (2) - GV nhn xột tit hc - Bi lm vo bui chiu - Chun b bi luyn chung (tt) (181-182) Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (181-182) I MC TIấU: - Giỳp HS cng c tip v tớnh giỏ tr ca biu thc, tỡm...
 • 4
 • 532
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập