Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 7 lạm PHÁT và THẤT NGHIỆP

slide bài giảng kinh tế chương 7 lạm phát thất nghiệp

slide bài giảng kinh tế vĩ mô chương 7 lạm phát và thất nghiệp
... chung kinh tế là: a Cc a,b d a,b sai hỉ số giá b Tỷ lệ lạm phát 9) Các nhà kinh tế học cho rằng: a Có đánh đổi lạm phát thất nghiệp b Không có đánh đổi lạm phát thất nghiệp c Có đánh đổi lạm phát ... câu sai 22) Thất nghiệp tự nhiên kinh tế là: a Tỷ lệ thất nghiệp ứng với thò trường lao động cân b Thất nghiệp tạm thời ( cọ xát) cộng thất nghiệp cấu c Thất nghiệp thực tế trừ thất nghiệp chu ... vào M M ↑ P ↑ tỷ lệ  12/25/2012 Năm Tỷ lệ lạm phát %  Thuyết V Y không đổi Tran Bich Dung 19 2002 2003 2004 2005 2006 20 07 2008 2009 2010 3,2 7, 71 8,29 7, 48 8,3 22, 97 6,88 11 ,75 18,9 7, 08 7, 34...
 • 9
 • 1,033
 • 1

kinh tế chương 7 lạm phát thất nghiệp

kinh tế vĩ mô chương 7 lạm phát và thất nghiệp
... Lạm phát   Phân loại lạm phát Căn vào tỉ lệ lạm phát chia lạm phát thành loại: Lạm phát vừa ( lạm phát số ) Khi P tăng chậm , 10% / năm  Đồng tiền ổn đònh  04/03/14 I Lạm phát Lạm phát ... lệ thất nghiệp thông thường mà tỷ lệ thất nghiệp thực tế xoay xung quanh Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên bao gồm thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cấu, thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp bắt buộc Thất ... lệ lạm phát dự đoán 29 I Lạm phát   Có trường hợp: Tỷ lệ lạm phát thực hiện=tỷ lệ lạm phát dự đoán  04/03/14 → rr = rre: không xảy phân phối lại 30 I Lạm phát  Nếu tỷ lệ lạm phát thực tế...
 • 63
 • 693
 • 2

Tiểu luận môn kinh tế chủ đề lạm phát thất nghiệp

Tiểu luận môn kinh tế vĩ mô chủ đề lạm phát và thất nghiệp
... nghiệp thực tế kinh tế dao động xung quanh tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên Tỷ lệ thất nghiệp thực tế cao hay thấp tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên tùy theo biến động kinh tế Thất nghiệp tự nhiên = Thất nghiệp ... nghiên cứu kinh tế Trong đó, lạm phát vấn đề xa lạ, đặc điểm kinh tế hàng hóa Về thất nghiệp tồn nên kinh tế đất nước (phát triển hay phát triển, tăng trưởng hay suy thoái) Còn số người thất nghiệp ... Phelps đưa kết luận dựa nguyên lý cổ điển kinh tế hoc Theo đó, họ kết luận lý hì để nghĩ tỷ lệ lạm phát gắn với thất nghiệp dài hạn • Không có sử đánh đổi thất nghiệp lạm phát KẾT LUẬN  Chúng...
 • 14
 • 62
 • 0

Bài giảng kinh tế - Chương 7 Thất nghiệp Lạm Phát

Bài giảng kinh tế vĩ mô - Chương 7 Thất nghiệp và Lạm Phát
... 100.1 100.8 Lạm phát hay giảm phát Tỷ lệ lạm phát -0 .5 1.1 1.0 0.3 0.1 0.8 Phân loại lạm phát Lạm phát vừa phải: loại lạm phát số (tỷ lệ lạm phát 10%/ năm)  Lạm phát phi mã: loại lạm phát hay ... nơi cư trú Các dạng thất nghiệp 2.3 Thất nghiệp chu kỳ Thất nghiệp chu kỳ (thất nghiệp theo lý thuyết Keynes) loại thất nghiệp tạo tình trạng kinh tế suy thối Tác hại thất nghiệp Đối với cá nhân ... số hoạt động kinh tế) : bao gồm người làm việc người thất nghiệp Tỷ lệ thất nghiệp: Phản ánh tỷ lệ % số người thất nghiệp so với lực lượng lao động Số người thất nghiệp Tỷ lệ thất nghiệp (%) =...
 • 34
 • 2,130
 • 4

Bài giảng Kinh tế mô: Chương 7 - TS. Phan Nữ Thanh Thủy

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 7 - TS. Phan Nữ Thanh Thủy
... 1 973 -2 004 t t p t y le la m p h a t ( % ) 25 20 15 10 -5 ty le that nghiep(%) 22 MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP Hình 6: Sự thay đổi lạm phát so với thất nghiệp Hoa Kỳ, 1 970 -2 000 1 970 - ... 20%  ir = in - %LPT = -5 % • b/ Căn vào tỷ lệ LP: + LP vừa phải (1 số): 0...
 • 28
 • 145
 • 0

bài giảng kinh tế - chương 7 hình is - lm

bài giảng kinh tế vĩ mô - chương 7 mô hình is - lm
... 1: Nền kinh tế suy thoái (Y < Yp) r LM1 LM2 IS E1 r1 r2 E2 r A r’ Y1 Y2 Yp Y 275 Tác động sách tiền tệ Trường hợp 2: Nền kinh tế lạm phát (Y > Yp) LM2 Y r p IS E2 LM1 r2 E1 r1 Y2 Y1 Y 276 ... 0,02Y - 100r Tìm lãi suất sản lượng cân chung 271 Tác động sách tài Trường hợp 1: Nền kinh tế suy thoái (Y < Yp) r IS IS1 LM E2 r2 r1 E1 Y1 Y2 Yp Y 272 Tác động sách tài Trường hợp 2: Nền kinh tế ... tiêu chương • Thị trường hàng hóa - Đường IS • Thị trường tiền tệ - Đường LM • Phân tích sách điều kiện cân chung (cân thị trường hàng hóa tiền tệ) 250 I Đường IS Khái niệm Đường IS phản...
 • 28
 • 708
 • 0

Bài Giảng Kinh tế Chương 7 - Truong Quang Hung pot

Bài Giảng Kinh tế Vĩ mô Chương 7 - Truong Quang Hung pot
... trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 20 0 7- 08 Kinh tế - Bài giảng NGHỊCH LÝ TIẾT KIỆM S1 S,I S0 I0 Y1 Y0 TRUONG QUANG HUNG MÔ HÌNH IS-LM Trương Quang Hùng Y 17 Chương trình giảng dạy kinh tế ... phải LM-> EDM điểm nằm bên trái LM-> EDG TRUONG QUANG HUNG 35 CÂN BẰNG NGẮN HẠN: MÔ HÌNH IS-LM TRUONG QUANG HUNG Trương Quang Hùng 36 Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 20 0 7- 08 Kinh tế ... TRUONG QUANG HUNG 47 HỖN HP CHÍNH SÁCH r LM0 LM1 r1 r0 IS1 TRUONG QUANG HUNG Trương Quang Hùng Y0 Y1 IS0 Y 48 Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 20 0 7- 08 Kinh tế - Bài giảng MÔ PHỎNG...
 • 28
 • 135
 • 0

Bài giảng kinh tế vi chương 7, Thị trường lao động

Bài giảng kinh tế vi mô chương 7, Thị trường lao động
... Cu lao ng 6.1.1 Cu lao ng ca hóng ngn hn Cu lao ng ca hóng: l lng lao ng m hóng mong mun v cú kh nng thuờ ti cỏc mc tin cụng khỏc khong thi gian nht nh vi iu kin cỏc yu t khỏc khụng i Cu lao ... Cu lao ng ca hóng di hn w w w A B AB: ng cu lao ng ca hóng ngn hn AC: ng cu lao ng ca hóng di hn ng cu lao ng ngn hn ớt co gión hn ng cu lao ng di hn C DL MRPL2 MRPL1 L1 L2 L3 L 6.1.3 Cu lao ... = MR MPL Gi lao ng w, MRP MRP = DL SL w* L * L Trong th trng lao ng cnh tranh, ti a hoỏ li nhun hóng s thuờ lao ng n doanh thu thu thờm s dng thờm v lao bng chi phớ phi tr cho n v lao ng ú (chớnh...
 • 18
 • 234
 • 0

Bài giảng kinh tế chương 7.PDF

Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 7.PDF
... NỀ N KINH TẾ SUY THOÁ I Chính sách tài khóa phái Keynes  Tăng G giảm T để tăng AD  Y P tăng P Chính sách tài khóa phái tiền tệ Pe LRAS SRAS0  Không sử dụng sách tài khóa để ổn đònh kinh tế  ... SRAS1 SRAS0 P2 P1 Pe AD Y’ Y1 Y Y CÚ SỐC VỀ PHÍA CUNG: GIÁ DẦ U TĂ N G 1973-1975 Số liệu chọn lọc kinh tế Mỹ Năm 1973 1974 1975 % thay đổi giá dầu 10,4 51,8 15,1 % thay đổi GDP deflator 5,6 9,0 9,4...
 • 18
 • 515
 • 0

Bài giảng Kinh tế mô: Chương 7 ThS. Trần Mạnh Kiên

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 7 ThS. Trần Mạnh Kiên
... 18.1 26.4 42.3 32.2 31.9 44.0 2002 28 .7 40 .7 19.5 24 .7 41.9 32.8 31.4 43.9 2003 27. 4 42 .7 20.1 23.5 42.9 33.1 32.8 46 .7 2004 28.3 44.8 20.4 22.4 45.0 31.6 35.0 47. 4 2/22/2010 QUI LUT LI NHUN BIấN ... 650 7. 320 2,45 Mexico 1900-2000 968 8.810 2,23 c 1 870 -2000 1.984 27. 330 2,04 Canada 1 870 -2000 1.825 25.010 2,03 Trung Quc 1900-2000 598 3.940 1,90 Argentina 1900-2000 1.951 12.090 1,86 M 1 870 -2000 ... quốc tế tiết kiệm nội địa so với GDP (2000-2004) Tên nớc Việt Nam Trung Quốc Philippine Indonesia Malaysia Thái Lan Hàn Quốc Singapore 23 Trn Mnh Kiờn 2000 27. 1 38.9 17. 5 26.2 47. 1 33.1 32.6 47. 9...
 • 37
 • 37
 • 0

Bài giảng kinh tế chương 7: Thất nghiệp lạm phát

Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 7: Thất nghiệp và lạm phát
... phát cầu kéo Lạm phát cầu kéo xảy giá yếu tố đầu vào tăng nhanh Thất nghiệp tự nguyện coi thất nghiệp tự nhiên Lạm phát thất nghiệp hai bệnh kinh niên kinh tế Lạm phát cao kèm với thất nghiệp thấp ... giá vàng thịt bò tăng lên kết luận kinh tế bị lạm phát 10 Khi giá xăng dầu tăng, kết luận kinh tế bị lạm phát 11 Khi chi phí đầu vào tất doanh nghiệp tăng lên kinh tế bị lạm phát 12 Lạm phát thất ... Lạm phát gì? Nêu số nguyên nhân xảy lạm phát Phân tích số tác động lạm phát đến kinh tế Phân tích quan hệ lạm phát thất nghiệp ngắn hạn 186 ECO102_Bai7_v2.0013107216 Bài 7: Thất nghiệp lạm phát...
 • 40
 • 951
 • 0

bài giảng kinh tế vi - chương xvii thị trường các thông tin bất đối xứng

bài giảng kinh tế vi mô - chương xvii thị trường và các thông tin bất đối xứng
... cao khỏi thị trường Những ảnh hưởng thông tin bất đối xứng bất lợi Lựa chọn ● Hình thức lựa chọn bất lợi kết thất bại thị trường sản phẩm chất lượng khác bán mức giá thông tin bất đối xứng, nhiều ... chắn thị trường thị trường “Hàng hóa không hoàn hảo” Chapter 17: Markets with Asymmetric Information ● bất đối xứng thông tin Tình hình người mua người bán có thông tin khác giao dịch Thị trường ... with Asymmetric Information Tình hình thông tin bất đối xứng, người mua người bán có thông tin khác giao dịch Thị trường Ô tô qua sử dụng Hình 17.1 Thị trường Ô tô qua sử dụng (tiếp theo) Cũng...
 • 28
 • 270
 • 0

bài giảng kinh tế vi - chương xviii bên ngoài hàng hóa công

bài giảng kinh tế vi mô - chương xviii bên ngoài và hàng hóa công
... loại Vi âc phân loại bắt buôâc có lẽ ít ưa thích ba phương án t trường hợp Perkasie, Pennsylvania cho thấy chương trình tái sử dụng thực tế có mang lại hiêâu Trước thực hiêân t chương ... những quy định pháp lý công bố cá nhân hoăâc công ty có thể là với tài sản của họ Chapter 18 Externalities and Public Goods Thương lượng và hiêâu kinh tế Hiệu kinh tế có thể đạt mà ... thiệt hại giúp loại bỏ cần thiết của vi c thương lượng nó xác định những hậu lựa chọn của bên Bên làm tổn hại có quyền thu hồi thiệt hại từ bên bị thiệt hại để đảm bảo kết có hiệu...
 • 35
 • 172
 • 0

slide bài giảng kinh tế chương 4 tổng cầu chính sách tài khóa

slide bài giảng kinh tế vĩ mô chương 4 tổng cầu và chính sách tài khóa
... nhập biên: ˜  M(Y) B M2 A E D B Y1 Y2 Tran Bich Dung Y3 NX...
 • 11
 • 1,341
 • 6

Bài giảng kinh tế vi chương 5, Sản xuất chi phí sản xuất

Bài giảng kinh tế vi mô chương 5, Sản xuất và chi phí sản xuất
... lng tng Chi phớ thay i giỏ u vo thay i 17 II Chi phớ sn xut Cỏc khỏi nim v chi phớ a Chi phớ kinh t v chi phớ k toỏn 18 Chi phớ kinh t Chi phớ kinh t = Chi phớ k toỏn + Chi phớ c hi * Chi phớ ... chi phớ chỡm Chi phớ ngn hn Chi phớ c nh (FC) Chi phớ bin i (VC) Tng chi phớ (TC) Chi phớ trung bỡnh Chi phớ c nh bỡnh quõn (AFC) Chi phớ bớờn i bỡnh quõn (AVC) Chi phớ bỡnh quõn (AC ATC) Chi ... tớnh phi kinh t theo phm vi 43 Mc kinh t theo phm vi C ( Q1 ) + C ( Q2 ) C ( Q1 , Q2 ) SC = C ( Q1 , Q2 ) Vi: C(Q1): Chi phớ sn xut sn lng Q1 C(Q2): Chi phớ sn xut sn lng Q2 C(Q1, Q2): Chi phớ...
 • 51
 • 155
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng hệ tọa đọ Oxyz giải các bài toán hình không gian hayNgười chơi facebook khôn ngoan biết rằng Xuân NguyễnFULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcThư viện đại học với vấn đề tài nguyên giáo dục mởThuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDAThực trạng lao động và việc làm của lao động nông thôn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ AnTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTriết lý nhân sinh của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và giá trị lịch sử của nóTư tưởng chính trị - xã hội của Plato và ảnh hưởng của nó đến AristotleVai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayVấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô onlineVăn hóa doanh nghiệp tại Viễn thông Hà GiangXây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại phòng tài nguyên và môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangXây dựng chính sách tài chính hỗ trợ đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành chè Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty chè Á Châu)Xây dựng chương trình truyền thông về Biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng nông thôn mới ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.Xây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCRXuất phát từ những vấn đề trên, tác giả nghiên cứu đã quyết định lựa chọn đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Pilgrimage Village (Làng Hành HươngKẾ HOẠCH CÔNG tác cá NHÂN mẫu 20162017
Đăng ký
Đăng nhập