giải chi tiết bài tập cân bằng hóa học (cao học)

bai tap can bang hoa hoc toc do phan ung co loi giai chi tiet

bai tap can bang hoa hoc toc do phan ung co loi giai chi tiet
... dịch chuyển theo chi u thu nhiệt (chi u nghịch) loại A Giảm áp suất phản ứng dịch chuyển theo chi u tăng số mol khí (chi u nghịch) loại C Giảm nồng độ SO3 phản ứng dịch chuyển theo chi u thuận, loại ... CaO (r) + CO2 (k) ; (II) CaCO3 (r)     Fe (r) + CO2 (k) ; (III) FeO (r) + CO (k)     2SO3 (k) (IV) 2SO2 (k) + O2 (k)   Khi giảm áp suất hệ, số cân bị chuyển dịch theo chi u nghịch ... ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 H2 với nồng độ tương ứng 0,3M 0,7M Sau phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân toC, H2 chi m 50% thể tích hỗn hợp thu Hằng số cân KC toC phản...
 • 13
 • 15
 • 0

Bài tập cân bằng hóa học 10

Bài tập cân bằng hóa học 10
... Dùng chất xúc tác 20 Có cân trạng thái vật lý áp suất atm: H2O(r) H2O(l) Ở nhiệt độ xảy cân trạng thái trên? A -100 C B 00C C 200C D 100 0C 21 Cho phản ứng trạng thái cân bằng: H2(k) + F2(k) 2HF(k); ... thêm khí Cl2 c Cân không chuyển dịch D Thêm khí PCl5 E Dùng chất xúc tác 19 Cho phản ứng trạng thái cân bằng: C2(k) + D2(k) 2CD(k); ∆Η < Sự thay đổi yếu tố nguyên nhân chuyển dịch cân bằng? A Tăng ... Cho phản ứng trạng thái cân bằng: H2(k) + Cl2(k) 2HCl(k); ∆Η < Cân chuyển dịch bên phải tăng A Nhiệt độ B áp suất C nồng độ H2 D nồng độ HCl 16 Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân dịch chuyển bên phải...
 • 2
 • 1,447
 • 45

Xây dựng bài tập cân bằng hoá học

Xây dựng bài tập cân bằng hoá học
... 50 a, Tớnh % theo th tớch SO2Cl2 (khớ) cũn li (1) t n trng thỏi cõn bng iu kin ó cho b, Ban u dựng 150mol SO2Cl2 (khớ) tớnh s mol Cl2 (khớ) thu c (1) t n trng thỏi cõn bng ( Cỏc khớ c coi l ... [ HCN ] 10 [ HCN ] = 10 9,3 = 10 5,85 ( M ) 2,82 10 [H+] = Ka [CN ] pH = 5,85 S mol OH- ó dựng = nAgI = 0,01 (mol) Vớ d : Cho cõn bng sau : CO(k) + 2H2 (k) CH3OH(k) H0p = - 90kJ.mol-1 ... v nh vy b) Tớnh phn trm theo th tớch SO2Cl2(khớ) cũn li (1) t ti cõn bng iu kin ó cho c) Ban u dựng 150 mol SO2Cl2(khớ), tớnh s mol Cl2(khớ) thu c (1) t ti cõn bng Cỏc khớ c coi l khớ lý tng...
 • 48
 • 591
 • 4

Tài liệu Bài tập cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học ppt

Tài liệu Bài tập cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học ppt
... nhiệt độ xác định 0,5 Tìm nồng độ cân chất CO CO2 nồng độ ban đầu chúng 0,05M 0,01M (ĐS: [CO] = 0,04M; [CO2] = 0,02M) 6.10: Ở nhiệt độ xác định số cân phản ứng (1) 100 Hãy viết biểu thức tính số cân ... 83,33% ; (b): 9:1) 6.8: Xét hệ cân bằng: N2(k) + 3H2(k) ⇄ 2NH3(k) ΔH0 = - 92,4 kJ Khi hệ cân bằng, nồng độ chất là: [N2] = 3M; [H2] = 9M; [NH3] = 4M a) Xác định nồng độ ban đầu N2 H2 ban đầu có ... cho vào bình chân không nhiệt độ xác định, phân hủy diễn đến đạt tổng áp suất 500 torr (1 torr = mmHg) a) Tính giá trị số cân KP (Chú ý : tính theo atm) b) Khi thêm ammoniac vào hỗn hợp cân nhiệt...
 • 5
 • 891
 • 22

Bài tập cân bằng hóa học hay

Bài tập cân bằng hóa học hay
... trạng thái cân A không xảy B tiếp tục xảy C xảy theo chiều thuận D xảy theo chiều nghịch Câu 18: Giá trị số cân KC phản ứng thay đổi A thay đổi nồng độ chất B thay đổi nhiệt độ.C thay đổi áp ... A cân chuyển dịch theo chiều thuận B cân không bị chuyển dịch C cân chuyển dịch theo chiều nghịch D phản ứng dừng lại Câu 22: Phản ứng: 2SO2 + O2  2SO3 ∆H < Khi giảm nhiệt độ giảm áp suất cân ... đổi) Khi cân bằng, lượng chất X 1,6 mol Hằng số cân phản ứng A 58,51 B 33,44 C 29,26 D 40,96 Câu 26: Cho phản ứng: CO + Cl2  COCl2 thực bình kín dung tích lít nhiệt độ không đổi Khi cân [CO]...
 • 3
 • 628
 • 19

Giải chi tiết bài tập chương 1, sinh học 12

Giải chi tiết bài tập chương 1, sinh học 12
... dạng đa bội Hướng dẫn giải: Theo đề ra, 2n = 24 -> n = 12 Vì ta có: a Số lượng NST dự đoán ở: - Thể đơn bội n = x 12 = 12 - Thể tam bội 3n = x 12 = 36 - Thể tứ bội 4n = x 12 = 48 b Trong dạng ... F1: (2n) : (2n + 1) Như vậy, có loại con, loại chi m 50%, tức 50% số thể ba (2n + 1) 50% số lưỡng bội bình thường (2n) Bài 8: Bộ lưỡng bội NST loài sinh vật có 2n = 24 a Có NST thể đơn bội, thể ... Sự phối hợp phân li NST xảy hoàn toàn ngẫu nhiên Có loại sinh loại chi m tỉ lệ ba nhiễm thụ phấn phấn lưỡng bội bình thường Hướng dẫn giải: Cây thể ba cặp NST số (2n + 1), lưỡng bội bình thường...
 • 10
 • 612
 • 1

Bài tập cân bằng hóa học

Bài tập cân bằng hóa học
... h ng s cân b ng Kp c a ph n ng KTC 2980K Bài un nóng t i 445oC m t bình kín ch a mol I2 5,3 mol H2 t o 9,5 mol HI lúc cân b ng Xác nh lư ng HI thu c xu t phát t mol I2 mol H2 Bài H ng s cân b ... thu phân Bài 16 Cho ph n ng: C2H4 (k) + H2 (k) = C2H6 (k) L p công th c tính s mol c a C2H6 h n h p cân b ng theo s mol ban uc a C2H4 a, c a H2 b, h ng s cân b ng Kp áp su t cân b ng P Bài 17 Phương ... Cl2 Bài 14 800oK h ng s cân b ng c a ph n ng 4, 12: CO + H2O = CO2 + H2 un h n h p ch a 20% kh i lư ng CO 80% H2O n 800oK Xác nh thành ph n c a h n h p cân b ng lư ng H2 sinh n u dùng kg nư c Bài...
 • 37
 • 247
 • 0

Bài tập cân bằng hoá học - Hay

Bài tập cân bằng hoá học - Hay
... thun D ch xy theo chiu nghch Cõu 18: Giỏ tr hng s cõn bng KC ca phn ng thay i A thay i nng cỏc cht B thay i nhit C thay i ỏp sut D thờm cht xỳc tỏc Cõu 19: Cỏc yu t nh hng n cõn bng hoỏ hc ... nhit ny nng cõn bng ca NH3 (mol/l) v giỏ tr ca KC l A 0,1; 2,01.1 0-3 B 0,9; 2,08.1 0-4 C 0,15; 3,02.1 0-4 D 0,05; 3,27.1 0-3 Cõu 25: Cho phng trỡnh phn ng: 2A(k) + B (k) 2X (k) + 2Y(k) Ngi ta ... ng dung dch H 2SO4 2M nhit thng Bin i no sau õy KHễNG lm thay i tc phn ng? A thay gam km ht bng gam km bt B tng nhit lờn n 50OC C thay dung dch H2SO4 2M bng dung dch H2SO4 1M D tng th tớch...
 • 4
 • 99
 • 0

giải chi tiết bài tập hóa hữu cơ HAY và KHÓ từ các đề thi thử 2015 2016

giải chi tiết bài tập hóa hữu cơ HAY và KHÓ từ các đề thi thử 2015 2016
... 81,9 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chun Vinh – Nghệ An, năm 2015)  Hướng dẫn giải Cách 1: Sử dụng phương pháp quy đổi Thời buổi 2015 người ta thích tốn hỗn hợp nhiều chất Những loại tập ... dịch Biết Z có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Số cơng thức cấu tạo Z thỏa mãn A B C D (Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 –Bộ Giáo dục Đào Tạo)  Hướng dẫn giải Ancol ... trị a gần giá trị sau đây? A 14,5 B 17,5 C 18,5 D 15,5 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – Khóa luyện đề Moon.vn – Hà Nội, năm 2015)  Hướng dẫn giải o t  Ancol  Anken  H O  0,27 0,27 mol: 0,27...
 • 93
 • 4,412
 • 43

Giải chi tiết bài tập Hóa hữu cơ hay và khó (từ các đề thi thử đh 2015 2016)

Giải chi tiết bài tập Hóa hữu cơ hay và khó (từ các đề thi thử đh 2015 2016)
... Luyện thi THPT QUỐC GIA HĨA HỌC-PHẠM CƠNG TUẤN TÚ (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus PHẦN I: BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ Câu 1: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C5H15O4N3 ... sục vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy xuất m gam kết tủa (các phản ứng xảy hồn tồn) Giá trị m A 21,6 B 32,4 C 43,2 D 54,0 (Đề thi thửTHPT Quốc Gia lần – CLB Gia sư ĐH Ngoại Thương – Hà Nội, năm 2015) ... với gam NaOH dung dịch Biết Z có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Số cơng thức cấu tạo Z thỏa mãn A B C D (Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 –Bộ Giáo dục Đào Tạo) Câu...
 • 92
 • 9,735
 • 75

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập cân bằng hóa họcbài tập cân bằng hóa học có lời giảiphương pháp giải bài tập cân bằng hóa họccách giải bài tập cân bằng hóa họcbai tap can bang hoa hoc a2 co loi giaibài tập cân bằng hóa họccác bài tập cân bằng hóa họcbài tập cân bằng hoá học lớp 8bài tập cân bằng hóa học 8bài tập cân bằng hóa học 10các dạng bài tập cân bằng hóa họcgiải chi tiết bài tập chương 2 sinh học 12 nâng caobài tập cân bằng hóa học lớp 10bài tập cân bằng hóa học trong đề thi đại họcbài tập cân bằng hóa học nâng caoGiao an hoa 9 cả nămThiết kế hệ thống sấy thùng quay làm việc xuôi chiều dùng để sấy mangandioxit mno2 năng suất 1,8 tấngiờApplication of hydro-mathematical models for flood forecast and inundation warning of Tra Khuc-Ve River basinsBẢN SẮC MỸ THUẬT THĂNG LONG QUA CÁC NGÔI CHÙA HÀ NỘIHội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tếHợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt NamLES RELATIONS COOPERATIVES ENTRE LES ACTEURS DU CANAL MARKETING UNE ETUDE EXPLORATOIRE AU VIETNAMLý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mạiMột số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt NamNăng lực đổi mới sáng tạo của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà NộiKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamMô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụngNghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Nghiên cứu quá trình hấp phụ Asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng Laterit biến tính La.Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước song, ứng dụng cho sông Nhuệ đoạn chảy qua thành phố Hà NộiPhương pháp hiệu chỉnh giải phương trình tích phân tự chậpTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số cacboxylat kẽm (II)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập