tiết 8

Giáo án đạo đức 5 tiết 8-14

Giáo án đạo đức 5 tiết 8-14
... DẶN DÒ - GV tổng kết - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực tham gia hoạt động, tìm hiểu bài, nhắc nhở em chưa cố gắng Tuần 11 ĐẠO ĐỨC KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ Tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp ... HƯỚNG DẪN HS THỰC HÀNH - Yêu cầu HS tìm hiểu phong tục, tập quán thể tình cảm kính già yêu trẻ dân tộc ta Tuần 12 ĐẠO ĐỨC KÍNH GIÀ YÊU TRẺ Tiết Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động SẮM VAI XỬ LÝ ... CỐ, DẶN DÒ - GV tổng kết - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực tham gia xây dựng bài, nhắc nhở em chưa cố gắng Tuần 13 ĐẠO ĐỨC TÔN TRỌNG PHỤ NỮ Tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp HS hiểu:...
 • 10
 • 496
 • 0

Giáo án địa lý 5 tiết 8-14

Giáo án địa lý 5 tiết 8-14
... Hoảt âäüng 54 DÁN TÄÜC ANH EM TRÃN ÂÁÚT NỈÅÏC VIÃÛT NAM + Nỉåïc ta cọ bao nhiãu dán täüc? + Nỉåïc ta cọ 54 dán täüc + Dán täüc no cọ âäng nháút? Säúng + Dán täüc Kinh (Viãût) cọ säú dán âäng ch ... nhiãu dán? Dán säú nỉåïc ta âỉïng thỉï máúy cạc nỉåïc Âäng Nam Ạ? + Dán säú tàng nhan gay khọ khàn gç viãûc náng cao âåìi säúng nhán dán? Tçm mäüt vê dủ củ thãø vãư háûu qu ca viãûc gia tàng dán ... ta cọ bao nhiãu dán täüc? Dán täüc no cọ säú dán âäng nháút, phán bäú ch úu åí âáu? Cạc dán täüc êt ngỉåìi säúng åí âáu? + Âiãưn cạc thäng tin cn thiãúu vo så âäư sỉû phán bäú dán cỉ åí Viãût Nam...
 • 16
 • 263
 • 0

tiet 8

tiet 8
...
 • 2
 • 155
 • 0

Tiết 8 Hình học 6:Độ dài đoạn thẳng

Tiết 8 Hình học 6:Độ dài đoạn thẳng
... điểm thẳng hàng Vẽ đoạn thẳng có đầu mút điểm Vẽ đoạn thẳng? Hãy kể tên đoạn thẳng b) Cho điểm A,B,C,D có điểm thẳng hàng Vẽ tất đoạn thẳng có đầu mút hai điểm viết tên chúng 1 Đo đoạn thẳng: ... 17 thẳng -Để đo độ dài đoạn mm AB ta dùng thước có chia khoảng mm Nhận xét: (Sgk) +-Đặtdài đoạn thẳng có độ dài AĐộ dài cách Độ cạnh thước qua điểm khoảng đoạn Một đoạn thẳng AB hai gọi B giữathẳng ... MC = MD Đ B C Chọn câu trả lời đúng: a Độ dài đoạn thẳng số tự nhiên sai b Độ dài đoạn thẳng số lẻ sai c Độ dài đoạn thẳng số chẵn sai d Độ dài đoạn thẳng số dương Chọn câu trả lời đúng: Cho...
 • 12
 • 1,207
 • 7

Tiết 8: Các phương châm hội thoại

Tiết 8: Các phương châm hội thoại
... đối thoại muốn trao đổi Phương châm quan hệ Củng cố - Kể tên cá g hội thoại sau hội thoạ học? Theo • - Tình huốnc phương châmngười nói có vi phạm em phương châm hội không? phương châm quan h thoại ... người đối thoại Tránh vi phạm phương châm lòch Tình “nửa úp, nửa mở” Nói băm nói bổ : Nói thô bạo, bốp chát,xỉa xói phương châm lòch Nói đấm vào tai : Nói mạnh, gây ức chế ,khó nghe phương châm lòch ... nhiều) người truyện ngắn ông sáng tác Phương châm cách thức: • - Khi giao tiếp cần nói ngắn gọn, rành mạch, ý rõ ràng -Tránh cách nói mơ hồ (tối nghóa) Phương châm lòch sự: ( Đọc truyện “người ăn...
 • 24
 • 5,462
 • 4

Tiết 8

Tiết 8
... Nag IV Comprehension questions: a What is Hoa's telephone number? a Hoa's telephone number is 384 7329 b Which movie are they going to b They are going to see the see? Where? movie Dream City...
 • 3
 • 171
 • 0

Tiết 8 Tin học 8

Tiết 8 Tin học 8
... Phép so sánh = Bằng < Nhỏ > Lớn Khác ≠ Nhỏ ≤ Lớn ≥ THANG 11_20 08 LÊ VIỆT HẢI Ví dụ 5=5 5=6 38 6≠5 5≤6 9≥6 8 8 9≤7 3≥6 TIẾT BÀI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LiỆU Các phép so sánh Kí ... sánh THANG 11_20 08 LÊ VIỆT HẢI Em kể tên phép so sánh dùng toán học? THANG 11_2 LÊ VIỆT HẢI TIẾT BÀI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU Các phép so sánh Kí hiệu phép so sánh toán học: Kí hiệu Phép ... đối khoảng 2,9x10-39 đến 1,7x10 38 số Char Một ký tự bảng chữ ‘A’ ‘a’ String Xâu ký tự, tối đa gồm 255 kí tự ‘tot’ ‘12345’ THANG 11_2 LÊ VIỆT HẢI -327 68 đến +32767 TIẾT BÀI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH...
 • 12
 • 139
 • 0

Tiết 8 Trọng lực-Đơn vị trọng lực

Tiết 8 Trọng lực-Đơn vị trọng lực
... NIUTN- (ANH) 11 Ghi nhớ Lực hút Trọng lực Trái Đất thẳng đứng Trái Đất Trọng lực có phương .và có chiều hướng phía cường độ Trọng lượng trọng lực Niutơn 1N Đơn vị lực Trọng lượng cân 100g Ti ... t 12 Ghi nhớ IV Vận dụng Trọng lực lực hút Trái Đất Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều hướng phía Trái Đất Trọng lượng cường độ trọng lực Đơn vị lực Niutơn (N) Trọng lượng cân 100g 1N C6 ... đứng yên trọng lượng nặng (1) dây dọi với lực kéo sợi dây Do từ xuống , phương trọng lực phương (2)., tức phương (3) b, Căn vào hai thí nghiệm hình 8. 1 8. 2 ta kết luận chiều trọng lực hướng...
 • 19
 • 175
 • 0

Tiết 8 - luyện tập về hằng đẳng thức

Tiết 8 - luyện tập về hằng đẳng thức
... 1,2,3,4,5,6,7; ; cột thứ hai ghi a,b,c,d,e,f,g Hướng dẫn nhà : ôn hàng đẳng thức , lưu ý kết viết ngược lại - Làm tập : Trong SKG : 38 ; SBT : 16,17/trang ... y = - 3,25 P = 5(x +2y)2 – (3y + 2x)2 +(4x –y) + 3(x – 2y)(x + 2y) Dạng giaiû phương trình a (5x +...
 • 2
 • 5,125
 • 13

Kiểm tra đia 8 tiết 8

Kiểm tra đia 8 tiết 8
... Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 20 08 Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Đòa lý ( Thời gian 45 phút) Họ tên học sinh ... hậu nào? Nêu đặc điểm kiểu khí hậu đó? (2 điểm) Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 20 08 Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Đòa lý ( Thời gian 45 phút) Họ tên học sinh ... hậu nào? Nêu đặc điểm kiểu khí hậu đó? (2 điểm) Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 20 08 Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Đòa lý ( Thời gian 45 phút) Họ tên học sinh...
 • 6
 • 174
 • 1

tiết 8 lớp 7

tiết 8 lớp 7
... Thứ ngày 16 tháng 10 năm 20 08 ÂM NHẠC Tiết 8: Học hát: Chúng em cần hoà bình Nhạc lời: Hoàng Long – Hoàng Lân Mời em tham gia trò chơi...
 • 19
 • 251
 • 2

Tiết 8 GDQP

Tiết 8 GDQP
...
 • 2
 • 135
 • 0

TD12 Tiết 8

TD12 Tiết 8
... sức4 x 100m Luyện tập chạy bền địa hình tự nhiên - Chạy liên tục cự li 400 1500m ( tuỳ theo thứ tiết ) thở chạy Củng cố : - Thực đ t nam - 50 Nữ - 10 12 - Gv vừa hô vừa chỉnh sửa động tác cho...
 • 3
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hướng dẫn tự học môn marketing căn bản đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn an sinh xã hội đại học kinh tế quốc dânTUYỂN TẬP CÁC BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT 04NQTW KHÓA VII VÀ BẢN MẪU ĐĂNG KÍ HỌC TẬP LÀM THEO ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ CỦA ĐẢNG VIÊN GIÁO VIÊN NĂM 2017Hướng dẫn tự học môn bảo hiểm thương mại 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn đăng ký thống kê đất đai và bất động sản đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị kinh doanh nông nghiệp 2TC đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn địa lý kinh tế đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn đường lối cách mạng của đảng việt nam đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn mô hình phân tích định giá 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn hệ thống thông tin kế toán đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị chiến lược 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn hệ thống thông tin quản lý đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kế toán công đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kế toán quản trị 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kiểm toán căn bản đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kiểm toán tài chính 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn thị trường chứng khoán 1 đại học kinh tế quốc dânTừ truyện ngắn Đỗ Ngọc Thạch, trở lại một số cái khó của văn họcHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADAPT PTĐỀ + ĐÁP ÁN THI HỌC SINH QUỐC GIA SINH HỌC TỪ 2013 ĐẾN 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập