viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
... đơn vò đo khối lượng liền kề gấp 10 lần Hướng dẫn viết số đo khối lượng dạng số thập phân: Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 132kg =…tấn Cùng trao đổi cách làm, nêu cách làm Cách ... ngày 23 tháng 10 năm 2008 Toán Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Về nhà: Làm tập SGK Làm lại Bài tập toán Các em thực hành cân đồ vật chuẩn bò viết kết dạng số thập phân ... Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 3,0 tấ a)6 562kg=… 6, b)3 17kg=… 17 n 562 0,8 c)12 5kg =… 12,005 n d) 800kg= …… tấ Bài tập 2: Viết số đo sau dạng số thập phân: a) Có đơn vò đo ki-lô-gam:...
 • 16
 • 700
 • 6

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
... 5,032 1000 Vậy: 32 kg = 5,032 Thứ ngày 27 tháng 10 năm 2010 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống: b) 32 kg = 5,032 a) tấn132kg = ... Bài1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống b) tấn14 kg = 3,014 a) 562 kg = 4,562 ; d) 500 kg = 0,5 c)12 kg = 12,006 ; Thứ ngày 27 tháng 10 năm 2010 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ ... năm 2010 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Bài 3: Trong vườn thú có sư tử Trung bình ngày ăn hết kg thịt Hỏi cần thịt để nuôi số sư tử 30 ngày ? C.2: Giải: Lượng thịt để nuôi...
 • 11
 • 438
 • 4

Viết các số đo khối lương dưới dạng số thập phân

Viết các số đo khối lương dưới dạng số thập phân
... 5,032 1000 Vậy: 32 kg = 5,032 Thứ ngày 27 tháng 10 năm 2010 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống: b) 32 kg = 5,032 a) tấn132kg = ... Bài1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống b) tấn14 kg = 3,014 a) 562 kg = 4,562 ; d) 500 kg = 0,5 c)12 kg = 12,006 ; Thứ ngày 27 tháng 10 năm 2010 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ ... Có đơn vị đo tạ: Nhóm 3: Nhóm 4: tạ kg = 3,03 tạ tạ 50 kg = 2,5 tạ ; 34 kg = ; 0,34 tạ 450kg = 4,5 tạ Thứ ngày 27 tháng 10 năm 2010 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Bài 3:...
 • 10
 • 467
 • 4

Tiết 42: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Tiết 42: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
... 1000 Vậy: 32 kg = 5,032 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống: b) 32 kg = 5,032 a) tấn132kg = ... năm 2010 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Bài 3: Trong vườn thú có sư tử Trung bình ngày ăn hết kg thịt Hỏi cần thịt để nuôi số sư tử 30 ngày ? C.2: Giải: Lượng thịt để nuôi ... Có đơn vị đo tạ: Nhóm 3: Nhóm 4: tạ kg = 3,03 tạ tạ 50 kg = 2,5 tạ ; 34 kg = ; 0,34 tạ 450kg = 4,5 tạ Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Bài...
 • 10
 • 530
 • 2

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số TP

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số TP
... 2010 Toán Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 132kg = 132 Cách làm: 132 kg = = 5,132 1000 Số đo khối lượng Vậy: Hỗn số 132 kg = 5,132 Số thập ... 10 năm 2010 Toán Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Bi 2/46: Viết số đo sau dạng số thập phân a) Có đơn vị đo ki-lô-gam: 4kg 67g ; 32kg 80g ; 20kg 4g ; 900g b) Có đơn vị đo tạ: 765kg ; 75tạ ... cỏ voi ăn: cỏ? Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Viết số đo khối lượng dạng số thập phân - Nêu cách viết số đo khối lượng dạng số thập phân? ...
 • 10
 • 427
 • 3

Tiết 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN docx

Tiết 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN docx
... Hướng dẫn viết số đo khối lượng dạng số thập phân - GV nêu ví dụ: Tìm số thập phân - HS nghe yêu cầu ví dụ thích hợp điền vào chỗ chấm: 132kg = - HS thảo luận, sau số HS trình bày cách làm trước ... quan hệ hai đơn vị đo khối * Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp 10 lượng liền kề lần đơn vị bé tiếp liền 10 * Mỗi đơn vị đo khối lượng (0,1) đơn vị lớn tiếp liền c Quan hệ đơn vị đo thông dụng - GV ... lượng a Bảng đơn vị đo khối lượng - GV yêu cầu HS kể tên đơn vị đo - HS kể trước lớp, HS lớp theo khối lượng theo thứ tự từ bé đến lớn dõi bổ sung ý kiến - GV gọi HS lên bảng viết đơn - HS viết...
 • 6
 • 247
 • 1

TOÁN VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN potx

TOÁN VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN potx
... Học sinh đưa phân 7kg = 3kg 125g = kg số thập phân  chuyển thành số thập phân 2/ Học sinh đưa phân số thập phân Sau giáo viên đồng ý với cách làm giới thiệu cách đổi nhờ bảng đơn vị đo 10’ * Hoạt ... Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp 10 lần đơn vị đo khối lượng liền sau b/ Mỗi đơn vị đo khối lượng 10 (hay 0,1) đơn vị liền trước - Giáo viên cho học sinh nêu quan hệ số đơn vị đo khối lượng thông ... vị đo khối lượng, SGK, VBT III Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1’ Khởi động: - Hát 4’ Bài cũ: Viết số đo độ dài dạng số thập phân - Nêu mối quan hệ - Học sinh trả lời đổi đơn vị đo...
 • 10
 • 494
 • 1

slide thuyết trình Toán 5 Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

slide thuyết trình Toán 5 Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
... 2010 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN 1.Ví dụ: 2.Thực hành: Bài 1: Bài 2: Viết số đo sau dạng số thập phân: a) Có đơn vị đo ki-lô-gam: Nhóm 2: Nhóm 1: kg 50 g = 2, 05 kg ; ... làm: 32 kg = = 5, 032 1000 Vậy: 32 kg = 5, 032 Thứ ngày 27 tháng 10 năm 2010 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống: 5, 032 b) 32 kg ... 27 tháng 10 năm 2010 Toán: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN DẶN DÒ: * Về nhà xem lại làm tập 1; 2; tập * Chuẩn bị bài: Viết số đo diện tích dạng số thập phân    ...
 • 13
 • 265
 • 0

Bài giảng toán 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (5)

Bài giảng toán 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (5)
... 2014 Toán: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 132kg =…… Toán: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Thực hành: Bài 2: Viết số đo ... tạ 450 kg = …… tạ 34kg Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Toán: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Thực hành: Bài 2: Viết số đo sau dạng thập phân *b) Có đơn vị đo tạ: 2 ,5 tạ 2tạ 50 g ... B 23,7 C 2,37 Toán Bài 42: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Giáo viên: Trần Thị Hường Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Toán: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Thực hành:...
 • 26
 • 98
 • 0

Bài giảng toán 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (4)

Bài giảng toán 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (4)
... BÀI CŨ Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 35, 23 a/ 35m23cm =……… m 14,07 b/ 14m7cm =……… m Thứ ba ngày 05 tháng 11 năm 2013 Toán Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Ôn bảng đơn vò đo ... = 5, 132 Luyện tập- Thực hành Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a)6 56 2kg=….6 ,56 2tấn b)3 17kg= 3,017 … 12,0 05 d) 800kg= …… 0,8 c)12 5kg =… Bài 2: Viết số đo sau dạng số thập phân: ... 32tấn45kg=… A 324 ,5 tạ B 32,0 45 tạ C 3,2 45 tạ Thứ năm ngày 05 tháng 11 năm 2013 Toán Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Về nhà: Làm tập 2b SGK Làm Bài tập toán ...
 • 15
 • 112
 • 0

Bài giảng toán 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (3)

Bài giảng toán 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (3)
... tháng 10 năm 2014 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN 1.Ví dụ: 2.Thực hành: Bài 1: Bài 2: Viết số đo sau dạng số thập phân: a) Có đơn vị đo ki-lô-gam: kg 50 g = 2, 05 kg ; 10 kg g ... 10 năm 2014 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống: 135kg = 1 35 Cách làm: 1 35 kg = = 2,1 35 1000 Vậy: 1 35 kg = 2,1 35 Thứ ba, ngày ... năm 2014 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Bài1 : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống a) 56 2 kg = 4 ,56 2 ; b) tấn14 kg = 3,014 c)12 kg = 12,006 ; d) 50 0 kg = 0 ,5 Thứ ba,...
 • 9
 • 82
 • 0

Bài giảng toán 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (2)

Bài giảng toán 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (2)
... năm 20 15 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Bài 2: Viết số đo sau dạng số thập phân: a) Có đơn vị đo ki-lô-gam: kg 50 g = 2, 05 kg ; 10 kg g = 10,003 kg ; 45 kg 23 g = 45, 023 ... tháng 10 năm 20 15 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 135kg = … 1 35 Cách làm: 1 35 kg = = 2,1 35 1000 Vậy: 1 35 kg = 2,1 35 Thứ ba, ngày ... 10 năm 20 15 Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN Bài1 : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống a) 56 2 kg = c)12 kg = 4 ,56 2 12,006 ; b) tấn14 kg = 3,014 d) 50 0 kg = 0 ,5 tấn ;...
 • 15
 • 51
 • 0

Bài giảng toán 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (12)

Bài giảng toán 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (12)
... d) 50 0 kg = 0 ,5 500 = 0 ,50 0 = 0 ,5 Cách làm 1: 50 0 kg = 1000 Cách làm 2: 50 tạ yến kg kg = 0 ,5 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2013 Toán Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Bài : Viết số đo sau dạng ... 2008 Toán Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Ví dụ : Viết số đo thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 132 kg = Cách làm 132 kg = 132 = 5, 132 1000 Vậy : 132 kg = 5, 132 Ví dụ : Viết số đo thập ... thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 15 kg = 3,0 15 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2013 Toán Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Thực hành Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : a) 56 2...
 • 12
 • 58
 • 0

Bài giảng toán 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (10)

Bài giảng toán 5 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (10)
... tháng 10 năm 2013 Toán: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Bài : Viết số đo sau dạng số thập phân : b) Có đơn vị đo tạ : tạ 50 kg ; tạ kg ; 34 kg ; 50 tạ = 2, 50 tạ = 2 ,5 tạ tạ 50 kg = 100 tạ ... 50 0 = 0 ,50 0 = 0 ,5 = 1000 Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2013 Toán: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Bài : Viết số đo sau dạng số thập phân : a) Có đơn vị đo ki – lô - gam kg 50 g ; 45 kg 23 ... Toán: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : c) 12 kg = d) 50 0 kg = c) 12 kg = tấn = 12,006 12 kg = 12 1000 d) 50 0 kg = 50 0 kg 50 0...
 • 12
 • 46
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Chương trình đào tạo ngành công tác xã hội (Đại học quốc gia Hà Nội)Chương trình đào tạo ngành khoa học quản lý (Đại học quốc gia Hà Nội)Chương trình đào tạo ngành tâm lý học (Đại học quốc gia Hà Nội)Chương trình đào tạo ngành triết học (Đại học quốc gia Hà Nội)Chương trình đào tạo ngành xã hội học (Đại học quốc gia Hà Nội)Chương trình đào tạo ngành triết học (Đại học quốc gia Hà Nội)Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa nếp cạn đặc sản đổng đẹo bụt tại tỉnh hà giangĐề thi tiếng nhật JTEST AD 103 (kèm đáp án script audio)Mẫu giấy xác nhận sinh viên (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Mẫu đơn xin tiếp tục học (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Mẫu đề nghị miễn giảm học phí (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Mẫu phiếu đề nghị (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Đồ án nền móng tô văn lậnĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT TRONG XÂY DƯNGtiểu luận: vấn đề sử dụng tài chính công ở Việt Nam hiện nayGIAO AN TUAN 21Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển thành phố sông công đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân giai đoạn 2011 2015TỔNG hợp KIẾN THỨC lớp 5 + practiceXác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè shan tuyết, bằng phúc bắc kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tửBÀI GIẢNG: CẤU TẠO BỘ LY HỢP MA SÁT, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập