Bài tập nhận định môn Luật Hôn Nhân Gia Đình

Bài tập học kỳ môn luật hôn nhângia đình: quyền bình đẳng của vợ chồng đối với tài sản chung hợp nhất

Bài tập học kỳ môn luật hôn nhân và gia đình: quyền bình đẳng của vợ chồng đối với tài sản chung hợp nhất
... Quyền bình đẳng vợ, chồng việc chia tài sản chung hợp Vợ chồng quyền bình đẳng việc thực quyền chủ sở hữu với tài sản chung khối tài sản tài sản chung hợp phân chia, việc phân chia tài sản chung ... tài sản chung thời kì hôn nhân chia tài sản chung chấm dứt hôn nhân 2.1 Quyền bình đẳng vợ, chồng việc chia tài sản chung thời kì hôn nhân (Điều 29 Luật hôn nhân gia đình 2000) Chia tài sản chung ... 27 luật HN&GĐ 2000: Tài sản chung vợ chồng thuật ngữ để định tài sản thuộc sáu nguồn sau: a)- tài sản vợ, chồng tạo thời kỳ hôn nhân: tài sản chung vợ chồng công sức hai vợ chồng tạo vợ (chồng) ...
 • 12
 • 126
 • 0

Bài tập học kì môn luật hôn nhângia đình: Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ qua chế định kết hôn và ly hôn

Bài tập học kì môn luật hôn nhân và gia đình: Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ qua chế định kết hôn và ly hôn
... án giải ly hôn. ” III Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến qua chế định kết hôn ly hôn Luật hôn nhân gia đình 2014: Trong chế định kết hôn: Việc kết hôn hoàn toàn ý chí chủ thể hôn nhân định , tất ... tự , tiến Luật hôn nhân gia đình Việt Nam KẾT LUẬN Thông qua phần tìm hiểu, phân tích xử lý đề trên, phần em hiểu rõ nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến qua chế định kết hôn ly hôn Luật hôn nhân ... quy định Điều 64 : “ Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng.” ` Luật hôn nhân năm 1987 quy định Điều sau: “Cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện,...
 • 10
 • 236
 • 1

Bài tập trắc nghiệm môn luật

Bài tập trắc nghiệm môn luật
... 19: Tập quán pháp là: a b c d a b c d Biến đổi tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật ... Nội là hình thức sử dụng pháp luật nào? a b c d Tuân thủ pháp luật Thi hành pháp luật Sử dụng pháp luật Áp dụng pháp luật Câu 34: Phương pháp điều chỉnh của ngành Luật hình sự là: ... qua sông Sóng to làm đò bị lật làm chết nhiều học sinh Hành vi khách quan cấu thành vi phạm pháp luật ông A là: a b c d a b c d a b c d Đưa người sang sông điều kiện mưa lũ Chở tải Hành vi góp...
 • 6
 • 1,087
 • 11

Bài tập trắc nghiệm môn luật 2

Bài tập trắc nghiệm môn luật 2
... Câu 26 Quốc hội có quyền sau đây: a b c d Truy tố cá nhân, tổ chức trước pháp luật Công bố Luật, pháp lệnh Ban hành văn pháp luật Cả a,b,c Câu 27 : Tập quán pháp là: a b c d Biến đổi tục lệ, tập ... kinh tế xã hội Câu 24 Quyết định văn pháp luật ban hành bởi? a b c d Thủ tướng phủ Bộ trưởng Chủ tịch UBND Cả a,b,c Câu 25 Cơ quan quyền lực nhà nước cao theo Hiến pháp 19 92 là: a c Chính phủ ... tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật Cả a,b,c Câu 28 : Chọn phát biểu sai: a Phó thủ...
 • 6
 • 929
 • 15

Bài tập trắng nghiệm môn luật 3

Bài tập trắng nghiệm môn luật 3
... Câu 16: Tập quán pháp là: a Biến đổi tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật b Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật c Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật d ... a, b, c Câu 32 Cơ quan nhà nước sau quan giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội nhà nước ta: a Bộ Quốc phòng b Bộ Ngoại giao c Bộ Công an d Cả a, b, c Câu 33 Quy phạm pháp luật Dân sau: ... định Câu 34 : Cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lý là: a Nhân chứng b Vật chứng c Vi phạm pháp luật d a b Câu 35 : Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ năm? a năm b năm c năm d Tất sai Câu 36 : Quyền...
 • 6
 • 437
 • 3

Bài tập tình huống môn luật

Bài tập tình huống môn luật
... chiếm đoạt tài sản trái pháp luật cách dễ dàng - Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan Hành vi A hành vi trái pháp luật hình hành vi nguy hiểm cho xã hội Hành vi A nêu rõ tình huống: căng dây ngang qua ... phép Lỗi A lỗi cố ý trực tiếp Lơi dụng tình trạng chống cự chi N, A cố tình chiếm đoạt tài sản chị N cách trái phap luật A nhận thức rõ hành vi gây trái pháp luật hình sự, hành vi nguy hiểm cho ... làm cho chị N lâm vào tình trạng chống cự Ở đây, A không dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực tức khắc chị N mà thông qua hành vi mà gây khiến cho chị N ngất xỉu, A lợi dụng tình trạng chống cự nạn...
 • 4
 • 4,986
 • 106

Bài tập tình huống môn luật

Bài tập tình huống môn luật
... đồi với K (kỷ luật lần thứ nhất) *) Trước tình K tiến hành cho ngừoi lao động công ty tiến hành ngừng việc ngày hôm sau Trước hành động giám đốc công ty B triệu tập họp xem xét kỷ luật K: họp có ... người lao động người lãnh đạo đình công ( kỷ luật lao động hình thức kỷ luật lao động qui định Điều 82, Điều 84 Bộ luật lao động hành) Điều 174 Bộ luật lao động áp dụng trường hợp dù đình công ... chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật lao động kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất quy định: Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật lao động “Cấm xử lý kỷ luật lao động lý tham gia đình công”...
 • 12
 • 4,088
 • 55

Bài tập học kỳ môn luật tài chính

Bài tập học kỳ môn luật tài chính
... Nguyễn Minh Hải- 341337 15 Bài tập học Môn Luật tài Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thuế Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 Luật quản lý thuế 2006 Pháp luật tra, kiểm tra thuế Việt ... khẳng định thời gian vừa qua, pháp luật tra, kiểm tra xử lí vi phạm pháp luật thuế- phận quan trọng pháp luật QLT Nhà Nguyễn Minh Hải- 341337 Bài tập học Môn Luật tài nước quan tâm xây dựng hoàn ... phạt vi phạm hành chính, chồng chéo, trùng lặp văn III- Thực tiễn thi hành pháp luật tra, kiểm tra xử lí vi phạm pháp luật thuế Nguyễn Minh Hải- 341337 Bài tập học Môn Luật tài Với điểm đạt...
 • 16
 • 3,222
 • 17

Bài tập tình huống môn luật

Bài tập tình huống môn luật
... Bài làm: A, Khi thỏa ước tập thể công ty N có hiệu lực thi hành quyền lợi tiền lương 50 người lao động có thay đổi không? Tại sao? Theo quy định Điều 44 Bộ luật Lao động, thỏa ước lao động tập ... động tập thể” Tài liệu tham khảo: 1, Trường đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật lao động Việt Nam, nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2009, trang 258, 276, 277 2, Đỗ Năng Khánh, Hoàn thiện thực pháp luật ... ThS Đỗ Thị Dung, Hoàn thiện pháp luật thỏa ước lao động tập thể nước ta thời gian tới, Tạp chí luật học số 09/2009 4, Khuất Thị Thu Hiền (chủ biên), Mô hình luật lao động Việt Nam, nxb Lao động...
 • 5
 • 2,104
 • 35

Bài tập tình huống môn Luật kinh tế - P2

Bài tập tình huống môn Luật kinh tế - P2
... sao? TÌNH HUỐNG 12   Cho kiện A B giao kết hợp đồng Theo anh chò cần có điều kiện để hợp đồng hợp dồng kinh tế? Để hợp đồng kinh tế có hiệu lực pháp luật, cần phải đáp ứng điều kiện ?ø TÌNH HUỐNG ... đối Việc chuyển nhượng vốn có phù hợp với Luật ĐTNN không? Yêu cầu DNTN thành viên HĐQT có Luật ĐTNN không? Việc bổ nhiệm bà M có không? TÌNH HUỐNG - DNNN  HĐQT TCT nhà nước T có thành viên ... Nhưng thành viên lại trí thông qua cho bà V có lực chuyên môn tốt; đảm đương hai công việc Hãy giải vấn đề theo Luật DNNN TÌNH HUỐNG - DNNN    TCT X có thành viên HĐQT Ngày 15/10/2004, Chủ...
 • 41
 • 8,571
 • 102

Bài tập tình huống môn Luật đất đai

Bài tập tình huống môn Luật đất đai
... pháp luật đất đai Căn điều 141 Luật đất đai 2003 khoản Điều NĐ 105/2009/NĐ-CP ngày 11/1/2009 qui định: “Cán bộ, công chức thi hành công vụ có hành vi vi phạm pháp luật đất đai bị xử lý kỷ luật ... địa phương thu hồi đất gia đình ông Toán phải thực trình tự theo Khoản Điều 39 Luật đất đai 2003: “Trước thu hồi đất, chậm chín mươi ngày đất nông nghiệp trăm tám mươi ngày đất phi nông nghiệp, ... 123 Luật đất đai 2003 3.2 Tố cáo quyền địa phương Việc quyền địa phương định thu hồi mảnh đất ông Toán sai theo Khoản Điều 17 Luật Khiếu nại tố cáo 1998 sửa đổi, bổ sung) khoản điều 138 luật đất...
 • 6
 • 4,145
 • 109

Bài tập học kỳ - Môn Luật Lao động

Bài tập học kỳ - Môn Luật Lao động
... Bài tập học kỳ - Môn Luật Lao động HÀ NỘI - 2010 hauoyhw Bài tập học kỳ - Môn Luật Lao động ĐỀ BÀI SỐ 11 Nêu mối quan hệ thỏa ước lao động tập thể với pháp luật hợp đồng lao động (3 điểm) ... điểm) hauoyhw Bài tập học kỳ - Môn Luật Lao động Nêu mối quan hệ thoả ước lao động tập thể với pháp luật lao động hợp đồng lao động • Mối quan hệ thoả ước lao động tập thể pháp luật lao động Điều ... khoản, thể hauoyhw Bài tập học kỳ - Môn Luật Lao động quyền, nghĩa vụ trách nhiệm bên quan hệ lao động điều kiện lao động, điều kiện sử dụng lao động - Thỏa ước lao động tập thể nguồn quy phạm...
 • 12
 • 1,983
 • 6

Bài tập học kỳ môn Luật Lao động

Bài tập học kỳ môn Luật Lao động
... Bài tập học kỳ môn Luật Lao động a Khái niệm: Bộ Luật Lao Động chưa có khái niệm thống tranh chấp lao động cá nhân tranh chấp lao động tập thể Trong sách báo khoa học có tác giả ... KT32E006 10 Bài tập học kỳ môn Luật Lao động (3) Trường hợp 3: Trong hợp đồng lao động không đề cập đến hiệu lực hợp đồng lao động cũ Trường hợp này, hợp đồng lao động thay hợp đồng lao động cũ Hợp ... có tham gia nhóm người lao động việc phân biệt tranh chấp lao động cá nhân với tranh Sinh viên: Vũ Trọng Toàn – KT32E006 Bài tập học kỳ môn Luật Lao động chấp lao động tập thể khó khăn Khi này,...
 • 12
 • 1,037
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tình huống về luật hôn nhân gia đìnhbài tập tình huống môn luậtcác bài tập tình huống môn luật kinh tếbài tập trắc nghiệm môn luật kinh doanhbài tập tình huống môn luật thương mại quốc tếbài tập tình huống môn luật dân sự 2bài tập thừa kế môn luật dân sựbài tập tình huống môn luật an sinh xã hộicác dạng bài tập tình huống môn luật kinh tếnhững bài tập tình huống môn luật kinh tếbài tập đúng sai môn luật kinh tếbài tập trắc nghiệm môn luật kinh tếbai tap tinh huong mon luat to tung dan subài tập đáp án môn luật doanh nghiệpbai tap trac nghiem mon luat hanh chinh 2Đề đa ks giáo viên hóa tỉnh vĩnh phúc 2015 2016Đề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016Đề đa ks giáo viên văn huyện tam dương 2015 2016SKKN một số phương pháp dạy toán ở lớp 2Trắc nghiệm Lập trình ASP NetĐề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấyVăn mẫu lớp 9: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuânPhân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu của Hữu ThỉnhPhân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh ChâuBình giảng hai khổ thơ đầu trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhCảm nhận về bài thơ Nói với con của Y PhươngPhân tích nhân vật ông họa sĩ trong bài Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongVăn mẫu lớp 9: Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ Nương và Thúy KiềuPhân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiCảm nhận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 thành phố Hải Dương năm học 2016 2017 vòng 1Khát vọng dâng hiến cho đời của nhà thơ Thanh Hải trong khổ 4, 5 bài thơ Mùa xuân nho nhỏVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về trang phục và văn hóaQUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập