mở rộng vốn từ cộng đồng ôn tập câu ai làm gì

Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài luyện từcâu mở rộng vốn từ cộng đồng, ôn tập câu ai làm

Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ cộng đồng, ôn tập câu ai làm gì
... Bài tập 3: - Ôn tập kiểu câu Ai làm gì? : tìm phận câu - HS đọc yêu cầu tập - GV hỏi: Muốn tìm phận câu trả lời câu hỏi Ai( cái gì, gì) ? em phải làm sao? Muốn tìm phận câu trả lời câu hỏi Làm gì? ... làm sao? - HS làm cá nhân, 2em làm bảng phụ - HS, GV nhận xét, chốt lại Bài tập 4: - Ôn tập kiểu câu Ai làm gì? - HS đọc yêu cầu tập - GV hỏi: Ba câu văn nêu tập viết theo mẫu câu nào? - HS làm ... thi đua tiếp sức xếp từ vào bảng - Cả lớp nhận xét, GV chốt lại Bài tập 2: - Nắm thành ngữ, tục ngữ nói thái độ ứng xử cộng đồng - HS đọc yêu cầu, nội dung tập - GV giải nghĩa từ cật - HS trao đổi...
 • 3
 • 1,027
 • 1

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 8 bài luyện từcâu mở rộng vốn từ cộng đồng, ôn tập câu ai làm

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 8 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ cộng đồng, ôn tập câu ai làm gì
... ®ång cộng đồng, đồng bào, cộng tác, đồng đội, đồng hương đồng tâm Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: cộng đồng Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Dưới số từ tiếng cộng tiếng đồng nghĩa chúng Em xếp từ vào ... ®ång Th¸i ®é, ho¹t ®éng céng ®ång Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: cộng đồng Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Dưới số từ tiếng cộng tiếng đồng nghĩa chúng Em xếp từ VBT vào ô trống bảng phân loại sau: ... bình chân vại c) ăn bát nước đầy Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: cộng đồng Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Dưới số từ tiếng cộng tiếng đồng nghĩa chúng Em xếp từ vào ô trống bảng phân loại sau: Nh÷ng...
 • 13
 • 169
 • 0

TV3 :MỞ RỘNG VỐN TỪ :QUÊ HƯƠNG .ÔN TẬP CÂU :AI LÀM ?

TV3 :MỞ RỘNG VỐN TỪ :QUÊ HƯƠNG .ÔN TẬP CÂU :AI LÀM GÌ ?
... quê hương người n g miền nào? Cắn miếng bánh mà thấy cỏ nội gói vào đó. Từ thiếu g ? Thứ hai ngày 10 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu: Ai làm g ? Bài 1: Xếp từ ... 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu: Ai làm g ? Bài 1: Xếp từ ngữ sau vào hai nhóm: Bài 2: Tìm từ ngữ ngoặc đơn thay cho từ quê hương đoạn văn sau: hương t tổ rốn Nơi ... 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu: Ai làm g ? Bài 1: Xếp từ ngữ sau vào hai nhóm: Bài 2: Tìm từ ngữ ngoặc đơn thay cho từ quê hương đoạn văn sau: Bài 3:Những câu đoạn viết...
 • 28
 • 1,486
 • 5

Mở rộng vốn từ: Quê Hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?

Mở rộng vốn từ: Quê Hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
... ngạt núi rừng (quê quán , quê cha đất tổ , đất nước , giang sơn , nơi chôn rau cắt rốn ) Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2006 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương - Ôn tập câu Ai làm gì? Những câu ... Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2006 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương - Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1:Xếp từ ngữ sau vào hai nhóm: đa, gắn bó, dòng sông, đò, nhớ thương, yêu quý, mái đình, thương ... vật quê hương Từ ngữ M: Chỉ tình cảm quê M: hương Mái đình Cây đa Con đò Con đò Ngọn núi Ngọn núi phố phường Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2006 Nháp Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương - Ôn tập...
 • 13
 • 1,082
 • 5

Giáo án lớp 3 " Mở rộng vốn từ :Quê hương. Ôn tập câu Ai làm ? " potx

Giáo án lớp 3
... xuất Thứ năm ngày tháng 11 năm 2010 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ :Quê hương Ôn tập câu Ai làm ? Bài tập 4: Dùng từ ngữ sau để đặt câu theo mẫu Ai làm ?: bác nông dân ; em trai ; gà con; ; đàn ... bùi Thứ năm ngày tháng 11 năm 2010 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ :Quê hương Ôn tập câu Ai làm ? Ai Làm g ? Chúng rủ nhặt trái cọ rơi đầy quanh gốc om, ăn vừa béo vừa bùi Cha làm cho chổi cọ để ... (Đoàn Giỏi) Thứ năm ngày tháng 11 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ :Quê hương Ôn tập câu Ai làm ? Bài tập 1: Xếp từ ngữ sau vào hai nhóm Cây đa, gắn bó, dòng sông, đò, nhớ thương , yêu quý,...
 • 16
 • 2,297
 • 11

Mở rộng vốn từ: Quê hương - Ôn tập câu: Ai làm gì?

Mở rộng vốn từ: Quê hương - Ôn tập câu: Ai làm gì?
... Từ ngữ Chỉ vật quê hương M: đa Chỉ tình cảm quê hương M: gắn bó Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu: Ai làm gì? Bài1:Xếp từ ngữ sau vào hai nhóm:cây đa, ... 11 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu: Ai làm gì? Bài1:Xếp từ ngữ sau vào hai nhóm:cây đa, gắn bó, dòng sông, đò, nhớ thương,yêu quý, mái đình, thương yêu, núi, phố phường, ... nơi chôn cắt rốn) Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu: Ai làm gì? Bài1:Xếp từ ngữ sau vào hai nhóm Bài 2: Gạch chân từ ngữ ngoặc đơn thay cho từ quê hương...
 • 10
 • 275
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài luyện từcâu mở rộng vốn từ quê hương, ôn tập câu ai làm

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ quê hương, ôn tập câu ai làm gì
... xét, sửa chữa Bài tập 3: - Củng cố mẫu câu Ai làm gì? - HS đọc yêu cầu tập mẫu - GV lưu ý HS: BT có yêu cầu Tìm câu viết theo mẫu Ai làm gì? Tìm phận câu - HS làm cá nhân, 2em làm bảng phụ - ... nhóm: xếp từ ngữ theo hai nhóm vào bảng phụ - Đại diện nhóm trình bày - Cả lớp nhận xét, GV chốt lại Bài tập 2: - Mở rộng hệ thống hoá vốn từ quê hương - HS đọc yêu cầu, nội dung tập - HS làm cá ... chốt lại Bài tập 4: - Đặt câu theo mẫu Ai làm gì? - HS đọc yêu cầu tập - HS làm cá nhân Trình bày trước lớp - Cả lớp nhận xét, sửa chữa C Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại Chuẩn bị Ôn từ hoạt động,...
 • 3
 • 120
 • 0

Gián án Mở rộng vốn từ cộng đồng- Ôn tập câu Ailà gì?

Gián án Mở rộng vốn từ cộng đồng- Ôn tập câu Ailà gì?
... tháng năm Em tìm từ hoạt động, trạng thái đoạn thơ sau: Nơi bố mẹ ngày đêm Lúc qua vội Nơi bạn bè chạy tới Thường lúc vui Thứ ba ngày tháng năm Luyện từ câu Bài tập 1: : Dưới số từ có tiếng cộng ... LÀM GÌ? • Thể lệ: • Mỗi nhóm cử bạn lên thể hành động để nhóm khác đưa câu theo mẫu Ai làm gì? • Nhóm không đưa câu trả lời lượt - Về nhà học thuộc lòng thành ngữ, tục ngữ xem lại tập - Ôn tập ... ) phận câu trả lời câu hỏi “ Ai (cái gì, gì)?” Gạch gạch( ) phận câu trả lời câu hỏi “Làm gì? a) Đàn sếu sải cánh cao Con ? Làm ? b) Sau dạo chơi, đám trẻ Ai ? Làm ? c) Các em tới chỗ ông cụ,...
 • 12
 • 617
 • 4

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 mở rộng vốn từ gia đình; ôn tập câu ai

Giáo án Tiếng Việt  lớp 3 mở rộng vốn từ  gia đình; ôn tập câu ai là gì
... Con hiểu từ gộp " cháu" từ ai? + Cụm từ cô dì bác có ý nghĩa nào? + Ngoài từ nhóm tìm được, nhóm tìm nhóm từ khác? ( từ tìm gộp ai? ) - Hãy đặt câu với từ: - HS quan sát đọc đồng cháu từ gộp ... Tìm số từ ngữ gộp người gia đình + Ông từ gộp ai? + Thế từ chấu từ gộp người nào? - YCHSNX - GV khẳng định HSTL: ông bà Chú cháu - YCHS dựa vào mẫu thaỏ luận nhóm đôi ghi nháp từ gộp người gia đình ... thương Giờ LTVC hôm nay, cô giúp em mở rộng vốn từ gia đình đồng thời ôn tập kiểu Câu Ai ? GV ghi đầu lên bảng ( phấn màu) → GV gọi Hs nêu lại tên Yêu cầu HS mở SGK Tr.64 HS trả lời ( HSTL): chủ...
 • 11
 • 5,601
 • 23

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 2 bài luyện từcâu mở rộng vốn từ thiếu nhi, ôn tập câu ai

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 2 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ thiếu nhi, ôn tập câu ai là gì
... phn ca cõu -Tr Li cõu hi : Ai ( cỏi gỡ, gỡ? -Tr li cõu hi: L gỡ? Ai ( gì, gì) gì? a Thiếu nhi măng non đất nước b Chúng em học sinh Tiểu học c Chích l bn ca tr em Bi 3: t cõu hi cho cỏc b phn ... ễn cõu: Ai l gỡ? Bi 2: Tỡm cỏc b phn ca cõu -Tr Li cõu hi : Ai ( cỏi gỡ, gỡ? -Tr li cõu hi: L gỡ? a) Thiu nhi l mng non ca t nc b) Chỳng em l hc sinh Tiu hc c) Chích bạn trẻ em Bi 2: Tỡm cỏc ... súc ca ngi ln i vi tr em M: Thng yờu Luyn t v cõu M rng t: Thiu nhi ễn cõu: Ai l gỡ? Bi 1: Chỉ trẻ em Thiếu nhi, thiếu nên, nhi đồng, trẻ nhỏ, trẻ con, trẻ em tính nết trẻ em ngoan ngoãn, lễ...
 • 7
 • 178
 • 1

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 4 bài luyện từcâu mở rộng vốn từ gia đình, ôn tập câu ai

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 4 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ gia đình, ôn tập câu ai là gì
... Con khôn măng ấp bẹ ngoan vẻ vang cha mẹ Nhãm 3: Anh chÞ em ®èi víi - Chị ngã em nâng -Anh em thể chân tay Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần Bài 3: Dựa theo nội dung tập đọc tuần 3, tuần 4, đặt câu ... họ ngoại bố mẹ chị em chị em Bài 1: Tìm từ ngữ gộp người thân gia đình M: ông bà, cháu,… Các từ gộp người gia đình - Ông bà - Bố mẹ - Cô dì - Chú bác - Cha ông - Ông cha - Cô - Cậu mợ - Chú thím ... Kiểm tra cũ Điền từ so sánh vào chỗ trống câu sau: Bài tập: a Đêm ấy, trời tối đen …… mực b Trăm cô gái đẹp …… tiên sa tựa c Mắt trời đêm …… ông bà ông bà bố mẹ Flash, hay theo sơ...
 • 11
 • 292
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài luyện từcâu mở rộng vốn từ gia đình, ôn tập câu ai

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ gia đình, ôn tập câu ai là gì
... GV nhận xét, chốt lại Bài tập 3: - Đặt câu theo mẫu Ai gì? - HS đọc yêu cầu tập -GV hỏi: Đặt câu theo mẫu nào? Nói nhân vật nào? - GV cho HS làm mẫu - HS làm cá nhân , HS làm bảng phụ - Cả lớp ... Cả lớp nhận xét, GV chốt lại Bài tập 2: - Xếp thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp - HS đọc yêu cầu nội dung tập - HS làm việc theo nhóm: xếp thành ngữ, tục ngữ vào bảng - Các nhóm trình bày ... nhân , HS làm bảng phụ - Cả lớp nhận xét, sửa chữa C Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại Chuẩn bị So Sánh ...
 • 2
 • 174
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài luyện từcâu mở rộng vốn từ thiếu nhi, ôn tập câu ai 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiếu nhi, ôn tập câu ai là gì 2
... HD làm BT - HS nghe * Bài tập trang 16 - Đọc yêu cầu BT + Tìm từ trẻ em, tính nết trẻ em, tình cảm chăm sóc - GV theo dõi, động viên em làm * Bài tập trang 16 người lớn trẻ em - Từng HS làm vào ... cầu BT + Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm - Nhận xét làm HS - HS làm giấy nháp - HS nối tiếp đọc câu hỏi vừa đặt - Cả lớp làm vào VBT Cái hình ảnh thân thuộc ? Ai chủ nhân ? Đội Thiếu niên Tiền ... yêu cầu BT + Tìm phận câu - GV treo bảng phụ - HS giải câu a để làm mẫu trước lớp - HS lên bảng, lớp làm vào VBT Thiếu nhi măng non đất nước Chúng em HS tiểu học * Bài tập trang 16 Chích bạn...
 • 3
 • 70
 • 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài luyện từcâu mở rộng vốn từ thiếu nhi, ôn tập câu ai 3

Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiếu nhi, ôn tập câu ai là gì 3
... mẫu câu a) Cả lớp đọc thầm - Chia lớp làm nhóm thảo luận: Hs lên làm mẫu + Gạch gạch phận trả lời câu hỏi “ Ai (cái gì, gì) ” Nhóm câu a) + Gạch gạch phận trả lời câu hỏi Nhóm câu b) “ gì? ” ... gì? ” - Gv mở bảng phụ mời đại diện hai nhóm lên gạch vào - Gv nhận xét, chốt lại lời giải : a) Ai (cái gì, gì) : Thiếu nhi, Chúng em, Chích Hs đại diện lên bảng làm Hs khác nhận xét b) gì: măng ... bảng từ hồn chỉnh Hs sữa vào VBT * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: Giúp cho em hiểu làm tập PP: Thảo luận, thực hành Bài tập 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu Hs đọc yêu cầu đề - Gv mời Hs lên làm...
 • 3
 • 50
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiTIỂU LUẬN CÁCH nói, CÁCH VIẾT TRONG TUYÊN TRUYỀN THEO PHONG CÁCH hồ CHÍ MINHCông tác xã hội với nhóm trẻ em khuyết tật, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp can thiệp ở tỉnh quảng trịDi chúc chung của vợ chồngHợp đồng cầm cố chứng khoán đã niêm yết ở các ngân hàng thương mại việt namPháp luật về bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao độngthần tốc luyện đề trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh năm 2017 PHẦN 1Pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểmVi phạm hành chính của cá nhân, hộ gia đình có đất bị thu hồi trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cưTình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn đặng đức khang xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc và so sánh hiệu lực của hai thuốc amoxinject và amcoliKẾT QUẢ KINH DOANH và THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING của CÔNG TY MINH QUÂN37 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toántài liệu ôn thi trung học“Đảng bộ huyện lương sơn (hòa bình) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2005 đến năm 2014”Đảng bộ quận hoàng mai (hà nội) lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2004 đến năm 2014Một số vấn đề vể con người trong triết học phật giáoGiáo dục đạo đức cho học sinh THPT ở tỉnh hải dương hiện nayHỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội)Nâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên theo KPI tại công ty cổ phần đầu tư devicoNghiên cứu giá trị sống của người già việt nam
Đăng ký
Đăng nhập