phép cộng tiết 150

Tiết 150: PHÉP CỘNG(KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 pot

Tiết 150: PHÉP CỘNG(KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 pot
... Củng cố, dặn dò -Nhận xét tiết học -Đặt tính tính -4 hs lên bảng lớp làm bài, lớp làm vào tập -Tính nhẩm, sau ghi kết nhẩm vào tập -Là số tròn trăm IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ...
 • 3
 • 375
 • 1

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 150: PHÉP CỘNG pps

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 150: PHÉP CỘNG pps
... kĩ giải toán có liên quan đến phép cộng số Bài 4/ 159 : -Trao đổi nhóm đôi -Nêu kết quả, giải thích -Yêu cầu Hs đọc đề - Yêu cầu Hs làm vào - ọc đề -Chấm, chữa bài, nhận xét -Làm vào HĐ 5: Củng ... quả, dấu phép tính, tính chất giao hoán, kết hợp, cộng với (như SGK) HĐ 2: Củng cố kĩ thực 06 ’ phép cộng số tự nhiên, phân số, số thập phân Bài 1/ 158 : -Yêu cầu Hs làm vào -Làm vào -Chấm, sửa ... T.gi Hoạt động giáo viên an Hoạt động học sinh 08 HĐ 1: Củng cố kiến thức phép cộng tính chất phép cộng -GV nêu câu hỏi để Hs trình bày -Hs theo dõi trả hiểu biết phép cộng như: lời Tên...
 • 6
 • 1,183
 • 8

Bài giảng chuyên đề Toán Tiểu học Tiết 150 ôn tập phép cộng

Bài giảng chuyên đề Toán Tiểu học Tiết 150 ôn tập phép cộng
... bể ? Bài giải Phân số vòi nước chảy : + 10 = 10 = 50% Vậy vòi nước chảy : 50% thể tích bể Đáp số: 50% thể tích bể Củng cố: Phép cộng số tự nhiên, phân số, số thập phân có tính chất ? Phép cộng ... : A 135km B 165km Sai 10 D 240km Mời bạn C 150km làm lại Chúc mừng bạn : Nhận xét ời M b c cl i ạn va k nh øo a xe än ùt Tổng a+ b Số hạng = c Phép cộng số tự nhiên, phân số, số thập phân có ... a + b = b + a Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c) Cộng với 0: a + = + a = a Dặn dò:  Về nhà làm lại tập  Chuẩn bò trước : Phép trừ Xin trân trọng Kính chào ! ...
 • 13
 • 321
 • 0

bài giảng toán lớp 5 tiết 150 phép cộng

bài giảng toán lớp 5 tiết 150 phép cộng
... 926,83 + 54 9,67 = 1476 ,5 Bài 2: Tính cách thuận tiện nhất: (689 + 8 75) + 1 25; 2 4  + ÷+ 7 9 5, 87 + 28,69 + 4,13 (689 + 8 75) + 1 25 = 689 + (8 75 + 1 25) = 689 + 1000 = 1689 ; 2 4  5  + ... = + = 1+ = 9 5, 87 + 28,69 +4,13 = (5, 87 +4,13) + 28,69 = 10 + 28,69 = 38,69 Bài 2: Tính cách thuận tiện nhất: a ) (689 + 8 75) + 1 25 = 689 + (8 75 + 1 25) = 689 + 1000 = 1689 2 4  5 b )  + ÷+ ... tháng năm 2014 Toán: PHÉP CỘNG Tổng a + b Số hạng = c Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2014 Toán: Phép cộng có tính chất sau: - Tính chất giao hoán: a + b = b + a VD: 10 + = + 10 = 15 - Tính chất kết...
 • 16
 • 100
 • 0

Tiết 100: Phép cộng trong phạm vị 10000

Tiết 100: Phép cộng trong phạm vị 10000
... trung điểm BC d p c I Mục tiêu: Giúp học sinh; - Biết thực phép cộng số phạm vi 10 000 (đặt tính tính đúng) - Củng cố ý nghĩa phép cộng qua giải Toán có lời văn II Cách thiết kế: Bài gồm Slide ... văn II Cách thiết kế: Bài gồm Slide Slide 1: Tên bài, người hướng dẫn, người thiết kế Slide 2: Phép cộng 3526 + 759 Slide 3: Bài tập Slide 5: Bài tập Slide 6: Bài tập Arichon.mid Slide 7: Mục tiêu...
 • 6
 • 350
 • 2

tiết 28 phep cộng trong pv 4

tiết 28 phep cộng trong pv 4
... Phép cộng phạm vi 3+1 =4 Thứ ngày tháng 10 năm 2008 Toán Phép cộng phạm vi 2+2 =4 Thứ ngày tháng 10 năm 2008 Toán Phép cộng phạm vi 1+3 =4 Thứ ngày tháng 10 năm 2008 Toán 3+1 = 1+3 = Toán Phép cộng ... phạm vi 3+1 =4 1+3 =4 2+2 =4 4+0= 0 +4= Toán Phép cộng phạm vi ?+ = + = ? ?+ = Bài : Tính 1+3 = 3+1 = 1+1 = 2+2 = 2+1 = 1+2 = 10 10 10 Bài - Tính: + 2 + + + + 1 Bài - Tính: + + + Đ + Đ 10 4 + Đ Bài ... < > = +1 ? + +3 + + + 2 + 3 1+ 3>3 4> + 4= + 1+ < 4= + = Bài < > = ? +1 =3 > + +3 > = + +1< = + 3 + = 44 + = Trò chơi : chọn hoa 2+2 +1 2+1 1+3 4+ 0 ...
 • 21
 • 124
 • 0

Tiết 57: Liên Hệ Giữa Thứ Tự Và Phép Cộng

Tiết 57: Liên Hệ Giữa Thứ Tự Và Phép Cộng
... vào hai vế – thứ – < bất đẳng +3 c < 42 +3 ta bất đẳngTa ? t đẳng thức a) thức bấ b) Dự đoán kết quả: Khi cộng số c vào – + ( – 3) < + ( – 3) vế bất đẳng thức – < đượcb) t đẳng thức nào? ng thức ... ) sè,hc chøng ®­ỵc gäi lµ hai bÊt ®¼ng thøc cïng chiỊu Bài 1 Nhắc lại thứ tự tập hợp số Bất đẳng thức Liên hệ thứ tự phép cộng •*Tính chất Bµi tËp: So sánh Ví2004: + (– 777) - – dụ – 2005 + ( ... 2b;3b Sgk-Trang 37 - Bài tập 2, 3, 4; 6;8 T 41,42 S BT toán tập §äc tr­íc BÀI : * Bài 2: Liên hệ thứ tự phép nhân + Xem lại quy tắc nhân số hữu tỉ - Kính chúc thầy (cơ) đại gia đình sức khỏe,...
 • 25
 • 751
 • 10

Tiết 6: Phép cộngphép nhân

Tiết 6: Phép cộng và phép nhân
... Điền vào chỗ trống a b a+b a.b ?2 12 21 48 15 17 60 21 49 48 15 Điền vào chỗ trống a/ Tích số với số b/ Nếu tích hai thừa số mà có thừa số 2) Tính chất phép cộng phép nhân số tự nhiên Phép tính Cộng ... số tự nhiên Phép tính Cộng Nhân Giao hoán a+b=b+a a.b=b.a Kết hợp (a+b)+c=a+(b+c) (a.b).c=a.(b.c) Cộng với số a+0=0+a=a Tính chất Nhân với số Phân phối phép nhân phép cộng a.1=1.a=a a(b+c)=ab+ac ... 100.37 =87 100 = = 3700 = 8700 117 c/ 87.36+87.64 =87(36+64) Củng cố 1)Nêu tính chất giống phép cộng phép nhân 2)Tính nhanh a/ 125.1975.4.8.25 =(125.8).(4.25).1975 b/ 22344.36+44688.82 c/ 1+2+3+…+2007+2008...
 • 6
 • 1,036
 • 4

Tiết 28:Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Tiết 28:Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
... ph©n thøc cã mÉu thøc kh¸c Quy t¾c Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức cộng phân thức có mẫu thức vừa tìm ?2 Giải: Thực phép cộng: + x2 + 4x 2x + x + x = x ( x + ... M M Céng hai ph©n thøc cã mÉu thøc kh¸c Quy t¾c Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức cộng phân thức có mẫu thức vừa tìm ?2 Thùc hiƯn phÐp céng : Bµi 2: Lµm tÝnh ... M M Céng hai ph©n thøc cã mÉu thøc kh¸c Quy t¾c Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức cộng phân thức có mẫu thức vừa tìm ?2 Thùc hiƯn phÐp céng : Bµi 2: Lµm tÝnh...
 • 18
 • 2,723
 • 4

Tiết 48 Tính chất của phép cộng các số nguyên

Tiết 48 Tính chất của phép cộng các số nguyên
... tất số nguyên a, biết:-3 < a < Phép cộng số nguyên tính chất : ) Tính chất giao hoán: a + b = b + a ) Tính chất kết hợp số nguyên : (a+b)+c=a+(b+c) ) Cộng với số 0: a+0=0+a=a ) Cộng với số ... 4)Cng vi s i: Số đối số nguyên a kí hiệu - a Khi số đối ( - a ) a nghĩa : - ( - a ) = a Nếu a số nguyên dương - a số nguyên âm Nếu a số nguyên âm - a số nguyên dương Số đối nên - = Tớnh: (-3)+3 ... c) kết cht (a + b)+ c = a thc tng quỏt? - Cộng với số : a+0=0+a=a Liu cỏc tớnh cht ny cũn ỳng i vi phộp cng Z khụng? Tiết 48: Tính chất phép cộng số nguyên Phỏt biu bng li? 1)Tớnh cht giao hoỏn:...
 • 7
 • 273
 • 8

Tiết 28: Phép cộng phân thức đại số

Tiết 28: Phép cộng phân thức đại số
... quan đến phân số không nhỉ? Tiết 28 Phép cộng phân thức đại số Cộng hai phân thức mẫu: a) Quy tắc: (SGK - 44) Là tổng A+ Muốn cộng AhaiB phân Bthức 0) mẫuhai phânta có thức, + = (M M cộng tử ... x2 Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau: Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nào? a) Quy tắc: SGK-Tr45 Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức cộng phân ... phân thức có mẫu thức vừa tìm Cộng phân thức khác mẫu Bước 1: Quy đồng mẫu thức phân thức Bước 2: Cộng tử, giữ nguyên mẫu phân thức sau quy đồng Bước 3: Rút gọn kết (nếu được) Cộng hai phân thức...
 • 34
 • 190
 • 0

tiet 47. tinh chat cua phep cong cac so nguyen

tiet 47. tinh chat cua phep cong cac so nguyen
... 13 + 13 10 Hết Câu 4: Chiếc diều bạn Sơn bay độ cao m (so với mặt đất) Sau lúc độ cao diều tăng thêm m sau giảm m Hỏi diều độ cao mét (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi? Đáp án: Lúc đầu độ ... nguyên không đổi ta đổi chỗ số hạng b Công thức tổng quát: a+b=b+a Tính chất kết hợp a ?2 Kết luận :so sánhcộng tổng hai số với số thứ 3, ta Tính Muốn lấy + + (-3) số thứ cộng với tổng số thứ số thứ ... với s i a Kết luận: b Công thức tổng quát a + (-a) = Bài tập Nêu tính chất phép cộng số nguyên? So sánh với tính chất phép cộng số tự nhiên đáp án Tính chất phép cộng stt Số tự nhiên Số nguyên...
 • 20
 • 392
 • 0

toan - tuan 6 - tiet 29 - PHEP CONG

toan - tuan 6 - tiet 29 - PHEP CONG
... thỏng nm 2010 Tuần 6: Toán Tiết 29: Phép cộng Bài 1( 39) Đặt tính tính 468 2 + 2305 468 2305 69 87 2 968 + 2 968 65 24 65 24 94 92 Em nêu cách đặt tính tính? 3971 + 5 267 3971 5 267 9238 Th nm ng y ... Th nm ng y 23 thỏng nm 2010 Tuần 6: Toán Th nm ng y 23 thỏng nm 2010 Tuần 6: Toán Tiết 29: Phép cộng a) 48352 + 210 26 = ? 48352 210 26 37 48325 + 210 26 = 69 378 Phép cộng nhớ Cộng theo thứ tự ... là: 325 164 + 60 830 = 385994 ( cây) Đáp số: 385994 Th nm ng y 23 thỏng nm 2010 Tuần 6: Toán Tiết 29: Phép cộng Bài 2( 39) Tính: Làm vào nháp Dãy 1: 468 5 + 2347 7032 = 43439 1 869 54 + 2474 36 = Dãy...
 • 8
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: PHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CĂN BẢN VÀ NÂNG CAOĐặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biểnNghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (FULL TEXT)Tự thiết kế hình ảnh nội dung Marketing, Truyền thông PRBồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh Tiểu họcĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Phú Tân A, Trà Vinh năm 2016 2017Hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện văn lâm tỉnh hưng yênNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùngPhát triển nguồn nhân lực du lịch phong nha kẻ bàngPhát triển sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh ninh bình từ góc độ hộ nghèo và các đối tượng chính sáchQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng – chi nhánh hạ longSự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh bắc ninhTăng thu ngân sách trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiNGHIÊN CỨU KẾT HỢP CÔNG NGHỆ GPS VÀ THỦY ÂM TRONG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN TỶ LỆ LỚN PHỤC VỤ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH VEN BIỂNHành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên nghiên cứu cho dự án khởi sự doanh nghiệp thế giới trẻĐỒ ÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QLBH ÁP DỤNG CHO CỬA HÀNG , CÔNG TY VỪA VÀ NHỎBộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2016SKKN: Công tác bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ tại trườngTHCSNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại 03 xã điểm trên địa bàn huyện yên sơn, tỉnh tuyên quangHuy động và sử dụng nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập