Phân tích hiệu quả sản xuất của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa của nông hộ xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Phân tích hiệu quả sản xuất của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa của nông hộ Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Phân tích hiệu quả sản xuất của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa của nông hộ xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
... nghiên cứu hiệu sản xuất việc ứng dụng mô hình khoa học kỹ thuật Sau tiếp xúc với cán để nắm tình hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa nông dân Phú Tâm, sau phân hộ điều tra ... phân tích hiệu sản xuất nông dân ứng dụng mô hình khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa xác định thuận lợi, khó khăn trình sản xuất sở đề xuất số giải pháp liên quan đến việc ứng dụng kỹ thuật nông ... XÃ PHÚ TÂM, HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG KHI ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT I MÔ TẢ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NGUỒN LỰC CỦA NÔNG HỘ Các nguồn lực trình sản xuất nông hộ Các...
 • 91
 • 445
 • 0

PT hiệu quả SX của việc ứng dụng KHKT vào SX lúa của nông hộ Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

PT hiệu quả SX của việc ứng dụng KHKT vào SX lúa của nông hộ xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
... ngành nông nghiệp toàn huyện 38 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ XÃ PHÚ TÂM, HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG KHI ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT I MÔ TẢ THỰC ... vấn nông hộ vùng nghiên cứu (xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) Đề tài nghiên cứu hiệu sản xuất việc ứng dụng mô hình khoa học kỹ thuật Sau tiếp xúc với cán để nắm tình hình ứng dụng ... giáp với An Mỹ, thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách) Bản đồ Bản đồ vị trí đất đai huyện Mỹ Tú b Khí hậu Phú Tâm thuộc huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, trung tâm cách tỉnh Sóc Trăng khoảng 15...
 • 91
 • 197
 • 0

phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng mía ở huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang

phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng mía ở huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang
... KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT TRƯỜNG MSSV: 4105169 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG MÍA HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh tế nông ... pháp để nâng cao hiệu kinh tế hay tài khác Các tài liệu tham khảo dùng làm sở cho việc nghiên cứu đề tài: Phân tích hiệu kinh tế nông hộ trồng mía huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang từ đề xuất ... cao hiệu kinh tế việc trồng mía cho nông hộ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 20 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP - TỈNH HẬU GIANG...
 • 105
 • 94
 • 0

phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng bắp ở huyện lấp vò, tỉnh đồng tháp

phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng bắp ở huyện lấp vò, tỉnh đồng tháp
... đạt hiệu hay không 4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NÔNG HỘ TRỒNG BẮP THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH Phân tích số tài từ mô hình trồng bắp nông hộ xem việc sản xuất bắp có mang lại hiệu tài ... sát trực tiếp nông hộ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp năm 2013 34 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BẮP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẤP VÒ, TỈNH ĐỒNG THÁP 4.1 PHÂN TÍCH CHI PHÍ ... nông hộ trồng bắp địa bàn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng sản xuất bắp địa bàn huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - Phân tích hiệu mặt tài việc trồng bắp nông hộ địa bàn huyện Lấp Vò, tỉnh...
 • 68
 • 75
 • 1

phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng mía ở huyện phụng hiệp – tỉnh hậu giang

phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng mía ở huyện phụng hiệp – tỉnh hậu giang
... TẾ & QUẢN TRI KINH DOANH LÝ THU THẢO MSSV: 4105059 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NÔNG HỘ TRỒNG MÍA HUYỆN PHỤNG HIỆP TỈNH HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP ... 3.2.1 Giới thiệu khái quát mía 18 3.2.2 Mô hình trồng mía huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang 20 3.3 Tình hình chung sản xuất mía nguyên liệu nông hộ huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang ... xuất mía 25 3.5.2 Đặc điểm sản xuất nông hộ 29 3.5.3 Tình hình sản xuất nông hộ 30 Chương 4: HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NÔNG HỘ TRỒNG MÍA NGUYÊN LIỆU HUYỆN PHỤNG HIỆP TỈNH HẬU...
 • 81
 • 151
 • 0

phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng mía ở huyện trà cú, tỉnh trà vinh

phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng mía ở huyện trà cú, tỉnh trà vinh
... 4.2.2 Phân tích hiệu tài mô hình trồng mía 41 4.2.3 Các tiêu hiệu tài 43 4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NÔNG HỘ TRỒNG MÍA TẠI HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH ... chọn đề tài Phân tích hiệu tài nông hộ trồng mía huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Với mong muốn nhằm có nhìn tổng quan thực trạng sản xuất mía huyện có hội thách thức gì? Nông hộ trồng mía có lợi ... GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CHO NÔNG HỘ TRỒNG MÍA HUYỆN TRÀ CÚ TỈNH TRÀ VINH 48 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 48 5.1.1 Thuận lợi sản xuất mía nông hộ huyện Trà Cú 48 5.1.2...
 • 73
 • 131
 • 1

phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng mía ở huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng

phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng mía ở huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
... HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG MÍA HUYỆN CÙ LAO DUNG TỈNH SÓC TRĂNG 43 4.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế .43 4.3.2 Ước lượng hiệu kinh tế ... KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 4114687 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG MÍA HUYỆN CÙ LAO DUNG TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh tế nông ... mía huyện Lao Dung giai đoạn 2011 – 2013 28 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NÔNG vi HỘ TRỒNG MÍA HUYỆN CÙ LAO DUNG TỈNH SÓC TRĂNG 4.1 THÔNG TIN VỀ HỘ SẢN XUẤT MÍA...
 • 86
 • 89
 • 1

phân tích hiệu quả sản xuất củ hành tím của nông hộ trên địa bàn huyện vĩnh châu, tỉnh sóc trăng

phân tích hiệu quả sản xuất củ hành tím của nông hộ trên địa bàn huyện vĩnh châu, tỉnh sóc trăng
... nghiệp: phân tích hiệu sản xuất hành tím, huyện Vĩnh Châu, tỉnh ST CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRỒNG HÀNH TÍM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 3.1 TỒNG QUAN VỀ TỈNH SÓC TRĂNG: 3.1.1 Sơ lược tỉnh Sóc Trăng ... chung: Phân tích thực trạng sản xuất hành tím địa bàn huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng thời gian qua nhằm nâng cao hiệu sản xuất hành tím nông hộ địa bàn nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: - Phân tích ... cứu địa bàn huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Đối tượng nghiên cứu: nông hộ trồng hành tím GVHD: PGS.TS Mai Văn Nam SVTH: Đỗ Vĩnh Hào Luận văn tốt nghiệp: phân tích hiệu sản xuất hành tím, huyện Vĩnh...
 • 111
 • 346
 • 1

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng Khoa học kỹ thuật và công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp ở Tây Ninh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng Khoa học kỹ thuật và công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp ở Tây Ninh
... 2.2 Những thành công điều bất cập ứng dụng 13 Một số giải pháp nâng cao hiệu việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông nghiệp Tây Ninh 18 3.1 Bài học kinh nghiệm năm ... ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông nghiệp Ứng dụng chuyển giao công nghệ tiên tiến thiết bị phù hợp vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; bảo quản chế biến nông- lâm-thủy sản ... công nghệ vào sản xuất nông nghiệp 1.1 Một số khái niệm liên quan đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông nghiệp 1.1.1 Giới Thiệu Khái Quát Về Tỉnh Tây Ninh 1.1.1.1 Điều...
 • 30
 • 377
 • 0

luận văn tốt nghiệp kinh tế nông nghiệp phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúahuyện châu thành - tỉnh sóc trăng

luận văn tốt nghiệp kinh tế nông nghiệp phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa ở huyện châu thành - tỉnh sóc trăng
... Lớp: Kinh tế nông nghiệp khóa 36, KT1023A1 Tên đề tài: Phân tích hiệu tài nông hộ trồng lúa huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng Cơ sở đào tạo: Bộ môn kinh tế nông nghiệp, khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh ... Lớp: Kinh tế nông nghiệp khóa 36, KT1023A1 Tên đề tài: Phân tích hiệu tài nông hộ trồng lúa huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng Cơ sở đào tạo: Bộ môn kinh tế nô ng nghiệp, khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh ... cụ thể - Phân tích tình hình trồng lúa huyện Châu Thành Sóc Trăng - Các nhân tố ảnh hƣởng đến suất nông hộ trồng lúa - Phân tích hiệu tài vụ lúa Đông Xuân Hè Thu mô hình nghiên cứu - Đề xuất...
 • 96
 • 266
 • 1

giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa của nông hộhuyện tháp mười - tỉnh đồng tháp

giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa của nông hộ ở huyện tháp mười - tỉnh đồng tháp
... ñ i -5 .56 -1 .13 55.30 26.48 16.58 3.58 -6 .09 6.60 9.04 87.88 20.89 -3 6.67 -6 .90 19.06 29.63 24.17 -0 .01 -0 .87 -0 .88 92.90 5,758 5,156 -2 33,054 -1 2,615 -6 ,300 -2 ,861 3,688 -5 ,533 -1 8,410 -3 91,089 ... “Gi i pháp nâng cao hi u qu thu t vào s n xu t lúa c a nông h ng d ng khoa h c k huy n Tháp Mư i, t nh ð ng Tháp làm lu n văn c a -1 - Lu n văn t t nghi p Huỳnh Thanh Phương 1.1.2 Căn c khoa h ... tích ñánh giá hi u qu kinh t c a nông h xu t lúa ng d ng KHKT vào s n huy n Tháp Mư i, t ñó ñ xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ng d ng KHKT vào s n xu t lúa c a nông h 1.2.2 M c tiêu c th ð...
 • 105
 • 117
 • 0

phân tích hiệu quả chăn nuôi của nông hộ ở vĩnh long

phân tích hiệu quả chăn nuôi của nông hộ ở vĩnh long
... nghi p Phát tri n Nông thôn t nh Vĩnh Long) 35 Phân tích hi u qu chăn nuôi c a nông h Vĩnh Long CHƯƠNG PHÂN TÍCH HI U QU CHĂN NUÔI C A NÔNG H 4.1 TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ PHÂN TÍCH NH HƯ NG D CH ... Và riêng phân tích tình hình chăn nuôi c a nông h ñó phân tích thu nh p c a nông h năm 2006 s m u thu th p s n sàng cho phân tích 54 m u 11 Phân tích hi u qu chăn nuôi c a nông h Vĩnh Long S li ... i chăn nuôi gà hi n ñ ng th hai so v i mô hình trang tr i chăn nuôi khác (ch ñ ng sau trang tr i nuôi l n) 36 Phân tích hi u qu chăn nuôi c a nông h Vĩnh Long B ng 9: PHÂN B TRANG TR I CHĂN NUÔI...
 • 97
 • 76
 • 0

phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ chăn nuôi bò ở huyện vũng liêm, tỉnh vĩnh long

phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ chăn nuôi bò ở huyện vũng liêm, tỉnh vĩnh long
... hộ chăn nuôi huyện 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình chăn nuôi huyện Vũng Liêm - Phân tích hiệu tài nông hộ chăn nuôi huyện - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài nông hộ ... Cẩm Phân tích hiệu tài nông hộ chăn nuôi huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long Dựa vào kết điều tra cho thấy quy mô chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, trung bình hộ nuôi 3,3 con, hộ nuôi nhiều con, hộ nuôi ... lại hiệu quả, lợi nhuận cho nông dân GVHD: Th.S Tống Yên Đan 22 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Cẩm Phân tích hiệu tài nông hộ chăn nuôi huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA...
 • 69
 • 152
 • 4

phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi cá rô thâm canh trong ao đất ở tỉnh hậu giang

phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi cá rô thâm canh trong ao đất ở tỉnh hậu giang
... tỉnh Hậu Giang … 38 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NÔNG HỘ NUÔI CÁ RÔ THÂM CANH TRONG AO ĐẤT TỈNH HẬU GIANG ………… …………………… ………… 42 4.1 Đặc điểm hộ nuôi ... nghiên cứu Các nông hộ nuôi thâm canh ao đất tỉnh Hậu Giang 1.4.4 Nội dung nghiên cứu Trong phạm vi nội dung, đề tài tập trung phân tích hiệu tài nông hộ nuôi thâm canh ao đất nhân ... 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất nuôi thâm canh ao đất nông hộ ……………………………… .……68 4.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tài nông hộ nuôi thâm canh ao đất tỉnh Hậu Giang...
 • 103
 • 62
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập