từ ngữ về các dân tộc

Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh

Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
... Luyn v so sỏnh Bi 3: Quan sỏt tng cp s vt c v di õy ri vit nhng cõu cú hỡnh nh so sỏnh cỏc s vt tranh: Luyn t v cõu: T ng v cỏc dõn tc- Luyn v so sỏnh Luyn t v cõu: T ng v cỏc dõn tc- Luyn v so sỏnh ... nm 2009 Luyn t v cõu: T ng v cỏc dõn tc- Luyn v so sỏnh Xơ Đăng sán -chay Mường Tày Lự Bru Lô lô Chơ ro Luyn t v cõu: T ng v cỏc dõn tc- Luyn v so sỏnh Bi 2: Chn t thớch hp ngoc n in vo ch trng: ... cong cong hỡnh ch S Luyn t v cõu: T ng v cỏc dõn tc- Luyn v so sỏnh Bi 4: Tỡm t ng thớch hp vi mi ch trng: a) Cụng cha ngha m c so sỏnh nỳiThỏi sn nc ngun nh , nh b) Tri ma ng t sột trn bụi...
 • 17
 • 554
 • 6

TỮ NGƯ VỀ CÁC DÂN TỘC

TỮ NGƯ VỀ CÁC DÂN TỘC
... TỪ: CÁC DÂN TỘC LUYỆN ĐẶT CÂU CÓ HÌNH ẢNH SO SÁNH Bài 1: Hãy kể tên số dân tộc thiểu số nước ta mà em biết? Các dân tộc thiểu số phía Bắc Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hmông,tà-ôi Các dân tộc ... Cơ-ho, Khơ mú, Ê-đê, Ba-na,Gia-rai, Các dân tộc thiểu số miền Nam Khơ-me, Hoa, Xtiêng Thứ tư ngày 1tháng 12 năm 2010 Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁC DÂN TỘC LUYỆN ĐẶT CÂU CÓ HÌNH ẢNH SO SÁNH ... ngày lễ hội, đồng bào đân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên để múa hát c/ Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm để d/Truyện hũ bạc ngư i cha truyện cổ dân tộc ( nhà rông, nhà sàn...
 • 12
 • 206
 • 3

LTVC: Từ ngữ về các dân tộc

LTVC: Từ ngữ về các dân tộc
... Các dân tộc thiểu số miền Nam: Khơ-me, Hoa, Xtiêng…… Các dân tộc thiểu số phía Bắc Nùng Thái H mông Tày Dao Giáy Các dân tộc thiểu số miền Trung Vân kiều Gia rai Cơ ho Ba na Khơ mú Chăm Các dân ... tháng 11 năm 2010 Luyện từ câu 1)Hãy kể tên số dân tộc thiểu số nước ta mà em biết ? - Các dân tộc thiểu số phía Bắc: Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hmông, Tà-ôi -Các dân tộc thiểu số miền Trung: ... hội,đồng bào dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên nhà rông để múa hát c, Để tránh thú dữ,nhiều dân tộc miền núi thường làm nhà sàn để d ) Truyện Hũ bạc người cha truyện cổ dân tộc Chăm 3)Quan...
 • 23
 • 195
 • 0

MRVT: TỪ NGỮ VỀ CÁC DÂN TỘC- LUYỆN ĐẶT CÂU CÓ HÌNH ẢNH SO SÁNH

MRVT: TỪ NGỮ VỀ CÁC DÂN TỘC- LUYỆN ĐẶT CÂU CÓ HÌNH ẢNH SO SÁNH
... tháng 11 năm 2008 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁC DÂN TỘC LUYỆN VIẾT CÂU CÓ HÌNH ẢNH SO SÁNH HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA BÀI 1: Hãy kể tên số dân tộc thiểu số mà ... vẽ hình viết vào chỗ trống câu hình ảnh so sánh với vật tranh: Trăng rằm tròn xoe bóng HOẠT ĐỘNG 3: TẬP VIẾT CÂU CÓ HÌNH ẢNH SO SÁNH BÀI 3: Quan sát cặp vật vẽ hình viết vào chỗ trống câu ... NHỚ NHANH- KỂ NHANH Thứ sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2008 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁC DÂN TỘC LUYỆN VIẾT CÂU CÓ HÌNH ẢNH SO SÁNH -Miền Bắc: Tày, Nùng, Thái, Mông, Dao, Hmông, Giáy, Tà-...
 • 29
 • 564
 • 0

LTVC Từ ngữ về các dân tộc

LTVC Từ ngữ về các dân tộc
... Luyện từ câu Từ ngữ dân tộc Luyện tập so sánh Bài tập 1: Hãy kể tên số dân tộc thiểu số nước ta mà em biết Các dân tộc thiểu số phía Bắc Tày, Nùng, Thái,Mường, Dao, Hmông, Hoa, Giáy, Tà-ôi … Các dân ... Luyện từ câu Từ ngữ dân tộc Luyện tập so sánh Bài tập 3: Quan sát cặp vật vẽ viết vào chỗ trống câu có hình ảnh so sánh vật tranh www.themegallery.com Thứ ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu Từ ngữ dân ... Tà-ôi … Các dân tộc thiểu số miền Trung Vân Kiều, Cơ-ho, Khơ-mú, Ê-đê, Ba-na, Gia-rai, Xơ-đăng, Chăm … Các dân tộc thiểu số miền Nam Khơ-me, Hoa, X-tiêng… www.themegallery.com Các dân tộc thiểu số...
 • 18
 • 258
 • 4

Giáo án điện tử tiểu học: Từ ngữ về các dân tộc ppsx

Giáo án điện tử tiểu học: Từ ngữ về các dân tộc ppsx
... Thứ tư ngày tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Từ ngữ dân tộc Luyện tập so sánh Tên số dân tộc thiểu số nước ta Các dân tộc thiểu số phía Bắc Các dân tộc thiểu số miền Trung Các dân tộc thiểu số miền ... Luyện từ câu Từ ngữ dân tộc Luyện tập so sánh Hãy kể tên số dân tộc thiểu số nước ta mà em biết Dân tộc Hmông Các dân tộc thiểu số phía Bắc: Tày, Nùng, Thái, Dao, Hmông, Giáy, Tà-ôi…… Dân tộc ... Thái Các dân tộc thiểu số miền Trung: Vân Kiều, Cơ-ho, Khơmú, Ê-đê, Bana, Gia-rai, Xơ-đăng, Chăm… Dân tộc Xơ-đănKiều Dân tộc Vân g Các dân tộc thiểu số miền Nam: Khơ-me, Xtiêng, Hoa,… Dân tộc...
 • 17
 • 207
 • 0

Từ ngữ về các dân tộc Tuần 15

Từ ngữ về các dân tộc Tuần 15
... Các dân tộc thiểu số miền Trung: Vân Kiều, Cơ - ho, Khơ - mú, Ê - đê, Gia rai, Xơ - đăng, Chăm, Các dân tộc thiểu số miền Nam: Khơ Me, Hoa, Xtiêng, Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc ... Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh Bài3 : Quan sát cặp vật đợc vẽ dới viết câu có hình ảnh so sánh vật tranh Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc Luyện ... câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh Bài3 : Quan sát cặp vật đợc vẽ dới viết câu có hình ảnh so sánh vật tranh Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc Luyện đặt câu...
 • 14
 • 135
 • 0

Từ ngữ về các Dân tộc

Từ ngữ về các Dân tộc
... ngày 12 tháng 12 năm 2009 Luyện từ câu Từ ngữ dân tộc Luyện tập so sánh Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2009 Luyện từ câu Từ ngữ dân tộc Luyện tập so sánh Hãy kể tên dân tộc thiểu số nước ta mà em biết? ... Các dân tộc thiểu số sống phía Bắc: Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hmông, Hoa, Giáy, Tà- ôi,…  Các dân tộc thiểu số miền Trung: Vân Kiều, Cơ- ho, Khơ- mú, Ê- đê, Gia- rai, Xơ- đăng, Chăm,…  Các ... đồng bào dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên ……………………………… để múa hát c Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm ……………………… để d Truyện Hũ bạc người cha truyện cổ dân tộc ……………………...
 • 30
 • 229
 • 0

TÌM HIỂU VỀ BỨC TRANH VĂN HÓA VÀ NGÔN NGỮ CỦA CÁC DÂN TỘC THUỘC BA NHÓM BA NA, KHƠ ME, KA TU

TÌM HIỂU VỀ BỨC TRANH VĂN HÓA VÀ NGÔN NGỮ CỦA CÁC DÂN TỘC THUỘC BA NHÓM BA NA, KHƠ ME, KA TU
... nhóm ngôn ngữ Khơ Me 1.2.2 Văn hóa dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Ba Na .12 1.2.3 Văn hóa dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Ka Tu .15 Tình hình nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ ... cập Nằm nhóm dân tộc thiểu số, dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Khơ Me, Ba Na, Ka Tu Việt Nam dân tộc khác, có ngôn ngữ riêng nét văn hóa phong phú, đa dạng Với 21 dân tộc, ngôn ngữ văn hóa dân tộc làm ... Các ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm Ka Tu 27 2.2 Những vấn đề văn hóa 30 2.2.1 Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Khơ Me .30 2.2.2 Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Ba Na 30 2.2.3 Các dân...
 • 36
 • 192
 • 0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Ôn từ về các dân tộc. ppt

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Ôn từ về các dân tộc. ppt
... Tranh 2: Nụ cười né đựơc so sánh với nhóm hoa hay Bông hoa so sánh với Hs nhận xét nụ cừơi bé + Tranh 3: Ngọn đèn so sánh với Hs sửa vào VBT hay Ngôi so sánh với đèn + Tranh 4: Hình dáng nước ... xét - Gv chốt lại: Gv nhìn vào bảng đồ nới trú Các em trao đổi viết số dân tộc đó, giới thiệu kèm theo nhanh tên dân tộc số y phục dân tộc tiểu số + Các dân tộc tiểu số phía Bắc: Tầy, Nùng, Thái, ... III/ Các hoạt động: Khởi động: Hát Bài c : Ôn từ đặc điểm Ôn tập câu “Ai nào” - Gv Hs làm tập Hs làm - Gv nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới...
 • 6
 • 416
 • 1

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa
... Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết - GV theo dõi hướng dẫn HS nói đủ câu 3’ Họat động : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 2,032
 • 10

Luyện từ và câu : Từ ngữ về các mùa và đặt câu hỏi khi nào ?

Luyện từ và câu : Từ ngữ về các mùa và đặt câu hỏi khi nào ?
... cối đâm chồi nảy lộc Các cháu có ích, đáng yêu  HOẠT ĐỘNG • a) Khi học sinh đươc nghỉ h ? •d) Mẹ thường khen em nào? • b) Khi học sinh tựu trường? c) Ở trường, em vui nào? •Ở trường, em vui điểm ... mầm sống để xuân đâm chồi nảy lộc e) Làm cho trời xanh cao Mùa xuân Mùa hạ b a Mùa thu Mùa đông c, e d Lời bà Đất Chuyện bốn mùa: Các cháu người vẻ Xuân làm cho tươi tốt Hạ cho trái ngọt, hoa ... tháng Mùa đông Mùa xuân Mùa hạ Mùa thu Tháng giêng Tháng tư Tháng bảy Tháng mười Tháng hai Tháng năm Tháng tám Tháng mười Tháng ba Tháng sáu Tháng chín Tháng mười hai HOẠT ĐỘNG Xếp ý sau vào bảng...
 • 11
 • 696
 • 4

từ ngữ về các mùa

từ ngữ về các mùa
... Thứ ba ngày tháng năm 2009 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ :từ ngữ mùa Đặt trả lời câu hỏi Khi ? 1.Em kể tên tháng năm Cho biết mùa xuân, hạ ,thu , đông tháng , kết thúc vào tháng ... Chuyện bốn mùa : a, Cho trái ngọt, hoa thơm b, Làm cho tươi tốt c, Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường d, Ấp ủ mầm sống để xuân đâm chồi nảy lộc e, Làm cho trời cao xanh Mùa xuân Mùa hạ Mùa thu Mùa đông ... công ấp ủ mầm sống để xuân cối đâm chồi nảy lộc Các cháu có ích, đáng yêu Mùa xuân Mùa hạ - Làm cho - Cho trái tươi tốt ngọt, hoa thơm Mùa thu Mùa đông -Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường - Ấp...
 • 16
 • 344
 • 2

Thông tin về các dân tộc Việt Nam

Thông tin về các dân tộc Việt Nam
... Bình) Dân tộc Co Tên dân tộc: Co (Cor, Col, Cùa, Trầu) Dân số: 27.766 người (năm 1999) Ðịa bàn cư trú: Huyện Bắc Trà My, Nam Trà My (Quảng Nam) , huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) Phong tục tập quán: Tin ... giỏi chữ biết nhiều truyện cổ, dân ca Văn nghệ dân gian chịu ảnh hưởng văn nghệ dân gian Thái, có tục múa Lăm vông Dân tộc Lào Tên dân tộc: Lào (Lào Bốc, Lào Nọi) Dân nhạc 11.611 ngườicủa người ... phục người Cờ Lao Dân tộc Cơ Tu Tên dân tộc: Cơ Tu (Ca Tu, Gao, Hạ, Phương, Ca Tang) Dân số: 50.458 người (năm 1999) Ðịa bàn cư trú: Huyện Đông Giang, Tây Giang Nam Giang (Quảng Nam) , huyện A Lưới,...
 • 54
 • 505
 • 7

Một số nét khái quát về các dân tộc Việt Nam

Một số nét khái quát về các dân tộc Việt Nam
... Nơi cư trú cộng đồng dân tộc Việt nam Dân tộc: H‘Rê, Chom Krẹ, Lùy ) Ðịa bàn cư trú: Phía tây tỉnh Quảng Ngãi Bình Ðịnh Dân tộc: Kháng (Xá Khao, Xá Xúa, Xá Ðón, Xá Dâng, Xá Hộc, Xá Ái, Xá ... Thanh Hoá, Yên Bái Dân tộc: Kinh (Việt) Ðịa bàn cư trú: Khắp tỉnh, đông vùng đồng thành thị • Tên dân tộc: La Chí (Cù Tê, La Quả) Ðịa bàn cư trú: Hà Giang, Lào Cai • Tên dân tộc: La Ha (Xá Khắc, ... đông Lào Cai Dân tộc: Pu Péo (Ka Beo, Pen Ti Lô Lô) Ðịa bàn cư trú: Hà Giang • Dân tộc: Ra Glai (Ra Glay, Hai, Noa Na, La Vang) Ðịa bàn cư trú: Phía nam tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận Dân tộc: Rơ Măm...
 • 29
 • 964
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Truyền dẫn chính sách tiền tệ tại việt nam astract englishTác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại việt nam tomtatHoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt NamHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng NaHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách xã phường trên địa bàn thành phố Quy NhơnNghiên cứu và đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng tại Khu ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng BìnHoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Cảng Đà NẵnHoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk LắkKế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên HuếKhảo sát, điều khiển đặc tính hỗn độn và sự phân nhánh trong động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữuMở rộng cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng TrịMở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Sơn Trà - Thành phố Đà NẵngMở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú YênNâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Đồng HớiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để sử dụng dịch vụ thẻ tại địa bàn thành phố Hội ANghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng mua sản phẩm chăm sóc da của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú tại thị trường ĐăkLăkNghiên cứu chất lượng dịch vụ tại Siêu thị Điện máy Nguyễn Kim Đà NẵngNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần HOAKY
Đăng ký
Đăng nhập