bài 70 ôt ơt

bai 70 ôt-ơt

bai 70 ôt-ơt
... năm 2008 Học vần Bài 70 : ôt c ôt cột cờ ôt ơt ơt vơt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa Xin chân thành cảm ơn thày cô giáo em ! Thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2008 Học vần Bài 70 : ôt ơt ôt c ôt cột...
 • 16
 • 172
 • 0

bai -70-ot-ot

bai -70-ot-ot
...
 • 26
 • 161
 • 0

Bai 70: ot - ot ( 2 tiet )

Bai 70: ot - ot ( 2 tiet )
... 12 năm 20 10 Học vần Bài 70: ôt - ơt ôt cột cột cờ ơt vợt vợt So sánh vần: ô ôt - ơt t Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt Thứ ba ngày 14 tháng 12 ... ơt Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 70: ôt - ơt Tập viết bảng con: ôt - cột cờ; ơt - vợt Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay ... 14 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ sốt ôt ôt xay bột ôt - ơt ơt vợt vợt...
 • 11
 • 205
 • 0

Bài soạn bai 70: ôt - ơt

Bài soạn bai 70: ôt - ơt
... tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt ôt c ột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt So sánh vần: ôt - ơt ô t Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt Thứ ba ngày ... Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ sốt ôt ôt xay bột ôt - ơt ơt vợt vợt ơt ớt ngớt mưa ơt Thứ ... ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt - ơt Tập viết bảng con: ôt - cột cờ; ơt - vợt Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa...
 • 17
 • 145
 • 1

Tài liệu bai 70: ôt - ơt

Tài liệu bai 70: ôt - ơt
... 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt ôt c ột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt So sánh vần: ôt - ơt ô t Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt Thứ ba ngày ... vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ sốt ôt ôt xay bột ôt - ơt ơt vợt vợt ơt ớt ngớt mưa ơt Thứ ba ... 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt - ơt Tập viết bảng con: ôt - cột cờ; ơt - vợt Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa...
 • 10
 • 175
 • 0

Bài soạn bai 70: ôt - ơt

Bài soạn bai 70: ôt - ơt
... tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt ôt c ột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt So sánh vần: ôt - ơt ô t Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt Thứ ba ngày ... Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ sốt ôt ôt xay bột ôt - ơt ơt vợt vợt ơt ớt ngớt mưa ơt Thứ ... ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt - ơt Tập viết bảng con: ôt - cột cờ; ơt - vợt Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa...
 • 17
 • 169
 • 0

Học vần - Bài 70: ôt - ơt

Học vần - Bài 70: ôt - ơt
... khoa Th hai ngy 13 thỏng 12 nm 2010 Hc Bài 70: Luyn vit v ụt - t Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần ôt - ơt Đội B Đội A Tìm tiếng có vần ôt Tìm tiếng có vần ơt s mt cỏi tht nu bt m pht lỏ lt ngt st ... 12 nm 2010 Hc Bài 70: ụt - t ụt t ct ct c vt cỏi vt cỏi vt ct c Th hai ngy 13 thỏng 12 nm 2010 Hc Bài 70: ụt - t So sỏnh : ụt - t ô t Th hai ngy 13 thỏng 12 nm 2010 Hc Bài 70: ụt - t ụt t ct vt ... Hc Bài 70: ụt - t ụt ct ct c t vt cỏi vt cn st qu t xay bt ngt ma ngt ma qu t xay bt cn st Th hai ngy 13 thỏng 12 nm 2010 Hc Bài 70: ụt - t Tp vit bng Th hai ngy 13 thỏng 12 nm 2010 Hc Bài 70:...
 • 19
 • 92
 • 0

Giáo án tiếng việt 1 bài 70 vần ôt ơt

Giáo án tiếng việt 1 bài 70 vần ôt ơt
... - ĐT 2- Dạy vần ơt Học sinh nhẩm - GV giới thiệu âm CN - N - ĐT ? Cấu tạo âm - Giới thiệu vần ơt, ghi bảng ơt Vần gồm âm ghép lại đứng trước t đứng sau - Tiếng từ khoá tương tự vần ôt CN - N - ... sinh viết bảng sinh luyện viết ôt ơt – cột cờ – vợt - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét Giáo án Tiếng việt 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương ... sánh hai vần ôt - ơt có giống Học sinh nhẩm khác CN tìm đọc 3- Giới thiệu từ ứng dụng CN - N - ĐT - GV ghi từ ứng dụng lên bảng CN - N - ĐT ? Tìm tiếng mang vần từ Đọc CN - N - ĐT - Đọc vần tiếng...
 • 4
 • 239
 • 0

Bài 68 - ot - at

Bài 68 - ot - at
... 2010 Bài 68: Tiếng việt ot - at Gà gáy, chim hót , chúng em ca hát Th sỏu ngy 18 thỏng 12 nm 2010 Bài 68: Tiếng việt ot - at Th sỏu ngy 18 thỏng 12 nm 2010 Bài 68: Tiếng việt ot - at ot at hót ... 2010 Bài 68: ot hót Tiếng việt ot - at at hát tiếng hót ca hát bánh trái nhót bãi cát chẻ lạt Th sỏu ngy 18 thỏng 12 nm 2010 Bài 68: Tiếng việt ot - at Th sỏu ngy 18 thỏng 12 nm 2010 Bài 68: Tiếng ... thỏng 12 nm 2010 Bài 68: Tiếng việt ot - at Ai trồng Người có tiếng hát Trên vòm Chim hót lời mê say Th sỏu ngy 18 thỏng 12 nm 2010 ot Bài 68: Tiếng việt ot - at at hót hát tiếng hót ca hát bánh...
 • 9
 • 157
 • 0

Bai 68: ot - at ( 2 tiet )

Bai 68: ot - at ( 2 tiet )
... 12 năm 20 10 Học vần Bài 68: ot - at ot hót tiếng hót at hát ca hát bánh ot bãi cát at chẻ lạt at trái nhót ot Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 68: ot - at Tập viết bảng con: ot - ... 10 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 68: ot h ót tiếng hót ot - at at hát ca hát So sánh vần: o a ot - at t Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 68: ot h ót tiếng hót ot - at at hát ca hát ... hát Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 67: ot hót tiếng hót ot - at at hát ca hát Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 68: ot hót tiếng hót ot - at at hát ca hát bánh bãi cát...
 • 20
 • 212
 • 0

bài: 68 OT - AT

bài: 68 OT - AT
... tháng 12 năm 2010 Học vần: Bài 68: ot ot - at at ot hot at hat tiếng hót ca hát Hãy so sánh ot với at ot - att ot a Giống nhau: kết thúc t Khác nhau: + ot bắt đầu o + at bắt đầu a Thứ sáu ngày 10 ... 12 năm 2010 Học vần: ot hót tiếng hót at hát ca hát bánh trái nhót bãi cát chẻ lạt bãi cát Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 Học vần: ot hót tiếng hót bánh trái nhót ot - at at hát ca hát bãi cát ... 2010 Học vần: ot hót tiếng hót bánh trái nhót ot - at at hát ca hát bãi cát chẻ lạt Tập viết ot hót at hát Chúc thầy cô em mạnh khỏe! ...
 • 13
 • 170
 • 0

bai 68:ot-at

bai 68:ot-at
...
 • 13
 • 218
 • 0

bai 68: ot-at

bai 68: ot-at
... vit: Bài 68: ot at Th sỏu ngy 10 thỏng 12 nm 2010 Ting vit: Bài 68: ot hót tiếng hót ot at at hát ca hát bánh bãi cát trái nhót chẻ lạt Th sỏu ngy 10 thỏng 12 nm 2010 Ting vit: Bài 68: ot Ai ... vit: Bài 68: ot at Gà gáy, chim hót, chúng em ca hát Th sỏu ngy 10 thỏng 12 nm 2010 Ting vit: Bài 68: ot at Gà gáy chim hót chúng em ca hát Th sỏu ngy 10 thỏng 12 nm 2010 Ting vit: Bài 68: ot at ... thỏng 12 nm 2010 Ting vit: Bài 68: ot hót ot tiếng hót at at hát ca hát bánh bãi cát trái nhót chẻ lạt Thi nhanh! Th sỏu ngy 10 thỏng 12 nm 2010 Ting vit: Bài 68: ot hót ot tiếng hót at at hát...
 • 22
 • 156
 • 0

Bài giảng ôt- ơt

Bài giảng ôt- ơt
... vần : Bài 70: ôt - ơt ôt ôi ôt ôt ôi cột cột cờ ơt vợt vợt ôt ơt ôt ơt sốt ớt xay bột ngớt mưa thớt đốt tre Slide 10 củ cà rốt đợt tươi tốt Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009 Học vần : Bài 70: ... Slide 10 củ cà rốt đợt tươi tốt Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009 Học vần : Bài 70: ôt - ơt ôt cột cột cờ ơt vợt sốt vợt ớt xay bột ngớt mưa ...
 • 12
 • 99
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Kinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcMột số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự động (LV thạc sĩ)Nâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Lunchtime Games BookCác yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treHạn chế tài chính và quyết định đầu tư của các công ty trên thị trường chứng khoán việt namNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaĐánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện hòa vang, thành phố đà nẵngBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đâyBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nayĐánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh nghệ an
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập