g gh

Bài 23: g, gh

Bài 23: g, gh
... nho khô phá cỗ nhổ cỏ Bài 22 : p ph , nh Đọc 22 : p ph, nh Học vần Bài 23 : g, gh g gà gà ri gh ghế gh gỗ g ri gà nhà ga gồ gh gà gô ghi nhớ Trò chơi : Thi tìm gh p tiếng, từ Luật chơi : Thi ... tổ tự tìm gh p nhanh vào bảng gài tiếng từ có chứa âm g gh ( bạn cạnh không giống ) Trong phút, tổ tìm nhiều tiếng từ tổ thắng g gh gh gà ri gh gỗ nhà ga gồ gh gà gô ghi nhớ g gh gà ri ... tủ gỗ, gh gỗ g, gh, gà ri, gh gỗ Chủ đề gà ri, gà gô gà ri gà gô - Chúng ta vừa học xong ? - Tìm âm mà vừa học câu văn sau : + Chị đọc cho bé ghi + Mẹ dặn em đưa bé gửi nhà trẻ + Lan ghi nhớ...
 • 27
 • 152
 • 0

g-gh

g-gh
...
 • 6
 • 86
 • 0

Bài 23: g-gh

Bài 23: g-gh
... dì na phố, nhà dì có chó xù Học vần Học vần Bài 23 : g g ga gà ri gh Học vần g a,ă,â o,ô,ơ u,ư gh e ê i Học vần Bài 23 : g g ga gà ri gh gh ghê ghế gỗ Bài 23 : g Học vần gh nhà ga gồ ghề gà gô ... ghế ghế gỗ gà gô nhà ga gồ ghề ghi nhớ Bài 23 : g Học vần Bài 23 : Học vần g gh Trò chơi Học vần g gà gà ri gh gh ghế ghế gỗ gà gô nhà ga gồ ghề ghi nhớ Bài 23 : g ...
 • 13
 • 67
 • 0

Bài học vần g gh.ppt

Bài học vần g gh.ppt
... Tiếng Việt: g Bài 23 gh g ghế g ri ghế g nhà ga g ghề g g ghi nhớ Nhà bà có tủ g , ghế g Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010 Tiếng Việt: g Bài 23 gh g g ri ghÕ ghÕ g nhµ ga g ghÒ g g ghi ... Tiếng Việt: g g h gh Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010 Tiếng Việt: Bài 20 g gh g ghế g ri ghế g nhà ga g ghề g g ghi nhớ Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010 Tiếng Việt: Bài 20 Học sinh viết bảng Thứ ... Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010 Tiếng Việt: g Bài 23 gh g ghế g ri ghế g nhà ga g ghề g g ghi nhớ Cô giáo: Vũ Thị Thu Hiền Trường TH số Thanh Yên Chào tạm biệt ! Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010...
 • 20
 • 140
 • 0

học vần: g-gh

học vần: g-gh
... Thứ ngày 29 tháng năm 2010 Tiếng Việt: Kiểm tra cũ Học sinh đọc sách giáo khoa Học sinh viết bảng Thứ ngày 29 tháng năm 2010 Tiếng Việt : Bài 23 g gh gà ghÕ gà ri ... gh gà ghế gà ri ghế gỗ nhà ga gồ ghề gà gô ghi nhớ Thứ ngày 29 tháng năm 2010 Tiếng Việt: Bài 23 Học sinh viết bảng Thứ ngày 29 tháng năm 2010 Tiếng Việt: g Bài 23 gh gà ghế gà ri ghế gỗ nhà ga...
 • 20
 • 103
 • 0

Bai 23: g gh

Bai 23: g gh
... bò nho khô nhổ cỏ phá cỗ g ga gh ghê g ri gh g nhà ga g gh g g ghi nhớ nhà bà có tủ g , gh g g ri, g g Kính chúc thầy cô mạnh khoẻ Chúc em chăm ngoan học giỏi ...
 • 9
 • 149
 • 0

g - gh

g - gh
... Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 23: g - gh g g ri g g ri gh ghÕ gh g g g ri gh ghÕ gh g Gi¶i lao gi÷a tiÕt nhµ ga g gh g g ghi nhí Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm ... g gh g gh g ri gh g nhµ ga g g g gh ghi nhí Trß ch¬i ®i h×nh b¾t ch÷ C¸i g i g i th­ tđ g gh ®¸ gh da g gh g gh g ri gh g Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 23 g gh ... gh g gh g ri gh g Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 23 g gh g gh g ri gh g nhµ ga g gh g g ghi nhí ...
 • 19
 • 114
 • 0

g, gh

g, gh
... vần: Bài 23: nhà ga gh gỗ gà gô gh nhớ g gh Thứ tư ngày tháng10 năm 2009 Học vần: Bài 23: g g gh gh gà ri gh gỗ nhà ga gh gỗ gà gô gh nhớ gh gà ri gh gỗ nhà ga gồ gh gà gô ... 2009 Học vần: Bài 23: ( tiết 1) g gh g gh gh gà ri gh gỗ Thứ tư ngày tháng10 năm 2009 Học vần: Bài 23: g gh So sánh: g, gh Giống nhau: Đều có âm g Khác nhau: gh có âm h Thứ tư ngày tháng10...
 • 8
 • 76
 • 0

g, gh.

g, gh.
... phở bò nho khô phá cỗ nhổ cỏ Thứ ba ngày 29 tháng năm 2009 Học vần : g, gh g gà gà ri Thứ ba ngày 29 tháng năm 2009 Học vần : g, gh gh ghế ghế gỗ Thứ ba ngày 29 tháng năm 2009 HỌC VẦN : g - gh...
 • 10
 • 76
 • 0

Tài liệu g- gh

Tài liệu g- gh
... 29 tháng năm 2009 Học âm : Bài 23 : g - gh g gà gà ri gh ghế gh gỗ  Luyện đọc từ: nhà ga gồ gh gà gô ghi nhớ  Trò chơi tiếp sức: gà gõ cửa gấu ghi nhớ gh đẩu ...
 • 9
 • 58
 • 0

Bài giảng g- gh

Bài giảng g- gh
... B Thứ ba ngày 29 tháng năm 2009 Học âm : Bài 23 : g - gh g gà gà ri g a gh g gh ghế gh gỗ g g h ri gà gh nhà ga gồ gh gà gô ghi nhớ gà gấu ghi nhớ gh đẩu gõ cửa ...
 • 8
 • 56
 • 0

Bài soạn g- gh

Bài soạn g- gh
... ngày 29 tháng năm 2009 Học âm : Bài 23 : g - gh g gà gà ri gh ghế gh gỗ  Luyện đọc từ: nhà ga gồ gh gà gô ghi nhớ  Trò chơi tiếp sức: gà gõ cửa gấu ghi nhớ gh đẩu ...
 • 9
 • 116
 • 0

Bài soạn Bài 23: g - gh (TV1)

Bài soạn Bài 23: g - gh (TV1)
... g g ri gh ghế gh g Hoạt động 3: Viết bảng ia – tía Hoạt động 4: Từ ứng dụng Nhà ga G g G gh Ghi nhớ nhà ga g g g gh ghi nhớ Hoạt động 5: Trò chơi Tìm tiếng nhanh g g ri gh ghế ... động 1: Kiểm tra phở bò nhổ cỏ nha sĩ nho khô phá cổ cà phê nhà phố nhỏ phú hộ nhà chị nga phố, nhà chị có chó xù Tieáng vieät : Baøi 23 g - gh Hoạt động : Giới thiệu âm g g ri gh ghế gh g ... nhà ga g g g gh ghi nhớ Hoạt động 5: Trò chơi Tìm tiếng nhanh g g ri gh ghế gh g nhà ga g g g gh ghi nhớ Hết tiết ...
 • 16
 • 181
 • 0

Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 23: g - gh pdf

Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 23: g - gh pdf
... nhân, đồng -Nhận diện chữ: Chữ gh chữ gh p từ hai chữ : p, h Viết bảng : g, gh, g , Hỏi : So sánh gh g? gh g -Phát âm đánh vần : +Phát âm : g +Đánh vần: tiếng khoá: gh ” +Đọc trơn từ: gh g ” ... : G ri, g g +Cách tiến hành : Hỏi: -Trong tranh vẽ g ? -G g thường sống đâu? Em trông thấy hay nghe kể? -Em kể tên loại g mà em thấy? -G thường ăn g ? -Con g ri tranh vẽ g sống hay g ... tiếng +Đánh vần: tiếng khoá: “ g ” +Đọc trơn : g ri” b.Dạy chữ ghi âm gh: +Mục tiêu: nhận biết chữ gh âm gh +Cách tiến hành : Giống : chữ g Khác: gh có thêm h (C nhân- đ thanh) Gh p bìa cài, vần, ...
 • 6
 • 2,300
 • 13

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần g, gh pot

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần g, gh pot
... kép) So sánh chữ gh với g HS so sánh: giống nhau: g Phát âm g Khác nhau: có thêm h Đv: gờ - ê - gh - sắc - gh HS đv: CN - đt viết: nét g h, HS viết bảng gh ê, dấu sắc ê d Đọc tiếng nói ứng dụng ... 2 Dạy chữ - ghi âm: HS đọc câu ứng dụng + âm g: HS theo dõi đọc theo a nhận diện chữ so sánh g với a HS so sánh: giống: nét cong hở b Phát âm đt phải - phát âm: GV phát âm mẫu g Khác: g có ... cho dụng HS đọc: CN, nhóm, HS lớp GV đọc mẫu câu ứng dụng HS đọc câu ứng dụng: 2-3 HS b Luyện viết: GV viết mẫu HS viết vào tập viết: g, gh, uốn nắn HS viết gà ri, gh gỗ c Luyện nói: HS đọc lại...
 • 5
 • 832
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Hướng dẫn tự học môn quản trị kinh doanh nông nghiệp 2TC đại học kinh tế quốc dânĐầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà NẵngHướng dẫn tự học môn đường lối cách mạng của đảng việt nam đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn luật thương mại quốc tế đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn ngữ pháp tiếng anh 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn hệ thống thông tin kế toán đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn pháp luật cơ sở đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn phân tích và đầu tư chứng khoán đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản lý học 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị kinh doanh 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn hệ thống thông tin quản lý đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kiểm toán tài chính 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế bảo hiểm đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế đô thị đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn thị trường chứng khoán 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn thống kê kinh doanh đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn thương mại quốc tế đại học kinh tế quốc dânHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADAPT PTĐỀ + ĐÁP ÁN THI HỌC SINH QUỐC GIA SINH HỌC TỪ 2013 ĐẾN 2016Chế định cấp dưỡng trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập