Slide môn service marketing quản trị nguồn nhân lực

Slide Môn quản trị nguồn nhân lực.

Slide Môn quản trị nguồn nhân lực.
... KINH DOANH CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NGUỒN NL CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NGUỒN NL CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NGUỒN NL CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NGUỒN NL CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NGUỒN NL Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Phương pháp ... Cách thức thực chức quản trị dn Một số câu hỏi thảo luận • Coi nhân lực chi phí hay đầu tư doanh nghiệp? • Chú trọng quản lý hành hay khai thác phát triển nguồn nhân lực? • Quản trị NNL thực chức ... doanh nghiệp? • Qtrị NNL đáp ứng u cầu chủ doanh nghiệp? • Quản trị NNL Chỉ trách nhiệm phòng nhân ? Chương 2: Hoạch định NNL Nội dung chương: * Khái niệm * Qui trình hoạch định nguồn nhân lực Qui...
 • 285
 • 2,138
 • 11

slide bài giảng môn quản trị nguồn nhân lực

slide bài giảng môn quản trị nguồn nhân lực
... chốt nhà quản lý tổ chức nhân viên chuyên môn quản trị nhân lực thời đại 1.3 Phòng quản trị nguồn nhân lực 1.3.1 Vai trò phòng quản trị nguồn nhân lực Mục đích phòng quản trị nguồn nhân lực bảo ... hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp đa dạng Đại phận hoạt động thực phòng quản trị nguồn nhân lực phòng quản trị nguồn nhân lực phối ... tăng nhân viên Các hoạt động chủ yếu quản trị nhân lực theo chức chủ yếu: thu hút (hình thành) nguồn nhân lực; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; trì nguồn nhân lực Triết lý quản trị nhân lực...
 • 168
 • 412
 • 0

Bài giảng môn marketing dịch vụ quản trị nguồn nhân lực

Bài giảng môn marketing dịch vụ quản trị nguồn nhân lực
... điểm quản trị nguồn nhân lực  - Nhân lực cơng ty tài sản , vốn q doanh nghiệp - Quản tri nhân lực khơng đạt cơng việc với suất cao , lợi nhuận cao mà phải đem đến quyền lợi tốt cho họ Quản trò nguồn ... đem đến quyền lợi tốt cho họ Quản trò nguồn nhân lực Tuyển chọn nguồn nhân lực Huấn luyện nguồn nhân lực Phát triển nghề nghiệp Lương thưởng Giao nhiệm vụ, kiểm tra ,giám sát điều chỉnh Thương thảo ... Tầm quan trọng nhân viên  Chất lượng dòch vụ người nhân viên chuyển giao cho khách hàng thông qua trình sản xuất tiêu dùng dòch vụ : Quản trò nhân viên trình chuyển giao dòch vụ cho khách hàng...
 • 58
 • 330
 • 0

Đề thi môn quản trị nguồn nhân lực

Đề thi môn quản trị nguồn nhân lực
... VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005 – 2006 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC – SỐ ĐVHT: (Thời gian làm bài: 90 phút) Cho ngành (chuyên ngành): Khóa 44 Hệ qui Ca thi: Ngày thi: 22/12/2005 Đề ... VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005 – 2006 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC – SỐ ĐVHT: (Thời gian làm bài: 90 phút) Cho ngành (chuyên ngành): Khóa 44 Hệ qui Ca thi: Ngày thi: 22/12/2005 Đề ... VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005 – 2006 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC – SỐ ĐVHT: (Thời gian làm bài: 90 phút) Cho ngành (chuyên ngành): Khóa 44 Hệ qui Ca thi: Ngày thi: 22/12/2005 Đề...
 • 6
 • 5,990
 • 68

Bài thuyết trình môn quản trị nguồn nhân lực

Bài thuyết trình môn quản trị nguồn nhân lực
... đâu? - Nguồn nhân lực từ nông dân: chiếm khoảng 73% dân số nước - Nguồn nhân lực từ công nhân: chiếm khoảng 6% dân số nước (Số liệu thống kê năm 2008) + Trình độ lực nào? + Nguồn nhân lực đào ... triển nguồn nhân lực Sự khác nhau: Đào tạo nguồn nhân lực Tập trung vào công việc - Phạm vi: cá nhân - Thời gian: ngắn hạn - Mục đích: khắc phục thiếu hụt kiến thức kỹ - Đào tạo nguồn nhân lực ... nghiệp? • Nguồn nhân lực Việt Nam dồi chưa quan tâm mức • Nguồn nhân lực xuất phát từ nông dân công nhân chiếm đa số kinh tế • Đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu công việc • Chất lượng nguồn nhân lực trước...
 • 15
 • 1,215
 • 15

BÀI THU HOẠCH NHÓM MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

BÀI THU HOẠCH NHÓM MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
... Có thể nói, quản trị nguồn nhân lực tiến hành thu hút, tuyển chọn, bố trí, sử dụng lạo động lực để trì nguồn lực ổn định tổ chức - Quản trị nguồn nhân lực có chức thu hút nguồn nhân lực, đào tạo ... triển giúp nhà quản trị giải vấn đề mâu thu n, xung đột cá nhân - 16 - Bài thu hoạch nhóm – K3.C66A Quy Nhơn, tháng 12.2010 công đoàn với nhà quản trị, đề sách quản nguồn nhân lực doanh nghiệp ... rộng hơn, không bao Bài thu hoạch nhóm – K3.C66A Quy Nhơn, tháng 12.2010 phát triển nguồn nhân lực - Đào tạo nguồn nhân lực mang tính chất ngắn hạn kinh tế - Đào tạo nguồn nhân lực thực chất trình...
 • 18
 • 2,355
 • 12

Slide HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN dệt MAY PHÚ hòa AN

Slide HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN dệt MAY PHÚ hòa AN
... công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Phú Hòa An Giải pháp TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ Tổng quan quản trị nguồn nhân lực Chương  Khái niệm nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực  ... trò nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp  Chức chủ yếu quản trị nguồn nhân lực  Nội dung HỌC KINH TẾ - lực TRƯỜNG ĐẠI quản trị nguồn nhân ĐẠI HỌC HUẾ - Hoạch định nguồn nhân lực ... triển nguồn nhân lực Thực trạng việc thực chức trì nguồn nhân lực quản tr nguồn nhân lực công ty Đánh giá chung thực trạng nguồn nhân - ĐẠICông ty HUẾ An TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ lực HỌC Phú Hòa...
 • 29
 • 708
 • 10

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN dệt MAY PHÚ hòa AN THÔNG QUA NHÓM các CHỈ số KPI

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN dệt MAY PHÚ hòa AN THÔNG QUA NHÓM các CHỈ số KPI
... xuất giải quản trị nguồn pháp nhằm nâng nhân lựcquả công cao hiệu công ty cổ phần dệt may tác quản trị nguồn Phú Hòatại công ty nhân lực An thông qua nhóm cổ phần dệt may Phú Hòa số KPI" An GVHD: ... I: Những vấn đề chung đánh giá hiệu quản trị nguồn nhân lực thông qua số KPI CHƯƠNG II: Đánh giá hiệu quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An thông qua KPI 3 CHƯƠNG III: Định ... II: Đánh giá hiệu QTNNL công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An  Tổng quan công ty - Tên công ty: Công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An - Tên tiếng anh: phuhoaan Textile and garment joint-stock company...
 • 24
 • 674
 • 11

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - 10 vấn đề có liên quan đến QTNNL

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - 10 vấn đề có liên quan đến QTNNL
... trạng nhân lực không? Ko Ko Ko Ko Ko kết đánh giá thực trạng NNL sử dụng cho mục đích sau không? + tuyển dụng + đào tạo + phát triển nghề nghiệp Các nhân viên lực giỏi quy ... không? yêu cầu tinh giảm nhân viên tái cấu trúc, doanh nghiệp lập kế hoạch cụ thể cho nhân viên bị dôi dư, bố trí lại, hay nhân viên tiếp tục công tác vị trí đảm nhiệm không? Ko Ko ... định NNL diễn quan, tổ chức, doanh nghiệp bạn Giám đốc nhân tham gia vào việc xây dựng chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không? Nhu cầu nhân lực doanh nghiệp xem xét thường...
 • 6
 • 616
 • 6

Tài liệu môn Quản trị nguồn nhân lực - Chương Hoạch Định Nguồn Nhân lực

Tài liệu môn Quản trị nguồn nhân lực - Chương Hoạch Định Nguồn Nhân lực
... hiệu hoạt động nhân lực mục tiêu tương lai tổ chức • Thuê nhân công để đạt hiệu mặt kinh tế • Mở rộng sở thông tin quản nhân lực nhằm hỗ trợ hoạt động liên quan đến quản nhân lực khác phận ... NỘI DUNG • Khái niệm hoạch định NNL • Nêu quy trình hoạch định NNL KHÁI NIỆM • Là trình xem xét cách có hệ thống nhu cầu nguồn nhân lực để vạch kế hoạch làm để đảm bảo mục tiêu “đúng ... kế hoạch thực • Kế hoạch tuyển dụng nhân viên • Kế hoạch bố trí lại cấu tổ chức • Kế hoạch đề bạt thuyên chuyển nhân viên • Kế hoạch tinh giảm lao động dôi dư Bước 5: Đánh giá việc thực kế hoạch...
 • 43
 • 1,060
 • 1

Tài liệu môn Quản trị nguồn nhân lực - Chương Lập kế hoạch nguồn nhân lực

Tài liệu môn Quản trị nguồn nhân lực - Chương Lập kế hoạch nguồn nhân lực
... làm loại: - Cầu nhân lực ngắn hạn cầu nhân lực dài hạn - Mỗi loại cầu nhân lực dùng phương pháp dự báo khác nhau: Định tính hay định lượng 1 Dự đoán cầu nhân lực ngắn hạn • Cầu nhân lực thời ... công việc Cầu nhân lực tổ chức thời kỳ kế hoạch tổng hợp từ cầu nhân lực đơn vị 2 Phương pháp ước lượng trung bình • Dự đoán cầu nhân lực tổ chức kỳ kế hoạch dựa vào cầu nhân lực bình quân hàng ... hành chương trình quản nhân khác nhau, chương trình hành động cụ thể nhu cầu thuê nhân công NHU CẦU VỀ NNL (trọng tâm lập kế hoạch) Nguyên nhân dẫn đến nhu cầu Thách thức bên - Kinh tế - Xã...
 • 96
 • 1,366
 • 1

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - Chương Thiết kế và phân tích công việc

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - Chương Thiết kế và phân tích công việc
... tin, liệu công việc Bước 5: Thẩm định thông tin phân tích Giai đoạn 3: Bước 6: Viết tài liệu công việc Kết phân tích Bước 1: Xác định mục đích việc phân tích công việc Phân tích công việc giúp ... tin kết luận phân tích công việc III Bản mô tả công việc • Bạn hòan thành việc thu thập phân tích thông tin công việc • Tiếp theo hoàn chỉnh mô tả công việc Tài liệu hữu ích hoạt động quản trị ... tin công việc cần thu thập • Lợi ích phân tích công việc Phân tích công việc Bản tiêu chuẩn công việc Bản mô tả công việc Tuyển dụng, chọn lựa nhân viên Đào tạo, huấn luyện nhân viên Đánh giá lực...
 • 60
 • 725
 • 1

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - Chương 4 Tuyển dụng nhân viên

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - Chương 4 Tuyển dụng nhân viên
... NỘI DUNG CHÍNH I Xác định cách thức tuyển mộ nhân viên II Xác định cách thức tuyển chọn nhân viên I TUYỂN MỘ NHÂN VIÊN  Là trình tìm kiếm thu hút ứng viên lực cho công việc  Bắt đầu có nhu ... làm NHƯỢC - Không hiểu công việc - Chưa có kinh nghiệm - Tốn thời gian đào tạo - Không hiểu rõ nguồn gốc lai lịch nhân viên …  II TUYỂN CHỌN NHÂN VIÊN Khái niệm  Là trình đánh giá ứng viên theo ... trị gia cũ làm, cá mè lứa Các để tuyển mộ từ bên  Hồ sơ nhân viên  Sơ đồ luân chuyển nhân viên (dự kiến cán kế cấp quản trị gia) Nguồn tuyển mộ từ bên  Quảng cáo  Tạp chí  Truyền hình –...
 • 43
 • 1,323
 • 2

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - Phỏng vấn trong tuyển chọn

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - Phỏng vấn trong tuyển chọn
... tai,… + Nơi vấn: Yên tĩnh, thoáng mát… Những hình thức vấn       Phỏng vấn theo mô thức Phỏng vấn không theo mô thức Phỏng vấn nhóm Phỏng vấn liên tục Phỏng vấn tình Phỏng vấn kiểm tra ... Những vấn đề liên quan đến vấn     Mục đích vấn Nội dung vấn Trình tự vấn Kỹ thuật vấn Mục đích vấn    Phát ngoại hình, ứng xử, phong thái ứng viên Phát khả trình độ hiểu biết Phát lực, ... khác g Phỏng vấn thành tích  Kiểm tra trình độ hiểu biết lý thuyết Quyết định tuyển chọn   Một số ứng viên bổ nhiệm thức Một số ứng viên dự khuyết Bước đầu nhân viên Nguyên nhân làm cho nhân...
 • 44
 • 615
 • 0

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - Bản đánh giá thực hiện công việc

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - Bản đánh giá thực hiện công việc
... cầu cơng việc Sau đĩ tổng hợp lại, đưa đánh giá chung tình hình thực cơng việc nhân viên - Họ tên nhân viên - Công việc - Bộ phận - Giai đoạn đánh giá từ …………đến………… Các yếu tố Điểm đánh giá Khối ... khơng rõ ràng, nhân viên cĩ thể đánh giá mức khác Điều làm giảm tính xác hiệu việc đánh giá thực cơng việc nhân viên - Thiên kiến: Thể đánh giá chung, việc thực cơng việc nhân viên, cán nhân tiêu ... cán nhân cơng tác đánh giá thực cơng việc nhân viên Nhằm loại bỏ lỗi lầm thường mắc phải đánh giá thực cơng việc nhân viên, cần đào tạo huấn luyện cán nhân làm cơng tác đánh giá thực cơng việc nhân...
 • 10
 • 1,718
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng môn quản trị nguồn nhân lựcôn thi môn quản trị nguồn nhân lựctài liệu môn quản trị nguồn nhân lựcgiải quyết tình huống môn quản trị nguồn nhân lựcgiáo án môn quản trị nguồn nhân lựcgiáo trình môn quản trị nguồn nhân lựcđề tài môn quản trị nguồn nhân lựctài liệu ôn thi môn quản trị nguồn nhân lựctổng quan về môn học quản trị nguồn nhân lựcbài tập trắc nghiệm môn quản trị nguồn nhân lựcbài tập nhóm môn quản trị nguồn nhân lựcbài tập tình huống môn quản trị nguồn nhân lựcbài tập môn quản trị nguồn nhân lựcđề tài tiểu luận môn quản trị nguồn nhân lựctài liệu môn học quản trị nguồn nhân lựcNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cầu Giấy (LV tốt nghiệp)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện trang Web giả mạo và ứng dụng (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà F1(♂ MÍA x ♀ RI) nuôi tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNGGiáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học qua môn Tiếng Việt ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (LV thạc sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONGTIẾP XÚC NGÔN NGỮ Ê ĐÊ - VIỆT Ở TỈNH DAK LĂK TRÊN BÌNH DIỆN TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨATUYỂN TẬP TRINH TIẾT VÀ ĐẶC TRƯNG TRUYỆN NGẮN AKUTAGAWA RYUNOSUKEGrammar book starterVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – VẬT LÍ 11 CƠ BẢNVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAYĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬPLập kế hoạch truyền thông đại chúng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệngTăng cường công tác quản trị nhân lực tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Phân tích hoạt động quảng cáo của công ty cổ phần quảng cáo quà tặng Nón VàngPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty cổ phần sữa Vinamilk
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập