Bài giảng môn quản trị dự án chương 3 tổ CHỨC dự án

Slide bài giảng môn quản trị kinh doanh: Chương 3: Khái lược về quản trị kinh doanh

Slide bài giảng môn quản trị kinh doanh: Chương 3: Khái lược về quản trị kinh doanh
... kinh doanh 3.1 Khái niệm 3.2 Mô hình quản trị truyền thống 3.3 Mô hình quản trị đại 1.4 3.1 Khái niệm - Là nhận thức nhà quản trị tiến trình quản trị kinh doanh - Là công cụ để nhà quản trị ... lượng quản trị + Các đặc điểm chủ yếu + Ưu điểm, nhược điểm - Một số khuynh hướng + Quản trị tuyệt hảo + Quản trị theo trình + Quản trị sáng tạo - Quan điểm quản trị phương đông Mô hình quản trị kinh ... phương pháp quản trị Các lý thuyết quản trị kinh doanh 2.1 2.2 2.3 1.4 Khái quát Các lý thuyết cổ điển Các lý thuyết 2.1 Khái quát - Khái niệm - Vai trò - Các lý thuyết quản trị kinh doanh chủ...
 • 29
 • 564
 • 0

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án
... sinh  Dự án nhóm A  Dự án nhóm B  Dự án nhóm C GV: Ths Ho Nhat Hu 10 1.2.5 Quản trị dự án đầu tư  Quản    trị dự án việc ứng dụng kiến thức kỹ vào hoạt động dự án để đảm bảo dự án đạt ... Quản trị dự án bao gồm hoạt động tổ chức, điều hành, quản lý q trình: - Lập dự án - Thẩm định xét duyệt dự án - Thực dự án - Sản xuất kinh doanh theo dự án - Đánh giá kết quả, hiệu thực tế dự ... quản trị dự án bao gồm ba giai đoạn chủ yếu Lập kế hoạch điều phối thực Giám sát GV: Ths Ho Nhat Hu 11 1.2.5 Quản trị dự án đầu tư         Quản trị dự án q trình hoạch định, tổ chức quản...
 • 21
 • 388
 • 0

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 3: Lựa chọn dự án đầu tư

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 3: Lựa chọn dự án đầu tư
... NPV phản ánh giá trị tăng thêm cho chủ đầu quy dòng tiền thời điểm (0) NPV mang giá trị dương có nghĩa việc thực dự án tạo giá trị tăng thêm cho chủ đầu tư, tức dự án bù đắp vốn đầu bỏ có ... vốn đầu ban đầu vào dự án Nó cho biết sau dự án thu hồi đủ vốn đầu Tiêu chuẩn PP giúp cho người thẩm định có nhìn ng đối xác mức độ rủi ro dự án Tuy nhiên thời gian hòan vốn đầu khơng ... lựa chọn: - Nhỏ thời gian hoàn vốn đònh mức - Chọn dự án có thời gian hoàn vốn nhỏ GV:Ths Ho Nhat Hun 31  Một dự án đầu có tổng vốn đầu có tổng số vốn đầu 145 triệu đồng Các khỏan dự...
 • 66
 • 524
 • 0

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 4: Quản lý thời gian thực hiện dự án

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 4: Quản lý thời gian thực hiện dự án
... 19 a Thời gian thực dự tính (tei) công việc  Định nghĩa: Thời gian thực dự tính (tei) công việc i thời gian dự tính thực xong công việc i dự án Ths Hồ Nhật Hưng 20     a Thời gian thực dự ... việc dự án lớn, lập sơ đồ phức tạp Ths Hồ Nhật Hưng 18 4.2.6 Xác định thời gian thực dự tính công việc tiến trình sơ đồ PERT  a Thời gian thực dự tính (tei) công việc  b Thời gian thực dự tính ... thời gian thực dự tính công việc  Phương sai độ lệch chuẩn thời gian thực dự tính tiến trình  Tính xác suất khả hoàn thành dự án trước sau thời hạn  Xác định thời gian hoàn thành dự án cho...
 • 38
 • 239
 • 0

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 5: Quản lý chi phí thực hiện dự án

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 5: Quản lý chi phí thực hiện dự án
... Với BAC tổng chi phí (ngân sách) dự án Ths Hồ Nhật Hưng 27 5.6 DỰ BÁO CHI PHÍ THỰC TẾ CỦA TOÀN BỘ DỰ ÁN     Chi phí dự báo cho việc hoàn thành dự án: EAC=ETC+ACWP Trong ETC chi phí ước lượng ... KIỂM SOÁT CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN a Kỹ thuật xây dựng tập hợp đường cong chi phí hình chữ S  Trục tung % chi phí lũy kế thực tế kế hoạch thời điểm cụ thể so với tổng chi phí toàn dự án  Trục ... bảng so sánh chi phí thực tế kế hoạch  Đây kỹ thuật đơn giản với nội dung so sánh chi phí thực tế với chi phí kế hoạch thực dự án khoảng thời gian cụ thể Ths Hồ Nhật Hưng b Kỹ thuật xây dựng bảng...
 • 30
 • 193
 • 0

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 2: Tổ chức dự án

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 2: Tổ chức dự án
... cấu tổ chức dự án Các mô hình tổ chức dự án Lựa chọn mô hình tổ chức dự án Giám đốc dự án Vị trí trách nhiệm giám đốc dự án Tố chất cần thiết giám đốc dự án Xây dựng đội ngũ dự án Đội ngũ dự án ... ngũ dự án Đội ngũ dự án Cấu thành đội ngũ dự án Phát triển lãnh đạo đội ngũ dự án Thiết kế cấu tổ chức dự án Quản dự án quản lý người… Mô hình dạng chức GIÁM ĐỐC Trưởng phòng đầu tư Trưởng ... đề mấu chốt • Mô hình tổ chức cho dự án bạn? • Làm giám đốc dự án khó nào? Phải làm gì? • Đội ngũ dự án đóng vai trò thành công dự án? Đội ngũ quan trọng hay giám đốc dự án quan trọng hơn? Để...
 • 21
 • 248
 • 0

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 6: Quản lý việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 6: Quản lý việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án
... 6.1 BỐ TRÍ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN Việc bố trí sử dụng nguồn lực cách hợp cần thiết quản dự án Sự thiếu hụt dư thừa nguồn lực dẫn đến việc chi phí gia tăng thời gian thực dự án ... đầu, nhu cầu nguồn lực “căng thẳng”: đơn vị nguồn lực/ tuần, tuần lại nhu cầu nguồn lực “nhàn rỗi”: đơn vị nguồn lực/ tuần Một nhiệm vụ quản dự án phải điều hòa nguồn lực việc thực dự án Ths Ho ... 6.2 ĐIỀU HOÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 6.2.1 Xác định thời gian dự trữ (nhàn rỗi) công việc 6.2.2 Các phương án điều hòa nguồn lực thực dự án Ths Ho Nhat Hung 17 6.2.1 Xác định thời gian dự trữ...
 • 37
 • 307
 • 0

bài giảng môn quản trị dự án đầu tư

bài giảng môn quản trị dự án đầu tư
... Hiểu biết chức quản dự án chu trình quản dự án phát triển; NỘI DUNG Các học thuyết quản lý ứng dụng Giới thiệu dự án, quản dự án Lập kế hoạch dự án Giám sát đánh giá dự án Vai trò, kỹ ... thuyết quản trị áp dụng quản dự án;  Hiểu biết khái niệm dự án, phân loại dự án, quản dự án quy định pháp lý nguồn viện trợ nước ngoài;  Nắm bắt kỹ thuật & thực hành kỹ quản dự án phát ... người quản dự án Các hệ thống quản dự án, thủ tục báo cáo kết thúc dự án Bài 1: Khoa học Quản trị Lịch sử phát triển KH Quản trị  1911, Frederick W Taylor, Mỹ-Những nguyên tắc quản trị khoa...
 • 10
 • 875
 • 0

bài giảng môn quản trị dự án

bài giảng môn quản trị dự án
... thành dự án cho biết tiến độ thực loại cơng việc thời điểm định dự án so sánh mức độ hồn thành tất dự án mà ta trực tiếp quản lý Qua đó, đưa biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực dự án Giả sử ta quản ... hồn thành dự án, ta có nhiều thơng tin phản ánh tình hình thực dự án chung cho hai dự án tính đến thời điểm 30/8 150 50 Chương QUẢN LÝ VIỆC BỐ TRÍ VÀ ĐIỀU HỊA NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 151 Nội ... mặt tiến độ, lại chậm mặt chi phí ngược lại 146 DỰ BÁO CHI PHÍ THỰC TẾ CỦA TỒN BỘ DỰ ÁN Khi thực dự án, chi phí dự án tăng, giảm so với dự tốn Việc dự báo chi phí thực tế u cầu cần thiết, qua chủ...
 • 61
 • 445
 • 1

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 1: Phần mềm

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 1: Phần mềm
... PHẦN MỀM – Phần mềm đặc tính phần mềm   – – Đinh nghĩa phần mềm vài đặc tính phần mềm Những vấn đề đặt phát triển phần mềm Các qui trình phát triển phần mềm (nhắc lại) Dự án phần mềm quản trị ... TRONG CÁC DỰ ÁN PHẦN MỀM    Phần mềm đưa vào hoạt động Công việc chấm dứt Chỉ tới phần mềm vào làm việc đánh giá chất lượng Sản phẩm dự án phần mềm phần mềm dự án dự án thành công Mới 1/3 quãng ... CÁC DỰ ÁN PHẦN MỀM     Các chuẩn phát triển phần mềm có đủ để đảm bảo thắng lợi dự án phần mềm không? Khi dự án bị chậm có nên bổ sung lập trình viên không ? Khi nắm đại thể yêu cầu phần mềm, ...
 • 22
 • 139
 • 0

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 10: Ước lượng dự án

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 10: Ước lượng dự án
... đo phần mềm: LOC, FP độ đo dẫn xuất Ước lượng, khâu yếu quản trị dự án TẦM QUAN TRỌNG    Ước lượng dự án khâu yếu Không ước lượng dự án dễ vỡ kế hoạch thời gian tài Thực tế không dự án ước lượng ... Tuy nhiên kinh nghiệm, thống kê tương tự ước lượng đựơc khối lượng mã nguồn phần mềm trước kết thúc dự án LOC sau kết thúc dự án dùng để ước lượng dự án tương tự sau Các độ đo dẫn xuất: số lỗi ... chia để trị (divide and conquer) CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG    Ước lượng chuyên gia: chuyên gia có kinh nghiệm triển khai dự án phần mềm, trả lời ước lượng lúc độ xác đáng tin cậy Đánh giá...
 • 18
 • 92
 • 0

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 11: Lịch trình dự án

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 11: Lịch trình dự án
... vào giai đoạn lập kế hoạch dự án Cần liệt kê mặt chức Trình bày đánh giá thô dự án Preliminary WBS Thực lúc khởi động dự án Nội dung toàn chức dự án phê duyệt Chốt lại đánh giá có tính mục tiêu ... lập lịch trình – Gantt Chart, Milestone Chart, PERT LÀM TÀI LIỆU KẾ HOẠCH DỰ ÁN Mục đích Để phê duyệt Để chia sẻ sách dự án cho thành viên dự án Điều thúc đẩy • Năng suất • Độ tin cậy dự án CÁC ... thiết để hoàn thành dự án Các hoạt động cần quản trị phân tích đường găng Số ngày phép trể hoạt động Điểm mạnh – – – Phù hợp với dự án cỡ lớn phức tạp Tối thiểu hoá thời hạn dự án bới việc phân...
 • 28
 • 87
 • 0

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 6: Giai đoạn thực hiện dự án

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 6: Giai đoạn thực hiện dự án
... người quản trị dự án thiên quản trị kỹ thuật nhằm đảm bảo lập trình theo thiết kế, giữ tiến độ, đảm bảo chất lượng phần mềm Lập trình việc mà người quản lý phải trực tiếp quản lý, việc quản lý ... kế chi tiết Dự toán mua sắm Mua sắm (sửa đổi, thích nghi, tích hợp) Kế hoạch kiểm thử Biên kiểm thử Tài liệu người dùng Mã nguồn QUẢN LÝ LẬP TRÌNH        Trong giai đoạn thực hiện, công ... công việc cần thực  Tài liệu Hỏi đáp  CÁC CÔNG VIỆC CÁC TÀI LIỆU TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN       Thiết kế chi tiết Lập trình Kiểm thử mức module Mua sắm phần cứng Mua sắm phần mềm, hiệu...
 • 14
 • 90
 • 0

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 5: Giai đoạn thiết kế dự án

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 5: Giai đoạn thiết kế dự án
... QUẢN TRỊ    Trong giai đoạn thiết kế, vai trò người quản trị dự án giảm, vai trò chuyên viên phát triển tăng Người quản trị dự án đóng vai trò giám sát nhiên phải hiểu công việc cần thực giai ... thực giai đoạn chuyên viên phát triển Rất dự án phức tạp, cần phải phân rã dự án thành nhiều dự án dự án có ngừơi quản trị riêng ĐẶC TẢ THIẾT KẾ Khác với đặc tả chức năng, đặc tả thiết kế đặc tả ... thể Thiết kế mức trung gian Thiết kế mức module Về phía quản trị dự án phải qua mốc – – Xây dựng kiểm soát đặc tả thiết kế (design specification), chủ yêu liên quan tới mức trung gian Xây dựng kế...
 • 14
 • 78
 • 0

Slide bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 3: Giai đoạn xác định

Slide bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 3: Giai đoạn xác định
... khả thực kiến nghị cấp cho triển khai dự án  Các phụ lục Làm rõ thêm dự án không để dự án làm rối VÍ DỤ ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN    Tên dự án: Xây dựng phần mềm quản lý văn hồ sơ công vịêc Sở Kế hoạch ... DỰ ÁN Dự kiến tiến trình triển khai – – – – – –  Xây dựng đề án khả thi : tháng Chọn nhà thầu: tháng Thống thiết kế: tháng Xây dựng phần mềm: tháng Chuyển giao: tuần Đưa vào vận hành : tháng ... giải pháp để so sánh Ràng buộc Giải thích thuật ngữ TÓM TẮT BÀI GIẢNG Giai đoạn xác định quan trọng để mở dự án Có mốc cần đạt  Quyết định nên hay không nên đầu tư cho dự án  Xây dựng yêu cầu thông...
 • 30
 • 120
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: QUẢN lý CHUYỂN GIAO TRONG MẠNG DI ĐỘNG 4g LTE với CÔNG NGHỆ FEMTOCELLTHIẾT kế MẠNG LAN TRUYỀN NGƯỢC TRONG MATLAB THỬ NGHIỆM và NHẬN DẠNG kí tựThiết kế phân xưởng gia công và chuẩn bị phối liệu của nhà máy sản xuất xi măng poóclăng, phương pháp khô lò quay, công suất 1,1 triệu tấn clanhkenămTìm hiểu về hệ điều hành mbed OSỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MIMO cải THIỆN HIỆU NĂNG hệ THỐNG TRUYỀN THÔNG QUANG KHÔNG dây VLCBước đầu nghiên cứu phân loại chi lõa châu (gymnosporia (wight arn ) benth hook f ) ở việt namNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên dưới tán rừng nứa phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcNghiên cứu sinh trưởng của loài pơ mu fokienia hodginsii (dunn) a henry h h thomas trồng tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcNghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch của rừng nứa phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh – vĩnh phúcLiên hệ giữa thứ tự và phép nhântính chất cơ bản phép cộng phân sốTHUYẾT MINH ĐƯỜNG 1 + TRẮC DỌCxác định tỷ lệ lysine trên năng lươngĐiều kiện đảm bào thực hiện pháp luật của cá nhân ở nước ta hiện nayThông Tin Thị Trường Da Giầy, Túi Xách Hoa KỳKinh dịch với năng lượng cảm xạ học dư quang châuBát trạch hợp hôn định cuộc (1)Nghiên cứu gây tạo các dòng bố mẹ thơm ứng dụng cho chọn tạo giống lúa lai hai dòng chất lượng caoTrạm hàn thiếc tự độngMột số vấn đề đào tạo thanh nhạc hệ trung cấp tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập