Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 9 các biện pháp phi thuế quan NTMS

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 10: Chính sách xuất khẩu

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 10: Chính sách xuất khẩu
... Chương 10: Chính sách xuất Nội dung chương: Vai trò xuất Mục tiêu, nhiệm vụ phương hướng xuất Chính sách phát triển xuất Quản lý thủ tục xuất (Tự đọc) A Vai trò xuất Tạo nguồn ... Chính sách phát triển xuất Chính sách chuyển dịch cấu xuất Chính sách phương hướng phát triển thị trường xuất Chính sách biện pháp hỗ trợ XK Chính sách chuyển dịch cấu xuất 1.1.CS hình thành ... chế thương mại đặc biệt Khác: Các loại hình phép hoạt động khu vực So với gia công xuất khẩu, việc đầu tư vào khu chế xuất có thêm ưu đãi gì? 3.2 Các biện pháp tài Tín dụng xuất Trợ cấp xuất Chính...
 • 46
 • 182
 • 2

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 1,2,3

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 1,2,3
... kinh tế Chương 4: Hiệu kinh tế hoạt ộng ngoại thương LOGO LOGO CHƯƠNG I: NH P MÔN Phần 2:Chiến lược sách TMQT Chương 5: Tổng quan sách thương mại quốc tế Chương 6: Chiến lược phát triển ngoại thương ... Chương 6: Chiến lược phát triển ngoại thương Chương 7: Chính sách nhập Chương 8: Chính sách xuất Chương 9: Liên kết kinh tế quốc tế hội nhập kinh tế giới Tài li u tham kh o môn h c LOGO • GS.TS ... Kinh tế ngoại thương, NXB Lao động-xã hội • PGS.TS Nguyễn Hữu Khải, 2005, Hàng rào phi thuế quan sách thương mại quốc tế, NXB Lao động-xã hội • PGS.TS.Nguyễn Phúc Khanh, “Cải cách sách thương mại...
 • 47
 • 91
 • 0

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 4 và 5

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 4 và 5
... dung chương Lý luận chung sách thương mại quốc tế Các nguyên tắc iều chỉnh buôn bán quốc tế Các loại hình sách thương mại quốc tế Các công cụ sách thương mại quốc tế Lý luận chung sách thương mại ... ngo i thương T o u ki n thu n l i cho doanh nghi p thông qua vi c đ i m i, hoàn thi n ch sách Đào t o, xây d ng đ i ngũ nhà kinh doanh gi i CHƯƠNG V: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QuỐC TẾ N ... đ hi u rõ sách ngo i thương c a nhà nư c, t o u ki n v n d ng làm t t công tác chuyên môn lĩnh v c ngo i thương 1 Lý luận chung sách thương mại quốc tế 1.3 Các phương pháp áp d ng sách TMQT...
 • 55
 • 90
 • 0

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 6 và 7

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 6 và 7
... i thương Vi t Nam Mở rộng tham gia doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế vào hoạt ộng ngoại thương quản lý thống Nhà nước Coi trọng hiệu kinh tế - xã hội hoạt ngoại thương ộng CHƯƠNG VII: CHÍNH ... quan hệ kinh tế sở bình ẳng, có lợi, không can thiệp công việc nội Khắc phục tính chất khép kín kinh tế, chủ ộng hội nhập với kinh tế quốc tế, thực dạng hóa, a phương hóa quan hệ thương mại a Các ... CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU 30/ 07/ 2013 N i dung chương Cơ chế quản lý xuất nhập Vai trò nhập Nguyên tắc – sách nhập Công cụ quản lý iều hành nhập Định hướng sử dụng công cụ quản lý iều hành nhập 30/ 07/ 2013...
 • 68
 • 103
 • 0

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 8 và 9

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 8 và 9
... 45 ,8 50 54 2 29 15 15 13 8, 3 12 KN (tỷ USD) 36.3 42 ,8 49, 6 56,6 64,3 250 Tốc ộ tăng (%) PA cao 2007 20 08 20 09 2010 Tốc ộ tăng (%) PA thấp 2006 18 18 16 14 14 16 Thực 2006 20062010 2007 20 08 20 09 ... 18 18 16 14 14 16 Thực 2006 20062010 2007 20 08 20 09 09/ 20062010 9/ 2010 KN (tỷ USD) 39, 6 48 62 ,9 56,6 51,5 2 58, 6 Tốc ộ tăng (%) 22,7 20,5 29, 5 - 10 20,5 16,64 Nhận xét: II M c tiêu, nhi m v phương ... phẩm tương tự thương hiệu VN: Chính sách giảm gia công, tăng cường xây dựng thương hiệu riêng III Chính sách phát tri n xu t kh u – Các hình thức gia công xuất Căn lĩnh vực kinh tế – GC sản phẩm...
 • 76
 • 83
 • 0

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 9 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 9 TS. Nguyễn Văn Sơn
... Edition, WTO 9/ 2003) 31 Cơ cấu tổ chức WTO 32 Chức hoạt động WTO (1) Thực thỏa thuận thương mại WTO (2) Diễn đàn đàm phán thương mại (3) Giải tranh chấp thương mại (4) Rà soát sách thương mại quốc gia ... Subjects covered Countries 194 7 Geneva Tariffs 23 194 9 Annecy Tariffs 13 195 1 Torquay Tariffs 38 195 6 Geneva Tariffs 26 196 0– 196 1 Geneva (Dillon Round) Tariffs 26 196 4– 196 7 Geneva (Kennedy Round) ... phương Hiệp định thương mại khu vực Liên minh khu vực Hiệp định thương mại đa phương toàn cầu Vấn đề mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Nhắc lại: sách tự hóa thương mại yêu cầu quốc gia phải mở...
 • 58
 • 329
 • 1

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 4 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 4 TS. Nguyễn Văn Sơn
... quản nhà nước, sở để: Xây dựng sách công nghiệp Xây dựng môi trường phát triển phù hợp cho ngành kinh tế mũi nhọn 24 Lợi cạnh tranh quốc gia Khái niệm lợi cạnh tranh quốc gia Lợi cạnh tranh quốc ... tranh quốc gia khác có ý nghĩa tương đối 44 Kết luận chương Lợi so sánh điều kiện để có lợi cạnh tranh Nhưng quản yếu khó biến lợi so sánh thành lợi cạnh tranh Trong quan hệ hội nhập kinh tế quốc ... cạnh tranh quốc gia Được xem xét mối tương quan với quốc gia khác để: Cạnh tranh thu hút nguồn lực đầu tư quốc tế (vốn, công nghệ, know-how, chất xám) Thiết lập quan hệ thị trường quốc tế thuận...
 • 47
 • 440
 • 1

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 5 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 5 TS. Nguyễn Văn Sơn
... tiết thương mại quốc tế chúng Những nội dung Chính sách thương mại quốc tế hàng rào mậu dịch Thuế quan Các hàng rào phi thuế quan Chính sách thương mại quốc tế hàng rào mậu dịch Chính sách thương ... thương mại quốc tế: Là phức hợp biện pháp phủ điều tiết hoạt động thương mại quốc tế; Nhằm mục đích phân phối lại thu nhập góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển tốt Chính sách thương mại quốc tế ... Công cụ điều tiết sách thương mại quốc tế hàng rào mậu dịch, bao gồm: Thuế quan; Các hàng rào phi thuế quan Thuế quan (Tariffs) Thuế quan ? Phân tích tác động thuế quan thương mại quốc tế Thuế suất...
 • 40
 • 462
 • 1

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 6 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 6 TS. Nguyễn Văn Sơn
... bảo hộ mậu dịch ? Vì quốc gia áp dụng sách bảo hộ mậu dịch ? Lượng hóa mức bảo hộ mậu dịch Chính sách bảo hộ mậu dịch ? Là sách quản thương mại, đó: Chính phủ áp dụng hàng rào thuế quan có ... nước Vì quốc gia áp dụng sách bảo hộ mậu dịch ? khách quan là: Do có khác biệt địa tài nguyên Dẫn đến khác nguồn lực kinh tế lực cạnh tranh quốc gia – gốc vấn đề Vì quốc gia áp dụng sách bảo ... Tác dụng sách bảo hộ mậu dịch Lợi ích sách bảo hộ mậu dịch Tác hại sách bảo hộ mậu dịch 16 Lợi ích sách bảo hộ mậu dịch Tăng phúc lợi quốc gia (như đề cập thuế quan tối ưu); tăng thu ngân sách nhà...
 • 21
 • 307
 • 2

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 7 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 7 TS. Nguyễn Văn Sơn
... với sách công nghiệp Phối hợp với sách đầu tư quốc tế Phối hợp với sách tài quốc tế Nội dung sách tự hóa thương mại Chính sách tự hóa thương mại ? Lượng hóa mức độ tự hóa thương mại Tác dụng sách ... sách tự hóa thương mại Yêu cầu phối hợp sách tự hóa thương mại với tự hóa tài đầu tư Chính sách tự hóa thương mại (Trade Liberalization Policy) ? Là sách quản thương mại thể phối hợp quốc gia ... tác dụng sách tự hóa thương mại Nắm vững vấn đề kết hợp tự hóa thương mại với tự hóa tài đầu tư để phát huy tối đa hiệu sách tự hóa thương mại Những nội dung Nội dung sách tự hóa thương mại Phối...
 • 39
 • 1,057
 • 1

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 8 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 8 TS. Nguyễn Văn Sơn
... hại toàn cầu hóa 15 Lợi ích từ toàn cầu hóa Tập hợp lợi ích sách tự hóa thương mại, tự hóa tài đầu tư (đã biết chương 6) Hơn thế, quốc gia kích hoạt hàng loạt kiện liên hoàn để khai thác lợi ... hiểu nội dung kinh tế, lợi ích tác hại xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa để điều chỉnh sách thương mại quốc tế cho phù hợp Những nội dung Tính tất yếu khách quan toàn cầu hóa Lợi ích tác hại ... nở 20 Khu vực hóa cấp thấp (lỏng lẻo) Nội dung chủ yếu hợp tác tự hóa thương mại khu vực (thường hạ thấp hàng rào thương mại khu vực nhiều so với yêu cầu hội nhập toàn cầu) Các hình thức hợp...
 • 30
 • 226
 • 2

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 1 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 1 TS. Nguyễn Văn Sơn
... sĩ NGUYỄN VĂN SƠN KHOA KINH TẾ – ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH LÝ THUYẾT VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Mục tiêu Cung cấp nhìn toàn diện hoạt động thương mại ... thuyết sách thương mại quốc tế Nội dung gồm phần: thuyết thương mại quốc tế (các chương 2, 3, 4) Chính sách thương mại quốc tế quan hệ kinh tế quốc tế khác có liên quan (các chương 5, 6, ... mua bán (theo phân ngành thương mại) Lợi ích thương mại quốc tế Mô thức thương mại quốc tế Môi trường hoạt động thương mại quốc tế Phân ngành đối tượng mua bán Thương mại hàng hóa – đối tượng...
 • 25
 • 220
 • 1

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 2 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 2 TS. Nguyễn Văn Sơn
... Hãy trình bày mô thức thương mại quốc tế lợi ích thương mại quốc tế theo thuyết lợi tuyệt đối Lợi so sánh ? Hãy trình bày mô thức thương mại quốc tế lợi ích thương mại quốc tế theo qui luật ... Mỹ 6w + 4c 12w (2 giờ) 6w + 6c 2c Anh 6w 30c (6 giờ) 6w + 24 c 24 c 12w + 30c 12w + 30c 26 c Thế giới 12w + 4c Lợi ích tăng thêm Lợi ích quốc gia toàn giới tăng lên 11 Ưu, nhược điểm thuyết lợi ... 4c 12w (2 giờ) 6w + 6c 2c Anh 6w 12c (6 giờ) 6w + 6c 6c 12w + 12c 12w + 12c 8c Thế giới 12w + 4c Khung trao đổi mậu dịch tương đối quốc gia: 4c < 6w < 12c Lợi ích nước toàn giới tăng lên 20 Xác...
 • 40
 • 279
 • 2

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 3 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 3 TS. Nguyễn Văn Sơn
... thức; lợi ích thương mại quốc tế theo quan điểm thuyết đại Nghiên cứu nguyên nhân cách thức di chuyển nguồn lực kinh tế quốc tế Những nội dung thuyết chuẩn mậu dịch quốc tế thuyết H – O ... (Heckscher – Ohlin) thuyết H – O – S (với bổ sung Paul A Samuelson) thuyết chuẩn mậu dịch quốc tế Các điều kiện mô hình chuẩn thương mại quốc tế Phân tích lợi ích mậu dịch quốc tế với chi phí ... cầu tiêu dùng quốc gia… 45 Nhận xét mô hình chuẩn mậu dịch quốc tế Đã giải thích đầy đủ khoa học nguyên nhân, cách thức, xu hướng phát triển hiệu thương mại quốc tế Tuy nhiên, thuyết chuẩn...
 • 79
 • 325
 • 2

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 10 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 10 TS. Nguyễn Văn Sơn
... sau – 10 năm 12 Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ Lộ trình mở cửa phía Việt Nam dài hơn, độ mở hẹp hơn: Thương mại dịch vụ: Mở cửa thị trường sau – năm Ngoại trừ dịch vụ pháp lý, kế ... tài liệu chế độ thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng… gửi cho Ban công tác để tiến hành đàm phán 20 Quá trình gia nhập WTO Việt Nam Bước 2, đàm phán minh bạch hóa sách thương mại: 08/1996: ... viên APEC vào ngày 15/11/1998 Việt Nam công bố Chương trình hành động quốc gia để thực mục tiêu: Giảm NTR bình quân không 10% ; loại bỏ hầu hết NTBs vào năm 2020 18 Tham gia tổ chức khu vực khác...
 • 41
 • 226
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng chính sách thương mại quốc tế ftulý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 9bài tập chính sách thương mại quốc tếlý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 4lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 5lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 6lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 7lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 8lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 1lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 2lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 3lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 10bài giảng môn chính sách thương mại quốc tếbài giảng lý thuyết chính sách thương mại quốc tếbài tập môn chính sách thương mại quốc tếSự hài lòng trong công việc của cán bộ công nhân viên công ty Phát hành báo chí Trung ươngphân tích chiến lược marketing dịch vụ của hãng du lịch saigontouristTư tưởng hồ chí minh về vấn đề con ngườiTƯ TƯỞNG TRIẾT học TINH THẦN và VAI TRÒ của nó đối với VIỆC xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM HIỆN NAYPHÂN TÍCH môi TRƯỜNG bên NGOÀI AirASIATIEU LUAN THUC TRANG VAN DUNG HOC THUYET QUAN TRI NHAN LUC VAO TRONG DOANH NGHIEPLUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CADO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DANĐồ án chuyển đổi trung tố hậu tố04 270 bài tập TIỆM cậnDE KHAO SAT CHAT LUONG LE QUY DON MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt chuyen 2016 2017 (co dap an)CHUẨN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆPTiẾP CẬN ĐiỀU TRỊ CHO BỆNH ĐTĐ II CAO TUỔI VÀ SUY THẬNĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNGPHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CỔ PHẦN HÓA LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAMTHỰC HÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐLiên minh công nông trong thời kì quá độ lên CNXHvà thực tế Việt Nam về liên minh công nôngtrong thời kì CNH-HĐHde tai thu phat vo tuyen d13cqvt02Gốm tiên tiếngốm xốp sic gia cố sợi mulit
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập