HỌC vần UA ưa

Học vần UA-ƯA tiết 1

Học vần UA-ƯA tiết 1
... tháng 10 năm 2008 Học vần Bài 30: ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa Thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2008 Học vần Bài 30: ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ Thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2008 Học vần...
 • 6
 • 198
 • 0

học vần: ua,ưu

học vần: ua,ưu
... 2010 Học vần Kiểm tra cũ: tờ bìa ia vỉa hè ia mía ia tỉa ia Thứ tư ngày tháng 10 năm 2010 Học vần ua - ưa ua cua ưa ngựa cua bể ngựa gỗ cà chua nô đùa tre nứa xưa Thứ tư ngày tháng 10 năm 2010 Học...
 • 7
 • 100
 • 0

bài học vần ua-ưa(tiết 1)

bài học vần ua-ưa(tiết 1)
... mía Tổ 3: Vỉa hè Câu 2: Đọc vần ia Thứ ngày tháng năm 2010 Học vần: ua – ưa (Tiết 1) ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ Thứ ngày tháng năm 2010 Học vần: ua – ưa (Tiết 1) ua cua cua bể ưa ngựa ngựa ... ngựa ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa cà chua nô đùa tre nứa Thứ ngày tháng năm 2010 Học vần: ua – ưa (Tiết 1) ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa Các bạn tớ thư giản Kính...
 • 11
 • 239
 • 0

Học vần ua- ưa

Học vần ua- ưa
... 2007 Học vần Kiểm tra cũ Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ua cua ua - a Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ua cua cua bể ua - a Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài ... 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ua cua cua bể ua - a a ngựa ngựa gỗ Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ua cua cua bể ua - a a ngựa ngựa gỗ Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ... a ngựa ngựa gỗ Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ua cua cua bể cà chua nô đùa ua - a a ngựa ngựa gỗ Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ua cua cua bể cà chua nô đùa ua -...
 • 13
 • 133
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ua, ưa potx

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ua, ưa potx
... Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: học vần ua, ưa HS nhắc lại đề GV viết bảng: ua, ưa HS đọc theo GV: ua, ưa Dạy vần: HS so sánh: giống nhau: a kết + ua: thúc a nhận diện vần: ... con: cua, cua bể cua bể HS so sánh: giống nhau: kết GV nhận xét chữa lỗi cho HS thúc a; + ưa: vần ưa tạo nên từ khác ưa bắt đầu a HS đánh vần: - a- ưa cho HS so sánh ưa với ua ngờ - ưa - ngưa - ... đánh vần đọc trơn từ ngữ + Tiếng TN khóa: khóa GV chỉnh sửa nhịp đọc HS u - a- ua cờ - ua - cua cua bể c Viết: GV viết mẫu: ua HS viết bảng con: ua GV viết mẫu tiếng t : cua, HS viết bảng con:...
 • 5
 • 1,713
 • 2

hoc van ua ua

hoc van ua ua
... 30: ua u ia a i Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2011 Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2011 Thứ sáu ngày 07 thávần năm 2011 Học ng 10 Học vần Học vần Bài 30: Bài 30: ua u cua cua bể ua ... sáu ngày 07 thánc vần Họ g 10 năm 2011 Học vần Học vần Bài 30: Bài 30: ua cua ưa ngựa cua bể cà chua nô đùa ngựa gỗ tre nứa xưa Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2011 Thứ sáu ngày ... Thứ sáu ngày 07 thávần năm 2011 Học ng 10 Học vần Học vần Bài 30: Bài 30: ua cua cua bể cà chua nô đùa ưa ngựa ngựa gỗ tre nứa xưa Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2011 Thứ sáu...
 • 14
 • 104
 • 0

Học vần: ua ưa

Học vần: ua ưa
... chua (tiết1) Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2011 Học vần BÀI 30: ua- ưa ua cua cua bể cà chua nô đùa (tiết1) ưa ngưa ngựa gỗ tre nứa xưa Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2011 Học vần BÀI 30: ua- ưa ... tháng 10 năm 2011 Học vần BÀI 30: ua- ưa ua cua cua bể cà chua nô đùa (tiết1) ưa ngựa ngựa gỗ tre nứa xưa Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2010 Học vần BÀI 30: ua- ưa cưa xẻ thi ua xe lửa (tiết1) ... năm 2011 Học vần BÀI 30: ua- ưa (tiết1) Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2011 Học vần BÀI 30: ua- ưa ua (tiết1) c ua ưa ngựa cua bể ngựa gỗ Thứ hai, ngày 11 tháng năm 2011 Học vÇn BÀI 30: ua- ưa tre...
 • 13
 • 90
 • 0

Hoc van ua-ua

Hoc van ua-ua
...
 • 16
 • 470
 • 0

Học vần: Ua, Ưa (tiết 2)

Học vần: Ua, Ưa (tiết 2)
... năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) Giữa trưa Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) Thứ hai, ... tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) ua ưa cua ngựa cua bể ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) Mẹ chợ mua khế, ... 10 năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) Thc hnh vit Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) ua ưa cua ngựa cua bể ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa Mẹ chợ mua...
 • 12
 • 68
 • 0

Học vần 1: ua - ưa

Học vần 1: ua - ưa
... MÔN : HỌC VẦN LỚP : MỘT BÀI 30: ua, ưa KiÓm tra bµi cò Bé Hà nhổ cỏ,chị Kha tỉa Thứ , ngày tháng năm 2009 Học vần ua ưa cua ngưa cua bể ngựa gỗ cà chua nô đùa tre nứa xưa cà chua Thứ ,ngày ... nô đùa tre nứa xưa cà chua Thứ ,ngày tháng năm 2009 Học vần ua ưa cua ngựa cua bể ngựa gỗ cà chua nô đùa tre nứa xưa Rùa cửa sổ núi lửa mưa to mùa Chùa Thiên Mụ ...
 • 18
 • 144
 • 0

Học vần lớp 1(vần ua - ưa)

Học vần lớp 1(vần ua - ưa)
... 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ Thứ hai ngày tháng 10 năm 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua cua ... tháng 10 năm 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua cua bể Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua ưa cua cua bể Thứ hai ... 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua cua bể cà chua nô đùa ưa Mẹ chợ mua khế, ngựa ngựa gỗ mía, dừa, thị cho bé tre nứa xưa trưa Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua cua bể...
 • 19
 • 283
 • 0

hoc van bai 30 ua ưa.ppt

hoc van bai 30 ua ưa.ppt
... thang 10 năm 2010 Tiếng Việt: Bai cu: ̃ Be Ha nhổ co, chị Kha tia la ̉ ̉ Thứ sau 15 thang 10 năm 2010 Tiếng Việt: Ua – ưa Thứ sau 15 thang 10 năm 2010 Tiếng Việt: cua bê Thứ sau 15 thang 10 ... 10 năm 2010 Tiếng Việt: Thứ sau 15 thang 10 năm 2010 Tiếng Việt: ca ch ua Thứ sau 15 thang 10 năm 2010 Tiếng Việt: nô ua Thứ sáu 15 tháng 10 năm 2010 ̀ Tiếng Việt: tre nứa Thứ sau 15 thang...
 • 13
 • 164
 • 1

Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 30 : ua - ưa pdf

Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 30 : ua - ưa pdf
... em vần : vần ua, ưa – Ghi bảng 2.Hoạt động :Dạy vần: +Mục tiêu: nhận biết vần ua, ưa từ cua bể ngựa gỗ +Cách tiến hành : a Dạy vần ua: -Nhận diện vần : Vần ua tạo bởi: u a GV đọc mẫu Hỏi: So sánh: ... So sánh: ua ưa? Phát âm ( em - đồng thanh) Phân tích vần ua Ghép bìa cài: ua Giống: a kết thúc Khác : ua bắt đầu u -Phát âm vần: - ọc tiếng khoá từ kho : cua, cua bể - ọc lại sơ đ : Đánh vần( c ... c nhân - đ thanh) Đọc trơn( c nhân đthanh) ua Phân tích ghép bìa cua cài: cua cua bể Đánh vần đọc trơn b.Dạy vần ưa: ( Qui trình tương tự) ưa ngựa tiếng,từ Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)...
 • 6
 • 4,766
 • 10

HỌC VẦN BÀI UA - ƯA

HỌC VẦN BÀI UA - ƯA
... 2012 Học vần Tiết:30 • Em so sánh giống khác vần ua vần ưa? cà chua nô đùa, tre nứa, xưa kia, Thứ hai ngày 21 tháng năm 2012 Học vần Tiết:12 Tiết:30 ua- ưa ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ cà chua nô ... 2012 Học vần Tiết:30 • BÀI CŨ Đọc Viết látờ bìa, vỉa hè mía, tỉa tía tô Thứ hai ngày 21 tháng năm 2012 Học vần Tiết:30 Bài mới: ua ua c cua bể ưa ưa ng ngựa gỗ Thứ hai ngày 21 tháng năm 2012 Học ... 2012 Học vần Tiết:12 Tiết:30 ua- ưa ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ cà chua nô đùa tre nứa xưa TRƯỜNG TiỂU HỌC LẠC TÁNH ...
 • 6
 • 76
 • 0

ua - ưa hoc van lop 1

ua - ưa hoc van lop 1
... 10 năm 2 013 ua - ưa ua cua cua bể ưa ua Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2 013 ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2 013 ua - ưa ưa ngựa Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2 013 ua - ưa ua ... cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2 013 ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa cà chua nô đùa tre nứa Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2 013 ua - ưa ua cua ... cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa dưa hấu rùa rùa ssữa chua ưa chua ngựa Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2 013 ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa Giờ...
 • 21
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: GIỚI TRONG THÀNH NGỮ - TỤC NGỮ TIẾNG VIỆTGIỌNG ĐIỆU GIỄU NHẠI TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THUẬNHÀNH VI LỆCH CHUẨN CỦA VỊ THÀNH NIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG, TRUNG TÂM CAI NGHIỆN TRỰC THUỘC LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.Hiệu suất hoạt động TCP trên mạng không dây AD HOCBÀI TẬP PHAY CNC 2D SỐ 2BÀI TẬP PHAY CNC 2DĐề thi thử THPT QG môn GDCD lần 1 năm 2017 Bộ GD và ĐTCơ sở hình thành tư tưởng HCM và phân tích cơ sở quyết định bản chất cách mạng và khoa học của TT HCMĐề thi thử THPT QG môn Địa lý năm 2017 Bộ GD và ĐTBộ 4 đề thi thử THPT QG môn Lịch sử năm 2017 của các trường chuyênNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trao đổi amoni trên nhựa cationitNghiên cứu bảo quản dầu mỡ bằng chất chống oxy hóa tự nhiênTHIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG HÌNH HỌCHiện trạng nguồn lợi cá nổi lớn ở vùng biển xa bờ Việt Nam giai đoạn 2011-2012giáo án số 1 hàn hơi ................Phan tích các yếu tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại trên khu vực TP HCMNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu nổ công nghiệp ở việt nam (tt)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninhĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp, cải tạo đường 115 huyện sông mã tỉnh sơn laĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện vị xuyên tỉnh hà giang giai đoạn năm 2013 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập