CONG CAC SO TRON CHUC

Cộng các số tròn chục hoàn chỉnh

Cộng các số tròn chục hoàn chỉnh
... sát - chục que tính - Gồm chục đơn vị - chục que tính - Gồm chục đơn vị - Phép cộng - HS quan sát - Lắng nghe - HS quan sát - Số 20 thẳng cột với số 30: số thẳng cột số 0, số thẳng cột số Giáo ... - 20 gọi chục? - GV ghi bảng chục dấu + - 30 gọi chục? - GV ghi bảng chục dấu = - Em nhẩm chục cộng chục chục? - Nhận xét - GV ghi bảng chục để có: chục + chục = chục - Vậy 20 + 30 bao nhiêu? ... tổng kết Trang - cộng 0, viết 0; cộng viết - Đọc yêu cầu tập - Tính nhẩm - chục - chục - chục cộng chục chục - 20 + 30 =50 - HS làm bảng Các HS lại làm vào SGK - HS đọc làm Và nêu cách tính nhẩm...
 • 5
 • 2,172
 • 33

Cộng các số tròn chục

Cộng các số tròn chục
... năm 2009 Toán Cộng số tròn chục chục đơn vị + 30 + 20 = 50 + cộng 0, viết cộng 5, 50 viết Thứ ba ngày 24 tháng năm 2009 Toán Cộng số tròn chục chục đơn vị 30 cộng 0, viết + cộng 5, + 20 30 ... viết + cộng 5, + 20 30 + 20 = 50 viết Thứ ba ngày 24 tháng năm 2009 Toán Cộng số tròn chục chục đơn vị 30 cộng 0, viết + cộng 5, + 20 30 + 20 = 50 viết ... bánh ? Bài giải Số gói bánh hai thùng đựng là: đựng số gói bánh là: Cả hai thùng 20 + 30 = 50 ( gói bánh )30 = 50 ( gói bánh ) 20 + Đáp số: 50 gói bánh Đáp số: 50 gói bánh *Chọn số thích hợp để...
 • 17
 • 233
 • 0

Cộng các số tròn chục

Cộng các số tròn chục
... l: 20 + 30 = 50 (gúi bỏnh) ỏp s: 50 gúi bỏnh BàI HọC ĐếN ĐÂY KếT THúC CHúC Quý THầY CÔ GIáO CùNG CáC EM SứC KHỏE! ...
 • 8
 • 226
 • 0

Toán: Cộng các số tròn chục

Toán: Cộng các số tròn chục
... tư ngày 11 tháng năm 2009 Toán Cộng số tròn chục Chục Đơn vị + 30 + 20 = 50 0 30 cộng 0, + 20 viết cộng 5, viết Thứ tư ngày 11 tháng năm 2009 Toán Cộng số tròn chục Bài 1: Tính 50 + 10 60 20 ... cũ: Bài 2/ 128: Viết (theo mẫu) a Số 40 gồm chục đơn vị b Số 70 gồm chục đơn vị c Số 50 gồm chục đơn vị d Số 80 gồm chục đơn vị Bài 3/ 128: a Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30 20 Thứ ... 11 tháng năm 2009 Toán Cộng số tròn chục Bài 3: Bình có 20 viên bi, anh cho Bình thêm 10 viên bi Hỏi Bình có tất viên bi? Tóm tắt: Bài giải Có: 20 viên bi Bình có tất số viên bi là: Thêm: 10...
 • 6
 • 309
 • 0

Cộng các số tròn chục - lớp 3

Cộng các số tròn chục - lớp 3
... 21 tháng năm 2009 Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Chục Đơn vị 30 + 20 = … 50 + * cộng 0, 30 viết + 20 * cộng 5, viết 50 Thứ bảy, ngày 21 tháng năm 2009 Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Thực bảng ví dụ + ... năm 2009 Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Luyện tập Bài 1: Tính: + 40 30 70 + 50 40 90 + 30 30 60 + 10 70 80 + 20 50 70 + 60 20 60 Thứ bảy, ngày 21 tháng năm 2009 Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Bài 2: Tính ... năm 2009 Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Củng cố Chọn câu 50 + 30 = A 70 B 60 C 80 Thứ bảy, ngày 21 tháng năm 2009 Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Củng cố Chọn câu 10 + = A 30 B 40 C 13 ...
 • 10
 • 248
 • 0

Tài liệu Gíao án toán lớp 1 - CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC pptx

Tài liệu Gíao án toán lớp 1 - CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC pptx
... thiệu cộng số tròn chục Mt :Bước đầu biết cộng số tròn chục với số tròn chục ( phạm vi 10 0) 1) Giới thiệu cách cộng số tròn chục ( theo cột dọc ) Bước : Hướng dẫn học sinh thao tác que tính -Hướng ... 30 - học sinh lên bảng chữa - Ta cộng nhẩm chục + chục = chục - Vậy 20 + 30 = 50  Bài : - Cho học sinh tự đọc đề toán, tự giải toán -Học sinh tự làm - Giáo viên hướng dẫn chữa bảng lớp -Khi ... làm rối chữa -Học sinh tính đặt tính sẵn -Khi chữa yêu cầu học sinh nêu cách tính  Bài : - Giáo viên hướng dẫn học sinh cộng nhẩm số tròn chục với số tròn chục -Học sinh tự làm - Chẳng hạn muốn...
 • 9
 • 1,097
 • 9

Giáo án Toán lớp 1 - Cộng các số tròn chục pptx

Giáo án Toán lớp 1 - Cộng các số tròn chục pptx
... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN TG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động :Giới thiệu cộng số tròn chục Mt :Bước đầu biết cộng số tròn chục với số tròn chục ( phạm vi 10 0) 1) Giới thiệu cách cộng số tròn chục ( theo ... : - Giáo viên hướng dẫn học sinh cộng nhẩm số tròn chục với số tròn chục - Chẳng hạn muốn tính 20 + 30 - Ta cộng nhẩm chục + chục = chục - Vậy 20 + 30 = 50  Bài : - Cho học sinh tự đọc đề toán, ... Giúp học sinh: - Củng cố làm tính cộng ( đặt tính, tính ) cộng nhẩm số tròn chục (phạm vi 10 0) - Củng cố tính chất giao hoán phép cộng ( thông qua ví dụ cụ thể ) - Củng cố giải toán II ĐỒ DÙNG...
 • 10
 • 337
 • 1

Giáo án toán lớp 1 - CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC pptx

Giáo án toán lớp 1 - CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC pptx
... sinh - Củng cố làm tính cộng( đặt tính, tính) cộng nhẩm số tròn chục( phạm vi 10 0) - Củng cố tính chất giao hoán phép cộng( thông qua ví dụ cụ thể) Củng cố giải toán - Vận dụng kiến thức học ... Nhận xét, chữa Nhẩm: chục + chục = chục Vậy 20 + 30 = 50 50 + 10 = 40 + 30 = GV: Nêu yêu cầu 20 + 20 = 20 + 60 = HS+GV: Phân tích, tóm tắt Nghỉ giải lao - Cả lớp làm vào Bài 3: - Lên bảng chữa Bài ... viết cột chục cột đơn vị( gạch ngang) cộng với viết HS: Thực theo HD GV cộng với 5, viết GV: HD học sinh kỹ thuật làm tính cộng 30 + 20 HS: Thực theo bước 50 - Bước 1: Đặt tính 30 + 20 = 50 - Bước...
 • 6
 • 1,973
 • 8

cộng các số tròn chục

cộng các số tròn chục
... Toán Cộng số tròn chục + 50 10 60 Tính: + 20 20 40 + 60 30 90 + 20 60 80 + 30 40 70 + 70 20 90 Thứ tư ngày 10 tháng nm 2010 Toán Cộng số tròn chục Tính: Tính nhẩm: 20 + 30 = ? Nhẩm : chục + chục ... Khoanh vào số bé : 30, 40, 20, 50, 10 b) Khoanh vào số lớn : 10, 60, 90 , 70, 80 Thứ tư ngày 10 tháng nm 2010 Toán Cộng số tròn chục Chc + n v 30 + 20 50 30 + 20 = 50 cộng 0, viết cộng 5, viết ... tắt: Có : 20 viên bi Số viên bi Bỡnh có tất là: Thêm : 10 viên bi 20 + 10 = 30 ( viên bi ) Có tất : viên bi ? ỏp số : 30 viên bi Thứ tư ngày 10 tháng nm 2010 Toỏn Cộng số tròn chục Tính: Tính nhẩm:...
 • 8
 • 108
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC potx

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC potx
... Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN TG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động :Giới thiệu cộng số tròn chục Mt :Bước đầu biết cộng số tròn chục với số tròn chục ( phạm vi 10 0) 1) Giới thiệu cách cộng số tròn ... Bài : - Giáo viên hướng dẫn học sinh cộng nhẩm số tròn chục với số tròn chục - Chẳng hạn muốn tính 20 + 30 - Ta cộng nhẩm chục + chục = chục - Vậy 20 + 30 = 50 Bài : - Cho học sinh tự đọc đề toán, ... Mt : Làm tập Biết cộng theo cột nhẩm số tròn chục với số tròn chục -Cho học sinh mở SGK Bài : Cho học sinh tự làm rối chữa -Học sinh tính đặt tính sẵn -Khi chữa yêu cầu học sinh nêu cách tính Bài...
 • 5
 • 1,439
 • 6

bài giảng toán 1 chương 3 bài 17 cộng các số tròn chục

bài giảng toán 1 chương 3 bài 17 cộng các số tròn chục
... hai chữ số chữ số hàng đơn vị Đọc số tròn chục học? 10 , 20, 30 , 40, 50, 60, 70, 80, 90 TOÁN : CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC TOÁN : Chôc §¬n vÞ 30 + 20 50 • cộng 0, viết • cộng 5, ... 5, viết 30 + 20 = 50 Tính: 40 + 40 30 30 70 + 50 40 90 + 30 30 60 + 10 70 80 + 20 50 70 + 60 20 80 TOÁN : CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Chôc §¬n vÞ 30 + 20 50 • cộng 0, viết • cộng 5, viết 30 + 20 = ... Viết số : 80, 70, 20, 50, 90 theo thứ tự từ bé đến lớn: 20, 50, 70, 80, 90 b, Viết số: 10 , 40, 60, 80, 30 , theo thứ tự từ lớn đến bé 80, 60, 40, 30 , 10 Nêu đặc điểm số tròn chục ? Số tròn chục số...
 • 8
 • 154
 • 0

cộng các tròn chục

cộng các só tròn chục
... + + = 19 Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013 Toán: Phép trừ dạng 17 - 30 chục đơn vị + 20 50 30 + 20 =…… 0 50 cộng 0, viết cộng 5, viết Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013 Phép trừ dạng 17 - Toán: ... Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013 Toán: 2/ Tính nhẩm: Phép trừ dạng 17 - 20 Nhẩm: Vậy: + 30 chục + chục = chục 20 + 30 = = ? ? 50 50 + 10 = 60 40 + 30 = 70 50 + 40 = 90 20 + 20 = 40 20 + 60 = 80 ... Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013 Phép trừ dạng 17 - Toán: 2/ Tính nhẩm: 20 Nhẩm: Vậy: + 30 chục + chục = chục 20 + 30 = ? = 50 50 + 10 = 60 40 + 30 = 70 40 + 50 = 90 20 + 20 = 40 20 + 60 = 80 50...
 • 16
 • 95
 • 0

Bài: Cộng các số tròn chục

Bài: Cộng các số tròn chục
... Toán: Cộng số tròn chục Thứ tư ngày 27 tháng năm 2013 Cộng số tròn chục Toán: 1/ Tính: + 40 30 70 50 + 40 90 + 30 30 60 + 10 + 20 70 50 80 70 + 60 20 80 2/Tính nhẩm: 20 + 30 = ? Nhẩm: chục + chục ... cũ: Luyện tập Gọi HS đọc số từ 10 đến 90 từ 90 đến 10 Gọi HS nêu cấu tạo số : 60,30,90 Cho lớp làm bảng con: 30 ...
 • 9
 • 75
 • 0

LUYỆN TẬP: CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC

LUYỆN TẬP: CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC
... Thứ năm ngày 17 tháng năm 2011 TOÁN: LUYỆN TẬP (T130) Củng cố - Dặn dò: *Hôm ta học gì? *1 phút trình bày cách đặt tính thực tính *Về nhà xem lại “ Trừ số tròn chục Chúc quý thầy,cô giáo sức khoẻ ... 17 tháng năm 2011 TOÁN: LUYỆN TẬP (T130) Bài 3: Lan hái 20 hoa, Mai hái 10 hoa Hỏi hai bạn hái hoa? Tóm tắt: Lan hái: 20 hoa Mai hái: 10 hoa Hai bạn hái… hoa? Bài giải: Số hoa hai bạn hái là: ... hái… hoa? Bài giải: Số hoa hai bạn hái là: 20 + 10 = 30 (bông hoa) Đáp số: 30 hoa Thứ năm ngày 17 tháng năm 2011 TOÁN: LUYỆN TẬP (T130) Nhanh lên bạn ơi! Bài 4: Nối – trò chơi “ Ai nối nhanh”...
 • 10
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Dự Án Xây Dựng Vùng Sản Xuất Lúa Chất Lượng Cao Tại Đông Triều Và Quảng YênDự Án Trình Diễn Mô Hình Quản Lý Và Giữ Gìn Vệ Sinh Môi Trường Dựa Vào Cộng Đồng Tại Xã Nhị Mỹ Và Thị Trấn Mỹ Thọ Tỉnh Đồng ThápBáo Cáo Đề Án Tính Giá Trị Sản Xuất, Giá Trị Tăng Thêm Cấp Tỉnh Và Cấp Huyện Tỉnh Nghệ AnNhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị và chăm sóc người bệnh đột quỵ não tại khoa thần kinh Bệnh viện tỉnh Nam ĐịnhSáng Kiến Kinh Nghiệm Sử Dụng Bản Đồ Tư Duy Trong Dạy Học Lịch Sử 7Kinh dịch với năng lượng cảm xạ học dư quang châuBảng gốc hôn nhân thân chủNghiên cứu gây tạo các dòng bố mẹ thơm ứng dụng cho chọn tạo giống lúa lai hai dòng chất lượng caoTrạm hàn thiếc tự độngGiảng dạy nhạc Chèo cho đàn Bầu tại trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội100 bài văn hay lớp 7tóm tắt kiến thức sinh học 12Đề cương chi tiết học phần Thực hành thiết kế nón, túi xách (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Cisco CCNA routing and switching study guideĐề cương chi tiết học phần Thực hành kĩ thuật may cơ bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành Thiết kế trang phục nam cơ bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà văn phòng e town central – kết hợp mô phỏng năng lượng theo tiêu chuẩn LEEDTổng hợp đề thi công chức Thuế năm 2012Thực trạng đầu tư trực tiếp của hàn quốc vào việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếĐề cương chi tiết học phần Quản lý chất lượng trang phục (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập