tiết 49 luyện tập

Hình học 8: Tiết 49 Luyện tập

Hình học 8: Tiết 49 Luyện tập
... tính AB, AC ? A BC = BH + HC = 25 + 36 = 61(cm) H Hình 53 C 36 Thứ ba, ngày 20 tháng năm 2007 Tiết 49 Luyện tập I, Các kiến thức II, Luyện tập: Dạng 1: Nhận biết tam giác vuông đồng dạng Dạng ... D SABC = 270cm Thứ ba, ngày 20 tháng năm 2007 Tiết 49 Luyện tập I, Kiến thức bản: II, Luyện tập: Dạng 1: Nhận biết tam giác vuông đồng dạng Bài tập 48SGK/84 Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng, chu ... tích ABC : S= BC.AH 61.30 = = 915 ( cm ) 2 Thứ ba, ngày 20 tháng năm 2007 Tiết 49 Luyện tập I, Các kiến thức II, Luyện tập: Dạng 1: Nhận biết tam giác vuông đồng dạng Dạng 2: Tính độ dài đoạn...
 • 15
 • 765
 • 3

TIET 49 LUYEN TAP

TIET 49 LUYEN TAP
... ~ ∆ KHB ~ C Đáp: ∆ KAC ∆ PHC P E N ∆ MFD ~ Đáp :∆ MFD ~ ∆ EFP ∆ END Đáp : ∆ ~ END ~ ∆ MNP TIÊT 49 : LUYÊN TÂP TAM GIÁC VUÔNG Bài : Cho ∆ ABC vuông A , đường cao AH , AB = cm , AC = 8cm Tính ... dụng định lí Pi-ta-go B Áp dụng định lí Pi-ta-go Viết hệ thức BC ? H C BC = AB + AC ↑ 2 TIÊT 49 : LUYÊN TÂP TAM GIÁC VUÔNG Hướng dẫn giải : Câu 2: Nêu cách tính AH ; HB ? Chọn cách : A cm 6cm ... = DA AB DC BC DC + DA BC + AB = ⇒ = DA AB DA AB AC BC + AB AC AB ⇒ = ⇒ DA = DA AB AB + BC TIÊT 49 : LUYÊN TÂP TAM GIÁC VUÔNG Bài :Cho ∆ABC có G trọng tâm , AD trung tuyến Dựng qua G đường thẳng...
 • 9
 • 174
 • 0

toán 5: tiết 49/ LUYỆN TẬP (CỘNG 2 SỐ THẬP PHÂN)

toán 5: tiết 49/ LUYỆN TẬP (CỘNG 2 SỐ THẬP PHÂN)
... tháng 10 năm 20 10 Toán: LUYỆN TẬP Tính so sánh giá trị a + b b + a: a 5,7 14,9 0,53 b 6 ,24 4,36 3,09 a +b 5,7+ 6 ,24 =11,94 19 ,26 3, 62 b+a 6 ,24 + 5,7=11,94 19 ,26 3, 62 Nhận xét: Phép cộng số thập phân ... (314,78 + 525 ,22 ) : 14 = 60 (m) Đáp số: 60 m Thứ ngày 28 tháng 10 năm 20 10 Toán: LUYỆN TẬP Tính so sánh giá trị a + b b + a: Nhận xét: Phép cộng số thập phân có tính chất giao hoán Khi đổi chỗ số hạng ... ngày 28 tháng 10 năm 20 10 Toán: BÀI CŨ Nêu quy tắc cộng hai số thập phân? Tính: (Thực vào bảng con) b) 45,945 + 0,0 123 a) 15,3 + 0 ,23 15,3 + 0 ,23 15,53 45,945 0 ,26 11 + 46 ,20 61 Thứ ngày 28 tháng...
 • 8
 • 1,185
 • 4

Tiết 49 : LUYỆN TẬP ppt

Tiết 49 : LUYỆN TẬP ppt
... + Cho HS giải tập + Lên bảng trình bày Hoạt động 2: Xét bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp lập tập số a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường gấp ... 4: Cũng c : - Thành thạo cách vẽ biểu đồ tần số, tần suất hình cột - Thành thạo cách vẽ đường gấp khúc tần suất, tần số - Lập bảng số liệu dựa vào biểu đồ hình quạt D HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Làm tập ... - Phát sai lầm sữa - Sửa chữa sai lầm chữa - Chính xác hoá kết - Ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: Dựa vào biểu đồ hình quạt đây, lập bảng cấu (1) VD2 23, (3) 32, (2) 44, (1) Khu vực doanh nghiệp...
 • 3
 • 82
 • 0

Tiết 49: LUYỆN TẬP pot

Tiết 49: LUYỆN TẬP pot
... chữa HS bảng lớp, sau nhận xét cho điểm HS CỦNG CỐ, DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau ... so với tổng a + b? phân Bài - GV yêu cầu HS đọc đề toán - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập a) 9,46 3,8 3,8 thử lại 13,26 9,46 13,26 b) 45,08 24,97 24,97 thử lại 70,05 45,08 70,05 c) 0,07 ... đề toán - HS đọc đề toán trước lớp - GV yêu cầu HS tự làm - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập Bài giải Chiều dài hình chữ nhật là: 16,34 + 8,32 = 24,66 (m) Chu vi hình chữ nhật là: (16,34...
 • 5
 • 139
 • 0

Tiết 49: Luyện tập

Tiết 49: Luyện tập
... AB//CP => m`a BC = AD nen AP = AD ˆ A B p C Bài 60/90(SGK) S Q T R M I N P Hướng dẫn nhà • Làm tập 56;60 (SGK/90) • Đọc trước : Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp ...
 • 8
 • 113
 • 0

Tiết 49 Luyện tập

Tiết 49 Luyện tập
... P • Phát biểu định lí tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích hai tam giác đồng dạng? Tiết 49 : LUYỆN TẬP Bài tập Cho tam giác ABC vng A, đường cao AH Vẽ hình ghi GT – A KL tốn? 24 10 B a Tìm cặp ... AB=10 cm , AC= 24 cm a Tìm cặp tam KL giác đồng dạng b AH = HB.HC c Tính BC, HC, AH Tiết 49 : LUYỆN TẬP A Bài tập GT 24 10 B ┐ H C KL ∆ABC, AH ⊥ BC, AB=10 cm , AC= 24 cm a Tìm cặp tam giác đồng ... µ · · ∆HAC ∆ABC ( AHC = BAC = 90 ;C chung ) ∆HBA ∆HAC ( cïng ®ång d¹ng víi ∆ABC ) Tiết 49 : LUYỆN TẬP A Bài tập GT 24 ∆ABC, AH ⊥ BC, AB= 10 cm , AC= 24 cm KL a Tìm cặp tam giác đồng dạng = HB.HC...
 • 47
 • 144
 • 0

Tiet 49 LUYỆN TẬP

Tiet 49 LUYỆN TẬP
... ? B N 34 A 56 M C P Phỏt biu nh lớ v t s hai ng cao, t s din tớch ca hai tam giỏc ng dng? Tit 49 : LUYN TP Bi Cho tam giỏc ABC vuụng ti A, ng cao AH V hỡnh v ghi GT A KL bi toỏn? 24 10 B a ... AH BC, AB=10 cm , AC= 24 cm a Tỡm cỏc cp tam KL giỏc ng dng b AH = HB.HC c Tớnh BC, HC, AH Tit 49 : LUYN TP A Bi GT 24 10 B H C KL ABC, AH BC, AB=10 cm , AC= 24 cm a Tỡm cỏc cp tam giỏc ng ... = 90 o ; B chung ) o ã ã HAC ABC ( AHC = BAC = 90 ;C chung ) HBA HAC ( đồng dạng với ABC ) Tit 49 : LUYN TP A Bi GT 24 ABC, AH BC, AB= 10 cm , AC= 24 cm KL a Tỡm cỏc cp tam giỏc ng dng = HB.HC...
 • 15
 • 170
 • 0

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 49 : LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA NHÔM pps

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 49 : LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA NHÔM pps
... dịch: NaCl, CaCl2, tính chất hợp chất AlCl3 kim loại nhóm IA, IIA để giải c) Cc chất bột: CaO, MgO, Al2O3 toán Giải a) H2O b) dd Na2CO3 dd NaOH c) H2O Hoạt động 5: Bi 5: Viết phương trình hố học ... án B Bi 4: Chỉ dng thm hố chất hy phn biệt cc chất dy sau v viết phương trình hố học để giải thích Hoạt động 4: HS vận dụng kiến thức đ học nhơm, a) cc kim loại: Al, Mg, Ca, Na cc hợp chất nhơm ... BY DẠY: Ổn định lớp: Cho hỏi, kiểm diện Kiểm tra bi c : Viết PTHH cc phản ứng thực dy chuyển đổi sau: Al (1) AlCl3 (2) Al(OH)3 (3) NaAlO2 (4) Al(OH)3 (5) Al 2O3 (6) Al Bi mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY...
 • 9
 • 363
 • 0

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 49 : LUYỆN TẬP pptx

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 49 : LUYỆN TẬP pptx
... nhật : dọc) số hạng biết (như a) Bài :cho H tự đọc đề (24,66+16,34) x = 82 (m) đáp số : 82m toán làm chữa bài: Số mét vải cửa hàng bán tuần lễ : 314,78 + 52 5,22 = 840 (m) tổng số ngày tuần lễ l : ... nêu tóm tắt có sở cho nhận xét toán giải chữa tiếp Chẳng hạn : Bài : HS tự làm Bài giải : chữa Khi thử lại, HS Chiều dài hình chữ phải viết phép cộng với nhật : đổi chỗ (viết theo cột 16,34 +8,32 ... tuần lễ l : x2 = 14 ( ngày ) trung bình ngày cửa hàng bán số mét vải : 840 : 14 = 60 (m) Đáp số : 60 m Củng cố, dặn dò : Rút kinh nghiệm : ...
 • 5
 • 1,229
 • 2

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 49 LUYỆN TẬP ppsx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 49 LUYỆN TẬP ppsx
... (-3 ) + + (-7 ) + + (-1 1) = [1 + (3)] + [5 + (-7 )] + [9 + (-1 1)] = (-2 ) + (-2 ) + (-2 ) = -6 b) (-2 ) + + ( -6 ) + + (-1 0) + 12 = [ (-2 ) + 4] + [( -6 ) + 8] + [ (-1 0) + 12] = + + = - Bài tập 40 / 79 a -1 5 ... -1 5 -2 -a -3 15 | a| 15 3./ Bài : Giáo viên Học sinh Bài ghi + Bài tập 41 / 79 : - Học sinh cho - Học sinh tổ biết áp dụng qui thực tắc , tính chất để thực tập a) (-3 8) + 28 = -( 3828) = -1 0 ... (-2 17) = [217 + (-2 17)] + [43 + (-2 3)] biết áp dụng = tính chất + 20 = 20 ? b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ 10 - Học sinh tổ thực -9 ; -8 , -7 , , , ,2, ,8,9 [ (-9 ) + 9] + [ (-8 ) + 8] +...
 • 5
 • 278
 • 0

Hình học lớp 9 - Tiết 49: LUYỆN TẬP potx

Hình học lớp 9 - Tiết 49: LUYỆN TẬP potx
... = 1800 - x = 1800 - 600 = 1200 - GV gợi ý: Sđ BCE = x BAD = 1800 - BCD = Hãy tìm mối liên hệ ABC, 1800 - 1200 = 600 ADC với với x Từ tính x Bài 59 (Đưa đầu lên bảng phụ) Bài B - Chứng ... - Học sinh : Thứơc thẳng, com pa C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS - Kiểm tra việc làm tập nhà việc chuẩn bị HS Hoạt động GV ... (8 phút) - Phát biểu định nghĩa, - Một HS lên bảng kiểm tính chất góc tứ tra giác nội tiếp A - Chữa tập 58 B C D a) ABC  Â = C1 = B1 = 600 Có C2 = C1 = 600 = 300  ACD = 90 0 Do DB...
 • 10
 • 646
 • 1

Tiết 49 LUYỆN TẬP pot

Tiết 49 LUYỆN TẬP pot
... = [(-2) + 4] + [(-6) + 8] + [(-10) + 12] = + + = - Bài tập 40 / 79 a -15 -2 -a -3 15 | a| 15 3./ Bài : Giáo viên Học sinh Bài ghi + Bài tập 41 / 79 : - Học sinh cho biết áp dụng - Học sinh tổ ... tắc , tính chất để thực b) 273 + (-123) = 273 – 123 = 150 tập c) 99 + (-100) + 101 = (99 + 101) + (100) = 200 + (-100) = 100 + Bài tập 42 / 79 a) - Học sinh cần nhận xét - Học sinh tổ thực 217 ... = 17 km + Bài tập 44 / 79 Một người xuất phát từ điểm C hướng tây 3km quay trở lại hướng đông 5km Hỏi người cách điểm xuất phát C km? 4./ Củng cố : Củng cố phần 5./ Dặn dò : Xem tập 46 hiểu rõ...
 • 6
 • 55
 • 0

Tiết 49 -Luyên tập về tứ giác nội tiếp( HH)

Tiết 49 -Luyên tập về tứ giác nội tiếp( HH)
... DBC Chứng minh rằng: Tứ giác ABCD nội tiếp LUYỆN TẬP Tiết 49 Tiết 49 Ghi nhớ: 1.Định nghĩa: Tứ giác nội tiếp tứ giác có bốn đỉnh nằm đường tròn Tính chất TGNT: Trong tứ giác nội tiếp tổng hai góc ... diện hai góc tứ giác nội tiếp Bài tập: BT56(Sgk): Tìm số đo góc tứ giác ABCD hình sau: E B 400 C O A 200 D F LUYỆN TẬP Tiết 49 Tiết 49 Ghi nhớ: 1.Định nghĩa: Tứ giác nội tiếp tứ giác có bốn đỉnh ... ABCD tứ giác nội tiếp b) Xác định tâm đường tròn qua bốn điểm A,B,C,D LUYỆN TẬP Tiết 49 Tiết 49 Ghi nhớ: 1.Định nghĩa: Tứ giác nội tiếp tứ giác có bốn đỉnh nằm đường tròn Tính chất TGNT: Trong tứ...
 • 8
 • 214
 • 2

Bài giảng điện tử toán 5 tiết 49 Luyện tập cộng hai số thập phân

Bài giảng điện tử toán 5 tiết 49 Luyện tập cộng hai số thập phân
... 38 43 54 60 05 46 49 50 56 59 14 45 58 48 Hết Trũ chi Trũ chi 1,1 + 1,9 15, 7 15, 7 3 + 4,41 Cửa số Cửa số + 10 ,5 20,11 20,11 Ô cửa bí mật + 2,2 13 ,5 13 ,5 Cửa số 01 03 04 05 Hết Th t, ngy 25 thỏng ... số Cửa số Cửa số + 10 ,5 + 4,41 Ô CửA Ô CửA Bí MậT Bí MậT + 2,2 Cửa số Cửa số 21 01 23 22 12 17 20 16 15 18 09 19 11 24 25 32 37 39 44 06 26 27 29 03 28 36 40 52 57 31 33 35 41 51 53 55 07 04 ... Th ngy 25 thỏng 10 nm 2012 Toỏn: BI C Nờu quy tc cng hai s thp phõn? Tớnh: b) 45, 9 45 + 0,2611 a) 15, 3 + 0,23 15, 3 + 0,23 15, 53 45, 9 45 0,2611 + 46,2061 Th ngy 25 thỏng 10 nm 2012 Toỏn:...
 • 10
 • 1,110
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Physical science objects in motion hide and seekWays of living ellis islandWays of living winslow homer american painterBo che hoa khi toyotaKế hoạch kinh doanh thương mại điện tử Mỹ Phẩm Thiên NhiênDạy học đọc hiểu thơ mới 1932 – 1945 ở trường phổ thông theo đặc điểm loại hìnhTài liệu ôn thi công chức viên chức, thi nâng ngạch ngành hành chính hayGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm DaichiTHỰC TRẠNG PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG KHU VỰC CÔNGĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNHThực trạng thang bảng lương khu vực côngĐề án Ban Chấp hành Huyện ĐoànĐề án Ban Thường vụ Huyện ĐoànĐỀ ÁN ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐH ĐOÀN CẤP TRÊNbồi dưỡng thường xuyên mô đunTÍNH CÁCH QUYẾT ĐỊNH số PHẬNLỊCH sử TRIẾT học là một KHOA HOCNghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngành Quản trị Du lịch Lữ hành, Khách sạn, Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống bậc đại học chính quy trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí MinhNGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGHoàn thiện công tác quản lý tài chính các hoạt động có thu ở các đơn vị dự toán thuộc Quân khu I - Bộ Quốc phòng