tiết 49 luyện tập

Hình học 8: Tiết 49 Luyện tập

Hình học 8: Tiết 49 Luyện tập
... tính AB, AC ? A BC = BH + HC = 25 + 36 = 61(cm) H Hình 53 C 36 Thứ ba, ngày 20 tháng năm 2007 Tiết 49 Luyện tập I, Các kiến thức II, Luyện tập: Dạng 1: Nhận biết tam giác vuông đồng dạng Dạng ... D SABC = 270cm Thứ ba, ngày 20 tháng năm 2007 Tiết 49 Luyện tập I, Kiến thức bản: II, Luyện tập: Dạng 1: Nhận biết tam giác vuông đồng dạng Bài tập 48SGK/84 Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng, chu ... tích ABC : S= BC.AH 61.30 = = 915 ( cm ) 2 Thứ ba, ngày 20 tháng năm 2007 Tiết 49 Luyện tập I, Các kiến thức II, Luyện tập: Dạng 1: Nhận biết tam giác vuông đồng dạng Dạng 2: Tính độ dài đoạn...
 • 15
 • 751
 • 3

TIET 49 LUYEN TAP

TIET 49 LUYEN TAP
... ~ ∆ KHB ~ C Đáp: ∆ KAC ∆ PHC P E N ∆ MFD ~ Đáp :∆ MFD ~ ∆ EFP ∆ END Đáp : ∆ ~ END ~ ∆ MNP TIÊT 49 : LUYÊN TÂP TAM GIÁC VUÔNG Bài : Cho ∆ ABC vuông A , đường cao AH , AB = cm , AC = 8cm Tính ... dụng định lí Pi-ta-go B Áp dụng định lí Pi-ta-go Viết hệ thức BC ? H C BC = AB + AC ↑ 2 TIÊT 49 : LUYÊN TÂP TAM GIÁC VUÔNG Hướng dẫn giải : Câu 2: Nêu cách tính AH ; HB ? Chọn cách : A cm 6cm ... = DA AB DC BC DC + DA BC + AB = ⇒ = DA AB DA AB AC BC + AB AC AB ⇒ = ⇒ DA = DA AB AB + BC TIÊT 49 : LUYÊN TÂP TAM GIÁC VUÔNG Bài :Cho ∆ABC có G trọng tâm , AD trung tuyến Dựng qua G đường thẳng...
 • 9
 • 170
 • 0

toán 5: tiết 49/ LUYỆN TẬP (CỘNG 2 SỐ THẬP PHÂN)

toán 5: tiết 49/ LUYỆN TẬP (CỘNG 2 SỐ THẬP PHÂN)
... tháng 10 năm 20 10 Toán: LUYỆN TẬP Tính so sánh giá trị a + b b + a: a 5,7 14,9 0,53 b 6 ,24 4,36 3,09 a +b 5,7+ 6 ,24 =11,94 19 ,26 3, 62 b+a 6 ,24 + 5,7=11,94 19 ,26 3, 62 Nhận xét: Phép cộng số thập phân ... (314,78 + 525 ,22 ) : 14 = 60 (m) Đáp số: 60 m Thứ ngày 28 tháng 10 năm 20 10 Toán: LUYỆN TẬP Tính so sánh giá trị a + b b + a: Nhận xét: Phép cộng số thập phân có tính chất giao hoán Khi đổi chỗ số hạng ... ngày 28 tháng 10 năm 20 10 Toán: BÀI CŨ Nêu quy tắc cộng hai số thập phân? Tính: (Thực vào bảng con) b) 45,945 + 0,0 123 a) 15,3 + 0 ,23 15,3 + 0 ,23 15,53 45,945 0 ,26 11 + 46 ,20 61 Thứ ngày 28 tháng...
 • 8
 • 1,155
 • 4

Tiết 49 : LUYỆN TẬP ppt

Tiết 49 : LUYỆN TẬP ppt
... + Cho HS giải tập + Lên bảng trình bày Hoạt động 2: Xét bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp lập tập số a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường gấp ... 4: Cũng c : - Thành thạo cách vẽ biểu đồ tần số, tần suất hình cột - Thành thạo cách vẽ đường gấp khúc tần suất, tần số - Lập bảng số liệu dựa vào biểu đồ hình quạt D HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Làm tập ... - Phát sai lầm sữa - Sửa chữa sai lầm chữa - Chính xác hoá kết - Ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: Dựa vào biểu đồ hình quạt đây, lập bảng cấu (1) VD2 23, (3) 32, (2) 44, (1) Khu vực doanh nghiệp...
 • 3
 • 73
 • 0

Tiết 49: LUYỆN TẬP pot

Tiết 49: LUYỆN TẬP pot
... chữa HS bảng lớp, sau nhận xét cho điểm HS CỦNG CỐ, DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau ... so với tổng a + b? phân Bài - GV yêu cầu HS đọc đề toán - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập a) 9,46 3,8 3,8 thử lại 13,26 9,46 13,26 b) 45,08 24,97 24,97 thử lại 70,05 45,08 70,05 c) 0,07 ... đề toán - HS đọc đề toán trước lớp - GV yêu cầu HS tự làm - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập Bài giải Chiều dài hình chữ nhật là: 16,34 + 8,32 = 24,66 (m) Chu vi hình chữ nhật là: (16,34...
 • 5
 • 135
 • 0

Tiết 49: Luyện tập

Tiết 49: Luyện tập
... AB//CP => m`a BC = AD nen AP = AD ˆ A B p C Bài 60/90(SGK) S Q T R M I N P Hướng dẫn nhà • Làm tập 56;60 (SGK/90) • Đọc trước : Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp ...
 • 8
 • 111
 • 0

Tiết 49 Luyện tập

Tiết 49 Luyện tập
... P • Phát biểu định lí tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích hai tam giác đồng dạng? Tiết 49 : LUYỆN TẬP Bài tập Cho tam giác ABC vng A, đường cao AH Vẽ hình ghi GT – A KL tốn? 24 10 B a Tìm cặp ... AB=10 cm , AC= 24 cm a Tìm cặp tam KL giác đồng dạng b AH = HB.HC c Tính BC, HC, AH Tiết 49 : LUYỆN TẬP A Bài tập GT 24 10 B ┐ H C KL ∆ABC, AH ⊥ BC, AB=10 cm , AC= 24 cm a Tìm cặp tam giác đồng ... µ · · ∆HAC ∆ABC ( AHC = BAC = 90 ;C chung ) ∆HBA ∆HAC ( cïng ®ång d¹ng víi ∆ABC ) Tiết 49 : LUYỆN TẬP A Bài tập GT 24 ∆ABC, AH ⊥ BC, AB= 10 cm , AC= 24 cm KL a Tìm cặp tam giác đồng dạng = HB.HC...
 • 47
 • 139
 • 0

Tiet 49 LUYỆN TẬP

Tiet 49 LUYỆN TẬP
... ? B N 34 A 56 M C P Phỏt biu nh lớ v t s hai ng cao, t s din tớch ca hai tam giỏc ng dng? Tit 49 : LUYN TP Bi Cho tam giỏc ABC vuụng ti A, ng cao AH V hỡnh v ghi GT A KL bi toỏn? 24 10 B a ... AH BC, AB=10 cm , AC= 24 cm a Tỡm cỏc cp tam KL giỏc ng dng b AH = HB.HC c Tớnh BC, HC, AH Tit 49 : LUYN TP A Bi GT 24 10 B H C KL ABC, AH BC, AB=10 cm , AC= 24 cm a Tỡm cỏc cp tam giỏc ng ... = 90 o ; B chung ) o ã ã HAC ABC ( AHC = BAC = 90 ;C chung ) HBA HAC ( đồng dạng với ABC ) Tit 49 : LUYN TP A Bi GT 24 ABC, AH BC, AB= 10 cm , AC= 24 cm KL a Tỡm cỏc cp tam giỏc ng dng = HB.HC...
 • 15
 • 132
 • 0

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 49 : LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA NHÔM pps

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 49 : LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA NHÔM pps
... dịch: NaCl, CaCl2, tính chất hợp chất AlCl3 kim loại nhóm IA, IIA để giải c) Cc chất bột: CaO, MgO, Al2O3 toán Giải a) H2O b) dd Na2CO3 dd NaOH c) H2O Hoạt động 5: Bi 5: Viết phương trình hố học ... án B Bi 4: Chỉ dng thm hố chất hy phn biệt cc chất dy sau v viết phương trình hố học để giải thích Hoạt động 4: HS vận dụng kiến thức đ học nhơm, a) cc kim loại: Al, Mg, Ca, Na cc hợp chất nhơm ... BY DẠY: Ổn định lớp: Cho hỏi, kiểm diện Kiểm tra bi c : Viết PTHH cc phản ứng thực dy chuyển đổi sau: Al (1) AlCl3 (2) Al(OH)3 (3) NaAlO2 (4) Al(OH)3 (5) Al 2O3 (6) Al Bi mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY...
 • 9
 • 358
 • 0

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 49 : LUYỆN TẬP pptx

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 49 : LUYỆN TẬP pptx
... nhật : dọc) số hạng biết (như a) Bài :cho H tự đọc đề (24,66+16,34) x = 82 (m) đáp số : 82m toán làm chữa bài: Số mét vải cửa hàng bán tuần lễ : 314,78 + 52 5,22 = 840 (m) tổng số ngày tuần lễ l : ... nêu tóm tắt có sở cho nhận xét toán giải chữa tiếp Chẳng hạn : Bài : HS tự làm Bài giải : chữa Khi thử lại, HS Chiều dài hình chữ phải viết phép cộng với nhật : đổi chỗ (viết theo cột 16,34 +8,32 ... tuần lễ l : x2 = 14 ( ngày ) trung bình ngày cửa hàng bán số mét vải : 840 : 14 = 60 (m) Đáp số : 60 m Củng cố, dặn dò : Rút kinh nghiệm : ...
 • 5
 • 1,202
 • 2

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 49 LUYỆN TẬP ppsx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 49 LUYỆN TẬP ppsx
... (-3 ) + + (-7 ) + + (-1 1) = [1 + (3)] + [5 + (-7 )] + [9 + (-1 1)] = (-2 ) + (-2 ) + (-2 ) = -6 b) (-2 ) + + ( -6 ) + + (-1 0) + 12 = [ (-2 ) + 4] + [( -6 ) + 8] + [ (-1 0) + 12] = + + = - Bài tập 40 / 79 a -1 5 ... -1 5 -2 -a -3 15 | a| 15 3./ Bài : Giáo viên Học sinh Bài ghi + Bài tập 41 / 79 : - Học sinh cho - Học sinh tổ biết áp dụng qui thực tắc , tính chất để thực tập a) (-3 8) + 28 = -( 3828) = -1 0 ... (-2 17) = [217 + (-2 17)] + [43 + (-2 3)] biết áp dụng = tính chất + 20 = 20 ? b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ 10 - Học sinh tổ thực -9 ; -8 , -7 , , , ,2, ,8,9 [ (-9 ) + 9] + [ (-8 ) + 8] +...
 • 5
 • 266
 • 0

Hình học lớp 9 - Tiết 49: LUYỆN TẬP potx

Hình học lớp 9 - Tiết 49: LUYỆN TẬP potx
... = 1800 - x = 1800 - 600 = 1200 - GV gợi ý: Sđ BCE = x BAD = 1800 - BCD = Hãy tìm mối liên hệ ABC, 1800 - 1200 = 600 ADC với với x Từ tính x Bài 59 (Đưa đầu lên bảng phụ) Bài B - Chứng ... - Học sinh : Thứơc thẳng, com pa C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS - Kiểm tra việc làm tập nhà việc chuẩn bị HS Hoạt động GV ... (8 phút) - Phát biểu định nghĩa, - Một HS lên bảng kiểm tính chất góc tứ tra giác nội tiếp A - Chữa tập 58 B C D a) ABC  Â = C1 = B1 = 600 Có C2 = C1 = 600 = 300  ACD = 90 0 Do DB...
 • 10
 • 639
 • 1

Tiết 49 LUYỆN TẬP pot

Tiết 49 LUYỆN TẬP pot
... = [(-2) + 4] + [(-6) + 8] + [(-10) + 12] = + + = - Bài tập 40 / 79 a -15 -2 -a -3 15 | a| 15 3./ Bài : Giáo viên Học sinh Bài ghi + Bài tập 41 / 79 : - Học sinh cho biết áp dụng - Học sinh tổ ... tắc , tính chất để thực b) 273 + (-123) = 273 – 123 = 150 tập c) 99 + (-100) + 101 = (99 + 101) + (100) = 200 + (-100) = 100 + Bài tập 42 / 79 a) - Học sinh cần nhận xét - Học sinh tổ thực 217 ... = 17 km + Bài tập 44 / 79 Một người xuất phát từ điểm C hướng tây 3km quay trở lại hướng đông 5km Hỏi người cách điểm xuất phát C km? 4./ Củng cố : Củng cố phần 5./ Dặn dò : Xem tập 46 hiểu rõ...
 • 6
 • 52
 • 0

Tiết 49 -Luyên tập về tứ giác nội tiếp( HH)

Tiết 49 -Luyên tập về tứ giác nội tiếp( HH)
... DBC Chứng minh rằng: Tứ giác ABCD nội tiếp LUYỆN TẬP Tiết 49 Tiết 49 Ghi nhớ: 1.Định nghĩa: Tứ giác nội tiếp tứ giác có bốn đỉnh nằm đường tròn Tính chất TGNT: Trong tứ giác nội tiếp tổng hai góc ... diện hai góc tứ giác nội tiếp Bài tập: BT56(Sgk): Tìm số đo góc tứ giác ABCD hình sau: E B 400 C O A 200 D F LUYỆN TẬP Tiết 49 Tiết 49 Ghi nhớ: 1.Định nghĩa: Tứ giác nội tiếp tứ giác có bốn đỉnh ... ABCD tứ giác nội tiếp b) Xác định tâm đường tròn qua bốn điểm A,B,C,D LUYỆN TẬP Tiết 49 Tiết 49 Ghi nhớ: 1.Định nghĩa: Tứ giác nội tiếp tứ giác có bốn đỉnh nằm đường tròn Tính chất TGNT: Trong tứ...
 • 8
 • 205
 • 2

Bài giảng điện tử toán 5 tiết 49 Luyện tập cộng hai số thập phân

Bài giảng điện tử toán 5 tiết 49 Luyện tập cộng hai số thập phân
... 38 43 54 60 05 46 49 50 56 59 14 45 58 48 Hết Trũ chi Trũ chi 1,1 + 1,9 15, 7 15, 7 3 + 4,41 Cửa số Cửa số + 10 ,5 20,11 20,11 Ô cửa bí mật + 2,2 13 ,5 13 ,5 Cửa số 01 03 04 05 Hết Th t, ngy 25 thỏng ... số Cửa số Cửa số + 10 ,5 + 4,41 Ô CửA Ô CửA Bí MậT Bí MậT + 2,2 Cửa số Cửa số 21 01 23 22 12 17 20 16 15 18 09 19 11 24 25 32 37 39 44 06 26 27 29 03 28 36 40 52 57 31 33 35 41 51 53 55 07 04 ... Th ngy 25 thỏng 10 nm 2012 Toỏn: BI C Nờu quy tc cng hai s thp phõn? Tớnh: b) 45, 9 45 + 0,2611 a) 15, 3 + 0,23 15, 3 + 0,23 15, 53 45, 9 45 0,2611 + 46,2061 Th ngy 25 thỏng 10 nm 2012 Toỏn:...
 • 10
 • 1,081
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Application of the Ecosystem Model to the Mathematical Simulation of Water Environment Dynamic under Anaerobic State in the Organically Polluted Agricultural ReservoirMột số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Đống ĐaMột số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa - chi nhánh Hà NộiMở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Thăng LongMở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc NinhMở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngMô tả đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhân đái tháo đường được điều trị tại khoa A2 bệnh viện Trung ương Quân đội 108Một số biến chứng của tăng huyết áp và biện pháp quản lý, chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp tại nhà.Đề thi trắc nghiệm Toán THPT Trần Hưng Đạo 2017Phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020Phát triển môi trường phục vụ du lịch tại Thành phố Đà Lạt đến năm 2015Giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa của Tổng công ty Hàng không Việt NamHoạch định chiến lược phát triển du lịch tại Thủ đô Phnom Penh (Kampuchea) đến năm 2015Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch bán hàng của Công ty Petrolimex giai đoạn 2006 – 201CÁC LỪA ĐẢO TRÊN MẠNG MÁY TÍNH VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH LUẬNde cuong Kinh te dau tuĐề tài Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400130 test bank for introduction to management accounting 16th edition132 test bank for managerial accounting 2nd edition by davis133 test bank for fundamental managerial accounting concepts 6th edition