Unit4 read

Unit4-Read: The lost shoe (cực hay-tham khảo đi)

Unit4-Read: The lost shoe (cực hay-tham khảo đi)
... As Little Pea ran to the festiva l,… …she lost one of her shoes When the prince found the shoe, he decided to marry the girl Of course , the shoe fitted Little Pea, …and the prince immediat ely ... Pea’s rags into T beautiful clothes to take part in the festival _6 The prince decided to marry the girl F who was the most beautiful owned the shoe d/ Retell the story 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ ... father got married again d/ The prince wanted to _ a girl from choose/ marry Little Pea’s village e/ Stout Nut’s mother did not make new for Little Pea clothes lost f/ The...
 • 29
 • 1,312
 • 19

Unit4-Read

Unit4-Read
...
 • 28
 • 52
 • 0

English 9 : Unit4-Read

English 9 : Unit4-Read
... T  He wants the course to begin x Name : _ School : Class time : _ Language level : _ What time can you go to your English class? Which level you choose ? ... NEW ENGLISH afternoon beginner (today) INSTITUTE evening weekend x Mr.Lam needs to learn French x Mr Lam needs the intermediate level cla  He needs to learn English x 3.He wants to learn English ... How to learn English PERIOD 24 : READ FOREIGN LANGUAGE COUNCIL ACADEMY OF LANGUAGE NEW ENGLISH INSTITUTE BEGINNER INTERMEDIATE ADVANCED Advertisements...
 • 20
 • 47
 • 0

Unit4 Read

Unit4 Read
... a d v e r t i s e me n t Unit p.23 Read Class time Language level Advertisement about the english course place Time start Unit: learning a foreign language read Foreign Language Council G/F,12 ... foreign language read *Notes: -English class -Early evening -Intermediate level -Starting late October/ early November Where to study English? Mr Lam Unit: learning a foreign language (read) Foreign ... well-qualified teacher He is a well-qualified teacher He teaches very well Unit: learning a foreign language read well-qualified Exercise 1: Complete these sentences by matching the correct words beginner...
 • 16
 • 37
 • 0

English 8 unit4 read

English 8 unit4 read
... Warm up Thelostshoe UNIT 4: OUR PAST Period 25: Read -cruel - upset (adj): (adj): độc ác buồn phiền -Fairy (n): - Prince (n): - rag (n): - magically ... phiền 4.prince D hoàng tử 5.rag (n) E nàng tiên 6.magically (adv) F độc ác 7.drop (v) G đánh rơi 8. marry (v) H quần áo rách True or False prediction True a Little Pea was a poor farmer’s daughter...
 • 18
 • 69
 • 0

E8 - Unit4: READ

E8 - Unit4: READ
... READ I/ VOCABULARY -upset (adj) -cruel (adj) -fairy (n) -appear (v) -rag (n) -festival (n) 6.F 5.T II/ TRUE/ FALSE 1.T III/ GAP-FILL c/ had - again a/ farmer b/ died d/ choose/ marry e/ new - ... READ I/ VOCABULARY -upset (adj) -cruel (adj) -fairy (n) -appear (v) -rag (n) -festival (n) 6.F 5.T II/ TRUE/ FALSE 1.T III/ GAP-FILL c/ had - again a/ farmer b/ died d/ choose/ marry e/ new - ... Period 23: READ I/ VOCABULARY -upset (adj): buồn phiền -cruel (adj): độc ác -fairy (n): bà tiên -appear (v): xuất -rag (n): quần áo rách -festival (n): lễ hội -prince (n): hoàng tử -do chores:...
 • 17
 • 168
 • 0

E8.Unit4.Read

E8.Unit4.Read
...
 • 12
 • 87
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit4: Period 21: LEARNING A FOREINGN LANLUAGE Getting started + lislen and read pps

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit4: Period 21: LEARNING A FOREINGN LANLUAGE Getting started + lislen and read pps
... of Lan - Call on some pairs to demonstrate before the class - give feedback and correct - Have students play the roles of Paola and Lan - Call on some pairs to play the roles of Paola and Lan ... class - give feedback and correct - Have students play the roles of Paola and Lan - Call on some pairs to play the roles of Paola and Lan before the class - Correct their pronunciation/intonation ... pairs to answer them - Give feedback I Reading and checking - Ask students to read the dialogue between Lan and Paola on page 3 2-3 3 ad check if their answer are correct or not * Answer: They are...
 • 5
 • 157
 • 0

unit4-E9-Read

unit4-E9-Read
...
 • 20
 • 78
 • 0

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit4 : LEARNING A FOREIGN LANGUAGE Lesson 1: Getting Started, Listen and read doc

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit4 : LEARNING A FOREIGN LANGUAGE Lesson 1: Getting Started, Listen and read doc
... (a) candidate : (an) oral examination : thí sinh (antonym) ≠ examiner thi vấn đáp (explanation) You don’t have to write on paper, you just answer questions in this exam ≠ a written examination ... the answers and write on the board II Whilereading: 1.Listening to the tape (Students listen to the tape, pointing every word) Reading the dialogue (pairwork) 3.Answer pre-questions: a It was an ... How did you learn English in your country? She asked me how I learnt English in my country f Read this passage?  She asked me to read that passage III.Postreading:(Grammar awareness) - Elicit...
 • 5
 • 1,291
 • 1

Unit4 - Period 20- Lesson 1 Getting Started+Listen and read

Unit4 - Period 20- Lesson 1 Getting Started+Listen and read
... programs Use dictionary for reading Read English newspapers Talk with foreigners PERIOD 20 - LESSON GETTING STARTED- LISTEN AND READ I Getting started II Listen and read * New words: + aspect ... name?” PERIOD 20 - LESSON GETTING STARTED- LISTEN AND READ I Getting started II Listen and read * Vocabulary + aspect ( n ) + written examination +oral examination ( n ) + examiner ( n ) + candidate ... going to learn 1 1- She asked me to look at that picture and describe it 12 She also asked me to read a passage 1 2- - She asked me what my name was - She asked me where I came from - She asked me...
 • 26
 • 53
 • 0

unit4 :sta listen and read

unit4 :sta listen and read
... brothers and sisters Nga: What did Great-grandma do? Grandma: She used to cook the meals, clean the house and wash the clothes Nga: That sounds like hard work! B LISTEN AND READ Grandma: It was And ... grandma B LISTEN AND READ Grandma: This is me, Nga I used to live on a farm when I was a young girl Nga: What was life like then? Grandma: I didn’t go to school because I had to stay home and ... me the tale, Grandma Traditional stories are great Grandma: All right Once a poor farmer … and listen and read) Practice the dialogue with a partner: + Practice the dialogue + Ask and answer the...
 • 13
 • 59
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: MỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ KHÁI NIỆM BẤT ĐẲNG THỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNGMỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ KHÁI NIỆM TÍCH VÔ HƯỚNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGMỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ VÀ HÀM SỐ LŨY THỪAMỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ Ở LỚP 9, 10MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TIẾT THỰC HÀNH HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGMỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH KIÊN GIANGMỘT SỐ CẤU TRÚC ĐẠI SỐ ĐƯỢC CHỨA TRONG VÀNH MA TRẬN VUÔNG CẤP HAIMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN CHÍNH QUI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHMỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BAO HÀM THỨC TRONG KHÔNG GIAN CÓ THỨ TỰMỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA IĐÊAN NGUYÊN TỐ LIÊN KẾT CỦA CÁC THÀNH PHẦN PHÂN BẬC CỦA MÔĐUN ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNGMỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ WEDDERBURN – ARTINMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐA TẠP CON CỦA MỘT ĐA TẠP RIEMANNMỘT VÀI ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT GIỮA LOẠI TỪ VÀ LƯỢNG TỪ .MOTIF THI TÀI TRONG TRUYỀN THUYẾT VÀ TRUYỆN CỔ TÍCH DÂN TỘC KINHNĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN CỦA NGUYÊN DU TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH TÂNNGHỀ TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ Ở ĐẮK LẮK TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NAYNGHÈO ĐÓI VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO ĐÓI Ở HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAINGHIỆM KHÔNG ÂM CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM BẬC NHẤTNGHIỆM KHÔNG THAY DẤU CỦA BÀI TOÁN BIÊN DẠNG TUẦN HOÀN CHO PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM BẬC NHẤT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập