TIẾT 21 NHẮC lại và bổ SUNG các KHÁI NIỆM về hàm số

Nhắc lại bổ sung các khái niệm về hàm số (Tiết 19 - Tuần 10) Toan 9

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (Tiết 19 - Tuần 10) Toan 9
... -3 x -2 -1 -4 -2 -3 -6 y=2x hàm số đồng biến x tăng lên y tăng y= -3 x hàm số nghịch biến x tăng lên y lại giảm CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT Tiết 18: Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số Khái niệm hàm ... ) hàm số y= f(x)nghịch biến ……… R đồng biến Nếu x1 > x2 mà f(x ) >f(x2) hàm số y= f(x)…………… R CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT Tiết 18: Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số Khái niệm hàm số: Đồ thị hàm ... đồ thị hàm y=2x y=2x M -1 -1 x VD2: Cho hàm số y= f(x)= 2x +1; y= g(x)= -2 x +1 y=q(x)=0x+3; Tính giá trị hàm số x = -2 ; -1 ; 0; 1; 2; 2,5 f (-2 )= -3 Lời giải: g (-2 ) = x f (-1 )= -1 -2 -1 g (-1 ) = y=f(x)=2x+1...
 • 13
 • 331
 • 5

Chương II - Bài 1: Nhắc lại bổ sung các khái niệm về hàm số

Chương II - Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
... f(x) -2 ,5 -2 -1 ,5 -1 -0 ,5 0,5 1,5 x gọi hàm số đồng biến R -4 tương ứng -1 * y= 2x+1 Nếu x tăng mà giá trị -3 -2 y lại giảm hàm số y4= f(x) gọi hàm số nghịch biến trên3R Y =-2 x+1 -1 -2 *Nói cách khác, ... Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số 1/ khái niệm hàm số - K/n : Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x thay đổi cho với giá trị x, Ta xác đinh giá trị tương ứng y y gọi hàm số x x gọi biến số ... số - Các cách cho hàm số : H/S cho bảng , công thức, sơ đồ Venn Ví dụ a/ y hàm số x cho bảng sau: 1 x y 2 b/ y hàm số x cho công thức: y = 2x Bài tập y= x y = 2x + Bảng sau có xác định y hàm số...
 • 10
 • 3,406
 • 28

Nhăc Lại Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số

Nhăc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số
... tổng quat”/ Sgk HS đọc lại k/n – lần trang 44 Gv đưa k/n ghi bảng phụ lên bảng Hướng dẫn nhà: Năm vững khái niệm hàm số, đồ thò hàm số, hàm số đồng biến, nghòch biến Bài tập số 1, 2, 3/44-45Sgk ... đồ thò hsố y = 2x Các hs khác làm độc lập sau nhận xét bạn Thế đồ thò hsố HS trả lời y=f(x)? TL: tập hợp tất Đồ thò hsố gì? điểm A, B, C, D, E, F mp tọa độ Oxy TL: đường thẳng OA Đồ thò hsố y = ... trò Hàm số đồng biến, nghòch biến: tương ứng y=2x+1 ứng y tăng nào? Gv giới thiệu: Hsố y=2x+1 đồng biến R TL: XĐ với x ∈ R *Xét hsố y=-2x+1 tương tự Khi x tăng giá trò tương ứng y giảm “Một cách...
 • 3
 • 815
 • 5

tiết 19 :nhắc lại bổ xung các khái niệm về hàm số

tiết 19 :nhắc lại và bổ xung các khái niệm về hàm số
... 8 Tiết 19: nhắc lại bổ xung khái niệm hàm số 1-Khỏi nim hm s 2- th ca hm s 3-Hm s ng bin,nghch bin Tiết 19: nhắc lại bổ xung khái niệm hàm số 1-Khỏi nim hm s * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào ... ứng y y gọi hàm số x x gọi biến số * Hàm số cho bảng cho công thức Ví dụ : a) x y 4 2 Tiết 19: nhắc lại bổ xung khái niệm hàm số 1-Khỏi nim hm s x b ) y = 2x y = 2x + 3; y= * Khi hàm số cho công ... x nhận giá trị mà f(x) xác định * Khi y hàm số x ta viết: y = f(x);y= g(x); * Khi x thay đổi mà y nhận giá trị không đổi hàm số y gọi hàm ?1: Cho hàm số y = f(x) = f(0) = + = f(3) = 2 x + Tính...
 • 6
 • 439
 • 4

Nhac lai va bo sung cac khai niem ve ham so

Nhac lai va bo sung cac khai niem ve ham so
... CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT Tiết 18: Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số Điền từ thích hợp vào chỗ Khái niệm hàm số: trống? a) Nếu đại lượng y phụ ... f(2)= g(2) = -3 q(2) = g(2,5) = -4 q(2,5) = f(2,5)= CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT Tiết 18: Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số Khái niệm hàm số: Đồ thị hàm số VD3:a) Biểu diễn điểm A(1/3;6); B(1/2;4); ... g(2,5) = -4 q(2,5) = f(2)= f(2,5)= q(-2) = 3 -4 CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT Tiết 18: Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số Khái niệm hàm số: Đồ thị hàm số: Hàm số đồng biến, nghịch biến: x giảm -1...
 • 13
 • 412
 • 3

Nhắc lại bổ sung các khái niệm về hàm số (Toán 9)

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (Toán 9)
... hàm số đồng biến x tăng lên y tăng y= -3x hàm số nghịch biến x tăng lên y lại giảm CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT Tiết 18: Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số Khái niệm hàm số: Đồ thị hàm số: Hàm số ... hàm số y= f(x)…………… R CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT Tiết 18: Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số Khái niệm hàm số: Đồ thị hàm số: Hàm số đồng biến, nghịch biến: Luyện tập: Bài 1: Bảng xác định y hàm ... Bảng xác định y hàm số x? Tại sao? Bảng 1 y Bảng x 11 15 17 x y -2 16 CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT Tiết 18: Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số Khái niệm hàm số: Đồ thị hàm số: Hàm số đồng biến, nghịch...
 • 13
 • 690
 • 7

Bai 1 Nhac lai va bo sung cac khai niem ve ham so.ppt

Bai 1 Nhac lai va bo sung cac khai niem ve ham so.ppt
... -4 -3 -2 -1 y= 2x +1 * Nếu x tăng mà giá trị tơng ứng y lại giảm hàm số y = f(x) đ -1 -2 Y=-2x +1 ợc gọi hàm số nghịch biến4trên R3 *Nói cách khác, với x1 x2 tuỳ ý R , Nếu x1 < x2 mà f(x1 ) < f( ... hàm ?1 cho Hs : y = f ( x ) = x + Tính: f (0) ; f (1) ; f (2) ; f (3) ; f (2) ; f (10 ) 2/ Đồ thi hàm số ?2 a/ Biểu diễn điểm sau mặt phẳng toạ độ Oxy : A ;6 , B ;4 , C (1; 2 ) , D( 2 ;1) , ... đồ Venn Ví dụ a/ y hàm số x đợc cho bảng sau: 1 x y 2 b/ y hàm số x đợc cho công thức: y = 2x Bài tập y= x y = 2x + Bảng sau có xác định y hàm số x không ? x x y y 32 4 5 11 Bảng Bảng 57 15 ...
 • 10
 • 217
 • 2

NHẮC LẠI BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ docx

NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ docx
... với khái niệm hàm số số Vd hàm số ,khái niệm mp toạ độ HS nghe GV trình bày mở đồ thị hàm số y=a.x.Ở lớp ôn tập kiến thức phần mục lục trang 129 sgk để ta cón bổ sung thêm số khái niệm :hàm số ... song song số hàm số cụ thể tiết học ta nhắc lại bổ sung Hoạt động 2: khái niệm hàm số Hoạt động HS Ghi bảng Gv nhắc lại kiến thức thông qua hệ thống -HS đại lượng y 1) khái niệm hàm số câu hỏi ... biến số sgk/42 Hàm số Gv đưa bảng phụ chuẩn bị cho bảng -VD 1a) y hàm số x cho công thức bảng ,em hảy giải thích y -Vì có đại lượng y phụ hàm số x ? thuộc vào đại lượng x -VD1b) y hàm số x cho...
 • 6
 • 185
 • 0

LUYỆN TẬP NHẮC LẠI BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ docx

LUYỆN TẬP NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ docx
... Thì hàm số y=f(x) đgl ….trên R Chữa sgk *HS3: Chữa tập sgk Lại giảm Là hàm số nghịch biến Là hàm số đồng biến Bài 2: Cho HS vẽ bãng ô vuông x -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 3,75 3,5 0,5 b) Trong hai hàm số ... y=-2x đường thẳng OB b)trong hàm số cho X -hàm số y=2x đồng biến tăng lên giá trị y tăng lên -hàm số y=-2x nghịch biến -2 B x tăng giá tị y giảm Hoạt động 2 :Luyện tập Hoạt động HS Ghi bảng Bài ... Chữa tập 1sgk/44(dùng x -2 -1 ½ 1 máy tính có) f ( x)  * Hs2:Điền vào chỗ (…).cho x 1  g ( x)  x3 3 3 3 3 hàm số y=f(x) xác định x thuộc R 1c)Với giá trị biến x ,giá trị hàm số g(x) lớn...
 • 5
 • 1,071
 • 1

bài giảng đại số 9 chương 2 bài 1 nhắc lại bổ sung các khái niệm về hàm số

bài giảng đại số 9 chương 2 bài 1 nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
...  4; ÷ 3  2   3  2 b/ Vẽ đồ thị hàm số y = 2x y A (1 ;2) -2 -1 -1 -2 TaiLieu.VN x A (1/ 3;6) y B (1 /2; 4) C (1 ;2) D (2; 1) E(3 ;2/ 3) -4 TaiLieu.VN -3 -2 -1 1 2 F(4 ;1 /2) x Kết luận: 1/ Tập hợp tất ... trị y tương ứng hàm số y = 2x +1 hàm số y = -2x + theo giá trị cho biến x điền vào bảng sau: x -2, 5 -2 -1, 5 -1 -0,5 0,5 1, 5 y = 2x +1 -4 -3 -2 -1 y = -2x +1 -1 -2 Nhận xét: Hai hàm số xác định với ... trị x1 x2 cho x1 < x2 Hãy chứng minh f(x1) < f(x2) rối rút kết luận hàm số cho đồng biến R? Hướng dẫn: Ta có: f(x1) = 3x1; f(x2) = 3x2 Xét f(x2) - f(x1) = 3x2- 3x1 = 3( x2 - x1) x1 < x2 nên x2 -...
 • 16
 • 173
 • 0

(Đại số 9  Chường II ) Bài giảng: Nhắc lại bổ sung các khái niệm hàm số

(Đại số 9  Chường II ) Bài giảng: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm hàm số
... f(x 1) với f(x 2) cách xét: f(x 1) f(x 2) = (2x 1) (2x 2) = 2(x1 x 2) > f(x 1) > f(x 2) Hàm số nghịch biến R Cách 2: Hàm số xác định R Với x1, x2 R x1 x2 ta có: f ( x ) f (x ) ( 2x1 ) ( 2x ) = ... nhomcumon86@gmail.com nhn c gii ỏp chơng II hàm số bậc Chơng này, bao gồm: Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số Hàm số bậc Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) Đờng thẳng song song đờng thẳng cắt Hệ số góc đờng thẳng ... 43 sgk): Cho hàm số y = x + Tính f( 0), f( 1), f( 2), f( 3), f( 2), f(1 0) Giải Ta lần lợt có: f( 0) = + = , 11 f( 1) = + = , 2 f( 2) = + = , 13 f( 3) = + = , 2 1 f( 2) = ( 2) + = , f(1 0) = (1 0) + = 2...
 • 16
 • 1,298
 • 0

toán 9 - Nhắc lại bổ sung các khái niệm hàm số

toán 9 - Nhắc lại và bổ sung các khái niệm hàm số
... Tiết: 19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ Khái niệm hàm số: Ví dụ 1.a: • y hàm số x cho bảng sau: x y Nemo 2 Tiết: 19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ Khái niệm hàm số: Ví ... HỌC KHÁI NIỆM HÀM SỐ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN, HÀM SỐ NGHỊCH BIẾN Nemo Tiết: 19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ Khái niệm hàm số: •Đại lượng y phụ lượngvào đại lượng hàm số ... y gọi hàm số x x gọi biến số -Ta thường viết : y = f(x), y = g(x),…để hàm số Nemo Tiết: 19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ Khái niệm hàm số: Hàm số cho cách nào? Cách cho hàm số Bảng...
 • 16
 • 560
 • 8

Tiết 19 - Nhắc lại bổ xung khái niệm hàm số

Tiết 19 - Nhắc lại và bổ xung khái niệm hàm số
... gọi hàm số đồng biến R * Nếu x tăng mà giá trị tương ứng y lại giảm hàm số y = f(x) gọi hàm số nghịch biến R x -2 ,5 -2 -1 ,5 -1 -0 ,5 0,5 1,5 y= 2x+1 -4 -3 -2 -1 Y =-2 x+1 -1 -2 Tiết 19 Nhắc lại bổ ... x2 hàm số f(x) đồng biến R ) Nếu Luyện tập Cho hàm số y = 3x+1 Chứng minh hàm số đồng biến R Tiết 19 Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số 1/ khái niệm hàm số - K/n : Nếu đại lượng y phụ thuộc vào ... F x Tiết 19 Nhắc lại bổ sung khái niệm hàm số 1/ khái niệm hàm số - K/n : Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x thay đổi cho với giá trị x, Ta xác đinh giá trị tương ứng y y gọi hàm số x...
 • 11
 • 310
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải quyết việc phá sản theo pháp luật hiện hành (thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp), luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpMột số vấn đề về đổi mới và thi hành án dân 22 sự ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpThủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng thời gian qua, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài thực tiễn áp dụng luật thuế giá trị gia tăng ở việt nam và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện luật thuế giá trị gia tăng ở nước ta, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐầu tư trực tiếp nước ngoài những giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhPython recipes handbook a problem solution approach 1st edition (2016)Python web scraping 2e (2017)Beginners guide to ethical hacking and penetration testing (2017)Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật góp phần kinh doanh rừng trồng Tếch (Tectona grandis L. f.) tại Sơn La (LA tiến sĩ)Đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách bồi trườngĐánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lợn lai giữa nái f1(landrace x yorkshire) phối với đực 402 và PIDU nuôi tại thị xã phú thọ tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá quản lý chất lượng nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thanh trì, hà nội tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá tác động của các chương trình, dự án phát triển nông thôn tới xoá đói giảm nghèo tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên tài liệu, ebook, giáo trìnhWiFi hacking for beginners learn hacking by hacking wifi networks (2017)SACH LOP 12 1Hòa giải trong giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam hiện nay (tt)Tiểu luận khảo sát việc sử dụng ngôn từ trên chuyên mục phóng sự báo lao độngTHIẾT BỊ SẤY CHÂN KHÔNGTìm hiểu về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc mường ở phú thọ hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập