Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ LE TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - chương 4

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - chương 4
... mức chuẩn GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 74 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM 10 15 25 40 65 100 140 200 12,0 19,5 31,0 50.0 80,0 128,0 200,0 310,0 48 0,0 14, 4 23 ,4 37,2 60,0 ... 0,2 TMS R4 R4A 57,5A 0,2 TMS GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 87 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM TT CÔNG NGHỆ ĐIỆN Xem xét khác biêït áp dụng loại r le CDG11 – r le có đặc ... thường 14, 4 25KV hay tối đa 15 27KV GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 77 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM 1000 10 200 10 2 540 140 t (s) 65 15 TT CÔNG NGHỆ ĐIỆN Hình 4. 6 họ...
 • 21
 • 1,402
 • 11

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ LE TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - chương 5

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - chương 5
... có) GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 95 TRƯỜNG I H C CƠNG NGHI P TP HCM TT CÔNG NGHỆ ĐIỆN khó bò loại bỏ cách đóng lại nhiều lần đường dây cao thế, trung 5. 2 BẢO VỆ TẦN SỐ - ... chỉnh kích từ(loại tỷ lệ hay tác động nhanh) 5. 3.2 Hoà Điện Chính Xác Việc hoà diện xác tiến hành theo trình tự sau: GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 101 TRƯỜNG I H C CƠNG ... AFC-II tác động f0 (50 Hz) (48,5Hz) F1AFC-I a FiAFC-I FAFC-II b (45Hz) t0 t1 t1AFC -II t2 t3 t4 t5 t t2AFC -II t3AFC -II t4AFC -II Hình 5. 2 Sự thay đổi tần số lúc thiếu hụt công suất có tác động...
 • 15
 • 945
 • 10

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ LE TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - chương 6

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - chương 6
... R le điện áp 59N: R le áp thứ tự không chống chạm đất 60 : Cân dòng điện áp 62 : R le thời gian 63 : R le áp suất 64 : R le chống chạm đất GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 161 ... , bảo vệ áp,thấp tần số … 6. 3 Các sơ đồ bảo vệ động điện a Sơ đồ bảo vệ động loại nhỏ (...
 • 22
 • 984
 • 13

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ LE TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - chương 1

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - chương 1
... BV r le a) Cuộn dây r le (ngõ vào r le) GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM 50 a 50 b KHOA ĐIỆN 50 50 c d b) Tiếp điểm r le (ngõ r le) ... cho r le Dạng dạng đắt tiền tin cậy có hai hệ thống BV riêng biệt điều khiển máy cắt accu BI r le1 BU r le2 BI1 BU1 accu r le1 BI2 r le2 BU2 BI1 BU1 accu BI2 BU2 BI1 BU1 Accu Accu BI2 r le1 r le2 ... hình 1. 1 ta thấy bảo vệ cần tác động cố xảy vùng bảo vệ (để bảo đảm vừa có bảo vệ vừa có bảo vệ dự trữ chỗ) Ví dụ bảo vệ cần tác động NM xảy đoạn DE Ngoài bảo vệ cần tác động cố xảy đoạn BC bào vệ...
 • 19
 • 824
 • 10

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ LE TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - chương 2

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - chương 2
... (H 2. 3b) 2. 1 .2. 2 Độ nhạy bảo vệ Vùng tác động bảo vệ gồm phần tử bảo vệ (ví dụ đoạn AB bảo vệ (H .2. 1a) phần tử lân cận (các phần tử nối với trạm B…) Phần tử GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ ... Thời gian trì hoãn tác động bảo vệ tạo nên nhờ r le thời gian không phụ thuộc vào dòng ngắn mạch, bảo vệ gọi có đặc tính GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 23 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ... bảo vệ A B NM đầu đường dây B (N2) GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 25 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN - Theo đặc tuyến cho trước bảo vệ B ứng với giá trò IN2maxtìm...
 • 22
 • 986
 • 8

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ LE TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - chương 3

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - chương 3
... GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 67 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN Hình 3. 21 Bảo vệ tín hiệu có chọn lọcdùng dòng có tần số 100Hz GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ... chiều dài đường dây bảo vệ Z1 tổng trở đường dây bảo vệ km Z1B tổng trở khởi động cấp I nhỏ phần tử xuất phát từ cuối đường dây bảo vệ GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 46 TRƯỜNG ... H .3. 5 biểu diễn minh hoạ vùng bảo vệ thời gian làm việc cấp III bảo vệ A chọn theo điều kiện - Bảo vệ cấp III không tác động tải làm việc cực đại: III A II B GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ...
 • 27
 • 662
 • 8

Giáo trình bảo vệ le tự động hóa trong hệ thống điện

Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện
... Kmm Ilvmax Quan hệ dòng điện khởi động Ikđ dòng điện trở r le đặc trưng hệ số trở về: K tv = I tv p1 I kd Từ dòng điện khởi động bảo vệ bằng: GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang ... vùng bảo vệ GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 26 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN phần tử bảo vệ) Khi ngắn mạch vùng bảo vệ dòng điện ngắn mạch lớn dòng điện khởi động ... thấy bảo vệ cần tác động cố xảy vùng bảo vệ (để bảo đảm vừa có bảo vệ vừa có bảo vệ dự trữ chỗ) Ví dụ bảo vệ cần tác động NM xảy đoạn DE Ngoài bảo vệ cần tác động cố xảy đoạn BC bào vệ (bảo vệ...
 • 126
 • 2,695
 • 14

Tài liệu Giáo trình bảo vệ le tự động hóa ppt

Tài liệu Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa ppt
... o v rle Mỗi bảo vệ thờng gồm số r le, nối với theo sơ đồ định r le có loại: Loại r le có tiếp điểm: r le điện từ, từ điện v cảm ứng Loại r le tiếp điểm: Điện từ, bán dẫn Mỗi loại bảo vệ gồm ... lo i r le thứ cấp có u điểm sau: R le đợc cách ly với điện áp cao Do kiểm tra v sửa chữa không cần phải cắt điện phần tử đợc bảo vệ R le đặt nơi thuận tiện cách xa phần tử cần bảo vệ R le chế ... phù hợp với chơng trình định trớc phát tín hiệu điều khiển Trong cụm n y gồm có loại r le sau: R le thời gian RT R le trung gian RG R le tín hiệu Th III Cỏch bi u di n rle v cỏc s trờn hỡnh...
 • 41
 • 334
 • 2

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ LE TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM pdf

GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ - ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM pdf
... tượng bảo vệ - GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Cho ... tác động bảo vệ tạo nên nhờ r le thời gian không phụ thuộc vào dòng ngắn mạch, bảo vệ gọi có đặc tính GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 23 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM ... tác động thân bảo vệ GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com...
 • 126
 • 218
 • 0

Giáo trình bảo vệ rờ le tự động hóa

Giáo trình bảo vệ rờ le và tự động hóa
... tác động gián tiếp BVRL nhị thứ tác động gián tiếp CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI PHÂN LOẠI ∗ Theo đại lượng tác động - Bảo vệ dòng điện - Bảo vệ điện áp (quá điện áp, điện áp, ) - Bảo vệ tổng trở - Bảo ... BVRL kỹ thuật số VÙNG BẢO VỆ Vùng bảo vệ TC lộ Vùng bảo vệ MBA Vùng bảo vệ ĐZ Vùng bảo vệ TG MF NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN Đối với dạng cố: có yêu cầu ∗ Tính chọn lọc: ∗ Tác động nhanh: ∗ Độ nhạy: ... bảo vệ máy cắt Bảo vệ có thời gian tác động 0,1 s xếp vào loại tác động nhanh Loại bảo vệ tác động nhanh đại có tBV = 0,01 ~ 0,04 s 4 NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN Đối với dạng cố: có yêu cầu ∗ Tác động...
 • 277
 • 172
 • 0

ĐHCN giáo trình bảo vệ le tự động hóa trong hệ thống điện nhiều tác giả, 126 trang

ĐHCN giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện  nhiều tác giả, 126 trang
... thấy bảo vệ cần tác động cố xảy vùng bảo vệ (để bảo đảm vừa có bảo vệ vừa có bảo vệ dự trữ chỗ) Ví dụ bảo vệ cần tác động NM xảy đoạn DE Ngoài bảo vệ cần tác động cố xảy đoạn BC bào vệ (bảo vệ ... Ilvmax Quan hệ dòng điện khởi động Ikđ dòng điện trở r le đặc trưng hệ số trở về: K tv = I tv p1 I kd Từ dòng điện khởi động bảo vệ bằng: GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 21 ... việc dòng điện IN Thời gian trì hoãn tác động bảo vệ tạo nên nhờ r le thời gian không phụ thuộc vào dòng ngắn mạch, bảo vệ gọi có đặc tính GIÁO TRÌNH BẢO VỆ R LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 23...
 • 126
 • 160
 • 0

Bảo vệ le tự động hóa - Chương 4 BẢO VỆ CHỐNG CHẠM ĐẤT

Bảo vệ Rơ le và tự động hóa - Chương 4 BẢO VỆ CHỐNG CHẠM ĐẤT
... kiện chọn lọc: Bảo vệ không tác động chạm đất hướng bảo vệ Hình 4. 15 : Chạm đất pha mạng có trung tính cách đất Ví dụ pha C đường dây AC bị chạm đất điểm N’ (hình 4. 14) , qua bảo vệ đặt đường dây ... ta thấy ưu điểm bảo vệ dòng thứ tự không so với bảo vệ nối vào dòng pha toàn phần thời gian làm việc bé độ nhạy cao Hình 4. 3 : Đặc tính thời gian bảo vệ dòng TTK bảo vệ 34 nối vào dòng pha mạng ... nhạy: Khi chạm đất vùng bảo vệ, ví dụ điểm N” pha C đường dây AB (hình 4. 15), để bảo vệ tác động cần phải thực điều kiện: IBV ≥ IKĐ Trong : IBV - dòng điện qua bảo vệ Dòng qua bảo vệ IBV sinh...
 • 4
 • 364
 • 0

Bảo vệ le tự động hóa - Chương 5

Bảo vệ Rơ le và tự động hóa - Chương 5
... (hình 5. 5) a) b) c) Hình 5. 5 : Bảo vệ dòng so lệch dùng r le nối qua BI bão hòa trung gian a) sơ đồ nguyên lí bảo vệ b) hoạt động sơ đồ ngắn mạch vùng bảo vệ c) hoạt động sơ đồ ngắn mạch VI Bảo vệ ... thực bảo vệ cho số phần tử hệ thống điện Nối r le qua máy biến dòng bão hòa trung gian (BIG) Dùng r le có hãm Hình 5. 4 : Bảo vệ dòng so lệch dùng điện trở phụ mạch r le V Bảo vệ so lệch dùng r le ... tử bảo vệ không làm cho bảo vệ tác động chọn lọc VII.2 Tác động nhanh: Do bảo vệ có tính chọn lọc tuyệt đối nên không yêu cầu phải phối hợp thời gian với bảo vệ phần tử kề Bảo vệ thực để tác động...
 • 7
 • 294
 • 1

Bảo vệ le tự động hóa - Chương 6

Bảo vệ Rơ le và tự động hóa - Chương 6
... l3 l6 > l4) nên 45 chúng tác động bảo vệ dự trữ trường hợp đoạn BC không cắt bảo vệ Các bảo vệ cách điểm ngắn mạch khoảng l3 l4 (giống bảo vệ 4), muốn chúng không tác động bảo vệ tất bảo vệ khác ... hỏng xa vùng II, r le 5RZ không khởi động, r le 6RZ 10RT tạo thời gian tII cấp thứ II khởi động cho xung cắt 1MC qua r le 11Th Khi ngắn mạch xa vùng III, r le 5RZ 6RZ không khởi động, 1MC bị cắt ... thực số r le thời gian bảo vệ có đặc tính thời gian nhiều cấp * Bộ phận định hướng công suất: để ngăn ngừa bảo vệ tác động hướng công suất ngắn mạch từ đường dây bảo vệ vào góp trạm, thực r le định...
 • 15
 • 220
 • 0

Bảo vệ le tự động hóa - Chương 7

Bảo vệ Rơ le và tự động hóa - Chương 7
... đưa vào cuộn dây r le 10RG Khi trị số dòng đủ lớn r le 10RG tác động cắt đường dây qua r le trung gian 12RG r le tín hiệu 13Th Hình 7. 12 : Tác động bảo vệ theo sơ đồ hình 7. 11 ngắn mạch vùng bảo ... cao : Bảo vệ tác động không ngắn mạch đồng thời kênh tần số cao bảo vệ bị hư hỏng III.4 Lí đặt r le phận khởi động bảo vệ: Cũng giống bảo vệ có hướng có khóa tần số cao, việc đặt r le khởi động ... thực bảo vệ: Xét sơ đồ bảo vệ hình 7. 5, sơ đồ phận bảo vệ nối vào dòng áp pha toàn phần thành phần đối xứng chúng Đối với bảo vệ, phận khởi động gồm hai r le dòng: 1RI 2RI có độ nhạy khác Rơle...
 • 12
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao ve ro le va tu dong hoa chuong 2bảo vệ rơ le và tự động hóahiện trạng bảo vệ rơ le và tự động hoá lưới điện trung ápgiáo trình bảo vệ rơ legiao trinh bao vệ rơ lebảo vệ ro le va tu donghoagiáo trình đo lường điều khiển và tự động hóatình toán phối hợp bảo vệ rơ le và đề xuất giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối thành phố quy nhơntổng quan về thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao thôngkhái niệm về thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao thônggiáo trình bảo vệ và quản lý tài nguyên nướcbảo vệ rơ leđồ án bảo vệ rơ lebảo vệ rơ le trong trạm điệnbảo vệ role và tự động hóa hệ thống điệnTiết 25. Ôn tậpTiết 27. HBH: Ca-chiu-sa. BĐT: Bản hành khúc cách mạngĐánh giá tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại quận hà đông, thành phố hà nội giai đoạn 2010 2014Đề cương ôn tập HK1môn toánĐề cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn toánTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toánPhân tích chiến lược marketing của ngân hàng maritime bank và so sánh với đối thủ cạnh tranh trên thị trườngPHÂN TÍCH CHIẾN lược MARKETING của VINACAFÉ BIÊN HOÀ và các đối THỦ CẠNH TRANHViêm não nhật bản: Đặc điểm, véc tơ truyền bệnh và cách phòng chốngPhân tích và so sánh chiến lược marketing của coca cola và các đối thủ cạnh tranhPhân tích và so sánh chiến lược marketing của ngân hàng vietcombank và ngân hàng maritime bankPHÂN TÍCH CHIẾN lược MARKETING CÔNG TY MERCEDES BENZ VIỆT NAM và SO SÁNH với CHIẾN lược MARKETING CÔNG TY BMW VIỆT NAMĐánh giá các hoạt động marketing tại vietinbank đông anhĐánh giá chiến lược marketing đang áp dụng tại ngân hàng TMCP VIBPhân tích mô hình marketing giữa sữa tươi dutch lady của friesland campina việt nam và TH true milkBài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)D HSG 10 TM2 khảo sát 2D HSG 10 TM2 khảo sát 3Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập