unit 13 leson 3 language focus

Unit 13- lesson 6 (language focus)

Unit 13- lesson 6 (language focus)
... Here it is It has been (6) ……………… into tfhe sink The fish has gone Mrs Thanh: Who has done all this? Hanh: Mom, it must have been the cat! Date: Unit 13: Festivals Lesson 6: Language focus Passive ... him then Unit 13: Festivals Date: Lesson 6: Language Passive form focus 2.Compound words 3.Reported speech Homework - Do exercises 3,4 again into the notebook - Prepare for Umit 14- Lesson ... f, This is a machine which is used to wash clothes  A clothes- washing machine Unit 13: Festivals Date: Lesson 6: Language Passive form focus 2.Compound words 3.Reported speech “ Yesterday Lan...
 • 12
 • 1,436
 • 3

unit 13 - leson 3

unit 13 - leson 3
... Unit 13: FESTIVALS (cont’) Lesson :Read Unit 13: Festivals Lesson 3: Read Vocabulary  - decorate (v): trang trí, trang hoàng - spread throughout (v): lan rộng khắp - design (v): thiết kế - ... khắp - design (v): thiết kế - base on (v): - saint (n): - carol (n): dựa vị thánh - jolly (a): thánh ca vui vẻ, vui nhộn Unit 13: Festivals Lesson 3: Read *Vocabulary What and where? - decorate ... - base on (v): - saint (n): - carol (n): dựa vị thánh - jolly (a): vui vẻ, vui nhộn thánh ca Unit 13: Festivals Lesson 3: Read *Vocabulary Read new words again - decorate (v): - spread throughout...
 • 21
 • 136
 • 0

anh 8 - unit 4 - leson 6 -language focus

anh 8 - unit 4 - leson 6 -language focus
... IV/ Homework Ôn lại động từ học khứ đặc biệt động từ bất qui tắc ( L.F 1-2 P .44 ) Ôn lại giới từ thời gian học ( L.F P .44 ) Viết câu kể việc mà em ngời gia đình em hay làm không hay làm khứ Vd ... Unit : our past Lesson : Language focus I/ Activity Unit : our past Lesson : Language focus I/ Activity : Choose the best answer Well have ... ( past simple tense ) - Diến tả hành động xảy kết thúc khứ không liên quan đến Question : Wh + did + S + V + ? Answer : S + Vpast + O Unit : our past Lesson : Language focus III/ Activity S...
 • 8
 • 390
 • 0

Unit 13:Lop 10-language focus

Unit 13:Lop 10-language focus
... Vietnam did not become a united country until 1975 -> It was not until 1975 that Vietnam became a united country 1975 Not united X united V E.g • Vietnam did not become a united country until 1975 ... Vietnam did not become a united country until 1975 • -> It was not until 1975 that Vietnam became a united country • Practice doing sentence and 5, please! Exercise 4: A/an/the A/an  Meaning: One...
 • 15
 • 472
 • 0

English 9 Unit 1- Leson 5 Language focus

English 9 Unit 1- Leson 5 Language focus
... Period Unit 1: A visit from a pen pal Lesson 5: Language focus •The past simple: • Use: Talk about an action that happened in the ... drew well g, I wish I had my friend’s phone number Homework - Redo all exercises - Prepare Unit 2: Lesson 1- Getting started & Listen and read ... colorful lamps on the wall/ in the room 3, Hoa bought flowers 4, Tan painted a picture of Hanoi 5, Nga and Mai went shopping •The past simple with wish • Use: Wish is used when we want really...
 • 5
 • 202
 • 0

English 8 unit 2 leson 6 language focus

English 8 unit 2 leson 6 language focus
... books? Ex: S1: Are you going to see a movie? S2: Yes, I am./ No, I am not X  Tuesday, September 20 th, 20 11 Unit 2: MAKING ARRANGEMENTS (Language focus) * Adverbs of place.( Trạng từ nơi chốn) ... not outside I’m , Ba No, he isn’t f) Horse race 4 Tuesday, September 20 th, 20 11 Unit 2: MAKING ARRANGEMENTS (Language focus) + Vocabulary: - fishing rod (n): cân câu (cá) - novel (n): tiểu ... going to read books They are going to watch TV They are going to play chess d) Unit 2: MAKING ARRANGEMENTS (Language focus) * Talk about intentions with “be going to” * Form: S + be + going to +...
 • 19
 • 102
 • 0

Unit 3 Language focus

Unit 3 Language focus
... English 12 Unit & – Review Example: He said, “She might be right.”  He said that she might be right II Questions...
 • 2
 • 2,541
 • 12

unit 3 language focus

unit 3 language focus
... 3 We took the bus downtown, did a few errands, and had gone to lunch A B C D Before he died, Linus ... recital I (be/never) to a dance recital before I (take/not) dancing lesson when I (be) a child 13 Last night I (eat) four servings of food at the “all-you-can-eat” special dinner at The Village...
 • 2
 • 429
 • 3

Unit 3 Language focus

Unit 3 Language focus
... the evening, September, weekends night, 1924 o’clock, 10 October , weekends, in on at 16 Language Focus 2 ,3 Work with a partner 17 Fill in the blanks with the prepositions in the box GAME III at ... guitar Form : Use : WISH + S + Simple past / were WISH expresses wishes about present or future Language Focus What people wish ? 14 Form : WISH + S + Simple past / were A Hoa / can visit / her parents ... stayed in Hue e He wishes he could fly f We wish it didn’t rain Team A Team B 0 2 14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14 re 15 Matching : the twentieth century Saturday, Christmas day, winter, Sunday...
 • 22
 • 452
 • 2

UNIT 3 - LANGUAGE FOCUS

UNIT 3 - LANGUAGE FOCUS
... 6 .30 pm Tuesday, September 21 MEETING Raffles Center / 11am-1pm LUNCH Lion City Restaurant / 1 .30 -2 pm Wednesday, September 22 MEETING Raya Palace / 2.1 5-7 pm DINNER Little India Restaurant / 7 .30 -1 0pm ... company ……ten years A on B for C since D at - Do these exercise again - Review the prepositions - Prepare the new lesson : Unit 4: Learning a foreign language Getting started + Listen & read ... Raya Palace / 2.1 5-7 pm DINNER Little India Restaurant / 7 .30 -1 0pm Thursday, September 23 Depart: Singapore/ am Arrive: Ha Noi / 11 .30 am When does Mr Thanh arrive in Singapore? Does he have a...
 • 21
 • 306
 • 0

Unit 3 language focus

Unit 3 language focus
... could have a new bicycle Hoa/ can visit / parents Saturday, October 10th, 2010 UNIT 3( CONT) LESSON 5: LANGUAGE FOCUS 1.Wish sentences S + wish/ wishes + could/ couldn’t + V ability S+ wish /wishes+ ... o’clock 2/ My class finished at 11 .30 yesterday, so I went home after 11 .30 Itinerary for Le Huy Thanh Monday, September 20 Depart: Ha Noi / 2pm Arrive: Singapore / 6 .30 pm Tuesday, September 21 MEETING ... 2pm LUNCH Lion City Restaurant/ 1 .30 -2pm Wednesday, September 22 MEETING Raya Palace/ 2.15 -7pm DINNER Little Indian Restaurant/ 7 .30 - 10pm Thursday, September 23 Depart: Singapore /9am Arrive...
 • 17
 • 407
 • 2

Tieng Anh 10 thao giang to Unit 3 Language Focus potx

Tieng Anh 10 thao giang to Unit 3 Language Focus potx
... it You (manage) to see the Director, or he (go) out by the time you (get) there?  Did you manage to  the time you gotsee the Director, or had he gone out by there? Exercise 3: Correct the mistakes ... before he (go)came He to Vietnam He had seldom traveled by bicycle before he went toVietnam  Ann (go) to get the carpet for the room but someone already (take) it Ann went to get the carpet for ... in+ past time * Use of past simple: - A action or a habit took place and finished in the past - Ex: I went to Dalat last year I used to play soccer when I was young THE PAST PERFECT TENSE Affirmative:...
 • 16
 • 1,156
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượngPháp luật về bảo vệ quyền của bên vay trong hợp đồng tín dụng (tt)Giáo án BD HSG địa lí 9Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở ba môi trườngTư tưởng triết học chính trịĐặc điểm của người xem phim truyền hình ở đà nẵng (file spss .sav)Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Đền HùngTUỔI mới lớn TRONG cảm QUAN SÁNG tác của NHÀ văn NGUYỄN NHẬT ÁNHCÁI tôi TRỮ TÌNH TRONG THƠ ĐINH THỊ THU vânKê biên tài sản của người phải thi hành án là doanh nghiệp (tt)Pháp luật về quảng cáo thương mại trên truyền hình thực trạng và giải pháp (tt)Đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm khả năng trích ly tinh dầu quế bằng phương pháp chưng cất, hơi nước tại phòng thí nghiệm cty olamGiáo án lớp chồi chủ đề cây lương thựcGiáo án lớp lá chủ đề cây lương thựcBài giảng lớp chồi chủ đề phương tiện giao thông đường bộ (tt)Bài giảng lớp chồi chủ đề phương tiện giao thông đường hàng không (tt)Tài liệu kiếm tiền clickbanksự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch kéo theo đó là lĩnh vực quản trị khách sạn ngày càng hút nhân lựcMạch điều khiển quạt làm mát 4Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG Pipe (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập