Luận văn chiến lược phát triển tại bệnh viện nhiệt đới trung ương tới năm 2020

luận văn chiến lược phát triển kinh tế xã hội huyện đại lộc đến năm 2020

luận văn chiến lược phát triển kinh tế  xã hội huyện đại lộc đến năm 2020
... yếu tố thuộc hội 63 2.4 Thực trạng chiến lƣợc phát triển kinh tế hội huyện Đại Lộc 64 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN ĐẠI LỘC ĐẾN NĂM 2020 ... cứu chiến lƣợc phát triển kinh tế - hội cấp huyện chƣa đƣợc thực hiện, có quy hoạch tổng thể kinh tế - hội, việc chọn đề tài Chiến lƣợc phát triển kinh tế - hội huyện Đại Lộc đến năm 2020 ... tế - hội huyện Đại Lộc đến năm 2020 CHƢƠNG MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHÍNH VỀ CHIẾN LƢỢC VÀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊA PHƢƠNG 1.1 Chiến lƣợc chiến lƣợc phát triển kinh tế - hội...
 • 106
 • 588
 • 7

Luận văn: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI ĐẾN NĂM 2010 pptx

Luận văn: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI ĐẾN NĂM 2010 pptx
... 2: Tổng quan Ngân hàng Liên doanh Việt Thái phân tích môi trường kinh doanh 10 năm qua (trang 13 – trang 35) Chương 3: Chiến lược phát triển Ngân hàng Liên doanh Việt Thái đến năm 2010 (trang ... phép ngân hàng liên doanh mở hai chi nhánh cấp đòa bàn mạng lưới hoạt động ngân hàng liên doanh khó phát triển so với ngân hàng nước Qua 10 năm hoạt động, Ngân hàng Liên doanh Việt Thái phát triển ... tiêu phát triển Ngân hàng Liên doanh Việt Thái đến năm 2010 Căn tình hình phát triển kinh tế xã hội, tiềm thị trường đònh hướng NHNN, Ngân hàng Liên doanh Việt Thái đề mục tiêu hoạt động từ đến năm...
 • 59
 • 222
 • 0

Luận văn chiến lược phát triển tổng công ty cổ phần bảo minh đến năm 2015

Luận văn chiến lược phát triển tổng công ty cổ phần bảo minh đến năm 2015
... 33 Bảo Minh Lâm Đồng Bảo Minh Phú Thọ 34 Bảo Minh Bình Thuận Bảo Minh Bắc Ninh 35 Bảo Minh Bình Phước Bảo Minh Quảng Bình 36 Bảo Minh Đồng Nai Bảo Minh Hải Dương 37 Bảo Minh Bình Dương Bảo Minh ... Bảo Minh Tây Ninh 10 Bảo Minh Hải Phòng 39 Bảo Minh Bến Thành 11 Bảo Minh Thái Bình 40 Bảo Minh Chợ Lớn 12 Bảo Minh Ninh Bình 41 Bảo Minh Sài Gòn 13 Bảo Minh Nam Định 42 Bảo Minh Long An 14 Bảo ... 47 Bảo Minh Vĩnh Long 19 Bảo Minh Huế 48 Bảo Minh Bến Tre 20 Bảo Minh Đà Nẵng 49 Bảo Minh Trà Vinh 21 Bảo Minh Quảng Nam 50 Bảo Minh Cần Thơ 22 Bảo Minh Quảng Ngãi 51 Bảo Minh Kiên Giang 23 Bảo...
 • 87
 • 131
 • 0

hoạch định chiến lược phát triển của bệnh viện nguyễn tri phương giai đoạn 2016 2020

hoạch định chiến lược phát triển của bệnh viện nguyễn tri phương giai đoạn 2016  2020
... góp phần vào việc hoạch định chiến lược cho bệnh viện thời gian tới, mạnh dạn chọn đề tài: Hoạch định chiến lược phát tri n bệnh viện Nguyễn Tri Phương giai đoạn 20162 020” Tổng quan đề tài nghiên ... động bệnh viện Nguyễn Tri Phương dự báo ảnh hưởng môi trường bên bên tác động đến chiến lược giai đoạn 2016- 2020 Tóm tắt chương  Chương 3: Chiến lược giải pháp phát tri n bệnh viện Nguyễn Tri Phương ... nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Hoạch định chiến lược bệnh viện Nguyễn Tri Phương giai đoạn 2016 - 2020 - Phạm vi nghiên cứu: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương số bệnh viện khác thành phố Hồ Chí Minh...
 • 88
 • 250
 • 3

NGHIÊN cứu một số đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG ở BỆNH NHÂN uốn ván điều TRỊ tại BỆNH VIỆN NHIỆT đới TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu một số đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG ở BỆNH NHÂN uốn ván điều TRỊ tại BỆNH VIỆN NHIỆT đới TRUNG ƯƠNG
... TìM HIểU MộT Số YếU Tố LÂM SàNG Có ý NGHĩA TIÊN LƯợNG NặNG BệNH NHÂN UốN VáN Đỗ Tuấn Anh CS - Học viện Quân y Tóm tắt Nghiên cứu 122 bệnh nhân uốn ván điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ơng ... vào nghiên cứu bệnh uốn ván sơ sinh, uốn ván cục bộ, uốn ván phụ nữ có thai Các bệnh nhân uốn ván bệnh tim, gan, thận, bệnh mạn tính kèm theo Phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả hồi cứu bệnh ... PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Đối tợng nghiên cứu Tất bệnh nhân đợc chẩn đoán uốn ván toàn thể, điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ơng thời gian từ 01/2010 đến 07/2011 - Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân...
 • 4
 • 122
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ ARV CÓ AZT Ở BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ ARV CÓ AZT Ở BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
... TO B Y T TRNG I HC Y H NI -o0o - NGUYN TH BCH H ĐáNH GIá HIệU QUả PHáC Đồ ARV AZT BệNH NHâN HIV/AIDS TạI BệNH VIệN BệNH NHIệT ĐớI TRUNG ƯƠNG CHUYấN NGHNH: TRUYN NHIM M S: 60.72.38 LUN VN ... hemglobin trung bỡnh thp nht l 6,3 1,4 g/dl Thi gian trung bỡnh tớnh t bnh nhõn bt u phỏc AZT n hemoglobin gim xung mc thp nht l 3.66 3.9 thỏng v thi gian trung bỡnh tớnh t i t AZT sang D4T ... ca phỏc HAART cú AZT 55 3.2.1 ỏnh giỏ hiu qu iu tr ca phỏc cú AZT v lõm sng 56 3.2.2 ỏnh giỏ hiu qu iu tr ca phỏc cú AZT v cn lõm sng 58 3.2.3 Kt qu iu tr vi phỏc cú AZT 62 3.3...
 • 110
 • 37
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TẢ CÓ BIẾN CHỨNG TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 10200752009

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TẢ CÓ BIẾN CHỨNG TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 10200752009
... ngành toàn xã hội Tình hình bệnh tả giới MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1 .Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân tả biến chứng bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, vụ dịch từ tháng 10/2007 ... ĐIỂM, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: ➢ ➢ Địa điểm nghiên cứu: bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Thời gian nghiên cứu: Từ 10/2007- 5/2009 2.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu bệnh nhân tả ... biến chứng, điều trị bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từ 23/10/2007 đến 31/5/2009 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: ■ ■ Thiết kế nghiên cứu: - Mô tả hồi cứu...
 • 38
 • 150
 • 1

Tài liệu Luận văn:CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK - CẦN THƠ doc

Tài liệu Luận văn:CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK - CẦN THƠ doc
... DNV&N t i Sacombank- C n Thơ Chương PHÂN TÍCH HO T HO T NG TÍN D NG VÀ CHI N LƯ C PHÁT TRI N NG TÍN D NG VÀ D CH V CHO DOANH NGHI P V A VÀ NH T I SACOMBANK- C N THƠ 4.1 Th c tr ng ho t ng tín d ng ... n lư c phát tri n ho t ng tín d ng DNV&N t i Sacombank- C n Thơ CƠ H I (OPPORTUNITIES) O1-TP C n Thơ t o nh ng i u ki n thu n l i cho DNV&N phát tri n O 2- Tình hình tín d ng C n Thơ ang phát tri ... 2007 c a Sacombank C n Thơ 1.3.3 i tư ng nghiên c u - Ho t ng cho vay i v i doanh nghi p v a nh t i C n Thơ - Tình hình phát tri n c a doanh nghi p v a nh t i C n Thơ 1.4 Lư c kh o tài li u có...
 • 59
 • 258
 • 0

Tài liệu Luận văn:Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 docx

Tài liệu Luận văn:Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 docx
... CHI N LƯ C PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I AGRIBANK QU NG NAM Đ N NĂM 2015 3.1 NH NG NHÂN T TÁC Đ NG TR C TI P Đ N CHI N LƯ C PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CHI NHÁNH AGRIBANK QU NG NAM 3.1.1 Môi ... n nhân l c ñ n năm 2015 t i chi nhánh M c ñích nghiên c u Đ tài Th nh t, phân tích th c tr ng công tác phát tri n ngu n nhân l c t i chi nhánh th i gian v a qua, phân tích vai trò c a ngu n nhân ... c a Đ tài tài h th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n ñã có v chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c -Giúp chi nhánh ngân hàng Agribank t nh Qu ng Nam có th dùng làm tài li u tham kh o cho vi c phát...
 • 13
 • 302
 • 2

LUẬN VĂN: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK - CẦN THƠ potx

LUẬN VĂN: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK - CẦN THƠ potx
... DNV&N t i Sacombank- C n Thơ Chương PHÂN TÍCH HO T HO T NG TÍN D NG VÀ CHI N LƯ C PHÁT TRI N NG TÍN D NG VÀ D CH V CHO DOANH NGHI P V A VÀ NH T I SACOMBANK- C N THƠ 4.1 Th c tr ng ho t ng tín d ng ... n lư c phát tri n ho t ng tín d ng DNV&N t i Sacombank- C n Thơ CƠ H I (OPPORTUNITIES) O1-TP C n Thơ t o nh ng i u ki n thu n l i cho DNV&N phát tri n O 2- Tình hình tín d ng C n Thơ ang phát tri ... lư c phát tri n ho t ng tín d ng d ch v cho doanh nghi p v a nh t i Sacombank- C n Thơ 4.2.1 Xác Chi n lư c nh m c tiêu c a chi n lư c c th c hi n th i gian 200 9-2 012 Sacombank C n Thơ - Ngu...
 • 59
 • 359
 • 0

Luận văn chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường đại học chu văn an đến năm 2020

Luận văn chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường đại học chu văn an đến năm 2020
... lư c phát tri n ngu n nhân l c trư ng ð i h c Chu Văn An ñ n năm 2020 1.2.2 M c tiêu c th - Làm rõ s lý lu n v phát tri n ngu n nhân l c - Tìm hi u, phân tích th c tr ng v phát tri n ngu n nhân ... qu ñào t o phân theo h ñào t o năm 2006 ñ n 2009 74 Bi u ñ 4.2: Quy mô HS, SV c a trư ng ðH Chu Văn An năm 75 Bi u ñ 4.2: Cơ c u nhân l c trư ng ðH Chu Văn An năm 2010 95 Bi u ñ 4.3 Quy ... lư c PTNNL c a trư ng ð i h c Chu Văn An ñ n năm 2020 - B n là, góp ph n vào vi c xây d ng chi n lư c phát tri n chung c a trư ng ñ n năm 2020 1.5 K T C U LU N VĂN - PH N I: PH N M ð U - PH N...
 • 133
 • 625
 • 9

Luận văn: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÀO MINH ĐẾN NĂM 2020 ppt

Luận văn: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÀO MINH ĐẾN NĂM 2020 ppt
... BẢO MINH ĐẾN NĂM 2020 Đề tài gồm phần: Phần I: Giới thiệu công ty cổ phần Bảo Minh Phần II: Phân tích môi trường kinh doanh công ty cổ phần Bảo Minh Phần III: Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần ... muốn xây dựng chiến lược xác định mục tiêu kinh doanh,định hướng phát triển phù hợp cho Tổng công ty cổ phần Bảo Minh Do đó, chọn đề tài :” XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ... 0.02 0.02 2.77 PHẦN III CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Mục tiêu chiến lược GV: Nguyễn Thị Hạnh Trang 15 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH - Phát triển Bảo Minh thành...
 • 41
 • 363
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn chiến lược phát triển nguồn nhân lựcluận văn chiến lược phát triển sản phẩmluận văn chiến lược phát triển thị trườngluận văn chiến lược phát triển sản phẩm mớiluận văn chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành dượcluận văn chiến lược phát triển du lịch tỉnh quảng ngãi đến năm 2020 pptxxây dựng chiến lược phát triển của công ty cao su đồng nai đến năm 2020chiến lược phát triển trường cao đẳng nghề gtvt trung ương i đến năm 2020xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ logistics cho vietfracht đến năm 2020 trong thời kì hội nhậpchiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ logistics cho vietfracht đến năm 2020chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở hải phòng đến năm 2020nguyên tắc bám sát chiến lược phát triển của trường đại học mỏ địa chất đến năm 2020bệnh viện nhiệt đới trung ương tp hcmbệnh viện nhiệt đới trung ương tuyen dungbệnh viện nhiệt đới trung ương ở đâuBáo cáo thực hành hóa phân tíchSử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng chương trình Giải tích lớp 12 trung học phổ thôngThống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụngNghiên cứu nồng độ HBsAg, HBV DNA ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành nội khoaPhân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namNghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 20062014 (LA tiến sĩ)đánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương quý ii năm 2015Khảo sát giá trị xét nghiệm lipase trong chẩn đoán viêm tụy tại bệnh viện trung ương quân đội 108Khảo sát sự thay đổi của một số chỉ số xét nghiệm hoá sinh và huyết học trên 34 bệnh nhân viêm gan b tại bệnh viện e hà nộiKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCKHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)Đề cương quá trình thiết bị công nghệ sinh học500 câu trắc nghiệm về hàm sốsản suất nấm linh chiTÌM HIỂU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN, HOANG MẠC HÓA Ở NINH THUẬN, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam ĐảoThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namsan xuat giong cap I,II,III,namgiao trinh mo dun nhan giong va san xuat nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập