chapt 09 lecture 2

Lecture 2 - RF Fundamentals

Lecture 2 - RF Fundamentals
... http://www.fab-corp.com February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved 22 External Antenna Contd 2. 4 Gz dB Log Periodic Antenna 2. 4 Gz dB Magnetic Mount Omni Antenna February 20 05 Copyright 20 05 All ... ARSINIDE February 20 05 LIGHT VELOCITY (km/s) 1.0 1.00003 1.33 1.46 1.5 2. 0 3.4 3.6 Copyright 20 05 All Rights Reserved 300,000 300,000 22 5,000 20 5,000 20 0,000 150,000 88,000 83,000 14 RF Behavior Contd ... Rights Reserved 23 2. 4 Gz 10 dBi Omni-Directional Antenna February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved 24 15.5 dBi Flat Panel Panel (6 – 90 degree beamwidth) February 20 05 Copyright 20 05 All Rights...
 • 32
 • 232
 • 1

Lecture 2 ArithCode

Lecture 2 ArithCode
... (0.10110111101100000101 )2 20 bits 0.71753375 < 0.71753407… < 0.71753500 b) Codelength m: m=-log2(r) = -log2(0.0000 125 ) = 19.6 =20 bits c) Bitrate: R =20 bits/10 chars = 2. 0 bits/char • Huffman coder: (1+3 +2+ 1+1+4+4 +2+ 1+1)/10 =2. 2 ... 2/ 10=0 .2 1/10=0.1 1/10=0.1 [C(si), C(si+1)) [0.5, 1.0) [0.4, 0.5) [0 .2, 0.4) [0.1, 0 .2) [0.0, 0.1) Example 1: Encoding S W I M 0.5 0.1 0 .2 0.1 0.1 [0.5, 1.0) [0.4, 0.5) [0 .2, 0.4) [0.1, 0 .2) ... m=-log2r = -log2(0.0000 125 ) = 19.6 =20 bits Example 1: Compression (2) • Entropy = 1.96 bits/char • Arithmetic coder: a) Codeword V: L ≤ V < H V = (0.71753407…)10 = (0.10110111101100000101)2...
 • 14
 • 181
 • 0

Tu chon 7AV 7 BO TRO- PHU DAO - BOI DUONG HKI 08-09 ( PHAN 2).DOC

Tu chon 7AV 7 BO TRO- PHU DAO - BOI DUONG HKI 08-09 ( PHAN 2).DOC
... evening ( watch- watches - is watching - watchs ) How …………… Quang son to Phan Rang ( far - often – long – old) ………… are you late for class? - Because I miss the bus .( Where - How -many - Why -What ... in our school Mr Tu (be) _ our librarian He (open) _ the library at 7: 00 and (close) _ it at 11:00 Students often (come) _ to the library (read) _ books He (be) _ in the ... school on…………………………… (foot - leg - bike - feet) There …………………………………some apples on the table (is - isn’t - are - aren’t) My birth date is on ……………………… (June eight - June eighth - June the eight – June...
 • 18
 • 246
 • 3

Tieng anh 6 - 08-09-Ky 2(day du, dep).

Tieng anh 6 - 08-09-Ky 2(day du, dep).
... Nguyen Huu Thanh - Page - Contents * Ss’ describing New words: - colors - red - black - green - white - blue - yellow - brown - purple - grey - orange B3 Practice with a partner: Ex1: - What color ... vocabularyulary: - Ss listen and take note - T: ask - St: answer Written by: Nguyen Huu Thanh Contents Ss : noodles, sandwich… * Ss’ writing B4 Listen * Key: 1-e, 2-b, 3-i, 4-c, 5-f, 6- j, 7-h, 8-l B5 Listen ... Contents * Guided structures: - This is… - She/ He is …and… New words - hair(s) - mouth - ear(s) - nose - eye(s) - tooth (teeth) - lip(s) - round face - oval face - full lips B1 Listen and repeat...
 • 89
 • 106
 • 0

đề thi học kỳ 2 - 7 ( -08 - 09 ) de 2

đề thi học kỳ 2 - 7 ( -08 - 09 ) de 2
... / -4 x3y : 0.5 đ b/ -9 x2y3 Tính tích đ , tính điểm trung bình 6,68 (0 ,5 đ ) a)Tính f(x) = 2x 2-6 x (0 ,5 ) B) Tính H(x)= 2x 3-2 x2+2x -2 (0 ,5 ) c) Tính x=0 ; x=3 (0 ,5 ) Vẽ hình 0,5đ ; gt& kl 0 ,25 đ ... a) C/M góc ACB =Góc CBK ( 0 ,25 ) C/m góc ABC = Góc ACB (0 ,25 ) C/m góc ABC = góc CBK (0 ,25 ) b) C/m tam giác ABH= tan giác KBH (0 ,5 ) => AB=KB kl tam giác ABK cân B (0 ,25 ) c) C/m AK < 2AB (0 ,25 ... giác KBH (0 ,5 ) => AB=KB kl tam giác ABK cân B (0 ,25 ) c) C/m AK < 2AB (0 ,25 ) => AK < 2AC (0 ,25 ) Ma trận đề toán kỳ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu TN TL TN TL Đơn thức 0.5 Đa thức 1 0.5 0.5 Thống...
 • 3
 • 90
 • 0

Đề Anh HKI 08-09 đề 2

Đề Anh HKI 08-09 đề 2
... THE END ĐÁP ÁN ĐỀ THI MONÂ ANH VĂN KHỐI HKI I/ NGHE VÀ ĐIỀN TỪ VÀO CHỔ TRỐNG (2 Đ) 1.name 2. get 3.near 4.twelve II/ HÃY TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI THEO TỪ GI Ý (2 ) 1.I am fine Thank you 2. I live in My ... dụng TN Chủ đề TN TN TL TL Tổng TL I/ Listening II/ Language focus 2 III/ Reading 2 12 IV/ Writing Tổng 12 12 28 10 ... (2 ) 1/ Tuan gets up at half past five 2/ Yes, he does 3/ Classes start at seven 4/ No, he doesn’t Nhận Biết Thông hiểu Vận dụng TN Chủ đề TN TN TL TL Tổng TL I/ Listening II/ Language focus 2...
 • 4
 • 134
 • 0

Đề Anh 7 HKI 08-09 đề 2

Đề Anh 7 HKI 08-09 đề 2
... end – Good luck! Chủ đề Nhận Biết Thông hiểu Vận dụng TN TN TN TL TL Tổng TL I/ Listening 2. 0 8 II/ Language focus 2, 0 4 III/ Reading 2, 0 4 IV/ Writing 12 4,0 24 Tổng 2, 0 6,0 2, 0 10,0 ... tomorrow ……………………………………………………………………………………………………………………… V/ Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: ( 2 iểm) The Vietnamese students take part in different activities after school Some students play ... their stamps * 1.Which sports some students often play? ……………………………………………………………………………………………………………… 2. Where some students often practice playing musical instrument? ………………………………………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 140
 • 0

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Tháp Mười 08-09 vòng 2

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Tháp Mười 08-09 vòng 2
... nghĩa x = 3, x=1 x 2 1.5 2 Đặt u = x2 ≥ 0, ta có: 2u + 3y = 3u - 2y = ⇔ 13 y =− 13 u= 13 2 y =− 13 x2 = Do đó: Bài (5đ) ⇔ 2 26 =± 13 13 y =− 13 x=± 3đ Hệ PT có nghiệm là: 26 2 26 ( x, y ) = ( ... nghiệm x2 - 7x + 10 = (x-5)(x -2) Điều kiện để A có nghĩa x ≠5 x 2 Bài 2a (2 ) 1,0 0.5 x2 − x − 2x − x2 − x − 2x − A= + − = + − = x − x − x + 10 x − x − ( x − 5)( x − 2) x − x − + x − x − − (2 x ... x − 4)( x − 2) = ( x − 5)( x − 2) − x + x − 15 −( x − 5)( x − 3) − x + = = = ( x − 5)( x − 2) ( x − 5)( x − 2) x 2 −( x − 2) + 1 A= = −1 + , với x nguyên, A nguyên x 2 x 2 Bài 2a (2 ) nguyên,...
 • 4
 • 386
 • 12

Lecture 2 Wireless Environment and Wireless LANs

Lecture 2 Wireless Environment and Wireless LANs
... GHz Wireless Environment and Wireless LANs Wireless Spectrum (3) Wireless LAN (IEEE 8 02. 11b/g) • 2. 4 GHz 30 MHz 300 MHz Wireless LAN (IEEE 8 02. 11a) • GHz GHz Bluetooth • 2. 45 GHz Wireless Environment ... Spectrum Wireless Environment and Wireless LANs Agenda (2) Wireless networks ■ Mobile wireless WANs ■ Fixed wireless WANs ■ WLANs: the 8 02. 11 family ■ WLANs/WPANs: Bluetooth ● IEEE 8 02. 11 ■ Characteristics ... services Wireless Environment and Wireless LANs 41 Distribution Systems and Access Points BSS STA STA AP DS ESS BSS STA AP STA Wireless Environment and Wireless LANs 42 Integration with Wired LANs...
 • 51
 • 144
 • 0

Modulation and coding course- lecture 2

Modulation and coding course- lecture 2
... quantization levels and Lecture 10 Quantization example amplitude x(t) 111 3.1867 Quant levels 110 2. 27 62 101 1.3657 100 0.45 52 boundaries 011 -0.45 52 010 -1.3657 001 -2. 27 62 xq(nTs): quantized ... Quantization noise variance: ∞ 2 σ = E{[ x − q( x)] } = ∫ e ( x) p( x)dx = σ Lin + σ Sat q σ −∞ L / −1 Lin =2 l =0 ql2 p ( xl )ql Uniform q 12 Lecture σ Lin q2 = 12 13 Uniform and non-uniform quant Uniform ... Interference and noise immunity Implementation cost and complexity Lecture 19 Spectra of PCM waveforms Lecture 20 M-ary pulse modulation M-ary pulse modulations category: M-ary pulse-amplitude modulation...
 • 22
 • 140
 • 0

Tài liệu lecture 2: Communication Concepts ppt

Tài liệu lecture 2: Communication Concepts ppt
... transmission It is the mode of communication used on a PC’s serial port as well as on local area networks lecture 2.doc Page (3) CSN200 Introduction to Telecommunications, Fall 1999 Lecture_ 02 Point-to-point ... predominant method of transferring information in data communications Data bits are sent serially or sequentially bit-by-bit over a single wire or communications circuit Sending bits one after another ... CSN200 Introduction to Telecommunications, Fall 1999 Lecture_ 02 Parallel vs Serial Transmission: Parallel: In parallel transmission all...
 • 3
 • 179
 • 0

Tài liệu Lecture 2: HỆ ĐẾM-CƠ SỐ ppt

Tài liệu Lecture 2: HỆ ĐẾM-CƠ SỐ ppt
... Chuyển từ số hệ số B sang thập phân HỆ CƠ SỐ     Binary: hệ nhị phân (dùng kí số 0,1) Decimal: Hệ thập phân(dùng kí số 0,1…,9) Octave: Hệ bát phân (Dùng kí số 0,1, 7) Hexadecimal: Hệ thập lục ... SỐ NHỊ PHÂN, MỨC LOGIC  Hệ thống số thường dùng hệ thập phân dùng 10 kí số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  Hệ nhị phân sử dụng kí số  Trong hệ thống số, logic gọi HIGH (mức cao) ... + 2.10 −2 Chuyển số có phần nguyên phần phân hệ số B sang hệ thập phân: ( PN PN −1 P0 P−1 P−2 P− M ) B = PN B N + PN −1B N −1 + + P0 B + P−1B −1 + + P− M B − M Chuyển đổi số Thập phân  nhị...
 • 14
 • 165
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương ôn thi môn Truyền động và điều khiển CNCỨng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmDREB2 nhằm cải thiện tính chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng phân giải chất thải hữu cơ của giun quế tại thành phố Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÍ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ 10Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quanghiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang, biện pháp phòng chốngPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND làoPhát triển tư duy thuật giải cho học sinh THPT tỉnh hà giang trong dạy học nội dung phương trình lượng giác
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập