chapt 09 lecture 2

Lecture 2 - RF Fundamentals

Lecture 2 - RF Fundamentals
... http://www.fab-corp.com February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved 22 External Antenna Contd 2. 4 Gz dB Log Periodic Antenna 2. 4 Gz dB Magnetic Mount Omni Antenna February 20 05 Copyright 20 05 All ... ARSINIDE February 20 05 LIGHT VELOCITY (km/s) 1.0 1.00003 1.33 1.46 1.5 2. 0 3.4 3.6 Copyright 20 05 All Rights Reserved 300,000 300,000 22 5,000 20 5,000 20 0,000 150,000 88,000 83,000 14 RF Behavior Contd ... Rights Reserved 23 2. 4 Gz 10 dBi Omni-Directional Antenna February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved 24 15.5 dBi Flat Panel Panel (6 – 90 degree beamwidth) February 20 05 Copyright 20 05 All Rights...
 • 32
 • 220
 • 1

Lecture 2 ArithCode

Lecture 2 ArithCode
... (0.10110111101100000101 )2 20 bits 0.71753375 < 0.71753407… < 0.71753500 b) Codelength m: m=-log2(r) = -log2(0.0000 125 ) = 19.6 =20 bits c) Bitrate: R =20 bits/10 chars = 2. 0 bits/char • Huffman coder: (1+3 +2+ 1+1+4+4 +2+ 1+1)/10 =2. 2 ... 2/ 10=0 .2 1/10=0.1 1/10=0.1 [C(si), C(si+1)) [0.5, 1.0) [0.4, 0.5) [0 .2, 0.4) [0.1, 0 .2) [0.0, 0.1) Example 1: Encoding S W I M 0.5 0.1 0 .2 0.1 0.1 [0.5, 1.0) [0.4, 0.5) [0 .2, 0.4) [0.1, 0 .2) ... m=-log2r = -log2(0.0000 125 ) = 19.6 =20 bits Example 1: Compression (2) • Entropy = 1.96 bits/char • Arithmetic coder: a) Codeword V: L ≤ V < H V = (0.71753407…)10 = (0.10110111101100000101)2...
 • 14
 • 176
 • 0

Tu chon 7AV 7 BO TRO- PHU DAO - BOI DUONG HKI 08-09 ( PHAN 2).DOC

Tu chon 7AV 7 BO TRO- PHU DAO - BOI DUONG HKI 08-09 ( PHAN 2).DOC
... evening ( watch- watches - is watching - watchs ) How …………… Quang son to Phan Rang ( far - often – long – old) ………… are you late for class? - Because I miss the bus .( Where - How -many - Why -What ... in our school Mr Tu (be) _ our librarian He (open) _ the library at 7: 00 and (close) _ it at 11:00 Students often (come) _ to the library (read) _ books He (be) _ in the ... school on…………………………… (foot - leg - bike - feet) There …………………………………some apples on the table (is - isn’t - are - aren’t) My birth date is on ……………………… (June eight - June eighth - June the eight – June...
 • 18
 • 228
 • 3

Tieng anh 6 - 08-09-Ky 2(day du, dep).

Tieng anh 6 - 08-09-Ky 2(day du, dep).
... Nguyen Huu Thanh - Page - Contents * Ss’ describing New words: - colors - red - black - green - white - blue - yellow - brown - purple - grey - orange B3 Practice with a partner: Ex1: - What color ... vocabularyulary: - Ss listen and take note - T: ask - St: answer Written by: Nguyen Huu Thanh Contents Ss : noodles, sandwich… * Ss’ writing B4 Listen * Key: 1-e, 2-b, 3-i, 4-c, 5-f, 6- j, 7-h, 8-l B5 Listen ... Contents * Guided structures: - This is… - She/ He is …and… New words - hair(s) - mouth - ear(s) - nose - eye(s) - tooth (teeth) - lip(s) - round face - oval face - full lips B1 Listen and repeat...
 • 89
 • 95
 • 0

đề thi học kỳ 2 - 7 ( -08 - 09 ) de 2

đề thi học kỳ 2 - 7 ( -08 - 09 ) de 2
... / -4 x3y : 0.5 đ b/ -9 x2y3 Tính tích đ , tính điểm trung bình 6,68 (0 ,5 đ ) a)Tính f(x) = 2x 2-6 x (0 ,5 ) B) Tính H(x)= 2x 3-2 x2+2x -2 (0 ,5 ) c) Tính x=0 ; x=3 (0 ,5 ) Vẽ hình 0,5đ ; gt& kl 0 ,25 đ ... a) C/M góc ACB =Góc CBK ( 0 ,25 ) C/m góc ABC = Góc ACB (0 ,25 ) C/m góc ABC = góc CBK (0 ,25 ) b) C/m tam giác ABH= tan giác KBH (0 ,5 ) => AB=KB kl tam giác ABK cân B (0 ,25 ) c) C/m AK < 2AB (0 ,25 ... giác KBH (0 ,5 ) => AB=KB kl tam giác ABK cân B (0 ,25 ) c) C/m AK < 2AB (0 ,25 ) => AK < 2AC (0 ,25 ) Ma trận đề toán kỳ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu TN TL TN TL Đơn thức 0.5 Đa thức 1 0.5 0.5 Thống...
 • 3
 • 81
 • 0

Đề Anh HKI 08-09 đề 2

Đề Anh HKI 08-09 đề 2
... THE END ĐÁP ÁN ĐỀ THI MONÂ ANH VĂN KHỐI HKI I/ NGHE VÀ ĐIỀN TỪ VÀO CHỔ TRỐNG (2 Đ) 1.name 2. get 3.near 4.twelve II/ HÃY TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI THEO TỪ GI Ý (2 ) 1.I am fine Thank you 2. I live in My ... dụng TN Chủ đề TN TN TL TL Tổng TL I/ Listening II/ Language focus 2 III/ Reading 2 12 IV/ Writing Tổng 12 12 28 10 ... (2 ) 1/ Tuan gets up at half past five 2/ Yes, he does 3/ Classes start at seven 4/ No, he doesn’t Nhận Biết Thông hiểu Vận dụng TN Chủ đề TN TN TL TL Tổng TL I/ Listening II/ Language focus 2...
 • 4
 • 126
 • 0

Đề Anh 7 HKI 08-09 đề 2

Đề Anh 7 HKI 08-09 đề 2
... end – Good luck! Chủ đề Nhận Biết Thông hiểu Vận dụng TN TN TN TL TL Tổng TL I/ Listening 2. 0 8 II/ Language focus 2, 0 4 III/ Reading 2, 0 4 IV/ Writing 12 4,0 24 Tổng 2, 0 6,0 2, 0 10,0 ... tomorrow ……………………………………………………………………………………………………………………… V/ Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: ( 2 iểm) The Vietnamese students take part in different activities after school Some students play ... their stamps * 1.Which sports some students often play? ……………………………………………………………………………………………………………… 2. Where some students often practice playing musical instrument? ………………………………………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 122
 • 0

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Tháp Mười 08-09 vòng 2

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Tháp Mười 08-09 vòng 2
... nghĩa x = 3, x=1 x 2 1.5 2 Đặt u = x2 ≥ 0, ta có: 2u + 3y = 3u - 2y = ⇔ 13 y =− 13 u= 13 2 y =− 13 x2 = Do đó: Bài (5đ) ⇔ 2 26 =± 13 13 y =− 13 x=± 3đ Hệ PT có nghiệm là: 26 2 26 ( x, y ) = ( ... nghiệm x2 - 7x + 10 = (x-5)(x -2) Điều kiện để A có nghĩa x ≠5 x 2 Bài 2a (2 ) 1,0 0.5 x2 − x − 2x − x2 − x − 2x − A= + − = + − = x − x − x + 10 x − x − ( x − 5)( x − 2) x − x − + x − x − − (2 x ... x − 4)( x − 2) = ( x − 5)( x − 2) − x + x − 15 −( x − 5)( x − 3) − x + = = = ( x − 5)( x − 2) ( x − 5)( x − 2) x 2 −( x − 2) + 1 A= = −1 + , với x nguyên, A nguyên x 2 x 2 Bài 2a (2 ) nguyên,...
 • 4
 • 361
 • 10

Lecture 2 Wireless Environment and Wireless LANs

Lecture 2 Wireless Environment and Wireless LANs
... GHz Wireless Environment and Wireless LANs Wireless Spectrum (3) Wireless LAN (IEEE 8 02. 11b/g) • 2. 4 GHz 30 MHz 300 MHz Wireless LAN (IEEE 8 02. 11a) • GHz GHz Bluetooth • 2. 45 GHz Wireless Environment ... Spectrum Wireless Environment and Wireless LANs Agenda (2) Wireless networks ■ Mobile wireless WANs ■ Fixed wireless WANs ■ WLANs: the 8 02. 11 family ■ WLANs/WPANs: Bluetooth ● IEEE 8 02. 11 ■ Characteristics ... services Wireless Environment and Wireless LANs 41 Distribution Systems and Access Points BSS STA STA AP DS ESS BSS STA AP STA Wireless Environment and Wireless LANs 42 Integration with Wired LANs...
 • 51
 • 134
 • 0

Modulation and coding course- lecture 2

Modulation and coding course- lecture 2
... quantization levels and Lecture 10 Quantization example amplitude x(t) 111 3.1867 Quant levels 110 2. 27 62 101 1.3657 100 0.45 52 boundaries 011 -0.45 52 010 -1.3657 001 -2. 27 62 xq(nTs): quantized ... Quantization noise variance: ∞ 2 σ = E{[ x − q( x)] } = ∫ e ( x) p( x)dx = σ Lin + σ Sat q σ −∞ L / −1 Lin =2 l =0 ql2 p ( xl )ql Uniform q 12 Lecture σ Lin q2 = 12 13 Uniform and non-uniform quant Uniform ... Interference and noise immunity Implementation cost and complexity Lecture 19 Spectra of PCM waveforms Lecture 20 M-ary pulse modulation M-ary pulse modulations category: M-ary pulse-amplitude modulation...
 • 22
 • 127
 • 0

Tài liệu lecture 2: Communication Concepts ppt

Tài liệu lecture 2: Communication Concepts ppt
... transmission It is the mode of communication used on a PC’s serial port as well as on local area networks lecture 2.doc Page (3) CSN200 Introduction to Telecommunications, Fall 1999 Lecture_ 02 Point-to-point ... predominant method of transferring information in data communications Data bits are sent serially or sequentially bit-by-bit over a single wire or communications circuit Sending bits one after another ... CSN200 Introduction to Telecommunications, Fall 1999 Lecture_ 02 Parallel vs Serial Transmission: Parallel: In parallel transmission all...
 • 3
 • 163
 • 0

Tài liệu Lecture 2: HỆ ĐẾM-CƠ SỐ ppt

Tài liệu Lecture 2: HỆ ĐẾM-CƠ SỐ ppt
... Chuyển từ số hệ số B sang thập phân HỆ CƠ SỐ     Binary: hệ nhị phân (dùng kí số 0,1) Decimal: Hệ thập phân(dùng kí số 0,1…,9) Octave: Hệ bát phân (Dùng kí số 0,1, 7) Hexadecimal: Hệ thập lục ... SỐ NHỊ PHÂN, MỨC LOGIC  Hệ thống số thường dùng hệ thập phân dùng 10 kí số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  Hệ nhị phân sử dụng kí số  Trong hệ thống số, logic gọi HIGH (mức cao) ... + 2.10 −2 Chuyển số có phần nguyên phần phân hệ số B sang hệ thập phân: ( PN PN −1 P0 P−1 P−2 P− M ) B = PN B N + PN −1B N −1 + + P0 B + P−1B −1 + + P− M B − M Chuyển đổi số Thập phân  nhị...
 • 14
 • 157
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc berberin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNHỮNG QUAN điểm cơ bản của hồ CHÍ MINH về vắn hóaBài tập tình huống quản trị học 2Công ty đa quốc gia metroPhân tích các vai trò của thuế giá trị gia tăng với nền kinh tế ?Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội (LV thạc sĩ)BÁO cáo THỰC tập về THỪA kế THEO PHÁP LUẬTsách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnThiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép Đại học Xây dựngGiao trinh sinh hoc phan tu nguyen hoang loc, tran thi le, ha thi minh thiMô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn quản trị tài chính phân tích tài chính của công ty cổ phần thép pomina (POM)khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiMột số giải pháp nâng cao hoạt động marketing của khách sạn cầu am 1MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC VÀ BẢO QUẢN VỐN TÀI LIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)Giao an the duc lop 5 ca nam17 câu hỏi và giải đáp môn kiến thức chung chọn lọc- ôn thi công chức 2017Giao an the duc lop 2 ca nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập