Lecture 14 minerals deficiencies 2

UNIT 14 LESSON 3(2)

UNIT 14 LESSON 3(2)
... Arena of Coloseum Rome UNIT: 14 WONDERS OF THE WORLD Lesson: - Read Natural Wonders in Viet Nam UNIT: 14 WONDERS OF THE WORLD Lesson : - Read UNIT 14 WONDERS OF THE WORLD Lesson :3 - Read HOMEWORK: ... Khmer King E, chose Phnom Penh as the new capital in the 140 0s UNIT: 14 WONDERS OF THE WORLD Lesson: Read P:134 UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD LESSON 3: Read MATCHING A B Angkor Thom A, made the list ... designed by a French engineer in 1889 UNIT: 14 WONDERS OF THE WORLD Lesson: - Read Discussion: What are New wonders of the world ? UNIT :14 WONDERS OF THE WORLD Lesson : - Read * New wonders of the...
 • 14
 • 224
 • 0

Unit 14 - A 1,2

Unit 14 - A 1,2
... – teach vocabulary - (the) summer vacation : - (the) citadel : kỳ nghỉ hè thành nội (Huế) - (to) stay (with / for) : lại (với / khoảng thời gian) - (to) visit : tham quan, thăm - aunt : - uncle ... (trai) II Presentation: dialogue What are you going to this summer vacation? Where are you going to stay? I’ m going to stay with my aunt and uncle How long are you going to stay? For a week What ... going to stay ? How long is she going to stay ? For a week W hat is she going to ? To visit the citadel Model sentences - What are you going to ? is she - I am going to visit Hue She is - What + be...
 • 7
 • 218
 • 1

U 14 A 1- 2 3

U 14 A 1- 2 3
... Cố Đô Huế a b d e C u TràngTiền Biển Nha Trang c Chợ Bến Thành Saturday,March 27 , 20 10 th Unit 14: Making Plans A: Vacation destinations (A1 -2- 3) -Plan Vocabulary (n) : Kế hoạch -Vacation (n) ... am is are Unit 14: Making Plans A. Vacation destinations (A 1.Listen and repeat.Then practice with a partner 1 -2 -3 ) Ba: What are you going to this summer vacation ? Lan: I am going to visit Hue ... visit Hue Ba: Where are you going to stay? Lan: I’m going to stay with my aunt and uncle Ba: How long are you going to stay? Lan: For a week Ba: What are you going to in Hue? Lan: I am going to...
 • 22
 • 228
 • 0

Tuần 14 tổng hợp 2 buổi

Tuần 14 tổng hợp 2 buổi
... : = 4,38 a) 8,3 x 0,4 8,3 x 10 : 25 3, 32 = 3, 32 b) 4 ,2 x 1 ,25 4 ,2 x 10 : 5 ,25 = 5 ,25 c) 0 ,24 x 2, 5 0 ,24 x 10 : 0,6 = 0,6 Bài giải Chiều rộng mảnh vườn : 24 x Bài 4: SGk trang 68 - Yêu cầu Hs đọc ... tích hình chữ nhật ) : 25 x 25 = 625 (m2) Chiều dài ruộng : 625 : 12, 5 = 50(m) Chu vi ruộng hình chữ nhật : (50 + 12, 5) x = 125 (m) Đáp số : 125 m 3.CỦNG CỐ , DẶN DÒ -Gv tổng kết tiết học -Dặn ... -HS thực tính 82, 55: 1 ,27 = 65 c)Quy tắc sgk trang 71 c.Luyện tập , thực hành Bài : sgk trang 71 19, 72 : 5,8 = 3,4 8 ,21 6 : 5 ,2 = 1,58 12, 88 : 0 ,25 = 51, 52 17,4 : 1,45 = 12 Bài 2: sgk trang 71...
 • 25
 • 166
 • 0

tuán 14 Lớp 4 (2 buổi)CKTKN-BVMT-KNS - mới 2010-2011

tuán 14 Lớp 4 (2 buổi)CKTKN-BVMT-KNS - mới 2010-2011
... cách 143 a/ ( 25 + 45 ) : HS Làm bảng HS nhận xét chửa a/ ( 25 + 45 ) : Cách 1: (25 + 45 ) : = 70 : = 14 C2: (25 + 45 ) : = 25 : + 45 : = + = 14 C 1: 24 : + 36 : = + = 10 C 2: 24 : 6+ 36 : =( 24 + ... chửa a/ ( 14 x 27) : = 378 : = 54 ( 14 x 27) : = 14 : x 27 = x 27 = 54 b/ (25 x 24) : = 600 : = 100 (25 x 24) : = 25 x ( 24 : 6) = 25 x = 100 HS làm tập , HS làm bảng HS nhận xét chửa (32 x 24) : = ... xét sửa - GV chốt: Chia cho số có chữ số (chia hết chia có dư) 6 749 4 44 9 642 29 14 Hoạt động học - HS thực bảng, lớp theo dõi nhận xét - HS nghe nhắc lại tựa •Bài - HS đọc: đặt tính tính - HS đặt...
 • 37
 • 168
 • 0

Tài liệu Lecture 14: The Theoretical Basis for Data Communication: pptx

Tài liệu Lecture 14: The Theoretical Basis for Data Communication: pptx
... us the ratio of two power levels, that is it expresses the gain of the system But some time we want to express the exact output power of a system rather than the gain In that case, we compare the ... dBm signal (10 mW) the noise level has to be less than -20 dBm (10 microW) Shanon Theorem: Mathematical guidelines have been established to determine the maximum theoretical data transfer over ... an absolute measurement It is a relative measurement The decibel level indicates the relationship of one power level to another The formula for calculating decibel is : dB = 10 log Po/Pi = 10...
 • 6
 • 198
 • 0

Data Mining: Data Lecture Notes for Chapter 2 Introduction to Data Mining potx

Data Mining: Data Lecture Notes for Chapter 2 Introduction to Data Mining potx
... p2 p3 p4 p1 p3 p4 p2 0 y 1 p1 p1 p2 p3 p4 x 2. 828 3.1 62 5.099 p2 2. 828 1.414 3.1 62 p3 3.1 62 1.414 p4 5.099 3.1 62 Distance Matrix © Tan,Steinbach, Kumar Introduction to Data Mining 50 Minkowski ... Tan,Steinbach, Kumar Introduction to Data Mining 42 Mapping Data to a New Space Fourier transform Wavelet transform Two Sine Waves © Tan,Steinbach, Kumar Two Sine Waves + Noise Introduction to Data Mining ... Tan,Steinbach, Kumar Introduction to Data Mining 19 Ordered Data Spatio-Temporal Data Average Monthly Temperature of land and ocean © Tan,Steinbach, Kumar Introduction to Data Mining 20 Data Quality...
 • 68
 • 1,247
 • 0

Hướng dẫn sử dụng AutoCAD 14 phần 2 ppt

Hướng dẫn sử dụng AutoCAD 14 phần 2 ppt
... thị (có thể sử dụng phím F7 thay thế) OFF Tắt thị hệ lới (có thể sử dụng phím F7 thay thế) Snap Tạo bớc nhảy cho trỏ, cho sử dụng lệnh vẽ trỏ bắt đợc điểm tạI Tuesday, September 09, 20 03 H thng ... (X,Y,Z) Thông thờng AutoCAD điểm gốc (0,0) nằm góc dới bên trái miền vẽ Để thay đổi sử dụng lệnh UCS Tuesday, September 09, 20 03 H thng th vin in t - Hng dn s dng Autocad 14 -Toạ độ cực Xác định ... Osnap Tuesday, September 09, 20 03 H thng th vin in t - Hng dn s dng Autocad 14 AutoCAD hiển thị hộp hội thoạI Osnap Settings Select Settings Chọn số thuộc tính để sử dụng thờng xuyên số công cụ...
 • 17
 • 259
 • 1

ENGLISH 6- UNIT 14- A 1-2-3

ENGLISH 6- UNIT 14- A 1-2-3
... - beach (n) [bi:t∫] I Read the dialogue: Ba: What are you going to this summer vacation? Lan: I’m going to visit Hue Ba: Where are you going to stay? Lan: I’m going to stay with my aunt and uncle ... uncle Ba: How long are you going to stay? Lan: For a week Ba: What are you going to in Hue? Lan: I’m going to visit the citadel What place is Lan going to visit in Hue ? What place is Lan going ... visit Hue Ba: Where are you going to stay ? Lan: I’m going to stay with my aunt and uncle Ba: How long are you going to stay ? Lan: For a week Ba: What are you going to in Hue ? Lan: I’m going...
 • 34
 • 973
 • 1

Địa 11- Bài 14: ASEAN- tiết 2

Địa 11- Bài 14: ASEAN- tiết 2
... KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế khu vực Đông Nam Á Xu hướng nói lên điều gì? BÀI 11- KHU VỰC ĐÔNG NAM Á (Tiếp theo) Tiết 3- HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM ... ĐÔNG NAM Á I- MỤC TIÊU VÀ CƠ CHẾ HỢP TÁC 1- Mục tiêu ASEAN NỘI DUNG BÀI HỌC I-MỤC TIÊU VÀ CƠ CHẾ HỢP TÁC 1- Mục tiêu ASEAN 2- Cơ chế hợp tác ASEAN MỤC TIÊU CHÍNH Thúc đẩy phát triển kinh tế, ... Đoàn kết hợp tác ASEAN hòa bình, ổn định , phát triển HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 2- Cơ chế hợp tác ASEAN NỘI DUNG BÀI HỌC - Thông qua hội nghị, diễn đàn, hoạt động trị, kinh tế, văn hóa, thể thao...
 • 17
 • 752
 • 1

unit 14: TA -6c1,2,3,4 chuẩn

unit 14: TA -6c1,2,3,4 chuẩn
... family Where are you going to stay? c We are going to visit Ha Noi 4.Who are you going with? d At a hotel How long are you going to stay there e For two days Unit 14: Making plans Wednesday, March ... lesson: 1.Listen and read Then practice in groups  Who are talking in the dialogue ?  Ba, Nga, Lan and Nam are talking in the dialogue Unit 14: Making plans Wednesday, March 31st 2012 Period 87: ... museum Unit 14: Making plans Wednesday, March 31st 2012 Period 87: Suggestions ( C1 - 4) MAKING SUGGESTIONS b) c) goe)/ museum d) play / volleyball f) Play / badminton go / zoo go / camping Unit 14:...
 • 18
 • 201
 • 0

Eng líh 8 unit 14 speaak+LF1,2

Eng líh 8 unit 14 speaak+LF1,2
... Tower by the French civil engineer Alexander Gustave Eiffel for the Paris World’s Fair of 188 9 was ed d) The Statue of Liberty to the United States by France in 187 6 was ed e) The summit of ... Nepalese guide on May 29, 1953 Unit 14: Wonders of the world Lesson 2: Speak+Language Focus1,2 Homework - Learn the structures by heart - Do exercise 5, 6(p 78- 79) - workbook - Prepare for ... Long Bay The Great Wall of China Big Ben Hue Citadel Eiffel Tower Empire State Building USA • Unit 14: Wonders of the world Period 90: Speak + Language focus 1,2 I Speak Yes or No - No Is Ha Long...
 • 12
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (2)Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh với công tác thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã hà anhKiếm 1000USD trên instrasdame Make 1000usd instrasdameCon đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội tài liệu, ebook, giáo trìnhde thi hoc sinh gioi mon tieng anh chuyen lop 11 tinh vinh phuc nam 2014 2015Bài tập kinh nghiệm môn Law201 SP.BĐề thi học sinh giỏi môn vật lý 9 tỉnh hải dương(đề dự bị) năm học 2016 2017 có đáp ánĐề thi học sinh giỏi môn sinh học 9 tỉnh hải dương năm học 2016 2017 có đáp ánĐề thi học sinh giỏi môn lịch sử 9 tỉnh hải dương năm học 2016 2017 có đáp ánĐề thi học sinh giỏi môn tiếng anh 9 tỉnh hải dương năm học 2016 2017 có đáp ánSơ đồ tư duy vật lí 12Bộ chia công suất quang ứng dụng cho hệ thống thông tin quang tới hộ gia đình FTTHCác phương pháp mã hóa thoại trong các bộ vocoderCải thiện quá trình chuyển giao dọc của thiết bị đầu cuối di động đa giao diện không dâyCông nghệ ason và đề xuất ứng dụng cho mạng truyền dẫn viettelCông nghệ HSDPA và ứng dụng vào mạng di động viettelCông nghệ winmax và kỹ thuật minoChế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các cấu trúc nano silic một chiềuChế tạo, tổng hợp và nghiên cứu tình hình thái cấu trúc bề mặt và đặc trưng của hệ vi điện cực cấu trúc bởi dây nanopolymer dẫn điện biến tính polypyrolDịch vụ IPTV và các chuẩn mã hóa trong IPTV
Đăng ký
Đăng nhập