TỔNG HỢP ĐỀ THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH _ 2011

ĐỀ THI THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY THÁI NGUYÊN 2010 2011 2

ĐỀ THI THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY THÁI NGUYÊN 2010 2011 2
... giải Kết Câu (2, 0 điểm) Ba hợp tử loài, lúc chưa nhân đôi số lượng NST đơn tế bào 20 Hợp tử có số đợt nguyên phân số lần nguyên phân hợp tử Hợp tử có số đợt nguyên phân liên tiếp 50% số đợt nguyên ... từ hợp tử 5480 a Tính số đợt nguyên phân liên tiếp hợp tử ? b Số lượng NST đơn tạo từ nguyên liệu môi trường tế bào cung cấp cho hợp tử để nguyên phân Sơ lược cách giải Kết Câu (2, 0 điểm) Hai phân ... cách giải Kết Câu (2, 0 điểm) Cho 2. 000 tế bào sinh hạt phấn, kiểu gen Ab Quá trình giảm phân tế bào sinh aB hạt phấn có 400 tế bào xảy hoán vị gen a Tính số giao tử loại sinh từ số tế bào ? b Tính...
 • 4
 • 131
 • 0

ĐỀ ÔN THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

ĐỀ ÔN THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
... nhiêu? Tóm tắt cách giải kết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010- 2011 Môn: Sinh học Bài ... Biết tính trạng gen quy định a Hãy xác định quy luật di truyền chi phối đồng thời tính trạng trên? Viết kiểu gen có P F1( không cần viết sơ đồ lai] - KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM ... Thân mảnh, lông đen, thẳng 19 Thân mảnh, lông đen, quăn 301 Thân bè, lông trắng, quăn 21 Thân mảnh, lông trắng, quăn Thân bè, lông đen, quăn 172 Thân bè, lông đen, thẳng Thân bè, lông trắng, thẳng...
 • 16
 • 283
 • 4

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi toán trên máy tính cầm tay toàn quốc khối thpt

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi toán trên máy tính cầm tay toàn quốc khối thpt
... u11 ; u14 ; u15 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO TẠI THỪA THI N – HUẾ KHỐI 12 THPT – NĂM 2005-2006 Thời gian :120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Ngày thi : 03 / 12 / 2005 ... ACD Tính IJ gầ n nộ đ ng vơi chư số thập phân ú ù õ ĐS : 1.479348 8) Tì số tư nhiên x biết lập phưng có tận cù ng m ï bốn chư số õ ĐS : 8471 ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC THPT ... 34 12 50 , 16 3914 90 1) Tì m p 3 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC THPT năm học 2003 - 2004 ( tháng 01/2004) Thời gian : 60 phút 1) Tì ƯLN BCNN...
 • 20
 • 551
 • 1

THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN Máy tính cầm tay hóa học THPT

THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN Máy tính cầm tay hóa học THPT
... hợp khí trạng thái cân bằng) a Tính độ phân ly α N2O4 nhiệt độ cho b Tính số cân Kp (1) nhiệt độ c Cho biết (1) phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt Giải thích? (Khi tính lấy tới chữ số thứ sau dấu ... tham gia trừ tổng lượng liên kết chất tạo thành” b Áp dụng: Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng sau (các chất pha khí) nêu ý nghĩa hóa học CH kết tính được: HC CH CH HC CH CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3 + 3H2 ... tạo thành” b Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng ΔH = [ (14 x 412,6) + (5x331,5)] − [ (6x 486,6) + (6 x 420,9) + (3x 430,5)] = +697,4kJ Ý nghĩa: ΔH < có nghĩa phản ứng thu nhiệt, kết tính toán hoàn toàn...
 • 9
 • 193
 • 6

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011 – 2012

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011 – 2012
... trắng) = (7/16)3 = 91,62598% b Chú ý: - Đề thi HS cung cấp nên cha hẳn hoàn toàn xác - GV giải nhanh máy tính tay nên số đáp số cha hoàn toàn xác ... NST có nguồn gốc từ mẹ chứa 34 %A a Tính số lợng loại nu phân tử ADN NST b TB chứa cặp NST giảm phân cho loại giao tử chứa 28%A Tính số lợng nu ADN loại giao tử Giải a Chiều dài phân tử ADN NST ... tròn Xác định kiểu gen kiểu hình tỉ lệ loại giao tử F1 Viết sơ đồ lai Biết tính trạng nằm NST thờng Giải Xét di truyền tính trạng F1 Đỏ/trắng = 0,75/0,25 = 3/1 Phép lai Aa x Aa Tròn / dẹt = 3/1...
 • 4
 • 99
 • 0

Đề thi tham khảo giải toán trên máy tính cầm tay

Đề thi tham khảo giải toán trên máy tính cầm tay
... LỜI GIẢI CHI TIẾT : Ghi : 1) Bài giải thực máy Casio fx-570MS ( máy Casio fx -570ES chạy vòng lặp phải ấn phím CALC trước nhập giá trò đầu , ấn phím = ) 2) Bài giải làm theo cách ngắn gọn máy ... thập phần sau dấu phẩy : 89473684 ( không lấy số thập phân cuối máy làm tròn ) Ta tính tiếp 17 – 19 × 89473684 EXP – = × 10 −8 Tính tiếp × 10 −8 ÷ 19 = 2.105263158 × 10 − Ta số : 210526315 × ... số ĐS : Câu 10 : Theo đề cho : ⇔ Suy : y= 156 x + 807 + (12 x) = 20 y + 52 x + 59 20 y = 156 x + 807 + (12 x) − 52 x − 59 156 x + 807 + (12 x ) − 52 x − 59 20 Dùng máy tính : Ấn SHIFT STO X Ghi...
 • 6
 • 738
 • 15

đề thi thực hành giải toán trên máy tính casio

đề thi thực hành giải toán trên máy tính casio
... bái kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học 2008 2009 Đề thức Môn thi: Đề thi có 07 trang Thực hành giải toán máy tính casio Lớp - THCS ( Thời gian làm 150 phút, không kể giao đề ) Ngày thi: ... Yên bái - @ Đề thức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học 2008 2009 -Hớng dẫn chấm Môn thi Thực hành giải toán máy tính casio Lớp - THCS Bài : (5 điểm) 1.1 Tính giá trị biểu ... phím liên tục để tính đợc giá trị xn Giải: Ta có Xn+1 = xn +17 xn + = 5+ xn + Với máy tính CASIO fx-220 CASIO fx-500A ta có quy trình ấn phím nh sau : Khai báo: ( Nhập số vào máy tính) 0,35792468...
 • 13
 • 248
 • 2

Đề thi quốc gia giải toán trên máy tính Casio và Vinacal-Môn Vật lý 12 năm 2011

Đề thi quốc gia giải toán trên máy tính Casio và Vinacal-Môn Vật lý 12 năm 2011
... hai vật có khối lượng là m và 2m Vật m treo giá sợi dây mảnh, không giãn Khi hệ trạng thái cân lò xo giãn 30 cm Người ta làm đứt dây treo đột ngột cách đốt sợi dây a) Xác định gia tốc vật ... thái không biến dạng lần đầu tiên? Xác định vận tốc vật thời điểm Đơn vị tính: gia tốc (m/s2), thời gian (s), vận tốc (m/s) Cách gia i m k 2m Kết quả Bài Cho hệ hai thấu kính đồng ... sau 365 ngày Đơn vị tính: thể tích (cm3) Cách gia i Kết quả - Hết -Ghi chú: Cán coi thi không cần gia i thi ch gì thêm Trang /5 ...
 • 5
 • 155
 • 0

Đề thi chọn đội tuyển thi HSG giải toán trên máy tính cấp thành phố ở huyện Vĩnh Bảo

Đề thi chọn đội tuyển thi HSG giải toán trên máy tính cấp thành phố ở huyện Vĩnh Bảo
... Đề thi chọn đội tuyển HSG thành phố huyện Vĩnh Bảo thi giải toán máy tính năm học 2008 -2009( kèm theo đáp án) Bài ( điểm) Tính gần với hai chữ số thập phân ... Đề thi chọn đội tuyển HSG thành phố huyện Vĩnh Bảo thi giải toán máy tính năm học 2008 -2009( kèm theo đáp án) ... thị E = x 70 y 70 + a 35 b 35 qua a, b b) Tính gần E a+b = = Đề thi chọn đội tuyển HSG thành phố huyện Vĩnh Bảo thi giải toán máy tính năm học 2008 -2009( kèm theo đáp án) Đáp án: Bài ( 5điểm)...
 • 4
 • 705
 • 34

Đề thi chọn đội tuyển HSG giải toán trên máy tính cấp thành phố

Đề thi chọn đội tuyển HSG giải toán trên máy tính cấp thành phố
... Đề thi chọn đội tuyển HSG thành phố huyện Vĩnh Bảo kì thi giải toán máy tính năm học 2008 -2009( kèm theo đáp án) Bài ( điểm) Tính gần với hai chữ số thập phân ... Đề thi chọn đội tuyển HSG thành phố huyện Vĩnh Bảo kì thi giải toán máy tính năm học 2008 -2009( kèm theo đáp án) ... thị E = x 70 y 70 + a 35 b 35 qua a, b b) Tính gần E a+b = = Đề thi chọn đội tuyển HSG thành phố huyện Vĩnh Bảo kì thi giải toán máy tính năm học 2008 -2009( kèm theo đáp án) Đáp án: Bài ( 5điểm)...
 • 4
 • 376
 • 2

Đề thi chọn HSG giải toán Casio

Đề thi chọn HSG giải toán Casio
... tích hình thang (* Ghi tóm tắt giải ) PHÒNG GD-ĐT QUẬN CẨM LỆ TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO Năm học 2008 -2009 *Quy ước ... 2 x + cot g x ≈ 0,9984 Bài 2(5 điểm) : Giải phương trình : 2 +   1−  −  15 − 11       − x −  + . x − −  = −      (* Ghi tóm tắt giải ) 15 − 11  −  −   + −   ... 1,4492 Bài (5 điểm): Tìm số tự nhiên n (1000...
 • 4
 • 241
 • 4

Tổng hợp đề thi chon hsg anh lớp 6

Tổng hợp đề thi chon hsg anh lớp 6
... từ sau : (1p) black heavy strong expensive fat EECH *5011 764 119091189171191* Đề Thi Học Sinh Giỏi Full name: Lớp Vòng Môn: Tiếng Anh Thời gian: 90 phút Mark ================================================================ ... (khong 80 n 100 t ) k v gia ỡnh ca em: (3ms) Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Khối Lớp Full Name : Môn : Tiếng Anh Thời Gian : 30 phút Mark I Để dạng động từ ngoặc : (2.5ps) She ... your son(5) ( get up) every morning ? Your parents (6) ( go ) to work every day ? Nam (7)( wash) his face at 6. 15 We (8)( not have) breakfast at 6. 30 every morning She can (9)(speak) English He(10)...
 • 12
 • 215
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tham khảo giải toán trên máy tính cầm tayde thi khu vuc giai toan tren may tinh cam ty mon hoa nam 2010de thi dap an giai toan tren may tinh casiođề thi chọn đội tuyển hsg giải toán trên máy tính cấp thành phốđề thi chọn hsg giải toán casiođề thi hsg giải toán trên máy tính casio thcsđề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay casio hải dươngtai lieu on thi hsg giai toan tren may tinh casiođề cương ôn hsg giải toán bằng máy tình casiođề thi học sinh giỏi toán trên máy tính casiokỳ thi khu vực giải toán trên máy tính casiohuon dan cham kỳ thi khu vực giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa học năm 2010 pptxde va dap an giai toan tren may tinh casiokỳ thi khu vực giải toán trên máy tính cầm tay năm 2013kỳ thi khu vực giải toán trên máy tính cầm tay năm 2010Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài Nghiên cứu biện pháp móng Top - Base xử lý nền đất yếu dưới móngĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Ảnh hưởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượngĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDLĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEMĐề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR – RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan BĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Quản lý tour du lịch trong nướcĐề tài Quản lý trung tâm giới thiệu việc làmĐề tài Quản lý trung tâm ngoại ngữ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập