TỔNG HỢP ĐỀ THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH _ 2011

ĐỀ THI THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY THÁI NGUYÊN 2010 2011 2

ĐỀ THI THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY THÁI NGUYÊN 2010 2011 2
... giải Kết Câu (2, 0 điểm) Ba hợp tử loài, lúc chưa nhân đôi số lượng NST đơn tế bào 20 Hợp tử có số đợt nguyên phân số lần nguyên phân hợp tử Hợp tử có số đợt nguyên phân liên tiếp 50% số đợt nguyên ... từ hợp tử 5480 a Tính số đợt nguyên phân liên tiếp hợp tử ? b Số lượng NST đơn tạo từ nguyên liệu môi trường tế bào cung cấp cho hợp tử để nguyên phân Sơ lược cách giải Kết Câu (2, 0 điểm) Hai phân ... cách giải Kết Câu (2, 0 điểm) Cho 2. 000 tế bào sinh hạt phấn, kiểu gen Ab Quá trình giảm phân tế bào sinh aB hạt phấn có 400 tế bào xảy hoán vị gen a Tính số giao tử loại sinh từ số tế bào ? b Tính...
 • 4
 • 226
 • 0

ĐỀ ÔN THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

ĐỀ ÔN THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
... nhiêu? Tóm tắt cách giải kết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010- 2011 Môn: Sinh học Bài ... Biết tính trạng gen quy định a Hãy xác định quy luật di truyền chi phối đồng thời tính trạng trên? Viết kiểu gen có P F1( không cần viết sơ đồ lai] - KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM ... Thân mảnh, lông đen, thẳng 19 Thân mảnh, lông đen, quăn 301 Thân bè, lông trắng, quăn 21 Thân mảnh, lông trắng, quăn Thân bè, lông đen, quăn 172 Thân bè, lông đen, thẳng Thân bè, lông trắng, thẳng...
 • 16
 • 355
 • 5

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi toán trên máy tính cầm tay toàn quốc khối thpt

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi toán trên máy tính cầm tay toàn quốc khối thpt
... u11 ; u14 ; u15 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO TẠI THỪA THI N – HUẾ KHỐI 12 THPT – NĂM 2005-2006 Thời gian :120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Ngày thi : 03 / 12 / 2005 ... ACD Tính IJ gầ n nộ đ ng vơi chư số thập phân ú ù õ ĐS : 1.479348 8) Tì số tư nhiên x biết lập phưng có tận cù ng m ï bốn chư số õ ĐS : 8471 ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC THPT ... 34 12 50 , 16 3914 90 1) Tì m p 3 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC THPT năm học 2003 - 2004 ( tháng 01/2004) Thời gian : 60 phút 1) Tì ƯLN BCNN...
 • 20
 • 669
 • 1

THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN Máy tính cầm tay hóa học THPT

THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN Máy tính cầm tay hóa học THPT
... hợp khí trạng thái cân bằng) a Tính độ phân ly α N2O4 nhiệt độ cho b Tính số cân Kp (1) nhiệt độ c Cho biết (1) phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt Giải thích? (Khi tính lấy tới chữ số thứ sau dấu ... tham gia trừ tổng lượng liên kết chất tạo thành” b Áp dụng: Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng sau (các chất pha khí) nêu ý nghĩa hóa học CH kết tính được: HC CH CH HC CH CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3 + 3H2 ... tạo thành” b Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng ΔH = [ (14 x 412,6) + (5x331,5)] − [ (6x 486,6) + (6 x 420,9) + (3x 430,5)] = +697,4kJ Ý nghĩa: ΔH < có nghĩa phản ứng thu nhiệt, kết tính toán hoàn toàn...
 • 9
 • 244
 • 7

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011 – 2012

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011 – 2012
... trắng) = (7/16)3 = 91,62598% b Chú ý: - Đề thi HS cung cấp nên cha hẳn hoàn toàn xác - GV giải nhanh máy tính tay nên số đáp số cha hoàn toàn xác ... NST có nguồn gốc từ mẹ chứa 34 %A a Tính số lợng loại nu phân tử ADN NST b TB chứa cặp NST giảm phân cho loại giao tử chứa 28%A Tính số lợng nu ADN loại giao tử Giải a Chiều dài phân tử ADN NST ... tròn Xác định kiểu gen kiểu hình tỉ lệ loại giao tử F1 Viết sơ đồ lai Biết tính trạng nằm NST thờng Giải Xét di truyền tính trạng F1 Đỏ/trắng = 0,75/0,25 = 3/1 Phép lai Aa x Aa Tròn / dẹt = 3/1...
 • 4
 • 127
 • 0

Đề thi tham khảo giải toán trên máy tính cầm tay

Đề thi tham khảo giải toán trên máy tính cầm tay
... LỜI GIẢI CHI TIẾT : Ghi : 1) Bài giải thực máy Casio fx-570MS ( máy Casio fx -570ES chạy vòng lặp phải ấn phím CALC trước nhập giá trò đầu , ấn phím = ) 2) Bài giải làm theo cách ngắn gọn máy ... thập phần sau dấu phẩy : 89473684 ( không lấy số thập phân cuối máy làm tròn ) Ta tính tiếp 17 – 19 × 89473684 EXP – = × 10 −8 Tính tiếp × 10 −8 ÷ 19 = 2.105263158 × 10 − Ta số : 210526315 × ... số ĐS : Câu 10 : Theo đề cho : ⇔ Suy : y= 156 x + 807 + (12 x) = 20 y + 52 x + 59 20 y = 156 x + 807 + (12 x) − 52 x − 59 156 x + 807 + (12 x ) − 52 x − 59 20 Dùng máy tính : Ấn SHIFT STO X Ghi...
 • 6
 • 788
 • 15

đề thi thực hành giải toán trên máy tính casio

đề thi thực hành giải toán trên máy tính casio
... bái kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học 2008 2009 Đề thức Môn thi: Đề thi có 07 trang Thực hành giải toán máy tính casio Lớp - THCS ( Thời gian làm 150 phút, không kể giao đề ) Ngày thi: ... Yên bái - @ Đề thức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học 2008 2009 -Hớng dẫn chấm Môn thi Thực hành giải toán máy tính casio Lớp - THCS Bài : (5 điểm) 1.1 Tính giá trị biểu ... phím liên tục để tính đợc giá trị xn Giải: Ta có Xn+1 = xn +17 xn + = 5+ xn + Với máy tính CASIO fx-220 CASIO fx-500A ta có quy trình ấn phím nh sau : Khai báo: ( Nhập số vào máy tính) 0,35792468...
 • 13
 • 298
 • 2

Đề thi quốc gia giải toán trên máy tính Casio và Vinacal-Môn Vật lý 12 năm 2011

Đề thi quốc gia giải toán trên máy tính Casio và Vinacal-Môn Vật lý 12 năm 2011
... hai vật có khối lượng là m và 2m Vật m treo giá sợi dây mảnh, không giãn Khi hệ trạng thái cân lò xo giãn 30 cm Người ta làm đứt dây treo đột ngột cách đốt sợi dây a) Xác định gia tốc vật ... thái không biến dạng lần đầu tiên? Xác định vận tốc vật thời điểm Đơn vị tính: gia tốc (m/s2), thời gian (s), vận tốc (m/s) Cách gia i m k 2m Kết quả Bài Cho hệ hai thấu kính đồng ... sau 365 ngày Đơn vị tính: thể tích (cm3) Cách gia i Kết quả - Hết -Ghi chú: Cán coi thi không cần gia i thi ch gì thêm Trang /5 ...
 • 5
 • 260
 • 0

Đề thi chọn đội tuyển thi HSG giải toán trên máy tính cấp thành phố ở huyện Vĩnh Bảo

Đề thi chọn đội tuyển thi HSG giải toán trên máy tính cấp thành phố ở huyện Vĩnh Bảo
... Đề thi chọn đội tuyển HSG thành phố huyện Vĩnh Bảo thi giải toán máy tính năm học 2008 -2009( kèm theo đáp án) Bài ( điểm) Tính gần với hai chữ số thập phân ... Đề thi chọn đội tuyển HSG thành phố huyện Vĩnh Bảo thi giải toán máy tính năm học 2008 -2009( kèm theo đáp án) ... thị E = x 70 y 70 + a 35 b 35 qua a, b b) Tính gần E a+b = = Đề thi chọn đội tuyển HSG thành phố huyện Vĩnh Bảo thi giải toán máy tính năm học 2008 -2009( kèm theo đáp án) Đáp án: Bài ( 5điểm)...
 • 4
 • 740
 • 34

Đề thi chọn đội tuyển HSG giải toán trên máy tính cấp thành phố

Đề thi chọn đội tuyển HSG giải toán trên máy tính cấp thành phố
... Đề thi chọn đội tuyển HSG thành phố huyện Vĩnh Bảo kì thi giải toán máy tính năm học 2008 -2009( kèm theo đáp án) Bài ( điểm) Tính gần với hai chữ số thập phân ... Đề thi chọn đội tuyển HSG thành phố huyện Vĩnh Bảo kì thi giải toán máy tính năm học 2008 -2009( kèm theo đáp án) ... thị E = x 70 y 70 + a 35 b 35 qua a, b b) Tính gần E a+b = = Đề thi chọn đội tuyển HSG thành phố huyện Vĩnh Bảo kì thi giải toán máy tính năm học 2008 -2009( kèm theo đáp án) Đáp án: Bài ( 5điểm)...
 • 4
 • 400
 • 2

Đề thi chọn HSG giải toán Casio

Đề thi chọn HSG giải toán Casio
... tích hình thang (* Ghi tóm tắt giải ) PHÒNG GD-ĐT QUẬN CẨM LỆ TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO Năm học 2008 -2009 *Quy ước ... 2 x + cot g x ≈ 0,9984 Bài 2(5 điểm) : Giải phương trình : 2 +   1−  −  15 − 11       − x −  + . x − −  = −      (* Ghi tóm tắt giải ) 15 − 11  −  −   + −   ... 1,4492 Bài (5 điểm): Tìm số tự nhiên n (1000...
 • 4
 • 264
 • 4

Tổng hợp đề thi chon hsg anh lớp 6

Tổng hợp đề thi chon hsg anh lớp 6
... từ sau : (1p) black heavy strong expensive fat EECH *5011 764 119091189171191* Đề Thi Học Sinh Giỏi Full name: Lớp Vòng Môn: Tiếng Anh Thời gian: 90 phút Mark ================================================================ ... (khong 80 n 100 t ) k v gia ỡnh ca em: (3ms) Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Khối Lớp Full Name : Môn : Tiếng Anh Thời Gian : 30 phút Mark I Để dạng động từ ngoặc : (2.5ps) She ... your son(5) ( get up) every morning ? Your parents (6) ( go ) to work every day ? Nam (7)( wash) his face at 6. 15 We (8)( not have) breakfast at 6. 30 every morning She can (9)(speak) English He(10)...
 • 12
 • 245
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tham khảo giải toán trên máy tính cầm tayde thi khu vuc giai toan tren may tinh cam ty mon hoa nam 2010de thi dap an giai toan tren may tinh casiođề thi chọn đội tuyển hsg giải toán trên máy tính cấp thành phốđề thi chọn hsg giải toán casiođề thi hsg giải toán trên máy tính casio thcsđề thi hsg giải toán trên máy tính cầm tay casio hải dươngtai lieu on thi hsg giai toan tren may tinh casiođề cương ôn hsg giải toán bằng máy tình casiođề thi học sinh giỏi toán trên máy tính casiokỳ thi khu vực giải toán trên máy tính casiohuon dan cham kỳ thi khu vực giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa học năm 2010 pptxde va dap an giai toan tren may tinh casiokỳ thi khu vực giải toán trên máy tính cầm tay năm 2013kỳ thi khu vực giải toán trên máy tính cầm tay năm 2010Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay tiểu luận cao họcquan điểm của ph ăngghen về chế độ tư hữu trong tác phẩm “nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nướcThực chất và vai trò của nhận thức luận trong triết học i cantơ tiểu luận cao họcTài liệu lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông Chuyên đề 6 Thảo luận nhóm 4 hoàn chỉnhTiểu luận lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông 2017 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂN HIỆP HUYỆN TỈNH KIÊN GIANG NĂM HỌC 2015 2016Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tam kỳ (tt)TÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG Bài tập nhóm 3 chuyên đề 6Đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại chi nhánh công ty TNHH phần mềm FPT tại đà nẵng (tt)Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng nghề đà nẵng (tt)Các nhân tố tác động đến động lực làm việc trong khu vực văn phòng tại huyện duyên hải, tỉnh trà vinh (tt)Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng bưu điện liên việt – chi nhánh hậu giang (tt)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tại agribank trên địa bàn thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang (tt)Phân tích sự rời mạng (churn) và những yếu tố tác động trường hợp dịch vụ di động vinaphone tại tỉnh trà vinh (tt)Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất (tt)TÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG Đường lối phát triển Kinh tế Xã hộiskkn Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học theo tiếp cận năng lực ở trường Trung học phổ thông Mường Luân huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biênthơ hay về tình bạnĐánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại chi cục thuế huyện mỏ cày bắc (tt)Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh hậu giang (tt)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm khoai lang của tỉnh vĩnh long (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập