Áp dụng qui trình nuôi chín noãn In Vitro trên heo và chó

Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo chó

Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó
... quanh 26 (a) Noãn loại C (b) Noãn loại B (c) Noãn loại A Hình 3.6: Phân loại noãn trƣớc nuôi Sau nuôi, noãn phân làm loại (noãn chín, noãn tốt, noãn xấu) Chỉ có noãn chín dùng thụ tinh Theo lý thuyết ... thủy tinh Lame lamel 21 3.4 Phƣơng pháp Qui trình chung cho trình nuôi noãn chín Thu nhận buồng trứng Cắt nang noãn Tìm rửa noãn Nuôi noãn Thu nhận noãn sau nuôi Đánh giá bước Nhuộm đánh giá bước ... nhỏ, noãn chín 54 noãn nuôi, đạt tỉ lệ % Trên noãn lớn, noãn chín noãn nuôi, đạt tỉ lệ 17 % Tỉ lệ thành công thấp, thấp so với báo cáo Rodgigues (2003), tác giả đạt tỉ lệ 16,4 % nuôi noãn chó...
 • 52
 • 230
 • 0

Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo chó (Phần chính)

Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó (Phần chính)
... quanh 26 (a) Noãn loại C (b) Noãn loại B (c) Noãn loại A Hình 3.6: Phân loại noãn trƣớc nuôi Sau nuôi, noãn phân làm loại (noãn chín, noãn tốt, noãn xấu) Chỉ có noãn chín dùng thụ tinh Theo lý thuyết ... thủy tinh Lame lamel 21 3.4 Phƣơng pháp Qui trình chung cho trình nuôi noãn chín Thu nhận buồng trứng Cắt nang noãn Tìm rửa noãn Nuôi noãn Thu nhận noãn sau nuôi Đánh giá bước Nhuộm đánh giá bước ... nhỏ, noãn chín 54 noãn nuôi, đạt tỉ lệ % Trên noãn lớn, noãn chín noãn nuôi, đạt tỉ lệ 17 % Tỉ lệ thành công thấp, thấp so với báo cáo Rodgigues (2003), tác giả đạt tỉ lệ 16,4 % nuôi noãn chó...
 • 52
 • 185
 • 0

Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo chó (Phần phụ)

Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó (Phần phụ)
... TP.HCM, tháng 9/2005 ÁP DỤNG QUI TRÌNH NUÔI CHÍN NOÃN IN VITRO TRÊN HEO VÀ CHÓ” Giáo viên hướng dẫn PGS TS TRẦN THỊ DÂN BSTY QUÁCH TUYẾT ANH Đề tài thực đối tượng heo chó Loài heo nghiên cứu nhiều ... cấp nguồn noãn dồi Chó đối tượng có tỉ lệ thành công thấp nhiều giống chó quí khó sinh sản Do sử dụng kĩ thuật nuôi noãn chín in vitro (in vitro maturation – IVM) nhằm mục tiêu tạo nguồn noãn có ... noãn có khả thụ tinh phục vụ tạo phôi in vitro dùng vào nhiều mục đích khác Đề tài gồm nội dung chính: đánh giá buồng trứng heo chó, kết IVM kinh nghiệm IVM nhuộm nhiễm sắc thể Trên heo, buồng trứng...
 • 10
 • 175
 • 0

Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo chó part 6 pps

Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó part 6 pps
... 38813 26. 5 769 104 A :HEO. PPHAP 84 4 960 188 05 562 74 3 861 985 .60 58390 93 469 0242 05 364 71 363 1135.5749349 B :HEO. KTHUOC 90 4 164 220 0370971 34318 46. 48 965 94 80 62 35000 039 268 2 5459 763 .7010237 40 764 25 1328045 ... 7903141 037 769 0 7144723. 866 1558 A:CHO5.buongtrung 26 7855320 0557147 67 365 46. 8974095 28 7950 961 049 865 8 69 4 963 5.8952287 B:CHO5.kichthuoc 35 803 968 9 0448452 7139177.8940200 19 7 766 593 061 95 96 6522418.9010 767 ... 177 363 9194 0425073 2800011.4478377 A :HEO. PPHAP 84 3535 265 0494 567 2558887.451 164 3 93 3743123 04 769 60 2801503. 468 4743 B :HEO. KTHUOC 90 4377429 0329819 37 262 97.5028 560 80 2755000 0349121 2 065 761 .3444239...
 • 7
 • 151
 • 0

Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo chó part 5 doc

Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó part 5 doc
... rửa noãn HEPES; đĩa môi trƣờng nuôi noãn heo; môi trƣờng giọt nuôi noãn chó) Hình 4. 9: Phƣơng pháp lấy noãn kẹp Hình 4.1 0: Phƣơng pháp tạo môi trƣờng giọt chó 40 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5. 1 ... Hình 4. 5: Thu nang noãn heo phƣơng pháp cắt Hình 4. 6: Thu nang noãn heo phƣơng pháp hút Hình 4. 7: Thu nang noãn chó phƣơng pháp cắt 39 Hình 4. 8: Hình loại môi trƣờng (Từ trái qua phải: môi trƣờng ... VÀ ĐỀ NGHỊ 5. 1 Kết luận Đề tài đạt kết sau: - Đánh giá ban đầu đặc điểm buồng trứng heo chó Là sở cho nghiên cứu sau có hướng nghiên cứu - Đã áp dụng qui trình nuôi noãn heo chó điều kiện phòng...
 • 9
 • 141
 • 0

Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo chó part 4 ppsx

Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó part 4 ppsx
... giống chó ta 34 4.2.5 So sánh chất lƣợng noãn chó nang đơn noãn nang đa noãn Bảng 4. 7: Phân loại chất lƣợng noãn chó nang đơn noãn đa noãn Chất lượng Số buồng Số lượng trứng noãn n % n % Đơn noãn ... đợt thành công, đợt thành công nang noãn lớn đợt thành công nang noãn nhỏ Trên noãn nhỏ, noãn chín 54 noãn nuôi, đạt tỉ lệ % Trên noãn lớn, noãn chín noãn nuôi, đạt tỉ lệ 17 % Tỉ lệ thành công ... pháp xé GV1 (78 %) GV4 (11 %) [33] 4. 1.3 Đánh giá noãn heo theo đƣờng kính nang Thu nang noãn theo mức đường kính nang, lấy noãn đánh giá chất lượng noãn Bảng 4. 3: Phân loại chất lƣợng noãn heo...
 • 9
 • 110
 • 1

Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo chó part 3 docx

Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó part 3 docx
... Hình 3. 6: Phân loại noãn trƣớc nuôi Sau nuôi, noãn phân làm loại (noãn chín, noãn tốt, noãn xấu) Chỉ có noãn chín dùng thụ tinh Theo lý thuyết tế bào học phát triển noãn, noãn có khả thụ tinh noãn ... mm) Đĩa petri thủy tinh Lame lamel 21 3. 4 Phƣơng pháp Qui trình chung cho trình nuôi noãn chín Thu nhận buồng trứng Cắt nang noãn Tìm rửa noãn Nuôi noãn Thu nhận noãn sau nuôi Đánh giá bước Nhuộm ... Trên sở có hai tiêu để đánh giá phân loại noãn: Sự đồng tế bào chất noãn Sự xuất thể cực thứ (a) Noãn xấu (b) Noãn tốt Hình 3. 7: Phân loại noãn sau nuôi (c) Noãn chín 27 Bảng 3. 1: Phân loại noãn...
 • 9
 • 365
 • 1

Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo chó part 2 ppsx

Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó part 2 ppsx
... tin noãn tế bào hạt tăng giảm phân [28 ] Nếu noãn, tỉ lệ giảm phân giảm Tỉ lệ số noãn nuôi môi trường nuôi tối ưu 1:1 0 Trên chó tỉ lệ giảm phân 16 ,2 % nuôi 10 noãn /100 µl, 4,6 % noãn/ 100 µl [25 ] ... muối sinh lý vào khoảng – Thời gian nuôi trứng quan trọng, heo nuôi 44 – 48 Trên chó nhiều tranh cãi, noãn chó nuôi hệ thống giọt sau 72 thoái hóa 74,3 % sau 96 thoái hóa 94,8 % [16] 2. 3.3 .2 Nồng ... GVBD 2. 3 IVM (In vitro maturation) 2. 3.1 Lịch sử IVM [23 ] Năm 1935, Pincus Enzmann tách noãn thỏ chưa trưởng thành khỏi ức chế nang noãn, cho phép noãn đạt tới trưởng thành nuôi cấy in vitro...
 • 9
 • 137
 • 0

Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo chó part 1 pot

Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó part 1 pot
... tối đa 11 mm vào ngày 15 giảm dần thoái hóa Màu cấu trúc thể vàng thay đổi theo thời gian Thể vàng có màu đỏ sậm vào ngày thứ 3, tím tái vào ngày 15 màu kem vàng trắng dần vào ngày 15 18 Ngày ... dụng ngăn ngừa tinh trùng khác loài vào nhân noãn trình thụ tinh Màng lớp màng mỏng bao quanh phần nguyên sinh chất gọi màng noãn hoàng hay màng nguyên sinh chất Màng có tác dụng nuôi dưỡng noãn ... nang noãn Vùng suốt đỉnh nang noãn nơi xuất noãn Khi xuất noãn, thành nang noãn vỡ dịch đỏ xuất bề mặt nang noãn Điểm vỡ thấy vào ngày 12 sau động dục Động mạch xung huyết tràn máu vào nang noãn...
 • 9
 • 154
 • 0

Áp dụng quy trình nuôi chín noãn in vitro trên heo chó

Áp dụng quy trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó
... quanh 26 (a) Noãn loại C (b) Noãn loại B (c) Noãn loại A Hình 3.6: Phân loại noãn trƣớc nuôi Sau nuôi, noãn phân làm loại (noãn chín, noãn tốt, noãn xấu) Chỉ có noãn chín dùng thụ tinh Theo lý thuyết ... nhỏ, noãn chín 54 noãn nuôi, đạt tỉ lệ % Trên noãn lớn, noãn chín noãn nuôi, đạt tỉ lệ 17 % Tỉ lệ thành công thấp, thấp so với báo cáo Rodgigues (2003), tác giả đạt tỉ lệ 16,4 % nuôi noãn chó ... thủy tinh Lame lamel 21 3.4 Phƣơng pháp Qui trình chung cho trình nuôi noãn chín Thu nhận buồng trứng Cắt nang noãn Tìm rửa noãn Nuôi noãn Thu nhận noãn sau nuôi Đánh giá bước Nhuộm đánh giá bước...
 • 52
 • 237
 • 0

Áp dụng chăn nuôi chín noãn in vitro trên heo chó

Áp dụng chăn nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó
... quanh 26 (a) Noãn loại C (b) Noãn loại B (c) Noãn loại A Hình 3.6: Phân loại noãn trƣớc nuôi Sau nuôi, noãn phân làm loại (noãn chín, noãn tốt, noãn xấu) Chỉ có noãn chín dùng thụ tinh Theo lý thuyết ... nhỏ, noãn chín 54 noãn nuôi, đạt tỉ lệ % Trên noãn lớn, noãn chín noãn nuôi, đạt tỉ lệ 17 % Tỉ lệ thành công thấp, thấp so với báo cáo Rodgigues (2003), tác giả đạt tỉ lệ 16,4 % nuôi noãn chó ... đơn noãn nang đa noãn Áp dụng IVM Trên chó nuôi môi trường giọt, heo nuôi môi trường đĩa Nhuộm nhiễm sắc thể thể Sử dụng thuốc nhuộm orcein cực 19 3.3 Vật liệu 3.3.1 Vật liệu Buồng trứng heo...
 • 52
 • 195
 • 0

Tiểu luận môn Thay đổi phát triển tổ chức QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI KHI ÁP DỤNG QUI TRÌNH QUẢN LÝ PHẦN MỀM TẠI CÔNG TY TNHH WAE

Tiểu luận môn Thay đổi và phát triển tổ chức QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI KHI ÁP DỤNG QUI TRÌNH QUẢN LÝ PHẦN MỀM TẠI CÔNG TY TNHH WAE
... Cơ sở thuyết • Xây dựng quy trình quản phần mềm công ty WAE Quản trị thay đổi áp dụng quy trình quản phần mềm công ty WAE • Giải pháp nâng cao hiệu quản trị thay đổi công ty WAE Chương ... án 2.3 Quản trị thay đổi áp dụng quy trình quản lí dự án phần mềm công ty WAE Chẩn đoán thực trạng công ty WAE áp dụng qui trình quản phần mềm Trước áp dụng qui trình quản phần mềm thực ... thiệu công ty WAE 2.2 Xây dựng qui trình quản công ty WAE 2.3 Quản trị thay đổi áp dụng quy trình quản phần mềm công ty WAE Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản trị thay đổi Kết luận PHẦN...
 • 12
 • 428
 • 1

ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH vệ SINH của các CÔNG TY vệ SINH CÔNG NGHIỆP đề XUẤT áp DỤNG QUI TRÌNH mới vệ SINH BỆNH VIỆN

ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH vệ SINH của các CÔNG TY vệ SINH CÔNG NGHIỆP và đề XUẤT áp DỤNG QUI TRÌNH mới vệ SINH BỆNH VIỆN
... trình vệ sinh bệnh viện công ty vệ sinh công nghiệp đề xuất áp dụng qui trình vệ sinh bệnh viện II ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng Công ty vệ sinh công nghiệp: Nam Long, Panpacifice; ... nhiễm khuẩn bệnh viện 3.2.2 Đề xuất phƣơng pháp vệ sinh bệnh viện Theo nghiên cứu Mỹ, Canada phƣơng pháp vệ sinh bệnh viện thay cho qui trình vệ sinh bệnh viện truyền thống áp dụng - Sử dụng tải, ... dụng Excel III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1.Giám sát hoạt động vệ sinh công ty vệ sinh bệnh viện • Thực hành vệ sinh theo phƣơng pháp cổ điển bệnh viện gồm: gom rác, lau ẩm tải lau sử dụng...
 • 57
 • 414
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tình hình áp dụng qui trình vietgap trong sản xuất rau trên thế giớidiện tích gieo trồng áp dụng qui trình thực hành nông nghiệp tốt gapxây dựng qui trình sản xuất dự kiến thiết kế để lựa chọn qui trinh tối ưuáp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt trong chăn nuôi nông hộnghiên cứu mô hình áp dụng quy trình tbuqcj hành nông nghiệp tốt cho chăn nuoi tại hà nộiáp dụng quy trình chăn nuôi tốt vietgap vào chăn nuôiluận văn nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống hoa cúc cn97 bằng công nghệ nuôi cấy mô in vitronghiên cứu xây dựng qui trình và đưa vào áp dụng các loại l c đặc biệt trong thanh toánxay dung qui trinh san xuat phan bon vsv da chung ap dung trong san xuatnhiên lô thí nghiệm được áp dụng quy trình an toàn sinh học và chế độ nuôi hết sức nghiêm ngặt về quy trình phòng trị bệnhqui trình nuôi trồng nấmxây dựng qui trình công nghệ sau thi hoạch của ngôqui trình nuôi cấyqui trình nuôi gàáp dụng phương trình thiết kếTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về TOÀN cầu hóa và TRÁCH NHIỆM của QUÂN đội TRONG QUÁ TRÌNH đóĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC PHÂN TÍCH THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG về PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMTHAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌNTHAM LUẬN BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤCtrươt lo dat anh di tim emTham luận Giải pháp nâng cao chất lượng dạy họcTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ các CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về TUẦN HOÀN CHU CHUYỂN tư bản và vấn đề vốn CHO CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ SAU đại học, vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếTiểu thuyết anh hùng xạ điêuGiáo án điện tử Bài 18 Nhôm40 động từ thông dụng trong tiếng nhậtCách làm bánh mì ngonPhân tích sự lãnh đạo của đảng với việc xây dựng nhà nước pháp quyềnKiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong quy trình kiểm toán tài chínhHoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vận tải thương mại xuân trường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập