kể chuyện cây cỏ nước nam

Ke chuyen: CAY CO NUOC NAM

Ke chuyen: CAY CO NUOC NAM
... chun C©y cá n­íc Nam Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam Cây sâm nam Cây đinh lăng Cây cam thảo nam Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 KĨ chun C©y cá n­íc Nam Thảo luận nhóm ... KĨ chun C©y cá n­íc Nam C©y cá n­íc Nam gãp phÇn lµm cho binh sÜ kháe m¹nh Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 KĨ chun C©y cá n­íc Nam T TÜnh vµ häc trß ph¸t triĨn c©y thc nam Thø n¨m ngµy 14 th¸ng ... ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 KĨ chun C©y cá n­íc Nam T TÜnh gi¶ng gi¶i cho häc trß vỊ c©y cá n­íc Nam Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 KĨ chun C©y cá n­íc Nam Qu©n d©n nhµ TrÇn tËp lun ®Ĩ chn bÞ chèng...
 • 20
 • 2,776
 • 1

Tài liệu Kể chuyện - CÂY CỎ NƯỚC NAM doc

Tài liệu Kể chuyện - CÂY CỎ NƯỚC NAM doc
... Kể chuyện (20’) a) Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề - HS lắng nghe - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc Dựa vào tranh quan sát kể lại đoạn câu chuyện b) HS kể chuyện - GV treo tranh gọi GV kể chuyện ... nước - GV nhận xét Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu (1') Hoạt động 2: GV kể chuyện a) GV kể lần - GV kể lần không tranh Cần kể với giọng chậm, tâm tình… b) GV kể lần kết hợp tranh ... Tìm ý nghĩa câu chuyện (3’) - GV đặt câu hỏi để HS phát biểu Củng cố, dặn dò: (2’) - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Chuẩn bị tiếp - Cả lớp theo dõi...
 • 4
 • 834
 • 3

KỂ CHUYỆN CÂY CỎ NƯỚC NAM potx

KỂ CHUYỆN CÂY CỎ NƯỚC NAM potx
... Bài cũ: G - học sinh kể lại câu - học sinh kể chuyện mà em chứng kiến, tham gia  Giáo viên nhận xét 1’ Giới thiệu mới: Cây cỏ nước Nam Qua câu chuyện này, em thấy cỏ nước Nam ta quý 30’ Phát ... nhóm kể - Nhóm thảo luận chọn chuyện hay số bạn sắm vai nhân vật chuyện  Giáo viên nhận xét, tuyên - Nhóm kể chuyện dương 1’ Tổng kết - dặn dò: - Về nhà tập kể lại chuyện - Soạn bài: Dàn kể chuyện ... thi đua kể diện kể hình thức thi đoạn đua - Đại diện nhóm thi đua kể toàn câu chuyện - Câu chuyện giúp em - Thảo luận nhóm hiểu điều gì? - Ca ngợi danh y Tuệ Tĩnh biết yêu quý cỏ đất nước, hiểu...
 • 6
 • 603
 • 0

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Kể chuyện: CÂY CỎ NƯỚC NAM pdf

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Kể chuyện: CÂY CỎ NƯỚC NAM pdf
... (4’) - HS kể lại câu chuyện em chứng kiến làm thể tình hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước - GV nhận xét Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu (1') Hoạt động 2: GV kể chuyện a) GV kể lần - GV kể ... sát kể lại đoạn câu chuyện b) HS kể chuyện - GV treo tranh gọi - Cả lớp theo GV kể chuyện Hoạt động 4: Tìm ý nghĩa câu chuyện (3’) - GV đặt câu hỏi để HS phát biểu Củng cố, dặn dò: (2’) dõi - ... - GV kể lần không tranh Cần kể với giọng chậm, tâm tình… b) GV kể lần kết hợp tranh - HS lắng nghe Hoạt động 3: Kể chuyện (20’) a) Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề - Cho HS đọc yêu cầu đề giao...
 • 4
 • 1,296
 • 1

Kể chuyện Cây cỏ nước Nam

Kể chuyện Cây cỏ nước Nam
... my chc nm CY C NC NAM CY C NC NAM CY C NC NAM CY C NC NAM CY C NC NAM Thứ t ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ n ớc Nam Thảo luận nhóm 2: Nêu nội dung tranh? CY C NC NAM Tranh 1: Danh y ... NC NAM Tranh 5: Cây cỏ nớc Nam góp phần làm cho binh sĩ thêm khoẻ mạnh CY C NC NAM Tranh 6: Danh y Tuệ Tĩnh học trò phát triển thuốc Nam Thứ t ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ n ớc Nam ... inh lng Cõy Cam tho Cây Sâm nam Cây Dâm bụt Cây Trinh nữ Cây Diếp cá Cây Tía tô Cõy mp ng ( kh qua) Cõy lụ hi ( nha đam) Thứ t ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ n ớc Nam QUA CU CHUYN NY...
 • 27
 • 399
 • 0

Kể chuyện: Cây cỏ nước nam trang 68 sgk Tiếng Việt lớp 5

Kể chuyện: Cây cỏ nước nam trang 68 sgk Tiếng Việt lớp 5
... thích từ ngữ: - danh y: người thầy thuốc giỏi tiếng - hiểm trở: có địa hình phức tạp gây khó khăn nguy hiểm, gây nhiều trỏ ngại cho việc lại - sâm nam, đinh lăng, cam thảo: loài dùng làm thuốc...
 • 2
 • 706
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài kể chuyện cây cỏ nước nam

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài kể chuyện cây cỏ nước nam
... đổi ý nghĩa câu chuyện: + Câu chuyện kể ai? + Câu chuyện có ý nghĩa gì? -Thi kể trước lớp đọan câu chuyện theo tranh + Vì chuyện có tên cỏ nước Nam? -Thi kể toàn câu chuyện 4- Củng cố , dặn dò ... Tranh : Cây cỏ nước Nam góp phần làm cho binh sĩ thêm khỏe mạnh Tranh : Tuệ Tĩnh học trò phát triển thuốc Nam - Tổ chức cho nhóm thi kể - Tổ chức cho cá nhân thi kể b Trao đổi ý nghĩa câu chuyện: ... học trò -Kể chuyện theo nhóm đôi, cỏ nước Nam em dựa vào tranh để kể (2 Tranh : Quân dân nhà Trần luyện tập chuẩn lượt) bị chống quân Nguyên Tranh : Nhà Nguyên cấm bán thuốc men cho nước ta ...
 • 3
 • 121
 • 0

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 7 bài kể chuyện cây cỏ nước nam

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 7 bài kể chuyện  cây cỏ nước nam
... TaiLieu.VN Cây đinh lăng Cây cam thảo nam Cây Sâm nam TaiLieu.VN Lương y: Tuệ tĩnh Tên thật: Nguyễn Bá tĩnh Ông quê ỏ Hải Dương, từ tuổi tiếng thần đồng Năm 22 tuổi, ông ... ông đỗ tiến sĩ Ông nhà tu hành, chuyên nghiên cứu Thuốc nam để chữa bệnh cho Người Nam TaiLieu.VN Tuệ Tĩnh giảng giải cho học trò cỏ nước nam TaiLieu.VN Quân dân nhà Trần tập luyện chuẩn bị chống ... chuẩn bị thuốc men cho chiến đấu TaiLieu.VN Cây cỏ nước nam góp phần làm cho Binh sĩ thêm khoẻ mạnh TaiLieu.VN Tuệ Tĩnh học trò phát triển Cây thuốc nam TaiLieu.VN TaiLieu.VN TIẾT HỌC KẾT THÚC...
 • 12
 • 100
 • 0

Giáo án Kể chuyện Cây cỏ nước nam

Giáo án Kể chuyện Cây cỏ nước nam
... dẫn HS Kể chuyện - Hoạt động nhóm - Kể chuyện cá nhân - GV lưu ý tên số loại thuốc nam có giọng kể - GV nhận xét, cho điểm - Kể chuyện theo nhóm - Kể lại câu chuyện - HS tập kể nhóm - HS kể nối ... bảng ý nghĩa chuyện Củng cố Dặn dò: - Kể tên số danh y tiếng - GV giới thiệu nước ta mà em biết? - Kể tên số thuốc nam công dụng mà em biết? - GV dặn dò - Về nhà ôn lại chuyện, tập kể lại - GV ... kể nhóm - HS kể nối tiếp câu chuyện - nhóm lên kể nối tiếp câu chuyện (3 HS) - Lớp đặt câu hỏi cho nhóm trả lời ngc lại - HS kể lại câu chuyện - HS nêu, ghi - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?...
 • 3
 • 98
 • 0

Cây cỏ nước nam

Cây cỏ nước nam
... 15 tháng 10 năm 2009 Kể chuyện Cây cỏ nớc Nam Nội dung: Câu chuyện khuyên ngời ta yêu quý thiên nhiên; hiểu giá trị biết trân trọng cỏ, HINH ANH MễT Sễ CY THUễC NAM inh lng Bi ... Tu Tnh ging gii cho hc trũ v cõy c nc Nam Quõn dõn nh Trn luyn chun b chng quõn Nguyờn Nh Nguyờn cm bỏn thuc men cho nc ta Quõn dõn nh Trn chun b Cõy c nc Nam gúp phn lm cho binh s thờm khe mnh ... nh Trn chun b Cõy c nc Nam gúp phn lm cho binh s thờm khe mnh Tu Tnh v hc trũ phỏt trin cõy thuc Nam thuc men cho cuc chin u Tiờu ỏnh giỏ K ỳng trỡnh t, ni dung cõu chuyn cha? Ging k cú din...
 • 12
 • 913
 • 4

Cây cỏ nước Nam

Cây cỏ nước Nam
... Cây Huyết dụ Cây hẹ 07/14/14 Cây bỏng nhọ nồi Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2008 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam sâm nam Cây cam thảo nam 07/14/14 Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2008 Kể chuyện Cây cỏ ... bán thuốc men chuẩn bị chống giặc Nguyên cho cho nước ta Cây cỏ nước Nam góp phần làm cho binh sĩ khỏe mạnh Tuệ Tĩnh học trò phát triển thuốc nam Tiêu chí đánh giá Kể đầy đủ tình tiết Biết ... cam thảo nam 07/14/14 Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2008 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam Tuệ Tĩnh giảng giải cho học trò cỏ nước Nam Quân07/14/14 Trần chuẩn bị dân nhà thuốc men cho chiến đấu Quân dân...
 • 8
 • 451
 • 0

CÂY CỎ NƯỚC NAM

CÂY CỎ NƯỚC NAM
... NAM CÂY CỎ NƯỚC NAM Cây cỏ nước Nam góp phần làm cho đạo binh thêm hùng hậu, bền bỉ, khoẻ mạnh, can trường chiến đấu chống kẻ thù mạnh hàng chục lần, lớn hàng trăm lần CÂY CỎ NƯỚC NAM CÂY CỎ NƯỚC ... NƯỚC NAM CÂY CỎ NƯỚC NAM Tuệ Tĩnh kể lại giặc Nguyên xâm lược chiếm nước ta, vua quan nhà Trần lo chuẩn bị luyện tập võ nghệ rèn vũ khí chuẩn bị voi ngựa, lương thực, thuốc men CÂY CỎ NƯỚC NAM ... NƯỚC NAM CÂY CỎ NƯỚC NAM Không chậm trễ, thái y toả khắp miền quê học cách chữa bệnh dân gian cỏ bình thường Từ thuốc mọc lên khắp nơi, Người lo trồng cây, người lo bào chế thuốc CÂY CỎ NƯỚC NAM...
 • 28
 • 431
 • 0

Cây cỏ nươc Nam ( Toàn 5)

Cây cỏ nươc Nam ( Toàn 5)
... chuyện Cây cỏ nước Nam CY C NC NAM iu m ta suy ngh nung nu t my chc nm CY C NC NAM CY C NC NAM CY C NC NAM CY C NC NAM CY C NC NAM Thứ ba ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam Thảo ... inh lng Cõy Cam tho Cây Sâm nam Cây Dâm bụt Cây Trinh nữ Cây Diếp cá Cây Tía tô Cõy mp ng ( kh qua) Cõy lụ hi ( nha đam) Thứ ba ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam QUA CU CHUYN NY ... triển thuốc Nam Thứ ba ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam Kể chuyện theo nhóm 6: Yêu cầu: Mỗi bạn kể theo nội dung tranh Thứ ba ngày tháng 10 năm 2011 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam QUA...
 • 27
 • 377
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kể chuyện cây cỏ nước nam lớp 5giáo án kể chuyện cây cỏ nước nambài giảng kể chuyện cây cỏ nước nambài kể chuyện cây cỏ nước namkể chuyện cây cỏ nước namkể câu chuyện cây cỏ nước namkể lại câu chuyện cây cỏ nước namnội dung câu chuyện cây cỏ nước namcâu chuyện cây cỏ nước namchuyện cây cỏ nước namnội dung chuyện cây cỏ nước namchuyện kể cây cỏ nước namkể chuyện lớp 5 bài cây cỏ nước namcây cỏ nước namcâu truyện cây cỏ nước namNâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học xây dựng bộ công cụ đánh giá trong dạy học chương Dòng điện trong các môi trường” Vật lí 11 Trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 2015 trên địa bàn huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện trang Web giả mạo và ứng dụng (LV thạc sĩ)Phát triển kinh tế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa lai tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌCTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON CỦA CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNGGiáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học qua môn Tiếng Việt ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (LV thạc sĩ)THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN) TẠI TP. HỒ CHÍ MINHTUYỂN TẬP TRINH TIẾT VÀ ĐẶC TRƯNG TRUYỆN NGẮN AKUTAGAWA RYUNOSUKEGrammar book starterVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – VẬT LÍ 11 CƠ BẢNVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮVỀ SỰ TỒN TẠI HẠNG CỦA MODULE TỰ DO HỮU HẠN SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁNĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAYTổ chức và quy hoạch mạng viễn thôngLập kế hoạch truyền thông đại chúng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệng240 vocabulary words g1Phân tích và đánh giá hoạt động quan hệ truyền thông của công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hoà
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập