TRẮC NGHIỆM TRĨ và dò hậu môn

CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ HẬU MÔN TRÊN BỆNH NHÂN LAO PHỔITÓM TẮT Mục ppt

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ DÒ HẬU MÔN TRÊN BỆNH NHÂN LAO PHỔITÓM TẮT Mục ppt
... huyết việc điều trị lao thành công Kết điều trị thuốc kháng lao thành công cho 53 trường hợp xét nghiệm giúp chẩn đoán xác định lao phổi hậu môn lao lao phổi hậu môn lao bệnh lý phối ... khởi bệnh ngắn, thời gian mắc bệnh trung bình hậu môn lao 8,6 ± 5,5 tháng, bệnh nhân hậu môn lao có thời gian mắc bệnh kéo dài năm Về đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng lao phổi hậu môn 53 ... khám điều trị ngoại khoa lần Các trường hợp hậu môn bệnh nhân khoa ngoại trước đến khám lao bệnh phổi bệnh tái phát nhiều lần sau điều trị ngoại khoa mổ rạch lỗ hậu môn không đạt kết nên bệnh...
 • 26
 • 308
 • 0

Trắc nghiệm CSVC CCDT ở cấo độ tế bào (Có đáp án)

Trắc nghiệm CSVC và CCDT ở cấo độ tế bào (Có đáp án)
... lần 2n = 36 d lấn 2n = 36 ĐÁP ÁN a 23.Một tế bào sơ khai nguyên phân lần Các tế bào trở thành tế bào sinh trứng tổng số thể định hướng tạo bằng: a 24 b 36 c 48 d 60 ĐÁP ÁN c 24.Một chuột đẻ chuột ... bào tạo sau nguyên phân trở thành tế bào sinh trứng giảm phân bình thường Tổng số trứng tạo bằng: a 16 b 32 c 48 d 64 ĐÁP ÁN a 18.Nhóm tế bào sinh giao tử đực nhóm tế bào sinh giao tử có số lượng ... suất 6,25% hình thành hợp tử Số tế bào sinh tinh tạo số tinh trùng nói a b c d ĐÁP ÁN d 21.Cũng theo kiện câu 20, tinh trùng nói phát sinh từ tế bào sơ khai đực tế bào sơ khai nguyên phân lần vùng...
 • 3
 • 507
 • 4

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hay khó môn Vật lý

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hay và khó môn Vật lý
... http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT T = 0, 01s hai vật lại gặp vị trí cân bằng, khoảng thời gian không phụ thuộc vào tỉ lệ biên độ vật (Cần ý vật có vị trí ... =⇒ x = ± n+1 A Lúc đầu vật biên +A nên vị trị vật đến x = + T Từ n → ∞ tmin = s http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH 39 BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT 140 Một vật dao động điều hoà ... max tức vật li độ x=-6cm http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH 23 BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT π T T hết Từ 6cm =⇒ -6cm hết thời gian T 2T T = (s) =⇒ thời gian ngắn : + = 15 Vật từ...
 • 48
 • 657
 • 4

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án hướng dẫn giải) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án và hướng dẫn giải) ppt
... Trung sinh S s ng di cư t dư i nư c lên A K Cambi B K Xilua C K êvôn D K than C t là: A B/ D/ i Nguyên sinh i Tân sinh c n vào: Di tích c a sinh v t s ng th i A/ Sinh v t nguyên th y C/ Sinh v ... ng hoán v gen D K t h p o n ADN c a t bào loài vào ADN c a loài khác có th r t xa h th ng phân lo i Vi c chuy n gen t ng h p kháng sinh t x khu n sang vi khu n s n xu t kháng sinh quy mô công ... nhi m s c th sang nhi m s c th khác C Kháng sinh c s n xu t quy mô công nghi p thông qua vi c c y gen t ng h p kháng sinh t (X) nh ng ch ng A (Y) d nuôi sinh s n nhanh A (X) : x khu n; (Y) : vi...
 • 84
 • 712
 • 11

64 câu trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa lời giải chi tiết

64 câu trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa và lời giải chi tiết
...  M  32n b với n = ==> M = 64 Cu ===> câu D Câu 16: X hidrocacbon mạch hở chứa không liên kết pi phân tử.Hỗn hợp Y gồm X lượng H gấp đôi lượng cần thi t để hidro hóa hoàn toàn X Cho hỗn hợp ... khối lượng Ag = 108.0, 24  25,92 ===> câu B Câu 37: Cho hỗn hợp X vào bình rỗng để phản ứng este hóa xảy với hiệu suất 80% Cho từ từ bột Na vào bình đến không khí thoát thu ancol, giá trị A 34,8 ... =220 ml Câu 15: Tiến hành ba thí nghiệm sau với hỗn hợp X gồm Al kim loại M có hóa trị không đổi 13 ̉ Tô hóa học Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu http://ebooktoan.com/forum Thí nghiệm...
 • 52
 • 489
 • 35

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán và điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đức
... 1,96% 51 100% Tng cng 31 Tai nạn giao Thông Ngã ngồi cọc Số lợng bệnh nhân Trâu húc 30 Đá gỗ đè 20 Bị đâm 10 Hoả khí Giao hợp vào hậu môn Biểu đồ 3.3 Nguyên nhân tai nạn 3.2 Tn sut ca vt thng HMTT: ... 52,9% Ct on trc trng 11,8% Tng cng 51 100% 36 Số lợng bệnh nhân 40 Cắt lọc, cầm máu,làm Cắt lọc, khâu 20 Cắt đoạn trực tràng Biểu đồ 3.7 Xử lý vết thơng HMTT Ch ct lc, lm sch vt thng v cm mỏu thỡ ... Chn thng ngc Bộ phận tiết niệu 2% 1% 9% 4% Bộ phân sinh dục 31% Vỡ xơng chậu Gãy xơng chi Vết thơng ống tiêu hoá 31% 22% Vết thơng mạch máu Biu 3.6 Cỏc thng tn phi hp Chấn thơng ngực 35 Theo kt...
 • 106
 • 1,311
 • 2

Điều trị hậu môn ppsx

Điều trị dò hậu môn ppsx
... cắt mở đường (hình trái) đặt seton điều trị hậu môn 3.2.3-Bít đường keo fibrin: Các bước phương pháp bít đường keo fibrin điều trị hậu môn: o Nạo mô hạt thành đường o Khâu kín ... (50% trường hợp), BN nên điều trị hậu môn phẫu thuật 3.2 -Điều trị hậu môn: 3.2.1-Cắt mở đường (fistulostomy): Nguyên tắc: cắt đường từ lổ lổ ngoài, mở đường bề mặt (biến “đường hầm” ... đường 1/2 trước hậu môn o tái phát o phức tạp o xuyên thắt cao, hay thắt o hậu môn BN có trương lực thắt thấp Nội dung điều trị: o Các bước đầu tương tự cắt mở đường o Không cắt...
 • 9
 • 123
 • 1

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề sự phát sinh phát triển của sự sống doc

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề sự phát sinh và phát triển của sự sống doc
... gi a hai ñơn v micrômet angstron sau 1mi crômet = 1 0-1 Ao 1mi crômet = 1 0-2 Ao 1mi crômet = 1 0-3 Ao 1mi crômet = 1 0-4 Ao D Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr ... nguyên sinh Thành ph n ch c c u t o c a enzim hoocmôn trì thông tin quy ñ nh tính tr ng c a th A B ñúng -D Trong th s ng axítnuclêic ñóng vai trò quan tr ng Ho t ñ ng di truy n sinh s Ho t ñ ng sinh ... ng xuyên t ñ i m i thành ph n c a t ch c Tích lu thông tin trì thông qua s thay ñ i c u trúc c a AND t nhân ñôi c a AND C Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr...
 • 7
 • 334
 • 6

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh - Lai hai nhiều cặp tính trạng potx

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh - Lai hai và nhiều cặp tính trạng potx
... k t qu lai Cho lai v i chu t lông tr ng, dài r i phân tích k t qu lai Cho lai v i chu t lông ñen, dài r i phân tích k t qu lai Cho lai v i chu t lông tr ng, ng n r i phân tích k t qu lai B chu ... gen d h p C chu t Côbay, tính tr ng màu lông chi u dài lông c p gen A, a B, b di truy n phân ly ñ c l p tác ñ ng riêng r quy ñ nh Ti n hành lai gi a Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn ... hành lai gi a dòng chu t lông ñen, dài lông tr ng, ng n th h sau thu ñư c toàn chu t lông ñen, ng n Cho lai chu t ñen, ng n th h lai v i chu t có ki u gen th ñ có 50% chu t lông ñen, ng n; 50% lông...
 • 11
 • 112
 • 0

55 Câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án môn quản trị ngoại thương

55 Câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án môn quản trị ngoại thương
... hàng báo “CÓ” giao hàng d Cả Đáp án: d 11 …Thanh toán mắt xích trọng yếu toàn trình tổ chức thực hợp đồng: Thực công việc giai đoạn … khâu toán a Cuối b Đầu c Giữa d Cả Đáp án: b • – Nếu toán L/C, ... sai Đáp án: c Hàng hóa thuộc diện nhà nước quản lý hạn ngạch Hàng thuộc diện Nhà Nước quản lý giấy phép: Hàng hóa xuất nhập điều kiện, thủ tục … a Đặc biệt b Cấm nhập c Cấm xuất d Cả Đáp án: ... định b tác dụng thẩm tra lại kết cửa c Cả d Cả sai Đáp án: a 15 Việc kiểm tra cấp cửa khẩu: a Đóng vai trò định b tác dụng thẩm tra lại kết sở c Cả d Cả sai Đáp án: b 16 Việc kiểm nghiệm...
 • 17
 • 186
 • 1

Đo lường - Đánh giá trong thi trắc nghiệm khách quan Độ khó câu hỏi khả năng của thí sinh

Đo lường - Đánh giá trong thi trắc nghiệm khách quan Độ khó câu hỏi và khả năng của thí sinh
... = -^ N l .-\ phUdng sai: L-] V =- - Sd bò luòng khà nàng TS theo còng thùc: Bude Tinh càc thùa so ma rong X, Y - Phàn tàn dò khó cùa CH : X= ' '-7 ^ ^-^ 1.7^ phàn tàn khà nàng cùa TS : Y= I 1-7 ' ... àn - 5D, 7D - ID, 4C, 5A, lOB - 2C, 8C, 9A, lOA - Càu - Càu 10 Ly càn xem xét - PhUdng àn co qua it TS chon tra Idi - PhUdng àn co dò phàn biet, bang (D=0) - PhUdng àn co phàn biet àm (D...
 • 18
 • 74
 • 0

Tiểu luận môn quản trị sản xuất điều hành Bảo trì độ tin cậy

Tiểu luận môn quản trị sản xuất điều hành Bảo trì và độ tin cậy
... Lý thuyết bảo trì độ tin cậy Xác định độ tin cậy hệ thống Nguyên tắc: Rs=R1 x R12 x R3 x … x Rn ◦ Rs: độ tin cậy hệ thống ◦ Ri: độ tin cậy thành phần thứ i (i=1,2, ,n) ◦ Để tăng độ tin cậy hệ thống, ... Nguyễn Hoàng Bảo Nội Dung  I Lý thuyết bảo trì độ tin cậy  II Ứng dụng lý thuyết công ty Lucky Star I Lý thuyết bảo trì độ tin cậy Khái niệm  Bảo trì chứa đựng tất hoạt động bao gồm bảo quản trang ... cấp mức độ ưu tiên thiết yếu I Lý thuyết bảo trì độ tin cậy Mục tiêu bảo trì  Mục tiêu bảo trì tin cậy giữ khả hệ thống chi phí kiểm soát  Bảo trì tin cậy đề cập đến việc ngăn ngừa cáckết không...
 • 20
 • 192
 • 0

Tiểu luận môn quản trị sản xuất BẢO TRÌ ĐỘ TIN CẬY

Tiểu luận môn quản trị sản xuất BẢO TRÌ VÀ ĐỘ TIN CẬY
... phương án bảo trì tối ưu: a Mối quan hệ bảo trì phòng ngừa bảo trì hư hỏng: Tổng chi phí trì Chi phí Chi phí bảo phòng ngừa Chi phí bảo trì hư hỏng Cam kết bảo trì Điểm tối ưu (chính sách bảo trì với ... đầu vào Hiệu trường hợp bảo trì: Hiệu = đơn vị sản phẩm/số bảo trì Hiệu thể suất lực lượng bảo trì số lượng trang thiết bị bảo trì Hiệu = số công bảo trì/ chi phí đầu tư trang thiết bị bảo trì ... phòng ngừa bảo trì hư hỏng – Bảo trì phòng ngừa: bao gồm thực việc kiểm tra thường kỳ bảo quản giữ phương tiện tốt Bảo trì phòng ngừa gồm loại: bảo trì phòng ngừa có hệ thống bảo trì phòng ngừa...
 • 7
 • 245
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giai toan bang may tinh casioTăng cường thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản của tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Ninh (LV thạc sĩ))Kiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ))Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ô tô tại chi nhánh Toyota Thái Nguyên (LV thạc sĩ))LY THUYET VAT LY 12 TOAN TAP CO DAP ANTUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LIVỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAMTác động của khủng hoảng tài chính thế giới đến các nhóm kinh tế-xã hội tại Việt Nam20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊNMỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNNâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Nga MỹMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập