De ktra hoc ki 1 lơp 11

DE THI HOC KI 1 lop 11(NC) DS và HH

DE THI HOC KI 1 lop 11(NC) DS và HH
... 0.25 1 sin x − cos x = 2 cos π π sin x − sin cos x = 4 0.25  Sin(x - π/4) = sin(π/6) ; x= 13 π + k 2π 12 0.5 Trong khai triển (x + 2y )14 số hạng thứ 11 có dạng : 10 T 11 = C14 x (2 y )10 = 1. 025.024 ... = 1. 025.024 x y10 1. 0 1. 0 a) Lập số tự nhiên có chữ số lấy từ số màu đỏ: Có tất A64 = 360 số (360 cách xếp) b)Lấy số màu xanh Xi (i = 1, 2,3,4) => có cách Lấy số màu vàng Vj (j = 1, 2,3,4,5), j ... số màu đỏ Dk (k =1, 2,3,4,5,6), k ≠ j ≠ i =>có cách Vậy có tất x x = 64 cách 1. 0 1. 0 A 0.25 0.25 0.25 0.25 I B C c) Tập gía trị X : { 0, 1, 2, 3, } A’ B’ + Tồng số khả : C15 = 13 65 + Khi X = 3:...
 • 4
 • 290
 • 6

đề thi học 1 lớp 11

đề thi học kì 1 lớp 11
... B D B C C B A C C C A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 21 22 23 24 25 26 27 ... + k, k Z + k2, k Z 4 Câu 21 : Trong mặt phẳng Oxy cho QO biến A (1; 0) thành A(0; 1) Khi M (1; -1) biến thành M có toạ độ là: A ( -1; 1) B (1; 0) C ( -1; -1) D (1; 1) Câu 22 : Cho tam giác ABC ... Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A D D D A A C A D B D D D A D B A D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C C B A C D A A B D B C C B A C C C A 01 02 03 04 05...
 • 4
 • 335
 • 2

de thi hoc ki 1 lop 11

de thi hoc ki 1 lop 11
... ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11 -NĂM HỌC 2 010 -2 011 Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau ghi rõ điều ki n (nếu có)? NH4Cl NH4NO3 NH3 N2 NH3 NO NO2 HNO3 (NH4)3PO4 Fe(NO3)3 Fe2O3 Câu 2: : Cho 12 gam hỗn ... ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11 -NĂM HỌC 2 010 -2 011 Câu 1: thực chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều ki n C→ CO → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → Na2CO3 → NaHCO3 ... ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11 -NĂM HỌC 2 010 -2 011 Câu 1: thực chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều ki n NaNO2 → N2 → Mg3N2 3→ NH3 → Cu → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2...
 • 4
 • 184
 • 0

DE THI HOC KI 1 LOP 11

DE THI HOC KI 1 LOP 11
... 13 2 ĐỀ KI M TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45phút; Mã đề thi 13 2 Họ, tên thí sinh: Lớp : I Trắc nghiệm: Tô đen bút chì vào đáp án 01 08 15 02 09 16 03 10 17 04 11 ... đề thi 13 2 Trang 11 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 12 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 13 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 14 /42 ... đề thi 13 2 Trang 15 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 16 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 17 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 18 /42...
 • 42
 • 235
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi
... ỗ h ợ r ắ A ch ứ u t i c n p n a 81, 2% CuO v ềkh ố l ượ g Tính hi ệ su ấ ph ả ứ g nhi ệ phân Cu(NO ) i n u t n n t Cho H = 1, C = 12 , N = 14 , O = 16 , P = 31, S = 32, Ca = 40, Fe = 56; Cu =64 ... ch ươ g trình nâng cao: n Câu V (4 đ ể ) i m Tính pH c ủ dung d ịch NH 0,4M (K =1, 8 .10 ) a -5 b Vi ế ph ươ g trình hóa h ọ x ả cho t n c y a) P l ầ l ượ tác d ụ v O (d Mg ( đ nóng) Xác đị vai trò ... n: Câu IV (4 đ ể i m) Vi ế ph ươ g trình đ ệ li c ủ NH Cl; CH COOH t n i n a Vi ế ph ươ g trình hóa h ọ x ả cho P l ầ l ượ tác d ụ v O d t n c y n t ng i , Ca ( đ nóng) Xác đị vai trò c ủ P ph...
 • 2
 • 299
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 1)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 1)
... c ng p, p - V ềđố ngo ph ủRu-d ven đề “Chính sách láng gi ề thân i i: ng thi ệ nh ằ c ả thi ệ quan h ệv n ướ M ĩ Latinh thi ế l ậ quan h ệ n” m i n i c t p ngo giao v Liên Xô 0.75 đ i i ... ềkinh t ế Nhà n ướ can thi ệ tích c ự vào đờ s ố kinh t ế thông qua : c p c i ng , đạ lu ậ ph ụ h công nghi ệ nông nghi ệ ngân hàng .05 đ o t c ng p, p - V ềđố ngo ph ủRu-d ven đề “Chính sách láng ... t c n m đ ề ti ế kinh t ế 1. 0 đ i u t Câu 3:4 đ ể i m * N ướ Đứ thoát kh ỏ kh ủ ho ả b ằ vi ệ th ự hi ệ sách: c c i ng ng ng c c n - V ềchính tr ị Chính ph ủHít-le thi ế l ậ n ề chuyên độ tài,...
 • 2
 • 256
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 2)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 2)
... 0.75 đ c i c n t c - Quá trình phát xít hoá nước Nhật diễn tương đối chậm chạp kéo dài 10 năm từ (19 29 -19 39) Còn Đức trình phát xít diễn nhanh chóng thời gian ngắn Hítle lên cầm quyền.0.75đ ... có i c t s ẵ ch ếđộ chuyên ch Thi n Hoàng (do v ậ đ mang s ẳ tính ch ấ quân n y ã n t phi ệ hi ế chi ế 1. 0 đ t u n) - Do cu ộ kh ủ ho ả kinh t ến ổra, n ướ Nh ậ l thi ế tr ầ tr ọ ngu c ng ng c ... kinh t ếth ếgi 19 29 – 19 33 đ gây nh ữ h ậ qu ảv ề c ng ng i ã ng u kinh t ế tr ị xã h ộ đố v n ướ t ưb ả , i i i c n: + Kinh t ế gi ả sút tr ầ tr ọ : m m ng + Chính tr ị – XH: 1. 0 đ -> T ỉ l...
 • 3
 • 310
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2014 Trường THPT Long Mỹ

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2014 Trường THPT Long Mỹ
... hút O Câu 7: (1 đ ể i m) Gi ả thích t th ự v ậ i i c tCAMth ự hi ệ pha t ố c ủ quang h ợ vào hai th c n i a p i đ ể (ban đ m ban ngày)? i m ê B Ch ươ g trình nâng cao n Câu 8: (1 đ ể i m) Trình ... t ốở c n t a m c b ằ hai h ợ ch ấ n ướ r móng tay (axêtôn) d ầ l tr ắ ng p t c a u a ng Câu 9: (1 đ ể i m) Đ ề ki ệ x ả hô h ấ sáng? Gi ả thích th ự v ậ C th ườ g i u n y p i c t n hô h ấ sáng?...
 • 2
 • 312
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CYTOKINE VÀ VAI TRÒ CỦA GLUCOCORTICOID TRONG PHA ĐÁP ỨNG VIÊM TOÀN THÂN Ở BỆNH NHÂN TỨ CHỨNG FALLOT SAU PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TOÀN PHẦN (LA tiến sĩ)tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5ĐIỀU TRỊ THAY THẾ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE” TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (2009 2011) (LA tiến sĩ)tuyệt đỉnh luyện thi môn hóa họcđề thi hóa chọn lọc có đáp án chi tiếtchuyên đề số phức tổng hợpPractise and pass pupils book FLYERSFlyers classroom activitiesChủ động lựa chọn nguyên liệu bông dựa trên yêu cầu chất lượng sợi bằng ứng dụng mạng nơron nhân tạo (ANN)Góp phần nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng máy dệt giắc ca điện tửKhảo sát kích thước chân của phụ nữ việt nam mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch, phục vụ thiết kế chế tạo tất phòng và chữa bệnh suy giãn tĩnh mạchKhảo sát và đánh giá tính tiện nghi của một số loại vải dệt kim sử dụng cho bộNghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ may đến độ bền đường may vải dệt thoi đàn tínhNghiên cứu ảnh hưởng của chất liệu sợi dệt và quá trình nhuộm tới khả năng ngăn ngừa tia uv của vảiNghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cơ lí chỉ may đến độ nhăn đường mayNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ sợi ngang đến một số tính chất cơ học của lụa tơ tằmNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ sợi ngang đến tính chất cơ lý của khănNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ vải và các thông số công nghệ may đến lỗi thủng vải dệt kim theo đường mayNghiên cứu ảnh hưởng của mô đun vòng sợi đến đặc trưng ổn định kích thước và áp lực lên bề mặt của vải dệt kim đàn tính caoNghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ dệt đến cấu trúc vải dệt trên máy dệt kiếm mềm picanol gammax