De ktra hoc ki 1 lơp 11

DE THI HOC KI 1 lop 11(NC) DS và HH

DE THI HOC KI 1 lop 11(NC) DS và HH
... 0.25 1 sin x − cos x = 2 cos π π sin x − sin cos x = 4 0.25  Sin(x - π/4) = sin(π/6) ; x= 13 π + k 2π 12 0.5 Trong khai triển (x + 2y )14 số hạng thứ 11 có dạng : 10 T 11 = C14 x (2 y )10 = 1. 025.024 ... = 1. 025.024 x y10 1. 0 1. 0 a) Lập số tự nhiên có chữ số lấy từ số màu đỏ: Có tất A64 = 360 số (360 cách xếp) b)Lấy số màu xanh Xi (i = 1, 2,3,4) => có cách Lấy số màu vàng Vj (j = 1, 2,3,4,5), j ... số màu đỏ Dk (k =1, 2,3,4,5,6), k ≠ j ≠ i =>có cách Vậy có tất x x = 64 cách 1. 0 1. 0 A 0.25 0.25 0.25 0.25 I B C c) Tập gía trị X : { 0, 1, 2, 3, } A’ B’ + Tồng số khả : C15 = 13 65 + Khi X = 3:...
 • 4
 • 264
 • 6

đề thi học 1 lớp 11

đề thi học kì 1 lớp 11
... B D B C C B A C C C A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 21 22 23 24 25 26 27 ... + k, k Z + k2, k Z 4 Câu 21 : Trong mặt phẳng Oxy cho QO biến A (1; 0) thành A(0; 1) Khi M (1; -1) biến thành M có toạ độ là: A ( -1; 1) B (1; 0) C ( -1; -1) D (1; 1) Câu 22 : Cho tam giác ABC ... Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A D D D A A C A D B D D D A D B A D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C C B A C D A A B D B C C B A C C C A 01 02 03 04 05...
 • 4
 • 310
 • 2

de thi hoc ki 1 lop 11

de thi hoc ki 1 lop 11
... ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11 -NĂM HỌC 2 010 -2 011 Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau ghi rõ điều ki n (nếu có)? NH4Cl NH4NO3 NH3 N2 NH3 NO NO2 HNO3 (NH4)3PO4 Fe(NO3)3 Fe2O3 Câu 2: : Cho 12 gam hỗn ... ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11 -NĂM HỌC 2 010 -2 011 Câu 1: thực chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều ki n C→ CO → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → Na2CO3 → NaHCO3 ... ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11 -NĂM HỌC 2 010 -2 011 Câu 1: thực chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều ki n NaNO2 → N2 → Mg3N2 3→ NH3 → Cu → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2...
 • 4
 • 167
 • 0

DE THI HOC KI 1 LOP 11

DE THI HOC KI 1 LOP 11
... 13 2 ĐỀ KI M TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45phút; Mã đề thi 13 2 Họ, tên thí sinh: Lớp : I Trắc nghiệm: Tô đen bút chì vào đáp án 01 08 15 02 09 16 03 10 17 04 11 ... đề thi 13 2 Trang 11 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 12 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 13 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 14 /42 ... đề thi 13 2 Trang 15 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 16 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 17 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 18 /42...
 • 42
 • 203
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi
... ỗ h ợ r ắ A ch ứ u t i c n p n a 81, 2% CuO v ềkh ố l ượ g Tính hi ệ su ấ ph ả ứ g nhi ệ phân Cu(NO ) i n u t n n t Cho H = 1, C = 12 , N = 14 , O = 16 , P = 31, S = 32, Ca = 40, Fe = 56; Cu =64 ... ch ươ g trình nâng cao: n Câu V (4 đ ể ) i m Tính pH c ủ dung d ịch NH 0,4M (K =1, 8 .10 ) a -5 b Vi ế ph ươ g trình hóa h ọ x ả cho t n c y a) P l ầ l ượ tác d ụ v O (d Mg ( đ nóng) Xác đị vai trò ... n: Câu IV (4 đ ể i m) Vi ế ph ươ g trình đ ệ li c ủ NH Cl; CH COOH t n i n a Vi ế ph ươ g trình hóa h ọ x ả cho P l ầ l ượ tác d ụ v O d t n c y n t ng i , Ca ( đ nóng) Xác đị vai trò c ủ P ph...
 • 2
 • 210
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 1)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 1)
... c ng p, p - V ềđố ngo ph ủRu-d ven đề “Chính sách láng gi ề thân i i: ng thi ệ nh ằ c ả thi ệ quan h ệv n ướ M ĩ Latinh thi ế l ậ quan h ệ n” m i n i c t p ngo giao v Liên Xô 0.75 đ i i ... ềkinh t ế Nhà n ướ can thi ệ tích c ự vào đờ s ố kinh t ế thông qua : c p c i ng , đạ lu ậ ph ụ h công nghi ệ nông nghi ệ ngân hàng .05 đ o t c ng p, p - V ềđố ngo ph ủRu-d ven đề “Chính sách láng ... t c n m đ ề ti ế kinh t ế 1. 0 đ i u t Câu 3:4 đ ể i m * N ướ Đứ thoát kh ỏ kh ủ ho ả b ằ vi ệ th ự hi ệ sách: c c i ng ng ng c c n - V ềchính tr ị Chính ph ủHít-le thi ế l ậ n ề chuyên độ tài,...
 • 2
 • 166
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 2)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 2)
... 0.75 đ c i c n t c - Quá trình phát xít hoá nước Nhật diễn tương đối chậm chạp kéo dài 10 năm từ (19 29 -19 39) Còn Đức trình phát xít diễn nhanh chóng thời gian ngắn Hítle lên cầm quyền.0.75đ ... có i c t s ẵ ch ếđộ chuyên ch Thi n Hoàng (do v ậ đ mang s ẳ tính ch ấ quân n y ã n t phi ệ hi ế chi ế 1. 0 đ t u n) - Do cu ộ kh ủ ho ả kinh t ến ổra, n ướ Nh ậ l thi ế tr ầ tr ọ ngu c ng ng c ... kinh t ếth ếgi 19 29 – 19 33 đ gây nh ữ h ậ qu ảv ề c ng ng i ã ng u kinh t ế tr ị xã h ộ đố v n ướ t ưb ả , i i i c n: + Kinh t ế gi ả sút tr ầ tr ọ : m m ng + Chính tr ị – XH: 1. 0 đ -> T ỉ l...
 • 3
 • 213
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2014 Trường THPT Long Mỹ

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2014 Trường THPT Long Mỹ
... hút O Câu 7: (1 đ ể i m) Gi ả thích t th ự v ậ i i c tCAMth ự hi ệ pha t ố c ủ quang h ợ vào hai th c n i a p i đ ể (ban đ m ban ngày)? i m ê B Ch ươ g trình nâng cao n Câu 8: (1 đ ể i m) Trình ... t ốở c n t a m c b ằ hai h ợ ch ấ n ướ r móng tay (axêtôn) d ầ l tr ắ ng p t c a u a ng Câu 9: (1 đ ể i m) Đ ề ki ệ x ả hô h ấ sáng? Gi ả thích th ự v ậ C th ườ g i u n y p i c t n hô h ấ sáng?...
 • 2
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Văn 8 HKI theo chuẩn kiến thức kĩ năngNâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ thanh tra tại thanh tra bộ tài chínhDịch hợp đồng Contract translation exercisesLàng bản của người nùng ở huyện bình gia tỉnh lạng sơn (1986 2013)đảng cộng sản việt nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ từ năm 2001 đến năm 2011đo lường chất lượng dịch vụ hành chính công tại uỷ ban nhân dân phường bình trị đông a, quận bình tân, thành phố hồ chí minhĐề cương ôn tập môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt NamSản xuất, xác nhận và độ bền vững của cây trồng chuyển genThực tiễn tại khách sạn Golden Central Hotel Sài GònBai giang cong nghe phan memĐề cương chi tiết môn học Môi trường và con người (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông thời kỳ 1997 2012 (đề tài khoa học)PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TRỰC TIẾP TRÊN GTGT11454485017CD hoan thien chien luoc marketing mix cho san pham di dongĐáp án câu hỏi đề thi môn tư tưởng HCmTiểu luận LSD: Những bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 1986)Những nguyên lý chủ nghĩa mác lê nin 2 Hoàng Văn Nhất Đại học vinhPháp luật hợp đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại Hợp đồng mẫu quảng cáo thương mại Luật Vinh 3Tiểu luận QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÈ QUẢNG CÁOĐề cương chi tiết môn học Thực hành xử lý nước cấp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)