De ktra hoc ki 1 lơp 11

DE THI HOC KI 1 lop 11(NC) DS và HH

DE THI HOC KI 1 lop 11(NC) DS và HH
... 0.25 1 sin x − cos x = 2 cos π π sin x − sin cos x = 4 0.25  Sin(x - π/4) = sin(π/6) ; x= 13 π + k 2π 12 0.5 Trong khai triển (x + 2y )14 số hạng thứ 11 có dạng : 10 T 11 = C14 x (2 y )10 = 1. 025.024 ... = 1. 025.024 x y10 1. 0 1. 0 a) Lập số tự nhiên có chữ số lấy từ số màu đỏ: Có tất A64 = 360 số (360 cách xếp) b)Lấy số màu xanh Xi (i = 1, 2,3,4) => có cách Lấy số màu vàng Vj (j = 1, 2,3,4,5), j ... số màu đỏ Dk (k =1, 2,3,4,5,6), k ≠ j ≠ i =>có cách Vậy có tất x x = 64 cách 1. 0 1. 0 A 0.25 0.25 0.25 0.25 I B C c) Tập gía trị X : { 0, 1, 2, 3, } A’ B’ + Tồng số khả : C15 = 13 65 + Khi X = 3:...
 • 4
 • 281
 • 6

đề thi học 1 lớp 11

đề thi học kì 1 lớp 11
... B D B C C B A C C C A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 21 22 23 24 25 26 27 ... + k, k Z + k2, k Z 4 Câu 21 : Trong mặt phẳng Oxy cho QO biến A (1; 0) thành A(0; 1) Khi M (1; -1) biến thành M có toạ độ là: A ( -1; 1) B (1; 0) C ( -1; -1) D (1; 1) Câu 22 : Cho tam giác ABC ... Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A D D D A A C A D B D D D A D B A D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C C B A C D A A B D B C C B A C C C A 01 02 03 04 05...
 • 4
 • 324
 • 2

de thi hoc ki 1 lop 11

de thi hoc ki 1 lop 11
... ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11 -NĂM HỌC 2 010 -2 011 Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau ghi rõ điều ki n (nếu có)? NH4Cl NH4NO3 NH3 N2 NH3 NO NO2 HNO3 (NH4)3PO4 Fe(NO3)3 Fe2O3 Câu 2: : Cho 12 gam hỗn ... ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11 -NĂM HỌC 2 010 -2 011 Câu 1: thực chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều ki n C→ CO → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → Na2CO3 → NaHCO3 ... ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11 -NĂM HỌC 2 010 -2 011 Câu 1: thực chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều ki n NaNO2 → N2 → Mg3N2 3→ NH3 → Cu → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2...
 • 4
 • 178
 • 0

DE THI HOC KI 1 LOP 11

DE THI HOC KI 1 LOP 11
... 13 2 ĐỀ KI M TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45phút; Mã đề thi 13 2 Họ, tên thí sinh: Lớp : I Trắc nghiệm: Tô đen bút chì vào đáp án 01 08 15 02 09 16 03 10 17 04 11 ... đề thi 13 2 Trang 11 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 12 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 13 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 14 /42 ... đề thi 13 2 Trang 15 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 16 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 17 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 18 /42...
 • 42
 • 224
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi
... ỗ h ợ r ắ A ch ứ u t i c n p n a 81, 2% CuO v ềkh ố l ượ g Tính hi ệ su ấ ph ả ứ g nhi ệ phân Cu(NO ) i n u t n n t Cho H = 1, C = 12 , N = 14 , O = 16 , P = 31, S = 32, Ca = 40, Fe = 56; Cu =64 ... ch ươ g trình nâng cao: n Câu V (4 đ ể ) i m Tính pH c ủ dung d ịch NH 0,4M (K =1, 8 .10 ) a -5 b Vi ế ph ươ g trình hóa h ọ x ả cho t n c y a) P l ầ l ượ tác d ụ v O (d Mg ( đ nóng) Xác đị vai trò ... n: Câu IV (4 đ ể i m) Vi ế ph ươ g trình đ ệ li c ủ NH Cl; CH COOH t n i n a Vi ế ph ươ g trình hóa h ọ x ả cho P l ầ l ượ tác d ụ v O d t n c y n t ng i , Ca ( đ nóng) Xác đị vai trò c ủ P ph...
 • 2
 • 259
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 1)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 1)
... c ng p, p - V ềđố ngo ph ủRu-d ven đề “Chính sách láng gi ề thân i i: ng thi ệ nh ằ c ả thi ệ quan h ệv n ướ M ĩ Latinh thi ế l ậ quan h ệ n” m i n i c t p ngo giao v Liên Xô 0.75 đ i i ... ềkinh t ế Nhà n ướ can thi ệ tích c ự vào đờ s ố kinh t ế thông qua : c p c i ng , đạ lu ậ ph ụ h công nghi ệ nông nghi ệ ngân hàng .05 đ o t c ng p, p - V ềđố ngo ph ủRu-d ven đề “Chính sách láng ... t c n m đ ề ti ế kinh t ế 1. 0 đ i u t Câu 3:4 đ ể i m * N ướ Đứ thoát kh ỏ kh ủ ho ả b ằ vi ệ th ự hi ệ sách: c c i ng ng ng c c n - V ềchính tr ị Chính ph ủHít-le thi ế l ậ n ề chuyên độ tài,...
 • 2
 • 212
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 2)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 2)
... 0.75 đ c i c n t c - Quá trình phát xít hoá nước Nhật diễn tương đối chậm chạp kéo dài 10 năm từ (19 29 -19 39) Còn Đức trình phát xít diễn nhanh chóng thời gian ngắn Hítle lên cầm quyền.0.75đ ... có i c t s ẵ ch ếđộ chuyên ch Thi n Hoàng (do v ậ đ mang s ẳ tính ch ấ quân n y ã n t phi ệ hi ế chi ế 1. 0 đ t u n) - Do cu ộ kh ủ ho ả kinh t ến ổra, n ướ Nh ậ l thi ế tr ầ tr ọ ngu c ng ng c ... kinh t ếth ếgi 19 29 – 19 33 đ gây nh ữ h ậ qu ảv ề c ng ng i ã ng u kinh t ế tr ị xã h ộ đố v n ướ t ưb ả , i i i c n: + Kinh t ế gi ả sút tr ầ tr ọ : m m ng + Chính tr ị – XH: 1. 0 đ -> T ỉ l...
 • 3
 • 272
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2014 Trường THPT Long Mỹ

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2014 Trường THPT Long Mỹ
... hút O Câu 7: (1 đ ể i m) Gi ả thích t th ự v ậ i i c tCAMth ự hi ệ pha t ố c ủ quang h ợ vào hai th c n i a p i đ ể (ban đ m ban ngày)? i m ê B Ch ươ g trình nâng cao n Câu 8: (1 đ ể i m) Trình ... t ốở c n t a m c b ằ hai h ợ ch ấ n ướ r móng tay (axêtôn) d ầ l tr ắ ng p t c a u a ng Câu 9: (1 đ ể i m) Đ ề ki ệ x ả hô h ấ sáng? Gi ả thích th ự v ậ C th ườ g i u n y p i c t n hô h ấ sáng?...
 • 2
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài thuyết minh tuyến điểm: Hà Nội Quảng NinhĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAMQuyền tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính từ thực tiễn tỉnh quảng bình ttBiện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền theo pháp luật thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố hà nội ttPhát triển kinh tế biển hải phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ttQuản lý nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh ninh bình ttQuản lý nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh ninh bìnhKiểm tra công tác thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố hà nội ttĐịnh tội danh các tội phạm về ma túy trong trường hợp đồng phạm theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh hòa bình ttĐịnh tội danh các tội phạm về ma túy trong trường hợp đồng phạm theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh hòa bìnhCÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘIMột số khái niện toán học của giải tích tín hiệu (Khóa luận tốt nghiệp)Giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố lào cai, tỉnh lào caiPháp luật đình công và giảiquyết đình công từ thực tiễn tỉnh nghệ an ttĐăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014 từ thực tiễn thành phố bắc ninh(mới)Nguyên tắc hoạt động của kiểm toán độc lập theo luật kiểm toán độc lập 2011Pháp luật về hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn quận bắc từ liêm, thành phố hà nộiThương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ tại trường đại học bách khoa hà nộiBO DE ON TUYEN SINHLấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khương