Đặc điểm loại hình tiếng việt

Đặc điểm loại hình Tiếng Việt

Đặc điểm loại hình Tiếng Việt
... ví dụ SGK VD : Cho câu sau: Đặc điểm loại hình Tiếng Việt: a Tiếng đơn vị sở ngữ pháp: (Tiếng gọi chữ) - Về mặt ngữ âm: Tiếng âm tiết, tiếng âm tiết - Về mặt sử dụng: Tiếng từ yếu tố cấu tạo từ ... lập Hỏi: Đặc trưng cở loại hình ngôn ngữ Tiếng Việt gì? Trả lời: - Tiếng đơn vị sở ngữ pháp: gọi chữ âm tiết + Về mặt ngữ âm: tiếng âm tiết + Về mặt sử dụng: Tiếng từ yếu tố cấu tạo ... HS khác theo dõi nhớ GV nhắc lại đặc trưng Đặc điểm loại hình TV TIẾT Gv yêu cầu HS đọc nội dung tập Hỏi: Phân tích cụm từ in đậm để chứng minh TV thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập? Trả lời: -...
 • 6
 • 5,489
 • 50

ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH TIẾNG VIỆT

ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH TIẾNG VIỆT
... thống đặc điểm có liên quan với ,chi phối lẫn Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ ? Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập – phân tích tính 3 Các đặc điểm loại hình tiếng Việt : +Tiếng ... tiếng Việt D Cả A,B,C III Ghi nhớ (sgk) Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với đặc điểm bật : đơn vị sở ngữ pháp tiếng , từ không biến đổi hình thái ,ý nghĩa ngữ pháp biểu thị trật ... loại hình tiếng Việt : +Tiếng sở đơn vị ngữ pháp : ngữ âm : tiếng âm tiết sử dụng : tiếng từ, yếu tố cấu tạo từ + Từ không biến đổi hình thái Tiếng Việt Tiếng Anh vd : Tôi yêu em I love you...
 • 12
 • 1,221
 • 4

Đặc điểm loại hình tiếng Việt

Đặc điểm loại hình tiếng Việt
... nói cá nhân) I Loại hình loại hình ngôn ngữ Loại hình gì? Ví dụ: Loại hình văn học Tập hợp sáng tác có đặc trưng đặc trưng tác phẩm văn học Loại hình báo chí Tập hợp thể loại mang đặc trưng phong ... biết loại hình tiếng Việt đặc trưng bản? Tiếng đơn vị sở ngữ pháp Từ không biến đổi hình thái Khả đặt trật tự trước sau để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp sử dụng hư từ II Đặc điểm loại hình tiếng Việt ... tiếng Việt Tiếng đơn vị sở ngữ pháp Về mặt ngữ âm: Tiếng âm tiết Tiếng từ Về mặt sử dụng Tiếng yếu tố cấu tạo từ II Đặc điểm loại hình tiếng Việt Tiếng đơn vị sở ngữ pháp Từ không biến đổi hình thái...
 • 11
 • 2,119
 • 9

Tiết 91-92 Đặc điểm loại hình tiếng Việt

Tiết 91-92 Đặc điểm loại hình tiếng Việt
... cỏc h t GHI NH: Đặc điểm loại hình tiếng Việt - Tiết 1: Lí thuyết Cng c: Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập Tiếng (âm tiết) đơn vị sở để tạo từ tạo câu Từ không biến đổi hình thái ý nghĩa ... u tiờn chng minh: ting Vit thuc loi hỡnh ngụn ng n lp (1-SGK) Tiết 92 C IM LOI HìNH TING VIT Đặc điểm loại hình tiếng Việt - Tiết 1: Lí thuyết II c im loi hỡnh ting Vit: Tỡm hiu ng liu: a Ng ... -mt khụng th phỏt õm l m t =>Vỡ s lm thay i c: I believe-in angles ngha ca t Đặc điểm loại hình tiếng Việt - Tiết II c im loi hỡnh ting Vit: Yờu cu: Cỏc em hóy b Yờu cu: Cỏc em hóy Tỡm hiu...
 • 18
 • 921
 • 12

Gián án tuần 25. đặc điểm loại hình tiếng việt

Gián án tuần 25. đặc điểm loại hình tiếng việt
... việc cá nhân trình bày dựa vào nục phần II II Đặc điểm loại hình tiếng Việt: 1/ .Tiếng đơn vò sở ngữ pháp Về mặt ngữ âm, tiếng âm tiết; mặt sử dụng tiếng cá thể từ yếu tố cấu tạo từ Ví dụ: Từ bừng ... SGK Chuẩn Ví dụ : n ( vô nghóa ) * Ghi nhớ : Tiếng việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với đặc điểm bật : đơn vò sở ngữ pháp tiếng; Từ không biến đổi hình thái; ý nghóa ngữ pháp biểu thò trật ... đích IV.Củng cố : loại hình tiếng Việt? Tiếng Việt loại nào? V.Dặn dò: HS học thuộc ghi nhớ xem phần ví dụ phân tích -Làm tập số 4- Soạn đọc văn- Tôi yêu em- Đại an, ngày ……….tháng ………năm 2009...
 • 4
 • 1,342
 • 29

Những đặc điểm loại hình tiêng việt

Những đặc điểm loại hình tiêng việt
... TIẾT 91: ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT I LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ - Loại hình: … - Loại hình ngôn ngữ: … - Phân loại: … II ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT Từ tiếng Việt không biến đổi hình thái ... Tiếng Việt xếp theo trật tự trước sau TIẾT 91: ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT I LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ - Loại hình: … - Loại hình ngôn ngữ: … - Phân loại: … II ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH ... tiếng Việt tách rời nhau, tượng nối âm TIẾT 91: ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT I LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ - Loại hình: … - Loại hình ngôn ngữ: … - Phân loại: … II ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT...
 • 15
 • 738
 • 9

Giáo án bằng word: Đặc điểm loại hình tiếng việt

Giáo án bằng word: Đặc điểm loại hình tiếng việt
... KB Tiếng Việt: Đặc điểm loại hình tiếng Việt (1 tiết) A Mục tiêu học: Giúp học sinh: Hiểu đợc mức độ sơ giản thuật ngữ loại hình đặc điểm loại hình tiếng Việt Vận dụng đợc tri thức đặc điểm loại ... trò đặc biệt quan trọng tiếng Việt, mặt ngữ pháp => Những đặc điểm lần chứng minh tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập GV củng cố việc so sánh tiếng Việt với tiếng Hán ngôn ngữ loại hình ... loại hình ngôn ngữ quen thuộc: - Loại hình ngôn ngữ đơn lập, ví dụ: tiếng Hán, tiếng Việt, tiếng Thái - Loại hình ngôn ngữ hòa kết, ví dụ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga KB 11 GV lu ý HS trờng...
 • 29
 • 938
 • 11

ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH TIẾNG VIỆT

ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH TIẾNG VIỆT
... thành tiếng, viết thành chữ) Tại lại có khác biệt đó? TT2: HS đọc mục I trả lời câu hỏi - Loại hình gì? - Loại hình ngôn ngữ ? Theo em Tiếng Việt thuộc loại hình nào? * Khái niệm loại hình: Loại hình ... chung đặc trưng đó: loại hình nghệ thuật, loại hình báo chí, loại hình ngôn ngữ, Hoạt động Tìm hiểu đặc điểm loại hình ngôn ngữ - HS sát phụ sánh, xét quan bảng - so nhận Nội dung giảng I LOẠI HÌNH ... NGÔN NGỮ - Loại hình ngôn ngữ số ngôn ngữ không nguồn gốc có đặc trưng (về mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) giống - Có loại hình ngôn ngữ quen thuộc: + Ngôn ngữ đơn lập (tiếng Việt, tiếng Hán,...
 • 4
 • 458
 • 1

Đặc điểm loại hình tiếng việt 11

Đặc điểm loại hình tiếng việt 11
... biểu thị ý nghĩa ngữ pháp đặt từ theo thứ tự trước sau sử dụng hư từ => Đây đặc điểm chứng minh tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập ... -Go gone/going/ will go  Để biểu thị số nhiều danh từ, thời thể động từ, tiếng Việt dùng hư từ đặt trước danh từ động từ; Tiếng Anh thêm phụ tố biến đổi tố Kết luận: Biện pháp chủ yếu để ... (đặc biệt văn học) Ví dụ: Cụm từ “củi cành khô” câu thơ: “Củi cành khô lạc dòng” (Tràng Giang- Huy Cận) Cụm từ “củi cành khô” không viết theo trật tự thông thường - cành củi khô  nhấn mạnh hình...
 • 10
 • 124
 • 0

Đặc điểm laọi hình Tiếng Việt

Đặc điểm laọi hình Tiếng Việt
... -> Tiếng (âm tiết) đơn vị nhỏ có nghĩa tiếng Việt Các tiếng tiếng Việt tách rời cách đọc cách viết, khơng có tượng luyến tiếng §Ỉc ®iĨm lo¹i h×nh cđa tiÕng ViƯt - TiÕt 1: LÝ thut II Đặc điểm ... câu? -> Tiếng (âm tiết) đơn vị nhỏ có nghĩa tiếng Việt Các tiếng tiếng Việt tách rời cách đọc cách viết, khơng có tượng luyến tiếng -> Tiếng từ đơn yếu tố cấu tạo từ ghép, từ láy… => Tiếng đơn ... - TiÕt 1: LÝ thut II Đặc điểm loại hình tiếng Việt: Tìm hiểu ngữ liệu: a Ngữ liệu 1: b Ngữ liệu 2: Cho hai câu tiếng Việt tiếng Anh có nghĩa tương đương nhau: TIẾNG VIỆT: “Anh cho tơi sách.(1)...
 • 13
 • 390
 • 2

ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT

ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT
... cách phânhình ngôn ngữ giới không dựa vào nguồn gốc mà dựa đặc trưng ngôn ngữ •- Có loại: * Loại hình ngôn ngữ đơn lập ( tiếng Việt, tiếng Thái…) * Loại hình ngôn ngữ hoà kết ( tiếng Anh, tiếng ... I LOẠI HÌNH NGƠN NGỮ * LoạiHãy đọc tậptrong SGK cho biếthiện tượng có hình: phần I hợp vật, : chung loại hình ngơnnào •Khái niệm đặc trưng ngữ •* Loại hình ngôn ngữ: •Có loại loại ngơn ... nghĩa tiếng Việt âm tiết (tiếng) Các tiếng tiếng Việt tách rời cách đọc cách viết, khơng có tượng luyến tiếng * Trong tiếng Việt, tiếng đơn vị sở ngữ pháp, đơn vị dùng nhỏ để tạo câu * Trong tiếng...
 • 14
 • 2,406
 • 25

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
... Đặc điểm loại hình tiếng Việt I/ Loại hình ngôn ngữ 1/ Khái niệm loại hình 2/ Khái niệm loại hình ngôn ngữ Ii/ Đặc điểm loại hình tiếng Việt 1/ Tiếng đơn vị sở ngữ pháp ... Tiếng đơn vị ngôn ngữ nhỏ tiếng Việt Về mặt ngữ âm tiếng âm tiết Về mặt sử dụng tiếng từ yếu tố cấu tạo từ ? Đặc điểm loại hình tiếng Việt I/ Loại hình ngôn ngữ Ii/ Đặc điểm loại hình tiếng Việt ... vai trò đặc biệt quan trọng tiếng Việt, mặt ngữ pháp Đặc điểm loại hình tiếng Việt I/ Loại hình ngôn ngữ Ii/ Đặc điểm loại hình tiếng Việt 1/ Tiếng đơn vị sở ngữ pháp 2/Từ không biến đổi hình thái...
 • 19
 • 1,186
 • 9

TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT 12: LỊCH SỬ, ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH VÀ CÁC PHONG CÁCH NGÔN NGỮ pdf

TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT 12: LỊCH SỬ, ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH VÀ CÁC PHONG CÁCH NGÔN NGỮ pdf
... Tiếng Việt thời kì từ sau cách mạng tháng Tám đến II TỔNG KẾT VỀ PHONG CÁCH NGÔN NGỮ VĂN BẢN Bảng thứ nhất: Tên phong cách ngôn ngữ thể loại văn tiêu biểu cho phong cách PCNG PCNG PCNG PCNG PCNG ... + Phần văn (b) viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nên ngôn ngữ dùng thể tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa Bài tập 2: a) Văn viết theo phong cách ngôn ngữ hành b) Ngôn ngữ ... Luyện tập: Bài tập 1: Hai phần văn có chung đề tài (trăng) viết với hai phong cách ngôn ngữ khác nhau: + Phần văn (a) viết theo phong cách ngôn ngữ khoa học nên ngôn ngữ dùng thể tính trừu tượng,...
 • 5
 • 14,414
 • 77

Xem thêm

Từ khóa: các đặc điểm loại hình tiếng việtđặc điểm loại hình tiếng việt ngữ văn 11đặc điểm loại hình tiếng việt giáo ángiáo án bài đặc điểm loại hình tiếng việtgiáo án đặc điểm loại hình tiếng việt lớp 11đặc điểm loại hình tiếng việt lớp 11đặc điểm loại hình tiếng việt violetđặc điểm loại hình tiếng việt 11giao an dac diem loai hinh tieng vietphân tích đặc điểm loại hình tiếng việttiếng việt đặc điểm loại hình tiếng việt 1 tiếtđặc điểm loại hình của tiếng việt ngữ văn 11đặc điểm loại hình của tiếng việt violetđặc điểm loại hình của tiếng việt luyện tậpđặc điểm loại hình của tiếng việt giáo ánQuỹ đầu tư tăng trưởng ManulifeĐỀ THI lớp 11 THEO HƯỚNG THI THPTQG 2018Chế độ ốm đau, thai sản (luật lao động)Chấm dứt hđlđ và hậu quả pháp lýDẠY học THEO NHÓM TRONG GIỜ đọc HIỂU văn bản môn NGỮ văn THCSĐánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh phú thọMột số khía cạnh trong lý thuyết toán tử ngẫu nhiênNghiên cứu chế tạo canxi hydroxyapatit từ vỏ sò thừa thiên huếMS in child review 2017TIẾT 92, 93 đặc điểm LOẠI HÌNH của TIẾNG VIỆTTIET 100 LUYEN TAP VIET TIEU SU TOM TATtiết 84 THAO tác lập LUẬN bác bỏTIẾT 86 87 đây THÔN vĩ dạTIẾT 81 NGHĨA của câu (tiếp theo)TIẾT 66 PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINHBình luận các quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 về xử lý tài chính khi xử lý lại và chuyển đổi mô hình doanh nghiệpTìm hiểu và triển khai quản lý lưu trữ (Disk Management), deploy software trên Windows Server 2012, Server 2008.yen bái (autosaved)merge min tieng anh a2merge tieng duc du lich
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập