TOÁN 34 8

Toán: 34 - 8

Toán: 34 - 8
... : ? gà Bài 3:Tìm x a) x + = 34 x = 34 - x = 27 b) x – 14 = 16 x = 16 +14 x = 30 10 10 10 14 - = ? 14 - =9 ? 14 - =6 ? 14 - = ? 14 – - = ? 14 - = ? 14 - =10 ? 14 – - = ? ... Kiểm tra cũ 34 - = ? Bài 1: Tính 94 - 87 53 45 72 - 63 44 35 64 59 74 68 Bài 2: Nhà bạn Hà nuôi 34 gà, nhà bạn Ly nuôi nhà bạn Hà gà Hỏi nhà bạn Ly nuôi gà? Tóm tắt Nhà Hà : 34 gà gà Nhà...
 • 13
 • 256
 • 0

Toan 34-8 lop 2

Toan 34-8 lop 2
... sâu? Giải Số sâu Lan bắt là: 24 - = 16 ( con) Đáp số: 16 sâu Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 20 09 Bµi 4: Tìm x: Bµi: X + = 24 X = 24 – X = 18 X – 12 = 44 X = 44+ 12 X = 56 Bµi 5: a) Tô màu đỏ vào ... tháng 11 năm 20 09 Bµi: Bµi 1: TÝnh: 54 74 44 45 68 37 Bµi 2: Đặt tính tính: 84- 34- 34 25 84 79 64 59 84 76 94- 74-7 94 86 74 67 Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 20 09 Bµi 3: Bµi: Hà bắt 24 sâu , Lan ... 20 09 KiÓm tra bµi cò: Đặt tÝnh tính 14-9 14-8 14 - 14 Đọc bảng trừ 14 trừ số: Bµi: 34 – Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 20 09 =? * không trừ 8, lấy 14 trừ 6, viết nhớ * trừ 2, viết 34 26 34 – = 26 ...
 • 9
 • 74
 • 0

lơp 2: toán 34 - 8

lơp 2: toán 34 - 8
... 2010 MÔN : TOÁN BÀI : 34 - 34 •* không trừ 8, 26 •lấy 14 trừ 6, viết 6, nhớ *3 trừ 2, viết 34 – = 26 Bài 1: Tính: a, 64 44 87 b, 94 59 35 72 53 63 45 74 68 Bài 3: Nhà bạn Hà nuôi 34 gà, nhà bạn ... là: 34 – = 25 ( gà) Đáp số : 25 gà Bài 4: Tìm x: a, x + = 34 b, x – 14 = 36 x = 34 - x = 36 + 14 x = 27 x = 50 34 - 34 26 *4 không trừ 8, lấy 14 trừ 6, viết 6, nhớ *3 trừ , viết ... nhà bạn Ly nuôi gà? ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? TÓM TẮT Nhà Hà nuôi : 34 gà Nhà Ly nuôi nhà Hà : gà Nhà Ly nuôi : … gà? BÀI GIẢI: Nhà bạn Ly nuôi số gà là: 34 – = 25 ( gà) Đáp số...
 • 9
 • 251
 • 0

Giáo án Toán lớp 2 - 348 pdf

Giáo án Toán lớp 2 - 34 – 8 pdf
... đề - 34 que tính, bớt que tính Hỏi - Nghe Nhắc lại toán tự lại que tính ? phân tích toán - Muốn biết lại que tính - Thực phép trừ 34 ta phải làm ? -Viết lên bảng 34 Bước : Đi tìm kết - ... - Trả lời - Yêu cầu HS lên bảng nêu rõ cách đặt tính thực tính phép tính - Nhận xét cho điểm Bài : - Gọi HS đọc đề - Đọc tự phân tích đề - Hỏi : Bài toán thuộc dạng toán ? -Bài toán - ... tính - Thao tác que tính que tính rời, tìm cách để bớt que tính thông báo lại kết - 34 que tính bớt que, lại bao - 34 que, bớt que, lại 26 nhiêu que ? que tính - Vậy 34 trừ ? - 34 trừ 26 - Viết...
 • 6
 • 1,623
 • 11

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : Các phép tính có nhớ dạng 348 docx

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : Các phép tính có nhớ dạng 34 – 8 docx
... Bước : Nêu vấn đề - 34 que tính, bớt que tính - Nghe Nhắc lại toán tự Hỏi lại que tính ? phân tích toán - Muốn biết lại que - Thực phép trừ 34 tính ta phải làm ? -Viết lên bảng 34 Bước : ... hoàn chỉnh cách tính 2.2 Luyện tập thực hành : Bài : - Yêu cầu HS tự làm sau nêu - Làm Chữa Nêu cách cách tính số phép tính tính cụ thể vài phép - Nhận xét , cho điểm tính Bài : - Gọi HS ... tích đề - Hỏi : Bài toán thuộc dạng toán ? -Bài toán - Yêu cầu HS tự tóm tắt trình bày Tóm tắt giải, HS làm bảng lớp Nhà Hà nuôi : 34 gà Nhà Ly nuôi nhà Hà : Nhà Ly nuôi : gà ? Bài giải - Nhận...
 • 6
 • 333
 • 4

bài giảng toán 2 chương 3 bài 14 34-8

bài giảng toán 2 chương 3 bài 14 34-8
... Nhà bạn Ly : 34 gà Con gà ? Con gà TaiLieu.VN Toán( 62) : 34 -8 Bài 4: Tìm x a) x + = 34 x = 34 - x = 27 TaiLieu.VN b) X – 14 = 36 X =36 +14 X = 50 84-6 26 31 -5 30 24 -8 78 34 -4 55 63- 8 16 TaiLieu.VN ... TaiLieu.VN 53 45 44 - 35 74 -6 68 - 24 84 -8 78 16 31 - 34 26 - 30 Toán: Bài 3: Nhà bạn Hà nuôi 34 gà, nhà 34 -8 bạn Ly nuôi nhà bạn Hà gà.Hỏi nhà bạn Ly nuôi gà? TaiLieu.VN Toán: 34 -8 Bài 3: Tóm tắt ... Toán: Kiểm tra cũ Kết phép tính 14 là: A .3 B C TaiLieu.VN Toán: 34 - - 34 26 TaiLieu.VN • không trừ 8, lấy 14 trừ 6, viết nhớ • trừ ,2 viết Toán 34 -8 Bài 1: Tính 64 - - 94 87 59 72 63 TaiLieu.VN...
 • 9
 • 231
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 (34)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 (34)
... vuông 11.Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, diện tích xung quanh thể tích hình lăng trụ đứng, diện tích xung quanh thể tích hình chóp BÀI TẬP Chương : Từ tập đến 61 SGK ; Chương : Từ tập ... - 5) Bài 2: Rút gọn biểu thức a) (x + y)2 - (x - y)2 b) (a + b)3 + (a - b)3 - 2a3 c) 98. 28 - ( 184 - 1)( 184 + 1) Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử a) x2 - y2 - 2x + 2y b)2x + 2y - x2 - xy ... Tính chất điểm cách đường thẳnh cho trước Định nghĩa đa giác đều,đa giác lồi,viết công thức tính diện tích của: hình chữ nhật,hình vuông,tam giác,hình thang,hình bình hành,hình thoi Định lý Talet,...
 • 6
 • 333
 • 0

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 2: 34 - 8

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 2: 34 - 8
... là: 34 – = 25 (con gà) Đáp số: 25 gà Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tìm x: a) x + = 34; b) x – 14 = 36 Hướng dẫn giải a) x + = 34; b) x – 14 = 36 x = 34 – x = 36 + 14 x = 27 x = 50 VnDoc -...
 • 2
 • 150
 • 0

Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên 8

Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên 8
... Practice (2,3,4) Cáỏc tài liệu liêờn quan đến Kinh tế, tài chíớnh 15 PHN VI - DNG THC RA THI ANH VN TRèNH B,C (Dựng cho thi v hng dn ụn thi) Yờu cu: thi gm phn: c hiu v vit Thi gian lm bi 120 ... tThHứcC tThHiI Bài thi viết (cóú dạng thức đề thi) 80 điểm Thời gian làm bài: 120 phúỳt Bài thi gồm phần: - Đọc hiểu: gồm với tổng số điểm 40 - Viết : gồm với tổng số điểm 40 Thi nóúi: Tổng số ... cõu ting Vit cho mi ting Anh, cõu ting Anh ting Vit cõu ỳng Tng im: 15 80 PHN VII - MU THI V LI GII BI THI ANH VN TRèNH B THI Part I READING Section 1: Choose the correct word or phrase from...
 • 24
 • 258
 • 3

Vận dụng những hằng đẳng thức vào giải toán lớp 8

Vận dụng những hằng đẳng thức vào giải toán lớp 8
... (a -b)n = an - nan-1b + bn VẬN DỤNG NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC VÀO GIẢI TOÁN: 2.1 Làm để học sinh tránh lỗi vận dụng đẳng thức vào giải toán? Ngay sau học xong hai đẳng thức: Bình phương tổng, bình ... Qua tiết học lớp, phần lớn em vận dụng vào làm tập vận dụng vào đẳng thức Ví dụ 2: Tính ( 2x2 + 3y)3 ? Kết quả: ( 2x2 + 3y)3 = 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3 2.2 Vận dụng đẳng thức vào làm dạng ... tập giúp em linh hoạt biến đổi hai vế đẳng thức vận dụng thành thạo đẳng thức vào việc giải toán dạng: Phân tích đa thức thành nhân tử tập áp dụng Bài tập áp dụng: Trang SKKN: VËn dơng h»ng ®¼ng...
 • 12
 • 8,532
 • 6

Đề thi thử đại học môn toán - đề 8

Đề thi thử đại học môn toán - đề 8
... y = 4t (2)  z = −5 − 5t  Thay (2) vào (1), ta được: -1 2t – 12 = ⇔ t = -1 Điểm N1 cần tìm N1 (-1 ;-4 ;0) + Ứng với M2, tương tự tìm N2(5;0 ;-5 ) VIIb Điều kiện f ( x) = ln ( − x) ( − x) π 3 0,25 ... = 8 2  1 265 265 = π Thể tích hình nón cho: V = π OA SO = π 3 8 Diện tích xung quanh hình nón cho: 265 337 337 SA2 = SO + OA2 = + = ⇒ SA = 8 S xq = π OA.SA = π 0,25 0,25 0,25 0,25 265 337 89 305 ... có hoành độ dương nên ta A(2;0), B (-3 ;-1 ) Vì · ABC = 900 nên AC đường kính đường tròn, tức điểm C đối xứng với điểm A qua tâm I đường tròn Tâm I (-1 ;2), suy C (-4 ;4) 0,50 1,00  x = + 2t  Phương...
 • 7
 • 296
 • 18

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập